سرویس پیامک

دریافت قیمت بروز آهن آلات

بر روی موبایل با سرویس پیامک

ارسال کد پیامکی 80150 

بشماره 201825

بازرگانی آهن پارس آسیا
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
تلفن :
021-33652161   045-33638901-3
سایت : www.parsasia.ir
تجارة الحديد والصلب

تجارة الحديد والصلب
(الصادرات إلى العراق)


شراء وبيع جميع انواع الحديد
شراء مصهر الحديد والمتداول إيران
(حديد التسليح والصلب،و... )

تصدیر الحدید فی العراق بأسعار معقولة
نوعية جيدة
في وقت سريع بأقل تكلفة ممكنة


الصادرات إلى العراق (أربيل، السليمانية والبصرة وبغداد، وغيرها)
الاتصال 9647501410055+ أكبري
الاتصال إيران 982133652911+

موضوعات
برچسب‌ها
آرشیو
رتبه الکسا
پیوندهای روزانه
لینک دوستان
امکانات سایت

قیمت تیرآهن
قیمت بروز تیرآهن 94/11/17

ردیفسایزوزن تقریبی
استاندارد
کارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1 12 90 IPE ترک سبک شاخه - - پول پیش
2 12 105 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
3 12 - IPE ذوب آهن شاخه 1870000 - پول پیش
4 14 155  IPE ذوب آهن کیلو - 14980 پول پیش
5 14 155 IPE ذوب آهن شاخه 2340000   پول پیش
6 14 130 IPE اهواز شاخه - - پول پیش
7 14 136.5 IPE ناب تبریز12 متری شاخه - 13600 پول پیش
8 14 - IPE ناب تبریز6 متری شاخه   13000 پول پیش
9 14   IPE آریان فولاد شاخه   1765000 پول پیش
10 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - 2020000 پول پیش
11 14 127 IPE کرمانشاه شاخه - 13050 پول پیش
12 14 - IPE یزد شاخه 1960000 13100  پول پیش
13 16 192 IPE ذوب آهن کیلو - 14980 پول پیش
14 16 192 IPE ذوب آهن شاخه 2880000 - پول پیش
15 16 170 IPE کرمانشاه شاخه - 13450 پول پیش
16 16 175 IPE ناب تبریز12 متری شاخه - 13900 پول پیش
17 16 - IPE ناب تبریز6 متری شاخه - 13300 پول پیش
18 16 - IPE آرین فولاد شاخه - 2420000 پول پیش
19 16 180 IPE یزد شاخه 2500000 13400 پول پیش
20 18 226 IPE ذوب آهن کیلو

-

13300 پول پیش
21 18 226 IPE ذوب آهن شاخه

3000000

- پول پیش
22 18 - IPE آرین فولاد شاخه - 2880000 پول پیش
23 18 210 IPE یزد شاخه 2950000 13200 پول پیش
24 20 270 IPE  ذوب آهن کیلو - 21150 پول پیش
25 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 5620000 - پول پیش
26 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 4620000 پول پیش
27 20 - IPE کره شاخه 4720000 - پول پیش
28 20 260 IPE ترک سنگین شاخه  -  - پول پیش
29 20 240 IPE روس شاخه -  - پول پیش
30 22 320 IPE ذوب آهن کیلو - 21150 پول پیش
31 22 320 IPE ذوب آهن شاخه 6520000 - پول پیش
32 22   IPE آریان فولاد شاخه  -  5620000 پول پیش
33 22 320 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
34 22 305 IPE کره شاخه 5800000 - پول پیش
35 24 369 IPE ذوب آهن کیلو - 21150 پول پیش
36 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 7520000 - پول پیش
37 24 - IPE کره شاخه 7620000 - پول پیش
38 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
39 24 335 IPE چین-بندر شاخه - - پول پیش
40 27 434 IPE ذوب آهن کیلو - 21450 پول پیش
41 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 9140000 - پول پیش
42 27 - IPE ترک سبک شاخه - - پول پیش
43 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
44 27 425 IPE کره شاخه 9160000 - پول پیش
45 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 11680000 - پول پیش
46 30 - IPE کره شاخه 11120000 - پول پیش

نوع مطلب : قیمت تیر آهن،
برچسب ها : قیمت تیرآهن، فروش تیرآهن، قیمت تیر ذوب، فروش تیرآهن هاش، تیرآهن تبریز
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت تیرآهن
قیمت بروز تیرآهن 94/11/13

ردیفسایزوزن تقریبی
استاندارد
کارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1 12 90 IPE ترک سبک شاخه - - پول پیش
2 12 105 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
3 12 - IPE ذوب آهن شاخه 1890000 - پول پیش
4 14 155  IPE ذوب آهن کیلو - 14980 پول پیش
5 14 155 IPE ذوب آهن شاخه 2340000   پول پیش
6 14 130 IPE اهواز شاخه - - پول پیش
7 14 136.5 IPE ناب تبریز12 متری شاخه - 13850 پول پیش
8 14 - IPE ناب تبریز6 متری شاخه   13250 پول پیش
9 14   IPE آریان فولاد شاخه   1765000 پول پیش
10 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - 2020000 پول پیش
11 14 127 IPE کرمانشاه شاخه - 13100 پول پیش
12 14 - IPE یزد شاخه 1960000 13100  پول پیش
13 16 192 IPE ذوب آهن کیلو - 14980 پول پیش
14 16 192 IPE ذوب آهن شاخه 2890000 - پول پیش
15 16 170 IPE کرمانشاه شاخه - 13450 پول پیش
16 16 175 IPE ناب تبریز12 متری شاخه - 14100 پول پیش
17 16 - IPE ناب تبریز6 متری شاخه - 13500 پول پیش
18 16 - IPE آرین فولاد شاخه - 2420000 پول پیش
19 16 180 IPE یزد شاخه 2500000 13400 پول پیش
20 18 226 IPE ذوب آهن کیلو

-

13300 پول پیش
21 18 226 IPE ذوب آهن شاخه

3010000

- پول پیش
22 18 - IPE آرین فولاد شاخه - 2880000 پول پیش
23 18 210 IPE یزد شاخه 2950000 13200 پول پیش
24 20 270 IPE  ذوب آهن کیلو - 21150 پول پیش
25 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 5610000 - پول پیش
26 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 4620000 پول پیش
27 20 - IPE کره شاخه 4720000 - پول پیش
28 20 260 IPE ترک سنگین شاخه  -  - پول پیش
29 20 240 IPE روس شاخه -  - پول پیش
30 22 320 IPE ذوب آهن کیلو - 21150 پول پیش
31 22 320 IPE ذوب آهن شاخه 6510000 - پول پیش
32 22   IPE آریان فولاد شاخه  -  5620000 پول پیش
33 22 320 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
34 22 305 IPE کره شاخه 5800000 - پول پیش
35 24 369 IPE ذوب آهن کیلو - 21150 پول پیش
36 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 7510000 - پول پیش
37 24 - IPE کره شاخه 7620000 - پول پیش
38 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
39 24 335 IPE چین-بندر شاخه - - پول پیش
40 27 434 IPE ذوب آهن کیلو - 21450 پول پیش
41 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 9190000 - پول پیش
42 27 - IPE ترک سبک شاخه - - پول پیش
43 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
44 27 425 IPE کره شاخه 9160000 - پول پیش
45 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 11710000 - پول پیش
46 30 - IPE کره شاخه 11120000 - پول پیش

