سرویس پیامک

دریافت قیمت بروز آهن آلات

بر روی موبایل با سرویس پیامک

ارسال کد پیامکی 80150 

بشماره 201825

بازرگانی آهن پارس آسیا
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
تلفن :
021-33652161   045-33638901-3
سایت : www.parsasia.ir
تجارة الحديد والصلب

تجارة الحديد والصلب
(الصادرات إلى العراق)


شراء وبيع جميع انواع الحديد
شراء مصهر الحديد والمتداول إيران
(حديد التسليح والصلب،و... )

تصدیر الحدید فی العراق بأسعار معقولة
نوعية جيدة
في وقت سريع بأقل تكلفة ممكنة


الصادرات إلى العراق (أربيل، السليمانية والبصرة وبغداد، وغيرها)
الاتصال 9647501410055+ أكبري
الاتصال إيران 982133652911+

موضوعات
برچسب‌ها
آرشیو
رتبه الکسا
پیوندهای روزانه
لینک دوستان
امکانات سایت

قیمت میلگردنیشابور/ کیان ابهر/ ذوب اصفهان/ شاهین بناب/ اهواز
میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 14820 14900 پول پیش
2 12 شاخه A3 14440 14500 پول پیش
3 14 شاخه A3 14220 14300 پول پیش
4 16  شاخه A3 14220 14300 پول پیش
5 18 شاخه A3 14220 14300 پول پیش
6 20 شاخه A3 14220 14300 پول پیش
7 22 شاخه A3 14220 14300 پول پیش
8 25 شاخه A3 14220 14300 پول پیش
9 28 شاخه A3 14220 14300 پول پیش
10 32 شاخه A3 14440 14500 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 18 شاخه A3  13350  13350 پول پیش
3 20 شاخه A3  13350  13350 پول پیش

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  -  - پول پیش
2 14 شاخه A3  14800  - پول پیش
3 16 شاخه A3  14450  14400 پول پیش
4 18 شاخه A3  14400  14350 پول پیش
5 20 شاخه A3  14800  - پول پیش
6 22-25 شاخه A3  14400  14350 پول پیش

 میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14850  14850 پول پیش
2 10 شاخه A2  14700  14700 پول پیش
3 12  شاخه A3  14150  14150 پول پیش
4 14 شاخه A3  14150  14150 پول پیش
5 16 شاخه A3  14150  14150 پول پیش
6 18 شاخه A3  14150  14150  پول پیش
7 20 شاخه A3  14150  14150  پول پیش
8 22 شاخه A3  14150  14150  پول پیش
9 25 شاخه A3  14150  14150  پول پیش
10 28 شاخه A3  14150  14150  پول پیش
11 32 شاخه A3  14150  14150  پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15350  15350 پول پیش
2 8 شاخه A3  15350  15350 پول پیش
3 10 شاخه A3  15350  15350 پول پیش
4 12 شاخه A2  14900  14900 پول پیش
5 14-32 شاخه A3  14100  14170 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکویر کاشان/بردسبر کرمان/کاوه ساوه/هیربد/یزد/ظفر بناب
میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 کلاف A1 -  15850 پول پیش
2 8 کلاف A2 -  - پول پیش
3 10  کلاف A1 -  15850 پول پیش
4 12 کلاف A1 - - پول پیش
5 12 کلاف A3 -  16350 پول پیش
6 14 کلاف A3 -  16350 پول پیش
7 14 کلاف A1 -  -  
8 10 شاخه A3 -  - پول پیش
9 12 شاخه A3 - - پول پیش
10 14 شاخه A3 -  14400 پول پیش
11 16 شاخه A3 -  14400 پول پیش
12 18 شاخه A3 -  - پول پیش
13 20 شاخه A3 -  14350 پول پیش
14 22 شاخه A3 -  - پول پیش
15 25 شاخه A3 -  14350 پول پیش
16 28 شاخه A3 -  14350 پول پیش
17 32 شاخه A3 -  14350 پول پیش
18 36 شاخه A3 -  - پول پیش
19 40 شاخه A3 -  - پول پیش

 میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14500  14500 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2 -  - پول پیش
3 14 شاخه A2  14200  14200 پول پیش
4 16 شاخه A2  14200  14200 پول پیش
5 18  شاخه A2  14200  14200 پول پیش
6 20  شاخه  A2وA3 - - پول پیش

میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 18 شاخه A3  13350  13350 پول پیش
2 20 شاخه A3  13350  13350 پول پیش
3 22 شاخه A3  13350  13350 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A3  -  - پول پیش
2 18 شاخه A3  13410  13410 پول پیش
3 20 شاخه A3  13410  13410 پول پیش
4 22 شاخه A3  13410  13410 پول پیش
5 25 شاخه A3  -  - پول پیش

 میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 - - پول پیش
2 8 کلاف A1  - 15600 پول پیش
3 8 کلاف A2  - 15400 پول پیش
4 8 کلاف A3  - 15400 پول پیش
5 10 کلاف A2  - 15450 پول پیش
6 10 شاخه A3  - - پول پیش
7 14 شاخه A3  - 14250 پول پیش
8 16 شاخه A3 - 14250 پول پیش
9 18  شاخه A3 - - پول پیش
10 20  شاخه A3 - - پول پیش
11 22 شاخه A3 - - پول پیش
12 25 شاخه A3  - 14250 پول پیش
13 28 شاخه A3  - 14250 پول پیش
14 32 شاخه A3 - - پول پیش
15 36 شاخه A3 - - پول پیش
16 40 شاخه A3  - 15000  پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15050  15050 پول پیش
2 10 شاخه A2  14850  14850 پول پیش
3 12 شاخه A3  14350  14350 پول پیش
4 14 شاخه A3  14350  14350 پول پیش
5 16 شاخه A3  14350  14350 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  14350  14350 پول پیش
7 28 شاخه A3  14350  14350 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردحسن رود/امیر کبیر/ارگ تبریز/سیرجان/کاوه تبریز/خرم آباد
میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14800  14800 پول پیش
2 10 شاخه A2 14300  14300 پول پیش
3 12  شاخه A2 14000  14000 پول پیش
4 14 شاخه A2 13700  13700 پول پیش
5 16 شاخه A3 13700  13700 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  14620  14620 پول پیش
2 12 شاخه A3  14270  14270 پول پیش
3 14  شاخه A3  13670  13670 پول پیش
4 16 شاخه A3  13670  13670 پول پیش
5 18 شاخه A3  13670  13670 پول پیش
6 20 شاخه A3  13670  13670 پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 14150 14150 پول پیش
2 16 شاخه A3 13700 - پول پیش
3 18  شاخه A3 13700 13700 پول پیش
4 20 شاخه A3 13700 13700 پول پیش
5 22 شاخه A3 13700 13700 پول پیش
6 25 شاخه A3 13700 13700 پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  -  14700 پول پیش
2 14 شاخه A2  -  14500 پول پیش
3 16 شاخه A2  -  14300 پول پیش
4 18 شاخه A2  -  - پول پیش
5 20 شاخه A2  -  14300 پول پیش

 میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14850  14850 پول پیش
2 10 شاخه A2  14750  14750 پول پیش
3 12 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
4 14 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
5 16  شاخه  A3  14100  14100 پول پیش
6 18  شاخه  A3  14100  14100 پول پیش
7 20 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
8 22 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
9 25 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
10 28 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
11 32 شاخه A3  14100  14100 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A2 -  13850 پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/میانه/شاهرود/زاگرس/آریا ذوب/ آریان فولاد
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13700  13700 پول پیش
2 12 شاخه A3  13700  13700 پول پیش
3 14 شاخه A3  13650  13650 پول پیش
4 16-18 شاخه A3  13650  13650 پول پیش
5 20-22 شاخه A3  13650  13650 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  14050  14050 پول پیش
2 14-16 شاخه A3  14050  14050 پول پیش
3 18-32 شاخه A3  14050  14050 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14900  14950 پول پیش
2 12 شاخه A3  14600  14650 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  14250  14300 پول پیش
4 25-18 شاخه A3  14250  14300 پول پیش
5 32 شاخه A3  14600  14650 پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 14050 14050 پول پیش
2 16 شاخه A3 13900 13900 پول پیش
3 18 شاخه A3 13600 13600 پول پیش
4 20 شاخه A3 13600 13600 پول پیش
5 22 شاخه A3 13600 13600 پول پیش
6 25  شاخه  A3 13600 13600 پول پیش
6 28  شاخه  A3 13900 13900 پول پیش
7 32 شاخه A3 14050 14050 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  13450 13450 پول پیش
4 16 شاخه A3  13350 13400 پول پیش
5 18  شاخه  A3  13350 13400 پول پیش
6 20  شاخه  A3  13350 13400 پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13850  13950 پول پیش
2 16-14 شاخه A3  13550  13650 پول پیش
3 18-22 شاخه A3  13550  13650 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14420  14420 پول پیش
2 10-12 شاخه A2  13770  13770 پول پیش
3 14-16 شاخه A3  13770  13770 پول پیش
4 18 شاخه A3  13620  13620 پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14420  14420 پول پیش
2 10 شاخه A2  13770  13770 پول پیش
3 12 شاخه A3  13770  13770 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15100  15100 پول پیش
2 10 شاخه A2  14700  14700 پول پیش
3 12 شاخه A3  14400  14400 پول پیش
4 14-18 شاخه A3  13900  13900 پول پیش
5 20-25 شاخه A3  13900  13900 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  15550  15550 پول پیش
2 14 شاخه A2  13700  13750 پول پیش
3 16-18 شاخه A3  13450  13550 پول پیش
4 20-22 شاخه A3  13450  13550 پول پیش
5 25 شاخه A3  13450  13550 پول پیش
6 28-32 شاخه A3  13950  14150 پول پیش

 میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14850  14850 پول پیش
2 10 شاخه A2  14750  14750 پول پیش
3 12 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
4 14-25 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
5 28 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
6 32 شاخه A3  14100  14100 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردنیشابور/ کیان ابهر/ ذوب اصفهان/ شاهین بناب/ اهواز
میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 14900  - پول پیش
2 12 شاخه A3 14500  - پول پیش
3 14 شاخه A3 14300 - پول پیش
4 16  شاخه A3 14300  - پول پیش
5 18 شاخه A3 14300  - پول پیش
6 20 شاخه A3 14300  - پول پیش
7 22 شاخه A3 14300  - پول پیش
8 25 شاخه A3 14300  - پول پیش
9 28 شاخه A3 14300  - پول پیش
10 32 شاخه A3 14500  - پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 18 شاخه A3  13350  13500 پول پیش
3 20 شاخه A3  13350  13500 پول پیش

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  -  - پول پیش
2 14 شاخه A3  -  - پول پیش
3 16 شاخه A3  14450  14400 پول پیش
4 18 شاخه A3  14400  14350 پول پیش
5 20 شاخه A3  14800  - پول پیش
6 22-28 شاخه A3  14400  14350 پول پیش

 میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14850  14850 پول پیش
2 10 شاخه A2  14700  14700 پول پیش
3 12  شاخه A3  14150  14150 پول پیش
4 14 شاخه A3  14150  14150 پول پیش
5 16 شاخه A3  14150  14150 پول پیش
6 18 شاخه A3  14150  14150  پول پیش
7 20 شاخه A3  14150  14150  پول پیش
8 22 شاخه A3  14150  14150  پول پیش
9 25 شاخه A3  14150  14150  پول پیش
10 28 شاخه A3  14150  14150  پول پیش
11 32 شاخه A3  14150  14150  پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15350  15400 پول پیش
2 8 شاخه A3  15350  - پول پیش
3 10 شاخه A3  15350  15400 پول پیش
4 12 شاخه A2  14900  15200 پول پیش
5 14-32 شاخه A3  14170  14200 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکویر کاشان/بردسبر کرمان/کاوه ساوه/هیربد/یزد/ظفر بناب
میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 کلاف A1 15850  15850 پول پیش
2 8 کلاف A2 -  - پول پیش
3 10  کلاف A1 15850  15850 پول پیش
4 12 کلاف A1 -  15850 پول پیش
5 12 کلاف A3 16350  16350 پول پیش
6 14 کلاف A3 16350  16350 پول پیش
7 14 کلاف A1 -  -  
8 10 شاخه A3 -  - پول پیش
9 12 شاخه A3 - - پول پیش
10 14 شاخه A3 14400  14400 پول پیش
11 16 شاخه A3 14400  14400 پول پیش
12 18 شاخه A3 -  - پول پیش
13 20 شاخه A3 14350 - پول پیش
14 22 شاخه A3 -  - پول پیش
15 25 شاخه A3 14350  14350 پول پیش
16 28 شاخه A3 14350  14350 پول پیش
17 32 شاخه A3 14350  14350 پول پیش
18 36 شاخه A3 -  - پول پیش
19 40 شاخه A3 -  15550 پول پیش

 میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14500  14550 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2 -  - پول پیش
3 14 شاخه A2  14200  14250 پول پیش
4 16 شاخه A2  14200  14250 پول پیش
5 18  شاخه A2  14200  14250 پول پیش
6 20  شاخه  A2وA3 - - پول پیش

میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 18 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
2 20 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
3 22 شاخه A3  13550  13550 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A3  -  - پول پیش
2 18 شاخه A3  13410  13570 پول پیش
3 20 شاخه A3  13410  13570 پول پیش
4 22 شاخه A3  13410  13570 پول پیش
5 25 شاخه A3  -  - پول پیش

 میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 - - پول پیش
2 8 کلاف A1  15600 15600 پول پیش
3 8 کلاف A2  15400 15400 پول پیش
4 8 کلاف A3  15400 15400 پول پیش
5 10 کلاف A2  15450 15450 پول پیش
6 10 شاخه A3  - 15400 پول پیش
7 14 شاخه A3  14250 14300 پول پیش
8 16 شاخه A3  14250 14300 پول پیش
9 18  شاخه A3 - - پول پیش
10 20  شاخه A3 - - پول پیش
11 22 شاخه A3 - - پول پیش
12 25 شاخه A3  14250 14300 پول پیش
13 28 شاخه A3  14250 14300 پول پیش
14 32 شاخه A3 - - پول پیش
15 36 شاخه A3 - - پول پیش
16 40 شاخه A3  15000 15000  پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15050  15050 پول پیش
2 10 شاخه A2  14850  14850 پول پیش
3 12 شاخه A3  14350  14350 پول پیش
4 14 شاخه A3  14350  14350 پول پیش
5 16 شاخه A3  14350  14350 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  14350  14350 پول پیش
7 28 شاخه A3  14350  14350 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردحسن رود/امیر کبیر/ارگ تبریز/سیرجان/کاوه تبریز/خرم آباد
میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14800  14900 پول پیش
2 10 شاخه A2 14300  14400 پول پیش
3 12  شاخه A2 14000  14100 پول پیش
4 14 شاخه A2 13700  13800 پول پیش
5 16 شاخه A3 13700  13800 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  14620  14620 پول پیش
2 12 شاخه A3  14270  14270 پول پیش
3 14  شاخه A3  13670  13670 پول پیش
4 16 شاخه A3  13670  13670 پول پیش
5 18 شاخه A3  13670  13670 پول پیش
6 20 شاخه A3  13670  13670 پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 14150   پول پیش
2 16 شاخه A3 - 13750 پول پیش
3 18  شاخه A3 13700 13750 پول پیش
4 20 شاخه A3 13700 13750 پول پیش
5 22 شاخه A3 13700 13750 پول پیش
6 25 شاخه A3 13700 13750 پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  14700  14700 پول پیش
2 14 شاخه A2  14500  14500 پول پیش
3 16 شاخه A2  14300  14300 پول پیش
4 18 شاخه A2  -  - پول پیش
5 20 شاخه A2  14300  14300 پول پیش

 میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14850  14850 پول پیش
2 10 شاخه A2  14750  14750 پول پیش
3 12 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
4 14 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
5 16  شاخه  A3  14100  14100 پول پیش
6 18  شاخه  A3  14100  14100 پول پیش
7 20 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
8 22 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
9 25 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
10 28 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
11 32 شاخه A3  14100  14100 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A2  13850  13850 پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/میانه/شاهرود/زاگرس/آریا ذوب/ آریان فولاد
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13700  13700 پول پیش
2 12 شاخه A3  13700  13700 پول پیش
3 14 شاخه A3  13650  13650 پول پیش
4 16-18 شاخه A3  13650  13650 پول پیش
5 20-22 شاخه A3  13650  13650 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  14050  14050 پول پیش
2 14-16 شاخه A3  14050  14050 پول پیش
3 18-32 شاخه A3  14050  14050 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14950  14950 پول پیش
2 12 شاخه A3  14650  14650 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  14300  14300 پول پیش
4 25-18 شاخه A3  14300  14300 پول پیش
5 32 شاخه A3  14650  14650 پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 14050 14150 پول پیش
2 16 شاخه A3 13900 14050 پول پیش
3 18 شاخه A3 13600 13800 پول پیش
4 20 شاخه A3 13600 13800 پول پیش
5 22 شاخه A3 13600 13800 پول پیش
6 25  شاخه  A3 13600 13800 پول پیش
6 28  شاخه  A3 13900 14150 پول پیش
7 32 شاخه A3 14050 14150 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  13450 13500 پول پیش
4 16 شاخه A3  13400 13450 پول پیش
5 18  شاخه  A3  13400 13450 پول پیش
6 20  شاخه  A3  13400 13450 پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13950  13950 پول پیش
2 16-14 شاخه A3  13650  13650 پول پیش
3 18-22 شاخه A3  13650  13650 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14420  14420 پول پیش
2 10-12 شاخه A2  13770  13770 پول پیش
3 14-16 شاخه A3  13770  13770 پول پیش
4 18 شاخه A3  13620  13620 پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14420  14420 پول پیش
2 10 شاخه A2  13770  13770 پول پیش
3 12 شاخه A3  13770  13770 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15100  15100 پول پیش
2 10 شاخه A2  14700  14700 پول پیش
3 12 شاخه A3  14400  14400 پول پیش
4 14-18 شاخه A3  13900  13900 پول پیش
5 20-25 شاخه A3  13900  13900 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  15550  15550 پول پیش
2 14 شاخه A2  13700  13750 پول پیش
3 16-18 شاخه A3  13450  13550 پول پیش
4 20-22 شاخه A3  13450  13550 پول پیش
5 25 شاخه A3  13450  13550 پول پیش
6 28-32 شاخه A3  13950  14150 پول پیش

 میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14850  14850 پول پیش
2 10 شاخه A2  14750  14750 پول پیش
3 12 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
4 14-25 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
5 28 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
6 32 شاخه A3  14100  14100 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگرد نیشابور/ کیان ابهر/ ذوب اصفهان/ شاهین بناب/ اهواز
میلگرد نیشابور فروش ندارد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  -  14150 پول پیش
2 12 شاخه A3  -  14600 پول پیش
3 14 شاخه A3  -  14370 پول پیش
4 16  شاخه A3  -  14370 پول پیش
5 18 شاخه A3 -  14370 پول پیش
6 20 شاخه A3 -  14370 پول پیش
7 22 شاخه A3  -  14370 پول پیش
8 25 شاخه A3  -  14370 پول پیش
9 28 شاخه A3  -  14370 پول پیش
10 32 شاخه A3  -  14600 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 18 شاخه A3  13500  13500 پول پیش
3 20 شاخه A3  13500  13500 پول پیش

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  -  - پول پیش
2 14 شاخه A3  -  - پول پیش
3 16 شاخه A3  14400  14370 پول پیش
4 18 شاخه A3  14350  - پول پیش
5 20 شاخه A3  -  14800 پول پیش
6 22-25 شاخه A3  14350  - پول پیش

 میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14850  14950 پول پیش
2 10 شاخه A2  14700  14800 پول پیش
3 12  شاخه A3  14150  14250 پول پیش
4 14 شاخه A3  14150  14250 پول پیش
5 16 شاخه A3  14150  14250 پول پیش
6 18 شاخه A3  14150  14250  پول پیش
7 20 شاخه A3  14150  14250  پول پیش
8 22 شاخه A3  14150  14250  پول پیش
9 25 شاخه A3  14150  14250  پول پیش
10 28 شاخه A3  14150  14250  پول پیش
11 32 شاخه A3  14150  14250  پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15400  15450 پول پیش
2 8 شاخه A3  -  - پول پیش
3 10 شاخه A3  15400  15450 پول پیش
4 12 شاخه A2  15200  15200 پول پیش
5 14-32 شاخه A3  14200  14250 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکویر کاشان/بردسبر کرمان/کاوه ساوه/هیربد/یزد/ظفر بناب
میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 کلاف A1 15850  15950 پول پیش
2 8 کلاف A2 -  15750 پول پیش
3 10  کلاف A1 15850  15950 پول پیش
4 12 کلاف A1 15850  15950 پول پیش
5 12 کلاف A3 16350  16350 پول پیش
6 14 کلاف A3 16350  16350 پول پیش
7 14 کلاف A1 -  -  
8 10 شاخه A3 -  - پول پیش
9 12 شاخه A3 - - پول پیش
10 14 شاخه A3 14400  14650 پول پیش
11 16 شاخه A3 14400  - پول پیش
12 18 شاخه A3 -  - پول پیش
13 20 شاخه A3 - - پول پیش
14 22 شاخه A3 -  - پول پیش
15 25 شاخه A3 14350  14400 پول پیش
16 28 شاخه A3 14350  - پول پیش
17 32 شاخه A3 14350  - پول پیش
18 36 شاخه A3 -  - پول پیش
19 40 شاخه A3 15550  15550 پول پیش

 میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14500  14550 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2 -  - پول پیش
3 14 شاخه A2  14200  14250 پول پیش
4 16 شاخه A2  14200  14250 پول پیش
5 18  شاخه A2  14200  14250 پول پیش
6 20  شاخه  A2وA3 - - پول پیش

میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 18 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
2 20 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
3 22 شاخه A3  13550  13550 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A3  -  - پول پیش
2 18 شاخه A3  13510  13570 پول پیش
3 20 شاخه A3  13510  13570 پول پیش
4 22 شاخه A3  13510  13570 پول پیش
5 25 شاخه A3  -  - پول پیش

 میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 - - پول پیش
2 8 کلاف A1  15600 15600 پول پیش
3 8 کلاف A2  - 15400 پول پیش
4 8 کلاف A3  15400 15400 پول پیش
5 10 کلاف A2  15450 15450 پول پیش
6 10 شاخه A3  15400 15400 پول پیش
7 14 شاخه A3  14250 14300 پول پیش
8 16 شاخه A3  14250 14300 پول پیش
9 18  شاخه A3 - - پول پیش
10 20  شاخه A3 - - پول پیش
11 22 شاخه A3 - - پول پیش
12 25 شاخه A3  14250 14300 پول پیش
13 28 شاخه A3  14250 14300 پول پیش
14 32 شاخه A3 - - پول پیش
15 36 شاخه A3 - - پول پیش
16 40 شاخه A3  15000 15000  پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15050  15050 پول پیش
2 10 شاخه A2  14850  14850 پول پیش
3 12 شاخه A3  14350  14350 پول پیش
4 14 شاخه A3  14350  14350 پول پیش
5 16 شاخه A3  14350  14350 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  14350  14350 پول پیش
7 28 شاخه A3  14350  14350 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردحسن رود/امیر کبیر/ارگ تبریز/سیرجان/کاوه تبریز/خرم آباد
میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14900  14900 پول پیش
2 10 شاخه A2 14400  14400 پول پیش
3 12  شاخه A2 14100  14100 پول پیش
4 14 شاخه A2 13800  13800 پول پیش
5 16 شاخه A3 13800  13800 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  14620  14730 پول پیش
2 12 شاخه A3  14270  14420 پول پیش
3 14  شاخه A3  13670  13770 پول پیش
4 16 شاخه A3  13670  13770 پول پیش
5 18 شاخه A3  13670  13770 پول پیش
6 20 شاخه A3  13670  13770 پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 -   پول پیش
2 16 شاخه A3 13750 13800 پول پیش
3 18  شاخه A3 13750 13800 پول پیش
4 20 شاخه A3 13750 13800 پول پیش
5 22 شاخه A3 13750 13800 پول پیش
6 25 شاخه A3 13750 13800 پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  14700  14700 پول پیش
2 14 شاخه A2  14500  14500 پول پیش
3 16 شاخه A2  14300  14300 پول پیش
4 18 شاخه A2  -  - پول پیش
5 20 شاخه A2  14300  14300 پول پیش

 میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14850  14850 پول پیش
2 10 شاخه A2  14750  14750 پول پیش
3 12 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
4 14 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
5 16  شاخه  A3  14100  14100 پول پیش
6 18  شاخه  A3  14100  14100 پول پیش
7 20 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
8 22 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
9 25 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
10 28 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
11 32 شاخه A3  14100  14100 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A2  13850  13850 پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/میانه/شاهرود/زاگرس/آریا ذوب/ آریان فولاد
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13700  13700 پول پیش
2 12 شاخه A3  13700  13700 پول پیش
3 14 شاخه A3  13650  13750 پول پیش
4 16-18 شاخه A3  13650  13750 پول پیش
5 20-22 شاخه A3  13650  13750 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  14050  14100 پول پیش
2 14-16 شاخه A3  14050  14100 پول پیش
3 18-32 شاخه A3  14050  14100 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14950  15050 پول پیش
2 12 شاخه A3  14650  14800 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  14300  14400 پول پیش
4 25-18 شاخه A3  14300  14500 پول پیش
5 32 شاخه A3  14650  14800 پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 14150 14150  
2 16 شاخه A3 14050 14150 پول پیش
3 18 شاخه A3 13800 13850 پول پیش
4 20 شاخه A3 13800 13850 پول پیش
5 22 شاخه A3 13800 13850 پول پیش
6 25  شاخه  A3 13800 13850 پول پیش
6 28  شاخه  A3 14150 14200 پول پیش
7 32 شاخه A3 14150 14200 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  13500 13550 پول پیش
4 16 شاخه A3  13450 13500 پول پیش
5 18  شاخه  A3  13450  - پول پیش
6 20  شاخه  A3  13450 13500 پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13950  13950 پول پیش
2 16-14 شاخه A3  13650  13650 پول پیش
3 18-22 شاخه A3  13650  13650 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14420  14420 پول پیش
2 10-12 شاخه A2  13770  13770 پول پیش
3 14-16 شاخه A3  13770  13770 پول پیش
4 18 شاخه A3  13620  13620 پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14420  14420 پول پیش
2 10 شاخه A2  13770  13770 پول پیش
3 12 شاخه A3  13770  13770 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15100  15200 پول پیش
2 10 شاخه A2  14700  14800 پول پیش
3 12 شاخه A3  14400  14500 پول پیش
4 14-18 شاخه A3  13900  14000 پول پیش
5 20-25 شاخه A3  13900  14000 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  15550  15550 پول پیش
2 14 شاخه A2  13750  13750 پول پیش
3 16-18 شاخه A3  13550  13600 پول پیش
4 20-22 شاخه A3  13550  13600 پول پیش
5 25 شاخه A3  13550  13600 پول پیش
6 28-32 شاخه A3  14150  14150 پول پیش

 میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14850  14850 پول پیش
2 10 شاخه A2  14750  14750 پول پیش
3 12 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
4 14-25 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
5 28 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
6 32 شاخه A3  14100  14100 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردنیشابور/ کیان ابهر/ ذوب اصفهان/ شاهین بناب/ اهواز
میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  14150  - پول پیش
2 12 شاخه A3  14600  - پول پیش
3 14 شاخه A3  14370  - پول پیش
4 16  شاخه A3  14370  - پول پیش
5 18 شاخه A3  14370  - پول پیش
6 20 شاخه A3  14370  - پول پیش
7 22 شاخه A3  14370 - پول پیش
8 25 شاخه A3  14370 - پول پیش
9 28 شاخه A3  14370 - پول پیش
10 32 شاخه A3  14600 - پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 18 شاخه A3  13500  13600 پول پیش
3 20 شاخه A3  13500  13600 پول پیش

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  -  - پول پیش
2 14 شاخه A3  -  - پول پیش
3 16 شاخه A3  14370  14450 پول پیش
4 18 شاخه A3  -  14370 پول پیش
5 20 شاخه A3  14800  14900 پول پیش
6 22-25 شاخه A3  -  14350 پول پیش

 میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14950  15000 پول پیش
2 10 شاخه A2  14800 14850 پول پیش
3 12  شاخه A3  14250  14300 پول پیش
4 14 شاخه A3  14250  14300 پول پیش
5 16 شاخه A3  14250  14300 پول پیش
6 18 شاخه A3  14250 14300  پول پیش
7 20 شاخه A3  14250  14300  پول پیش
8 22 شاخه A3  14250  14300  پول پیش
9 25 شاخه A3  14250 14300  پول پیش
10 28 شاخه A3  14250 14300  پول پیش
11 32 شاخه A3  14250 14300  پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15400  15450 پول پیش
2 8 شاخه A3  -  - پول پیش
3 10 شاخه A3  15400  15450 پول پیش
4 12 شاخه A2  15200  15200 پول پیش
5 14-32 شاخه A3  14200  14250 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکویر کاشان /بردسبر کرمان/کاوه ساوه/هیربد/یزد/ظفر بناب
میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 کلاف A1 15950  15950 پول پیش
2 8 کلاف A2 15750  15850 پول پیش
3 10  کلاف A1 15950  15950 پول پیش
4 12 کلاف A1 15950  15950 پول پیش
5 12 کلاف A3 16350  16450 پول پیش
6 14 کلاف A3 16350  16450 پول پیش
7 14 کلاف A1 -  16850  
8 10 شاخه A3 -  - پول پیش
9 12 شاخه A3 -  14800 پول پیش
10 14 شاخه A3 14650  - پول پیش
11 16 شاخه A3 -  - پول پیش
12 18 شاخه A3 -  - پول پیش
13 20 شاخه A3 - 14500 پول پیش
14 22 شاخه A3 -  14500 پول پیش
15 25 شاخه A3 14400  14500 پول پیش
16 28 شاخه A3 -  - پول پیش
17 32 شاخه A3 -  - پول پیش
18 36 شاخه A3 -  15550 پول پیش
19 40 شاخه A3 15550  15550 پول پیش

 میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14550  14550 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2 -  - پول پیش
3 14 شاخه A2  14250  14250 پول پیش
4 16 شاخه A2  14250  14250 پول پیش
5 18  شاخه A2  14250  14250 پول پیش
6 20  شاخه  A2وA3 - - پول پیش

میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 18 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
2 20 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
3 22 شاخه A3  13550  13550 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A3  -  13610 پول پیش
2 18 شاخه A3  13570  13610 پول پیش
3 20 شاخه A3  13570  13610 پول پیش
4 22 شاخه A3  13570  13610 پول پیش
5 25 شاخه A3  -  13610 پول پیش

 میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 - - پول پیش
2 8 کلاف A1  15600 15700 پول پیش
3 8 کلاف A2  15400 15550 پول پیش
4 8 کلاف A3  15400 15550 پول پیش
5 10 کلاف A2  15450 15450 پول پیش
6 10 شاخه A3  15400 15400 پول پیش
7 14 شاخه A3  14300 14400 پول پیش
8 16 شاخه A3  14300 14400 پول پیش
9 18  شاخه A3 - - پول پیش
10 20  شاخه A3 - - پول پیش
11 22 شاخه A3 - - پول پیش
12 25 شاخه A3  14300 14400 پول پیش
13 28 شاخه A3  14300 14400 پول پیش
14 32 شاخه A3 - - پول پیش
15 36 شاخه A3 - - پول پیش
16 40 شاخه A3  15000 15000  پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15050  15050 پول پیش
2 10 شاخه A2  14850  14850 پول پیش
3 12 شاخه A3  14350  14350 پول پیش
4 14 شاخه A3  14350  14350 پول پیش
5 16 شاخه A3  14350  14350 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  14350  14350 پول پیش
7 28 شاخه A3  14350  14350 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردحسن رود/امیر کبیر/ارگ تبریز/سیرجان/کاوه تبریز/خرم آباد
میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14900  14900 پول پیش
2 10 شاخه A2 14400  14400 پول پیش
3 12  شاخه A2 14100  14100 پول پیش
4 14 شاخه A2 13800  13800 پول پیش
5 16 شاخه A3 13800  13800 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  14730  14770 پول پیش
2 12 شاخه A3  14420  14420 پول پیش
3 14  شاخه A3  13770  13820 پول پیش
4 16 شاخه A3  13770  13820 پول پیش
5 18 شاخه A3  13770  13820 پول پیش
6 20 شاخه A3  13820  13820 پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 -   پول پیش
2 16 شاخه A3 13800 13800 پول پیش
3 18  شاخه A3 13800 13800 پول پیش
4 20 شاخه A3 13800 13800 پول پیش
5 22 شاخه A3 13800 13800 پول پیش
6 25 شاخه A3 13800 13800 پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  14700  14700 پول پیش
2 14 شاخه A2  14500  14500 پول پیش
3 16 شاخه A2  14300  14300 پول پیش
4 18 شاخه A2  -  - پول پیش
5 20 شاخه A2  14300  14300 پول پیش

 میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14850  14850 پول پیش
2 10 شاخه A2  14750  14750 پول پیش
3 12 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
4 14 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
5 16  شاخه  A3  14100  14100 پول پیش
6 18  شاخه  A3  14100  14100 پول پیش
7 20 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
8 22 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
9 25 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
10 28 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
11 32 شاخه A3  14100  14100 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A2  13850  13850 پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/میانه/شاهرود/زاگرس/آریا ذوب/ آریان فولاد
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13700  13700 پول پیش
2 12 شاخه A3  13700  13700 پول پیش
3 14 شاخه A3  13750  13750 پول پیش
4 16-18 شاخه A3  13750  13750 پول پیش
5 20-22 شاخه A3  13750  13750 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
2 14-16 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
3 18-32 شاخه A3  14100  14100 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15050  15050 پول پیش
2 12 شاخه A3  14800  14800 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  14400  14400 پول پیش
4 28-18 شاخه A3  14500  14500 پول پیش
5 32 شاخه A3  14800  14800 پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 14150 14150  
2 16 شاخه A3 14150 14150 پول پیش
3 18 شاخه A3 13850 13900 پول پیش
4 20 شاخه A3 13850 13900 پول پیش
5 22 شاخه A3 13850 13900 پول پیش
6 25  شاخه  A3 13850 13900 پول پیش
6 28  شاخه  A3 14200 14250 پول پیش
7 32 شاخه A3 14200 14250 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  13550 13700 پول پیش
4 16 شاخه A3  13500 13650 پول پیش
5 18  شاخه  A3  -  - پول پیش
6 20  شاخه  A3  13500 13650 پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13950  13950 پول پیش
2 16-14 شاخه A3  13650  13700 پول پیش
3 18-22 شاخه A3  13650  13700 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14420  14420 پول پیش
2 10-12 شاخه A2  13770  13770 پول پیش
3 14-16 شاخه A3  13770  13770 پول پیش
4 18 شاخه A3  13620  13620 پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14420  14420 پول پیش
2 10 شاخه A2  13770  13770 پول پیش
3 12 شاخه A3  13770  13770 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15200  15250 پول پیش
2 10 شاخه A2  14800  14850 پول پیش
3 12 شاخه A3  14500  14550 پول پیش
4 14-18 شاخه A3  14000  14050 پول پیش
5 20-25 شاخه A3  14050  14050 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  15550  15550 پول پیش
2 14 شاخه A2  13750  13750 پول پیش
3 16-18 شاخه A3  13600  13650 پول پیش
4 20-22 شاخه A3  13600  13650 پول پیش
5 25 شاخه A3  13600  13650 پول پیش
6 28-32 شاخه A3  14150  14150 پول پیش

 میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14850  14850 پول پیش
2 10 شاخه A2  14750  14750 پول پیش
3 12 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
4 14-25 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
5 28 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
6 32 شاخه A3  14100  14100 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه ساوه/هیربد/یزد/ظفر بناب/اهواز
میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 18 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
2 20 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
3 22 شاخه A3  13550  13550 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A3  13610  13670 پول پیش
2 18 شاخه A3  13610  13670 پول پیش
3 20 شاخه A3  13610  13670 پول پیش
4 22 شاخه A3  13610  13670 پول پیش
5 25 شاخه A3  13610  13670 پول پیش

 میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 - - پول پیش
2 8 کلاف A1  15600 15700 پول پیش
3 8 کلاف A2  15500 15550 پول پیش
4 8 کلاف A3  15500 15550 پول پیش
5 10 کلاف A2  15450 15450 پول پیش
6 10 شاخه A3  15400 15400 پول پیش
7 14 شاخه A3  14350 14400 پول پیش
8 16 شاخه A3  14350 14400 پول پیش
9 18  شاخه A3 - - پول پیش
10 20  شاخه A3 - - پول پیش
11 22 شاخه A3 - - پول پیش
12 25 شاخه A3  14350 14400 پول پیش
13 28 شاخه A3  14350 14400 پول پیش
14 32 شاخه A3 - - پول پیش
15 36 شاخه A3 - - پول پیش
16 40 شاخه A3  15000 15000  پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15050  15050 پول پیش
2 10 شاخه A2  14850  14850 پول پیش
3 12 شاخه A3  14350  14350 پول پیش
4 14 شاخه A3  14350  14350 پول پیش
5 16 شاخه A3  14350  14350 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  14350  14350 پول پیش
7 28 شاخه A3  14350  14350 پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15450  15450 پول پیش
2 8 شاخه A3  -  15700 پول پیش
3 10 شاخه A3  15450  15450 پول پیش
4 12 شاخه A3  15200  - پول پیش
5 14-32 شاخه A3  14250  14250 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردذوب اصفهان/آریان فولاد/شاهرود/کیان ابهر
 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  -  - پول پیش
2 14 شاخه A3  -  14550 پول پیش
3 16 شاخه A3  14450  14450 پول پیش
4 18 شاخه A3  14370  14370 پول پیش
5 20 شاخه A3  14900  14900 پول پیش
6 22-25 شاخه A3  14370  14350 پول پیش

 میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13950  14050 پول پیش
2 16-14 شاخه A3  13700  13750 پول پیش
3 18-22 شاخه A3  13700  13750 پول پیش

 میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15050  15050 پول پیش
2 12 شاخه A3  14800  14800 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  14400  14400 پول پیش
4 28-18 شاخه A3  14500  14500 پول پیش
5 32 شاخه A3  14800  14800 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 18 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
3 20 شاخه A3  13600  13600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکویر کاشان/شاهین بناب/بردسبر کرمان/آریا ذوب
میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 کلاف A1 15950  15950 پول پیش
2 8 کلاف A2 15850 15850 پول پیش
3 10  کلاف A1 15950  16250 پول پیش
4 12 کلاف A1 15950 15950 پول پیش
5 12 کلاف A3 16450 16450 پول پیش
6 14 کلاف A3 16450 16450 پول پیش
7 14 کلاف A1 16850 16850  
8 10 شاخه A3 -  15900 پول پیش
9 12 شاخه A3 14800  14800 پول پیش
10 14 شاخه A3  -  - پول پیش
11 16 شاخه A3 -  14600 پول پیش
12 18 شاخه A3 -  14500 پول پیش
13 20 شاخه A3 14500 - پول پیش
14 22 شاخه A3 14500 14500 پول پیش
15 25 شاخه A3 14500 14500 پول پیش
16 28 شاخه A3 - 14500 پول پیش
17 32 شاخه A3 - 14500 پول پیش
18 36 شاخه A3 15550 15550 پول پیش
19 40 شاخه A3 15550 15550 پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14950  15000 پول پیش
2 10 شاخه A2  14800 14850 پول پیش
3 12  شاخه A3  14250  14300 پول پیش
4 14 شاخه A3  14250  14300 پول پیش
5 16 شاخه A3  14250  14300 پول پیش
6 18 شاخه A3  14250 14300  پول پیش
7 20 شاخه A3  14250  14300  پول پیش
8 22 شاخه A3  14250  14300  پول پیش
9 25 شاخه A3  14250 14300  پول پیش
10 28 شاخه A3  14250 14300  پول پیش
11 32 شاخه A3  14250 14300  پول پیش

 میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14550  14550 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2 -  - پول پیش
3 14 شاخه A2  14250  14250 پول پیش
4 16 شاخه A2  14250  14250 پول پیش
5 18  شاخه A2  14250  14250 پول پیش
6 20  شاخه  A2وA3 - - پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  13700 13900 پول پیش
4 16 شاخه A3  13650 13800 پول پیش
5 18  شاخه  A3  -  - پول پیش
6 20  شاخه  A3  13650 13800 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگرد ارگ تبریز/سیرجان/کاوه تبریز/خرم آباد
میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 -   پول پیش
2 16 شاخه A3 13800 13800 پول پیش
3 18  شاخه A3 13800  13800 پول پیش
4 20 شاخه A3 13800 - پول پیش
5 22 شاخه A3 13800 13800 پول پیش
6 25 شاخه A3 13800 13800 پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  14700  14700 پول پیش
2 14 شاخه A2  14500  14500 پول پیش
3 16 شاخه A2  14300  14300 پول پیش
4 18 شاخه A2  -  14300 پول پیش
5 20 شاخه A2  14300 14300 پول پیش

 میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14850  15000 پول پیش
2 10 شاخه A2  14750  14900 پول پیش
3 12 شاخه A3  14100  14250 پول پیش
4 14 شاخه A3  14100  14250 پول پیش
5 16  شاخه  A3  14100  14250 پول پیش
6 18  شاخه  A3  14100  14250 پول پیش
7 20 شاخه A3  14100  14250 پول پیش
8 22 شاخه A3  14100 14250 پول پیش
9 25 شاخه A3 14100 14250 پول پیش
10 28 شاخه A3 14100 14250 پول پیش
11 32 شاخه A3 14100 14250 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A2  13850  13850 پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگرد ابهر/میانه/حسن رود/امیر کبیر
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13700  13700 پول پیش
2 12 شاخه A3  13700  13700 پول پیش
3 14 شاخه A3  13750  13800 پول پیش
4 16-18 شاخه A3  13750  13800 پول پیش
5 20-22 شاخه A3  13750  13800 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  14100  14180 پول پیش
2 14-16 شاخه A3  14100  14180 پول پیش
3 18-32 شاخه A3  14100  14180 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14900  14900 پول پیش
2 10 شاخه A2 14400  14400 پول پیش
3 12  شاخه A2 14100  14100 پول پیش
4 14 شاخه A2 13800  13800 پول پیش
5 16 شاخه A3 13800  13800 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  14770  14770 پول پیش
2 12 شاخه A3  14420  14420 پول پیش
3 14  شاخه A3  13820  13820 پول پیش
4 16 شاخه A3  13820  13820 پول پیش
5 18 شاخه A3  13820  13820 پول پیش
6 20 شاخه A3  13820  13820 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردزاگرس/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 14150 14200  
2 16 شاخه A3 14150 14200 پول پیش
3 18 شاخه A3 13900 13950 پول پیش
4 20 شاخه A3 13900 13950 پول پیش
5 22 شاخه A3 13900 13950 پول پیش
6 25  شاخه  A3 13900 13950 پول پیش
6 28  شاخه  A3 14250 14350 پول پیش
7 32 شاخه A3 14250 14300 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  15550  15550 پول پیش
2 14 شاخه A2  13750  13850 پول پیش
3 16-18 شاخه A3  13650  13750 پول پیش
4 20-22 شاخه A3  13650  13750 پول پیش
5 25 شاخه A3  13650  13750 پول پیش
6 28-32 شاخه A3  14150  14250 پول پیش

 میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14850  15000 پول پیش
2 10 شاخه A2  14750  14850 پول پیش
3 12 شاخه A3  14100  14200 پول پیش
4 14-25 شاخه A3  14100  14200 پول پیش
5 28 شاخه A3  14100  14200 پول پیش
6 32 شاخه A3  14100  14200 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/آناهیتا گیلان
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14420  14420 پول پیش
2 10-12 شاخه A2  13770  13770 پول پیش
3 14-16 شاخه A3  13770  13770 پول پیش
4 18 شاخه A3  13620  13620 پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14420  14420 پول پیش
2 10 شاخه A2  13770  13770 پول پیش
3 12 شاخه A3  13770  13770 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15250  15250 پول پیش
2 10 شاخه A2  14850  14850 پول پیش
3 12 شاخه A3  14550  14550 پول پیش
4 14-18 شاخه A3  14050  14050 پول پیش
5 20-25 شاخه A3  14050  14050 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگرد کاوه ساوه/هیربد/یزد/ظفر بناب/اهواز
 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 18 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
2 20 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
3 22 شاخه A3  13550  13550 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A3  13670  13810 پول پیش
2 18 شاخه A3  13670  13810 پول پیش
3 20 شاخه A3  13670  13810 پول پیش
4 22 شاخه A3  13670  13810 پول پیش
5 25 شاخه A3  13670  13810 پول پیش

 میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 - - پول پیش
2 8 کلاف A1  15700 - پول پیش
3 8 کلاف A2  15550 - پول پیش
4 8 کلاف A3  15550 - پول پیش
5 10 کلاف A2  15450 - پول پیش
6 10 شاخه A3  15400 - پول پیش
7 14 شاخه A3  14400 - پول پیش
8 16 شاخه A3  14400 - پول پیش
9 18  شاخه A3 - - پول پیش
10 20  شاخه A3 - - پول پیش
11 22 شاخه A3 - - پول پیش
12 25 شاخه A3  14400 - پول پیش
13 28 شاخه A3  14400 - پول پیش
14 32 شاخه A3 - - پول پیش
15 36 شاخه A3 - - پول پیش
16 40 شاخه A3  15000 -  پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15050  14950 پول پیش
2 10 شاخه A2  14850  14650 پول پیش
3 12 شاخه A3  14350  14250 پول پیش
4 14 شاخه A3  14350  14250 پول پیش
5 16 شاخه A3  14350  14250 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  14350  14250 پول پیش
7 28 شاخه A3  14350  14250 پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15450  15450 پول پیش
2 8 شاخه A3  15700  15700 پول پیش
3 10 شاخه A3  15450  15450 پول پیش
4 14-18 شاخه A3  14250  14250 پول پیش
5 20-32 شاخه A3  14250  14250 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگرد کف بنگاه تهران
میلگرد کف بنگاه تهران

ردیفسایز
حالتاستانداردکارخانهقیمت امروز
نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف A1  -  17500 پول پیش
2 6.5 کلاف A1  - 16500 پول پیش
3 8 شاخه و کلاف A2  قزوین/اکراین  14500 پول پیش
4 10 شاخه A2  قزوین/ابهر/خرمدشت  13950 پول پیش
5 10 شاخه A3  -  15150 پول پیش
6 10 شاخه ساده  -  14300 پول پیش
7 12 شاخه A3 امیرکبیر/شاهرود 1515 پول پیش
8 14-25 شاخه A3 قزوین/پرشن/آریا ذوب/هیربد 13950 پول پیش
9 16-25 شاخه A3 کاشان 14750 پول پیش
10 32 شاخه A3 کاشان 14750 پول پیش
11 40و36 شاخه A3 کاشان 15750 پول پیش
12 12و28و32 شاخه A3 پرشین فولاد 14350 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت بنگاه میلگرد، قیمت کف بنگاه، قیمت میلگرد
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/میانه/ذوب اصفهان/آریان فولاد/شاهرود
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13700  13770 پول پیش
2 12 شاخه A3  13700  13770 پول پیش
3 14 شاخه A3  13800  13850 پول پیش
4 16-18 شاخه A3  13800  13850 پول پیش
5 20-22 شاخه A3  13800  13850 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  14180  14180 پول پیش
2 14-16 شاخه A3  14180  14180 پول پیش
3 18-32 شاخه A3  14180  14180 پول پیش

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  -  - پول پیش
2 14 شاخه A3  14550  14550 پول پیش
3 16 شاخه A3  14450  14470 پول پیش
4 18 شاخه A3  14370  14370 پول پیش
5 20 شاخه A3  14900  15050 پول پیش
6 22-25 شاخه A3  14350  14350 پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14050  14100 پول پیش
2 16-14 شاخه A3  13750  13800 پول پیش
3 18-22 شاخه A3  13750  13800 پول پیش

 میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15050  15150 پول پیش
2 12 شاخه A3  14