نوع مطلب : قیمت تیر آهن،
برچسب ها : قیمت تیرآهن، فروش تیرآهن، قیمت تیر ذوب، فروش تیرآهن هاش، تیرآهن تبریز
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز تیرآهن
قیمت بروز تیرآهن 94/11/12

ردیفسایزوزن تقریبی
استاندارد
کارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1 12 90 IPE ترک سبک شاخه - - پول پیش
2 12 105 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
3 12 - IPE ذوب آهن شاخه 1890000 - پول پیش
4 14 155  IPE ذوب آهن کیلو - 14980 پول پیش
5 14 155 IPE ذوب آهن شاخه 2340000   پول پیش
6 14 130 IPE اهواز شاخه - - پول پیش
7 14 136.5 IPE ناب تبریز12 متری شاخه - 13850 پول پیش
8 14 - IPE ناب تبریز6 متری شاخه   13250 پول پیش
9 14   IPE آریان فولاد شاخه   1765000 پول پیش
10 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - 2020000 پول پیش
11 14 127 IPE کرمانشاه شاخه - 13100 پول پیش
12 14 - IPE یزد شاخه 1960000 13100  پول پیش
13 16 192 IPE ذوب آهن کیلو - 14980 پول پیش
14 16 192 IPE ذوب آهن شاخه 2890000 - پول پیش
15 16 170 IPE کرمانشاه شاخه - 13450 پول پیش
16 16 175 IPE ناب تبریز12 متری شاخه - 14100 پول پیش
17 16 - IPE ناب تبریز6 متری شاخه - 13500 پول پیش
18 16 - IPE آرین فولاد شاخه - 2420000 پول پیش
19 16 180 IPE یزد شاخه 2500000 13400 پول پیش
20 18 226 IPE ذوب آهن کیلو

-

13300 پول پیش
21 18 226 IPE ذوب آهن شاخه

3010000

- پول پیش
22 18 - IPE آرین فولاد شاخه - 2880000 پول پیش
23 18 210 IPE یزد شاخه 2950000 13200 پول پیش
24 20 270 IPE  ذوب آهن کیلو - 21150 پول پیش
25 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 5610000 - پول پیش
26 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 4620000 پول پیش
27 20 - IPE کره شاخه 4720000 - پول پیش
28 20 260 IPE ترک سنگین شاخه  -  - پول پیش
29 20 240 IPE روس شاخه -  - پول پیش
30 22 320 IPE ذوب آهن کیلو - 21150 پول پیش
31 22 320 IPE ذوب آهن شاخه 6510000 - پول پیش
32 22   IPE آریان فولاد شاخه  -  5620000 پول پیش
33 22 320 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
34 22 305 IPE کره شاخه 5800000 - پول پیش
35 24 369 IPE ذوب آهن کیلو - 21150 پول پیش
36 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 7510000 - پول پیش
37 24 - IPE کره شاخه 7620000 - پول پیش
38 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
39 24 335 IPE چین-بندر شاخه - - پول پیش
40 27 434 IPE ذوب آهن کیلو - 21450 پول پیش
41 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 9190000 - پول پیش
42 27 - IPE ترک سبک شاخه - - پول پیش
43 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
44 27 425 IPE کره شاخه 9160000 - پول پیش
45 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 11710000 - پول پیش
46 30 - IPE کره شاخه 11120000 - پول پیش

نوع مطلب : قیمت تیر آهن،
برچسب ها : قیمت تیرآهن، فروش تیرآهن، قیمت تیر ذوب، فروش تیرآهن هاش، تیرآهن تبریز
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز تیرآهن
قیمت بروز تیرآهن 94/11/11

ردیفسایزوزن تقریبی
استاندارد
کارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1 12 90 IPE ترک سبک شاخه - - پول پیش
2 12 105 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
3 12 - IPE ذوب آهن شاخه 1890000 - پول پیش
4 14 155  IPE ذوب آهن کیلو - 14980 پول پیش
5 14 155 IPE ذوب آهن شاخه 2340000   پول پیش
6 14 130 IPE اهواز شاخه - - پول پیش
7 14 136.5 IPE ناب تبریز12 متری شاخه - 13850 پول پیش
8 14 - IPE ناب تبریز6 متری شاخه   13250 پول پیش
9 14   IPE آریان فولاد شاخه   1765000 پول پیش
10 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - 2020000 پول پیش
11 14 127 IPE کرمانشاه شاخه - 13100 پول پیش
12 14 - IPE یزد شاخه 1960000 13100  پول پیش
13 16 192 IPE ذوب آهن کیلو - 14980 پول پیش
14 16 192 IPE ذوب آهن شاخه 2880000 - پول پیش
15 16 170 IPE کرمانشاه شاخه - 13450 پول پیش
16 16 175 IPE ناب تبریز12 متری شاخه - 14100 پول پیش
17 16 - IPE ناب تبریز6 متری شاخه - 13500 پول پیش
18 16 - IPE آرین فولاد شاخه - 2420000 پول پیش
19 16 180 IPE یزد شاخه 2500000 13400 پول پیش
20 18 226 IPE ذوب آهن کیلو

-

13300 پول پیش
21 18 226 IPE ذوب آهن شاخه

3010000

- پول پیش
22 18 - IPE آرین فولاد شاخه - 2880000 پول پیش
23 18 210 IPE یزد شاخه 2950000 13200 پول پیش
24 20 270 IPE  ذوب آهن کیلو - 21150 پول پیش
25 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 5530000 - پول پیش
26 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 4620000 پول پیش
27 20 - IPE کره شاخه 4720000 - پول پیش
28 20 260 IPE ترک سنگین شاخه  -  - پول پیش
29 20 240 IPE روس شاخه -  - پول پیش
30 22 320 IPE ذوب آهن کیلو - 21150 پول پیش
31 22 320 IPE ذوب آهن شاخه 6530000 - پول پیش
32 22   IPE آریان فولاد شاخه  -  5620000 پول پیش
33 22 320 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
34 22 305 IPE کره شاخه 5800000 - پول پیش
35 24 369 IPE ذوب آهن کیلو - 21150 پول پیش
36 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 7530000 - پول پیش
37 24 - IPE کره شاخه 7620000 - پول پیش
38 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
39 24 335 IPE چین-بندر شاخه - - پول پیش
40 27 434 IPE ذوب آهن کیلو - 21450 پول پیش
41 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 9170000 - پول پیش
42 27 - IPE ترک سبک شاخه - - پول پیش
43 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
44 27 425 IPE کره شاخه 9160000 - پول پیش
45 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 11760000 - پول پیش
46 30 - IPE کره شاخه 11120000 - پول پیش

نوع مطلب : قیمت تیر آهن،
برچسب ها : قیمت تیرآهن، فروش تیرآهن، قیمت تیر ذوب، فروش تیرآهن هاش، تیرآهن تبریز
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز تیرآهن
قیمت بروز تیرآهن 94/11/10

ردیفسایزوزن تقریبی
استاندارد
کارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1 12 90 IPE ترک سبک شاخه - - پول پیش
2 12 105 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
3 12 - IPE ذوب آهن شاخه 1890000 - پول پیش
4 14 155  IPE ذوب آهن کیلو - 14980 پول پیش
5 14 155 IPE ذوب آهن شاخه 2340000   پول پیش
6 14 130 IPE اهواز شاخه - - پول پیش
7 14 136.5 IPE ناب تبریز12 متری شاخه - 13850 پول پیش
8 14 - IPE ناب تبریز6 متری شاخه   13250 پول پیش
9 14   IPE آریان فولاد شاخه   1785000 پول پیش
10 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - 2020000 پول پیش
11 14 127 IPE کرمانشاه شاخه - 13100 پول پیش
12 14 - IPE یزد شاخه - 1960000  پول پیش
13 16 192 IPE ذوب آهن کیلو - 14980 پول پیش
14 16 192 IPE ذوب آهن شاخه 2880000 - پول پیش
15 16 170 IPE کرمانشاه شاخه - 13450 پول پیش
16 16 175 IPE ناب تبریز12 متری شاخه - 14100 پول پیش
17 16 - IPE ناب تبریز6 متری شاخه - 13500 پول پیش
18 16 - IPE آرین فولاد شاخه - 2440000 پول پیش
19 16 180 IPE یزد شاخه 2500000 - پول پیش
20 18 226 IPE ذوب آهن کیلو

-

13300 پول پیش
21 18 226 IPE ذوب آهن شاخه

3010000

- پول پیش
22 18 - IPE آرین فولاد شاخه - 2920000 پول پیش
23 18 210 IPE یزد شاخه 2950000 - پول پیش
24 20 270 IPE  ذوب آهن کیلو - 21150 پول پیش
25 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 5530000 - پول پیش
26 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 4660000 پول پیش
27 20 - IPE کره شاخه 4720000 - پول پیش
28 20 260 IPE ترک سنگین شاخه  -  - پول پیش
29 20 240 IPE روس شاخه -  - پول پیش
30 22 320 IPE ذوب آهن کیلو - 21150 پول پیش
31 22 320 IPE ذوب آهن شاخه 6530000 - پول پیش
32 22   IPE آریان فولاد شاخه  -  5660000 پول پیش
33 22 320 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
34 22 305 IPE کره شاخه 5800000 - پول پیش
35 24 369 IPE ذوب آهن کیلو - 21150 پول پیش
36 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 7530000 - پول پیش
37 24 - IPE کره شاخه 7620000 - پول پیش
38 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
39 24 335 IPE چین-بندر شاخه - - پول پیش
40 27 434 IPE ذوب آهن کیلو - 21450 پول پیش
41 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 9170000 - پول پیش
42 27 - IPE ترک سبک شاخه - - پول پیش
43 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
44 27 425 IPE کره شاخه 9160000 - پول پیش
45 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 11760000 - پول پیش
46 30 - IPE کره شاخه 11120000 - پول پیش

نوع مطلب : قیمت تیر آهن،
برچسب ها : قیمت تیرآهن، فروش تیرآهن، قیمت تیر ذوب، فروش تیرآهن هاش، تیرآهن تبریز
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز تیرآهن
قیمت بروز تیرآهن 94/11/07

ردیفسایزوزن تقریبی
استاندارد
کارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1 12 90 IPE ترک سبک شاخه - - پول پیش
2 12 105 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
3 12 - IPE ذوب آهن شاخه 1890000 - پول پیش
4 14 155  IPE ذوب آهن کیلو - 15000 پول پیش
5 14 155 IPE ذوب آهن شاخه 2340000   پول پیش
6 14 130 IPE اهواز شاخه - - پول پیش
7 14 136.5 IPE ناب تبریز12 متری شاخه - 13850 پول پیش
8 14 - IPE ناب تبریز6 متری شاخه   13250 پول پیش
9 14   IPE آریان فولاد شاخه   1775000 پول پیش
10 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - 2020000 پول پیش
11 14 127 IPE کرمانشاه شاخه - 13200 پول پیش
12 14 - IPE یزد شاخه - 1960000  پول پیش
13 16 192 IPE ذوب آهن کیلو - 15000 پول پیش
14 16 192 IPE ذوب آهن شاخه 2880000 - پول پیش
15 16 170 IPE کرمانشاه شاخه - 13500 پول پیش
16 16 175 IPE ناب تبریز12 متری شاخه - 14150 پول پیش
17 16 - IPE ناب تبریز6 متری شاخه - 13550 پول پیش
18 16 - IPE آرین فولاد شاخه - 2425000 پول پیش
19 16 180 IPE یزد شاخه 2500000 - پول پیش
20 18 226 IPE ذوب آهن کیلو

-

13550 پول پیش
21 18 226 IPE ذوب آهن شاخه

3010000

- پول پیش
22 18 - IPE آرین فولاد شاخه 2905000 - پول پیش
23 18 210 IPE یزد شاخه 2950000 - پول پیش
24 20 270 IPE  ذوب آهن کیلو - 21150 پول پیش
25 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 5650000 - پول پیش
26 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 4645000 پول پیش
27 20 - IPE کره شاخه 4720000 - پول پیش
28 20 260 IPE ترک سنگین شاخه  -  - پول پیش
29 20 240 IPE روس شاخه -  - پول پیش
30 22 320 IPE ذوب آهن کیلو - 21150 پول پیش
31 22 320 IPE ذوب آهن شاخه 6560000 - پول پیش
32 22   IPE آریان فولاد شاخه  -  5645000 پول پیش
33 22 320 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
34 22 305 IPE کره شاخه 5800000 - پول پیش
35 24 369 IPE ذوب آهن کیلو - 21150 پول پیش
36 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 7560000 - پول پیش
37 24 - IPE کره شاخه 7600000 - پول پیش
38 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
39 24 335 IPE چین-بندر شاخه - - پول پیش
40 27 434 IPE ذوب آهن کیلو - 21150 پول پیش
41 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 9210000 - پول پیش
42 27 - IPE ترک سبک شاخه - - پول پیش
43 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
44 27 425 IPE کره شاخه 9160000 - پول پیش
45 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 11760000 22750 پول پیش
46 30 - IPE کره شاخه - - پول پیش

نوع مطلب : قیمت تیر آهن،
برچسب ها : قیمت تیرآهن، فروش تیرآهن، قیمت تیر ذوب، فروش تیرآهن هاش، تیرآهن تبریز
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز تیرآهن
قیمت بروز تیرآهن 94/10/05

ردیفسایزوزن تقریبی
استاندارد
کارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1 12 90 IPE ترک سبک شاخه - - پول پیش
2 12 105 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
3 12 - IPE ذوب آهن شاخه 2340000 17500 پول پیش
4 14 155  IPE ذوب آهن کیلو - 16970 پول پیش
5 14 155 IPE ذوب آهن شاخه 2650000   پول پیش
6 14 130 IPE اهواز شاخه - - پول پیش
7 14 136.5 IPE تبریز شاخه - 15000 پول پیش
8 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - 2055000 پول پیش
9 14 132 IPE کرمانشاه سبک شاخه - 14550 پول پیش
10 14 - IPE کرمانشاه (9متری) شاخه - 13900  پول پیش
11 16 192 IPE ذوب آهن کیلو - 16970 پول پیش
12 16 192 IPE ذوب آهن شاخه 3250000 - پول پیش
13 16 185 IPE اهواز شاخه - - پول پیش
14 16 175 IPE تبریز شاخه - 15500 پول پیش
15 16 - IPE آرین فولاد شاخه - 2602000 پول پیش
16 18 226 IPE ذوب آهن کیلو

-

14900 پول پیش
17 18 226 IPE ذوب آهن شاخه

3390000

- پول پیش
18 18 - IPE آرین فولاد شاخه 3262000 - پول پیش
19 20 270 IPE  ذوب آهن کیلو - 22120 پول پیش
20 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 5980000 - پول پیش
21 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 4742000 پول پیش
22 20 - IPE کره شاخه 5050000 - پول پیش
23 20 260 IPE ترک سنگین شاخه  -  - پول پیش
24 20 240 IPE روس شاخه -  - پول پیش
25 22 320 IPE ذوب آهن کیلو - 22120 پول پیش
26 22 320 IPE ذوب آهن شاخه 6980000 - پول پیش
27 22   IPE آریان فولاد شاخه  -  5742000 پول پیش
28 22 320 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
29 22 305 IPE کره شاخه 6250000 - پول پیش
30 24 369 IPE ذوب آهن کیلو - 22120 پول پیش
31 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8180000 - پول پیش
32 24 - IPE کره شاخه 8000000 - پول پیش
33 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
34 24 335 IPE چین-بندر شاخه - - پول پیش
35 27 434 IPE ذوب آهن کیلو - 23150 پول پیش
36 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 9900000 - پول پیش
37 27 - IPE ترک سبک شاخه - - پول پیش
38 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
39 27 425 IPE کره شاخه 9650000 - پول پیش
40 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 12120000 23650 پول پیش
41 30 450 IPE روس شاخه - - پول پیش
42 30 400 IPE روس شاخه - - پول پیش

نوع مطلب : قیمت تیر آهن،
برچسب ها : قیمت تیرآهن، فروش تیرآهن، قیمت تیر ذوب، فروش تیرآهن اهواز، تیرآهن تبریز
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز تیر آهن
قیمت بروز تیرآهن 94/08/05

ردیفسایزوزن تقریبی
استاندارد
کارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1 12 90 IPE ترک سبک شاخه - - پول پیش
2 12 105 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
3 12 - IPE ذوب آهن شاخه 2400000 - پول پیش
4 14 155  IPE ذوب آهن کیلو - 17000 پول پیش
5 14 155 IPE ذوب آهن شاخه 2655000 - پول پیش
6 14 130 IPE اهواز شاخه - - پول پیش
7 14 136.5 IPE تبریز شاخه 2170000 - پول پیش
8 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - 2220000 پول پیش
9 14 132 IPE کرمانشاه شاخه 2220000 - پول پیش
10 14 142 IPE کرمانشاه سنگین شاخه - -  پول پیش
11 16 192 IPE ذوب آهن کیلو - 17000 پول پیش
12 16 192 IPE ذوب آهن شاخه 3250000 - پول پیش
13 16 185 IPE اهواز شاخه 2910000 - پول پیش
14 16 175 IPE تبریز شاخه - - پول پیش
15 16 - IPE آرین فولاد شاخه 3060000 3030000 پول پیش
16 18 226 IPE ذوب آهن کیلو

-

16750 پول پیش
17 18 226 IPE ذوب آهن شاخه

3780000

- پول پیش
18 18 - IPE آرین فولاد شاخه 3520000 3490000 پول پیش
19 20 270 IPE  ذوب آهن کیلو - 23250 پول پیش
20 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6400000 - پول پیش
21 20 - IPE آریان فولاد شاخه 4760000 4740000 پول پیش
22 20 - IPE کره شاخه - - پول پیش
23 20 260 IPE ترک سنگین شاخه     پول پیش
24 20 240 IPE روس شاخه -   پول پیش
25 22 320 IPE ذوب آهن کیلو - 22950 پول پیش
26 22 320 IPE ذوب آهن شاخه 7380000 - پول پیش
27 22   IPE آریان فولاد شاخه 5760000 5740000 پول پیش
28 22 320 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
29 22 305 IPE کره شاخه - - پول پیش
30 24 369 IPE ذوب آهن کیلو - 23250 پول پیش
31 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8700000 - پول پیش
32 24 - IPE ترک سبک شاخه 7750000 - پول پیش
33 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
34 24 335 IPE چین-بندر شاخه - - پول پیش
35 27 434 IPE ذوب آهن کیلو - 23250 پول پیش
36 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 10240000 - پول پیش
37 27 - IPE ترک سبک شاخه 9680000 - پول پیش
38 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
39 27 425 IPE کره شاخه - - پول پیش
40 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 12170000 - پول پیش
41 30 450 IPE روس شاخه - - پول پیش
42 30 400 IPE روس شاخه - - پول پیش

نوع مطلب : قیمت تیر آهن،
برچسب ها : قیمت تیر آهن کف بنگاه تهران، قیمت تیر ذوب آهن، قیمت تیر آهن آریان فولاد، قیمت تیرآهن کرمانشاه
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز تیر آهن
قیمت بروز تیرآهن 94/07/29

ردیفسایزوزن تقریبی
استاندارد
کارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1 12 90 IPE ترک سبک شاخه - - پول پیش
2 12 105 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
3 12 - IPE ذوب آهن شاخه 2400000 - پول پیش
4 14 155  IPE ذوب آهن کیلو - - پول پیش
5 14 155 IPE ذوب آهن شاخه 2660000 - پول پیش
6 14 130 IPE اهواز شاخه - 2185000 پول پیش
7 14 136.5 IPE تبریز شاخه 2180000 - پول پیش
8 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - 2225000 پول پیش
9 14 132 IPE کرمانشاه سبک شاخه 2240000   پول پیش
10 14 142 IPE کرمانشاه سنگین شاخه   -  پول پیش
11 16 192 IPE ذوب آهن کیلو - - پول پیش
12 16 192 IPE ذوب آهن شاخه 3255000 - پول پیش
13 16 185 IPE اهواز شاخه 2940000   پول پیش
14 16 175 IPE تبریز شاخه - - پول پیش
15 16 - IPE آرین فولاد شاخه 3080000 3050000 پول پیش
16 18 226 IPE ذوب آهن کیلو

-

- پول پیش
17 18 226 IPE ذوب آهن شاخه

3780000

- پول پیش
18 18 - IPE آرین فولاد شاخه 3540000 3510000 پول پیش
19 20 270 IPE  ذوب آهن کیلو - 23250 پول پیش
20 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6400000 - پول پیش
21 20 - IPE آریان فولاد شاخه 4780000 4760000 پول پیش
22 20 - IPE کره شاخه 5190000 - پول پیش
23 20 260 IPE ترک سنگین شاخه     پول پیش
24 20 240 IPE روس شاخه 5180000   پول پیش
25 22 320 IPE ذوب آهن کیلو - 22950 پول پیش
26 22 320 IPE ذوب آهن شاخه  7400000 - پول پیش
27 22   IPE آریان فولاد شاخه  5780000 5760000 پول پیش
28 22 320 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
29 22 305 IPE کره شاخه 6390000 - پول پیش
30 24 369 IPE ذوب آهن کیلو - 23250 پول پیش
31 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8700000 - پول پیش
32 24 - IPE ترک سبک شاخه 7750000 - پول پیش
33 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
34 24 335 IPE چین-بندر شاخه - - پول پیش
35 24 - IPE کره شاخه 8540000 - پول پیش
36 27 434 IPE ذوب آهن کیلو - 23250 پول پیش
37 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 10240000 - پول پیش
38 27 - IPE ترک شاخه 9680000 - پول پیش
39 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
40 27 425 IPE کره شاخه 9990000 - پول پیش
41 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 12250000 23800 پول پیش
42 30 - IPE کره شاخه 11790000 - پول پیش
43 30 400 IPE روس شاخه - - پول پیش

نوع مطلب : قیمت تیر آهن،
برچسب ها : قیمت تیر آهن کف بنگاه تهران، قیمت تیر ذوب آهن، قیمت تیر آهن آریان فولاد، قیمت تیرآهن کرمانشاه
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز تیرآهن
قیمت بروز تیرآهن 94/07/27

ردیفسایزوزن تقریبی
استاندارد
کارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1 12 90 IPE ترک سبک شاخه - - پول پیش
2 12 105 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
3 12 - IPE ذوب آهن شاخه 2400000 - پول پیش
4 14 155  IPE ذوب آهن کیلو - 17000 پول پیش
5 14 155 IPE ذوب آهن شاخه 2660000 - پول پیش
6 14 130 IPE اهواز شاخه - 2210000 پول پیش
7 14 136.5 IPE تبریز شاخه 2190000 - پول پیش
8 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - 2225000 پول پیش
9 14 132 IPE کرمانشاه سبک شاخه - 2260000 پول پیش
10 14 142 IPE کرمانشاه سنگین شاخه - -  پول پیش
11 16 192 IPE ذوب آهن کیلو - 17000 پول پیش
12 16 192 IPE ذوب آهن شاخه 3260000 - پول پیش
13 16 185 IPE اهواز شاخه - 2855000 پول پیش
14 16 175 IPE تبریز شاخه - - پول پیش
15 16 - IPE آرین فولاد شاخه 3100000 3080000 پول پیش
16 18 226 IPE ذوب آهن کیلو

-

16800 پول پیش
17 18 226 IPE ذوب آهن شاخه

3780000

- پول پیش
18 18 - IPE آرین فولاد شاخه 3560000 - پول پیش
19 20 270 IPE  ذوب آهن کیلو - 23000 پول پیش
20 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6400000 - پول پیش
21 20 - IPE آریان فولاد شاخه 4850000 4800000 پول پیش
22 20 - IPE کره شاخه 5200000 - پول پیش
23 20 260 IPE ترک سنگین شاخه     پول پیش
24 20 240 IPE روس شاخه 5200000   پول پیش
25 22 320 IPE ذوب آهن کیلو - 23000 پول پیش
26 22 320 IPE ذوب آهن شاخه 7400000 - پول پیش
27 22   IPE آریان فولاد شاخه     پول پیش
28 22 320 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
29 22 305 IPE کره شاخه 6400000 - پول پیش
30 24 369 IPE ذوب آهن کیلو - 23000 پول پیش
31 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8700000 - پول پیش
32 24 - IPE ترک سبک شاخه 7780000 - پول پیش
33 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
34 24 335 IPE چین-بندر شاخه - - پول پیش
35 27 434 IPE ذوب آهن کیلو - 23000 پول پیش
36 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 10250000 - پول پیش
37 27 - IPE ترک سبک شاخه 9700000 - پول پیش
38 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
39 27 425 IPE کره شاخه - - پول پیش
40 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 12220000 - پول پیش
41 30 450 IPE روس شاخه 9850000 - پول پیش
42 30 400 IPE روس شاخه 8650000 - پول پیش

نوع مطلب : قیمت تیر آهن،
برچسب ها : قیمت تیرآهن، فروش تیرآهن، قیمت تیر ذوب، فروش تیرآهن اهواز، تیرآهن تبریز
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز تیرآهن

قیمت بروز تیرآهن

 

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1
12
90
IPE ترک سبک شاخه
- -
 
2
12
105
IPE ترک سنگین شاخه
2160000 -  
3
12
-
IPE ذوب آهن شاخه 2410000 -
4 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 17020    
5 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2670000 -  
6 14 130 IPE اهواز شاخه - 2215000  
7 14 136.5 IPE ناب تبریز (سنگین)
کیلو 2240000 -
8 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - 2280000
9 14 132 IPE کرمانشاه شاخه 2280000 -
10 14 142 IPE کرمانشاه شاخه - -
11 14 - IPE ترک سبک شاخه 2240000 -
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو - 17020  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3250000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه - -
4 16 175 IPE تبریز شاخه - -
5 16 - IPE آریان فولاد
شاخه 3130000 3090000
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 16000  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3650000 -  
3 18 - IPE ترک سنگین شاخه -
-
4 18 - IPE شاهین بناب
شاخه - -
5
18
-
IPE آرین فولاد
شاخه 3450000 3400000
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6540000    
2 20 270 IPE ذوب آهن کیلو - 23670  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه - -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - -
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه 4650000 4590000  
6 20 - IPE ترک
شاخه 5250000 -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه - -
8 20 - IPE کره شاخه 5320000 -
9 20 240 IPE روس
شاخه 5300000  
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7530000 -  
2 22 - IPE ذوب اهن کیلو - 23330  
3 22 - IPE ترک
شاخه - -
4 22 - IPE آریان فولاد شاخه 5740000 5700000
5 22 320 IPE ترک سنگین شاخه -
-
6 22 285 IPE چین/بندر امام شاخه - -
7 22 305 IPE کره   6620000
-
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8940000 -  
2 24 369 IPE ذوب آهن کیلو - 23770  
3 24 - IPE ترک
شاخه 7900000 -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین/بندر امام شاخه - -
6 24 - IPE کره شاخه - -
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 10300000    
2 27 434 IPE ذوب آهن کیلو - 23300
3 27 - IPE ترک
شاخه 9600000  
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه 9920000 -
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30
-
IPE ترک سنگین 
شاخه - -
2 30 - IPE روس
شاخه 9510000
-
3
30
507
IPE ذوب آهن شاخه 12300000 -
4
30
  IPE ترک
شاخه 10870000
-

نوع مطلب : قیمت تیر آهن،
برچسب ها : فروش تیرآهن، تیرآهن ذبی، تیرآهن اهواز، تیرآرین، تیرآهن تبریز
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز تیرآهن

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1
12
90
IPE ترک سنگین شاخه
- -
 
2
12
105
IPE ترک سبک شاخه
- -  
3
12
-
IPE ذوب آهن شاخه 2440000 -
4 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 17100    
5 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2670000 -  
6 14 130 IPE اهواز شاخه - 2230000  
7 14 136.5 IPE ناب تبریز (سنگین)
کیلو - -
8 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - 2280000
9 14 132 IPE کرمانشاه شاخه 2320000 -
10 14 142 IPE کرمانشاه شاخه - -
11 14 - IPE ترک سبک شاخه - -
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو - 17100  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3280000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه - -
4 16 175 IPE تبریز شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 15100  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3630000 -  
3 18 - IPE ترک سنگین شاخه -
-
4 18 - IPE شاهین بناب
شاخه - -
5
18
-
IPE آرین فولاد
شاخه 3410000 -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6570000    
2 20 270 IPE ذوب آهن کیلو - 23600  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه - -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - -
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه 4640000 -  
6 20 - IPE ترک
شاخه - -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه - -
8 20 - IPE کره شاخه 5430000 -
9 20 240 IPE روس
شاخه - -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7530000 -  
2 22 - IPE ذوب اهن کیلو - 23600  
3 22 - IPE ترک
   شاخه - -
4 22 - IPE آریان فولاد    شاخه 5380000 -
5 22 320 IPE ترک سنگین شاخه -
-
6 22 285 IPE چین/بندر امام شاخه - -
7 22 305 IPE کره   -
-
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 9000000 -  
2 24 369 IPE ذوب آهن کیلو - 23600  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین/بندر امام شاخه - -
6 24 - IPE کره شاخه - -
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 10320000 -  
2 27 434 IPE ذوب آهن کیلو - 23300
3 27 - IPE ترک سبک
شاخه 9560000  
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه - -
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30
-
IPE ترک سنگین 
شاخه - -
2 30 - IPE روس
شاخه -
-
3
30
507
IPE ذوب آهن شاخه 12220000 -
4
30
  IPE ترک سبک شاخه -
-
 

نوع مطلب : قیمت تیر آهن،
برچسب ها : فروش تیرآهن، تیرآهن ذبی، تیرآهن اهواز، تیرآرین، تیرآهن تبریز
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز تیر آهن

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1
12
90
IPE ترک سنگین شاخه
- -
 
2
12
105
IPE ترک سبک شاخه
- -  
3
12
-
IPE ذوب آهن شاخه 2440000 -
4 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 17050    
5 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2670000 -  
6 14 130 IPE اهواز شاخه - 2230000  
7 14 136.5 IPE ناب تبریز (سنگین)
کیلو - -
8 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - 2280000
9 14 132 IPE کرمانشاه شاخه 2320000 -
10 14 142 IPE کرمانشاه شاخه - -
11 14 - IPE ترک سبک شاخه - -
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو - 17050  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3280000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه - -
4 16 175 IPE تبریز شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 15750  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3630000 -  
3 18 - IPE ترک سنگین شاخه -
-
4 18 - IPE شاهین بناب
شاخه - -
5
18
-
IPE آرین فولاد
شاخه 3410000 -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6570000    
2 20 270 IPE ذوب آهن کیلو - 23600  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه - -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - -
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه 4640000 -  
6 20 - IPE ترک
شاخه - -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه - -
8 20 - IPE کره شاخه 5430000 -
9 20 240 IPE روس
شاخه - -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7530000 -  
2 22 - IPE ذوب اهن کیلو - 23600  
3 22 - IPE ترک
   شاخه - -
4 22 - IPE آریان فولاد    شاخه 5380000 -
5 22 320 IPE ترک سنگین شاخه -
-
6 22 285 IPE چین/بندر امام شاخه - -
7 22 305 IPE کره   -
-
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 9000000 -  
2 24 369 IPE ذوب آهن کیلو - 23600  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین/بندر امام شاخه - -
6 24 - IPE کره شاخه - -
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 10320000 -  
2 27 434 IPE ذوب آهن کیلو - 23300
3 27 - IPE ترک سبک
شاخه 9560000  
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه - -
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30
-
IPE ترک سنگین 
شاخه - -
2 30 - IPE روس
شاخه -
-
3
30
507
IPE ذوب آهن شاخه 12220000 -
4
30
  IPE ترک سبک شاخه -
-
 

نوع مطلب : قیمت تیر آهن،
برچسب ها : قیمت تیر آهن کف بنگاه تهران، قیمت بروز تیرآهن، تیر اهواز، قیمت تیر ذوبی، تیر آهن بناب
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت تیرآهن هاش H

قیمت بروز تیرآهن هاش

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه
1 10 سبک HPE تیرهاش وارداتی کیلو 26450  
2 10 سنگین HPE تیرهاش وارداتی کیلو 26450  
3 12 سبک HPE تیرهاش وارداتی کیلو 25550  
4 12 سنگین HPE تیرهاش وارداتی کیلو 25750
5 14 سبک HPE تیرهاش وارداتی کیلو 25750
6 14 سنگین HPE تیرهاش وارداتی کیلو 25550
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه  
1 16 سبک HPE تیرهاش وارداتی کیلو 25050  
2 16 سنگین HPE تیرهاش وارداتی کیلو 25050  
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه  
1 18 سبک HPE تیرهاش وارداتی کیلو 25050  
2 18 سنگین HPE تیرهاش وارداتی کیلو 24050  
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه  
1 20 سبک HPE تیرهاش وارداتی کیلو 26650  
2 20 سنگین HPE تیرهاش وارداتی کیلو 28050  
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه  
1 22 سبک HPE تیرهاش وارداتی کیلو -  
2 22 سنگین HPE تیرهاش وارداتی کیلو 27650  
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه  
1 24 سبک HPE تیرهاش وارداتی کیلو 27350  
2 24 سنگین HPE تیرهاش وارداتی کیلو -  
سایز 26
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه  
1 26 سبک HPE تیرهاش وارداتی کیلو 27250  
2 26 سنگین HPE تیرهاش وارداتی کیلو 27650
سایز 28و30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه  
1 28 سبک و سنگین HPE تیرهاش وارداتی کیلو 27750
2 30 سبک و سنگین HPE تیرهاش وارداتی کیلو 26750

منبع    www.parsasia.ir

 


نوع مطلب : قیمت تیر آهن،
برچسب ها : قیمت تیرآهن هاش، فروش تیر آهن هاش، تیرآهن هاش، پخش تیرآهن هاش، مرکز تیرآهن هاش
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز تیرآهن

 

 

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1
12
90
IPE ترک سنگین شاخه
- -
 
2
12
105
IPE ترک سبک شاخه
2210000 -  
3
12
-
IPE ذوب آهن شاخه 2480000 -
4 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 17350    
5 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2740000 -  
6 14 130 IPE اهواز شاخه - 2225000  
7 14 136.5 IPE ناب تبریز (سنگین)
کیلو - -
8 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
9 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - -
10 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - -
11 14 - IPE ترک سبک شاخه - -
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو - 17350  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3340000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه - -
4 16 175 IPE تبریز شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 16350  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3750000 -  
3 18 - IPE ترک سنگین شاخه -
-
4 18 - IPE شاهین بناب
شاخه - 3380000
5
18
-
IPE آرین فولاد
شاخه - 3475000
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6810000 22800  
2 20 213 IPE اهواز شاخه - -  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه - -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - -
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه -
4675000  
6 20 - IPE ترک
شاخه 4510000 -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه - -
8 20 - IPE کره شاخه 5450000 -
9 20 240 IPE روس
شاخه 5325000 -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7610000 22800  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - 5420000  
3 22 - IPE ترک
شاخه 5310000 -
4 22 - IPE صفاطوس شاخه - -
5 22 320 IPE ترک سنگین شاخه -
-
6 22 285 IPE چین/بندر امام شاخه - -
7 22 305 IPE کره   6870000
-
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8810000 22800  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه - -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه 7970000 -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین/بندر امام شاخه - -
6 24 - IPE کره شاخه 8420000 -
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 100130000 22770  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه - -
3 27 - IPE ترک
شاخه 9420000 -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه 9670000 -
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30
-
IPE ترک سنگین 
شاخه 12400000 -
2 30 - IPE روس
شاخه -
-
3
30
507
IPE ذوب آهن شاخه 12500000 -
4
30
  IPE ترک سبک شاخه 11100000
-

نوع مطلب : قیمت تیر آهن،
برچسب ها : فروش تیرآهن، تیرآهن ذبی، تیرآهن اهواز، تیرآرین، تیرآهن تبریز
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز تیرآهن

 

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1
12
90
IPE ترک سنگین شاخه
2400000 -
 
2
12
105
IPE ترک سبک شاخه
2210000 -  
3
12
-
IPE ذوب آهن شاخه 2480000 -
4 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 17270    
5 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2730000 -  
6 14 130 IPE اهواز شاخه - 2225000  
7 14 136.5 IPE ناب تبریز (سنگین)
کیلو - -
8 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
9 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - -
10 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - -
11 14 - IPE ترک سبک شاخه - -
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو - 17270  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3340000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه - -
4 16 175 IPE تبریز شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 15850  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3700000 -  
3 18 - IPE ترک سنگین شاخه -
-
4 18 - IPE شاهین بناب
شاخه - 3380000
5
18
-
IPE آرین فولاد
شاخه - 3475000
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6380000 22770  
2 20 213 IPE اهواز شاخه - -  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه - -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - -
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه -
4675000  
6 20 - IPE ترک
شاخه 4510000 -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه - -
8 20 - IPE کره شاخه 5400000 -
9 20 240 IPE روس
شاخه 5275000 -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7410000 22770  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - 5420000  
3 22 - IPE ترک
شاخه 5310000 -
4 22 - IPE صفاطوس شاخه - -
5 22 320 IPE ترک سنگین شاخه -
-
6 22 285 IPE چین/بندر امام شاخه - -
7 22 305 IPE کره   6870000
-
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8720000 22770  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه - -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه 7970000 -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین/بندر امام شاخه - -
6 24 - IPE کره شاخه 8420000 -
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 10220000 22770  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه - -
3 27 - IPE ترک
شاخه 9420000 -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه 9670000 -
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30
-
IPE ترک سنگین 
شاخه 12400000 -
2 30 - IPE روس
شاخه -
-
3
30
507
IPE ذوب آهن شاخه 12500000 -
4
30
  IPE ترک سبک شاخه 11100000
-

نوع مطلب : قیمت تیر آهن،
برچسب ها : فروش تیرآهن، تیرآهن ذبی، تیرآهن اهواز، تیرآرین، تیرآهن تبریز
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز تیرآهن

 

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1
12
90
IPE ترک سنگین شاخه
2400000 -
 
2
12
105
IPE ترک سبک شاخه
2310000 -  
3
12
-
IPE ذوب آهن شاخه 2460000 -
4 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 17200    
5 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2700000 -  
6 14 130 IPE اهواز شاخه - -  
7 14 136.5 IPE ناب تبریز (سنگین)
کیلو - -
8 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - 2270000
9 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - -
10 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - -
11 14 - IPE ترک سبک شاخه 2220000 -
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو - 17200  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3310000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه - -
4 16 175 IPE تبریز شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 15850  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3650000 -  
3 18 - IPE ترک سنگین شاخه -
-
4 18 - IPE شاهین بناب
شاخه - 3380000
5
18
-
IPE آرین فولاد
شاخه - 3400000
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6280000 22650  
2 20 213 IPE اهواز شاخه - -  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه - -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - -
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه -
4550000  
6 20 - IPE ترک
شاخه 4510000 -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه - -
8 20 - IPE کره شاخه 5350000 -
9 20 240 IPE روس
شاخه 5175000 -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7340000 22670  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - 5310000  
3 22 - IPE ترک
شاخه 5310000 -
4 22 - IPE صفاطوس شاخه - -
5 22 320 IPE ترک سنگین شاخه -
-
6 22 285 IPE چین/بندر امام شاخه - -
7 22 305 IPE کره   6760000
-
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8600000 22670  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه - -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه 8000000 -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین/بندر امام شاخه - -
6 24 - IPE کره شاخه - -
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 10080000 22670  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه - -
3 27 - IPE ترک
شاخه 9420000 -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه 9560000 -
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30
-
IPE ترک سنگین 
شاخه 12450000 -
2 30 - IPE روس
شاخه 10110000
-
3
30
507
IPE ذوب آهن شاخه 12500000 -
4
30
  IPE ترک سبک شاخه 11100000
-

نوع مطلب : قیمت تیر آهن،
برچسب ها : فروش تیرآهن، تیرآهن ذبی، تیرآهن اهواز، تیرآرین، تیرآهن تبریز
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز تیرآهن

 

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1
12
90
IPE ترک سنگین شاخه
2400000 -
 
2
12
105
IPE ترک سبک شاخه
2310000 -  
3
12
-
IPE ذوب آهن شاخه 2460000 -
4 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 17250    
5 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2700000 -  
6 14 130 IPE اهواز شاخه - -  
7 14 136.5 IPE ناب تبریز (سنگین)
کیلو - -
8 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - 2250000
9 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - -
10 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - -
11 14 - IPE ترک سبک شاخه 2220000 -
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو - 17250  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3310000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه - -
4 16 175 IPE تبریز شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 16000  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3650000 -  
3 18 - IPE ترک سنگین شاخه -
-
4 18 - IPE شاهین بناب
شاخه - 3380000
5
18
-
IPE آرین فولاد
شاخه - 3400000
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6270000 22620  
2 20 213 IPE اهواز شاخه - -  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه - -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - -
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه -
4550000  
6 20 - IPE ترک
شاخه 4510000 -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه - -
8 20 - IPE کره شاخه 5360000 -
9 20 240 IPE روس
شاخه 4975000 -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7330000 22600  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - 5310000  
3 22 - IPE ترک
شاخه 5310000 -
4 22 - IPE صفاطوس شاخه - -
5 22 320 IPE ترک سنگین شاخه -
-
6 22 285 IPE چین/بندر امام شاخه - -
7 22 305 IPE کره   6760000
-
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8580000 22600  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه - -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه 8020000 -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین/بندر امام شاخه - -
6 24 - IPE کره شاخه - -
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 10050000 22600  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه - -
3 27 - IPE ترک
شاخه 9420000 -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه 9560000 -
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30
515
IPE ترک 
شاخه 11170000 -
2 30 - IPE روس
شاخه 10110000
-
3
30
507
IPE ذوب آهن شاخه 12500000 -
4
30
  IPE ترک سبک شاخه 12600000
-

نوع مطلب : قیمت تیر آهن،
برچسب ها : فروش تیرآهن، تیرآهن ذبی، تیرآهن اهواز، تیرآرین، تیرآهن تبریز
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز تیرآهن

 

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1
12
90
IPE ترک سنگین شاخه
-
-
 
2
12
105
IPE ترک سبک شاخه
- -  
3
12
-
IPE ذوب آهن شاخه 2470000 -
4 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 17100    
5 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2690000 -  
6 14 130 IPE اهواز شاخه 2320000 -  
7 14 136.5 IPE ناب تبریز (سنگین)
کیلو - -
8 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - 2270000
9 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - -
10 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - -
11 14 - IPE ترک سبک شاخه 2240000 -
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو - 17100  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3290000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه - -
4 16 175 IPE تبریز شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 15750  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3640000 -  
3 18 - IPE ترک سنگین شاخه -
-
4 18 - IPE شاهین بناب
شاخه - 3380000
5
18
-
IPE آرین فولاد
شاخه - 3420000
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6240000 22600  
2 20 213 IPE اهواز شاخه - -  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه - -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - -
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه -
4570000  
6 20 - IPE ترک
شاخه 4520000 -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه - -
8 20 - IPE کره شاخه 5320000 -
9 20 240 IPE روس
شاخه 4975000 -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7300000 22600  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - 5330000  
3 22 - IPE ترک
شاخه 5370000 -
4 22 - IPE صفاطوس شاخه - -
5 22 320 IPE ترک سنگین شاخه -
-
6 22 285 IPE چین/بندر امام شاخه - -
7 22 305 IPE کره   6720000
-
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8500000 22600  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه - -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه 8120000 -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین/بندر امام شاخه - -
6 24 - IPE کره شاخه - -
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 10040000 22600  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه - -
3 27 - IPE ترک
شاخه 9420000 -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه 9520000 -
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30
515
IPE ترک 
شاخه 11470000 -
2 30 - IPE روس
شاخه 10460000
-
3
30
507
IPE ذوب آهن شاخه 13150000 -
4
30
  IPE ترک سبک شاخه 12850000
-

نوع مطلب : قیمت تیر آهن،
برچسب ها : فروش تیرآهن، تیرآهن ذبی، تیرآهن اهواز، تیرآرین، تیرآهن تبریز
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز تیرآهن

قیمت بروز تیر اهن

 

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1
12
90
IPE ترک سنگین شاخه
-
-
 
2
12
105
IPE ترک سبک شاخه
- -  
3
12
-
IPE ذوب آهن شاخه 2470000 -
4 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 17100    
5 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2690000 -  
6 14 130 IPE اهواز شاخه 2320000 -  
7 14 136.5 IPE ناب تبریز (سنگین)
کیلو - -
8 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - 2270000
9 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - -
10 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - -
11 14 - IPE ترک سبک شاخه 2240000 -
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو - 17100  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3290000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه - -
4 16 175 IPE تبریز شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 15750  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3640000 -  
3 18 - IPE ترک سنگین شاخه -
-
4 18 - IPE شاهین بناب
شاخه - 3380000
5
18
-
IPE آرین فولاد
شاخه - 3420000
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6240000 22600  
2 20 213 IPE اهواز شاخه - -  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه - -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - -
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه -
4570000  
6 20 - IPE ترک
شاخه 4520000 -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه - -
8 20 - IPE کره شاخه 5320000 -
9 20 240 IPE روس
شاخه 4975000 -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7300000 22600  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - 5330000  
3 22 - IPE ترک
شاخه 5370000 -
4 22 - IPE صفاطوس شاخه - -
5 22 320 IPE ترک سنگین شاخه -
-
6 22 285 IPE چین/بندر امام شاخه - -
7 22 305 IPE کره   6720000
-
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8500000 22600  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه - -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه 8120000 -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین/بندر امام شاخه - -
6 24 - IPE کره شاخه - -
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 10040000 22600  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه - -
3 27 - IPE ترک
شاخه 9420000 -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه 9520000 -
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30
515
IPE ترک 
شاخه 11470000 -
2 30 - IPE روس
شاخه 10460000
-
3 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 13150000 -
4 30   IPE ترک سبک شاخه 12850000 -

نوع مطلب : قیمت تیر آهن،
برچسب ها : فروش تیرآهن، تیرآهن ذبی، تیرآهن اهواز، تیرآرین، تیرآهن تبریز
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز تیر اهن

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1
12
90
IPE ترک سنگین شاخه
-
-
 
2
12
105
IPE ترک سبک شاخه
- -  
3
12
-
IPE ذوب آهن شاخه -
-
4 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 17070    
5 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2680000 -  
6 14 130 IPE اهواز شاخه   -  
7 14 136.5 IPE ناب تبریز (سنگین)
کیلو - 17300
8 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
9 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه 2240000
-
10 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - -
11 14 - IPE ترک سبک شاخه - -
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو - 17150  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3270000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه - -
4 16 175 IPE تبریز شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 16100  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3750000 -  
3 18 - IPE ترک سنگین شاخه -
-
4 18 - IPE شاهین بناب
شاخه - -
5
18
-
IPE آرین فولاد
شاخه 3428000 -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6200000 22400  
2 20 213 IPE اهواز شاخه - -  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه - -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - -
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه 4568000
-  
6 20 - IPE ترک سبک شاخه - -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه - -
8 20 - IPE کره شاخه - -
9 20 240 IPE روس
شاخه 4920000 -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7280000 22400  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه 5318000 -  
3 22 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 22 - IPE صفاطوس شاخه - -
5 22 320 IPE ترک سنگین شاخه -
-
6 22 285 IPE چین/بندر امام شاخه - -
7 22 305 IPE کره   -
-
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8500000 22400  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه - -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین/بندر امام شاخه - -
6 24 - IPE کره شاخه - -
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 1000000 22400  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه - -
3 27 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه - -
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30
515
IPE ترک  هم وزن
شاخه - -
2 30 - IPE / روس
شاخه -
-
3
30
507
IPE ذوب آهن
شاخه 13200000
 
 

نوع مطلب : قیمت تیر آهن،
برچسب ها : قیمت بروز تیر اهن، فروش تیراهن کرمانشاه، فروش تیراهن صفا توس، فروش تیراهن اهواز، فروش تیراهن ذوبی
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز تیرآهن

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1
12
90
IPE ترک سنگین شاخه
-
-
 
2
12
105
IPE ترک سبک شاخه
- -  
3
12
-
IPE ذوب آهن شاخه -
-
4 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 17150    
5 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2680000 -  
6 14 130 IPE اهواز شاخه   -  
7 14 136.5 IPE ناب تبریز (سنگین)
کیلو - 17300
8 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
9 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه 2240000
-
10 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - -
11 14 - IPE ترک سبک شاخه - -
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو - 17150  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3270000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه - -
4 16 175 IPE تبریز شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 16150  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3750000 -  
3 18 - IPE ترک سنگین شاخه -
-
4 18 - IPE شاهین بناب
شاخه - -
5
18
-
IPE آرین فولاد
شاخه 3428000 -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6200000 22400  
2 20 213 IPE اهواز شاخه - -  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه - -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - -
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه 4568000
-  
6 20 - IPE ترک سبک شاخه - -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه - -
8 20 - IPE کره شاخه - -
9 20 240 IPE روس
شاخه 4920000 -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7280000 22400  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه 5318000
-  
3 22 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 22 - IPE صفاطوس شاخه - -
5 22 320 IPE ترک سنگین شاخه -
-
6 22 285 IPE چین/بندر امام شاخه - -
7 22 305 IPE کره   -
-
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8500000 22400  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه - -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین/بندر امام شاخه - -
6 24 - IPE کره شاخه - -
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 1000000 22400  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه - -
3 27 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه - -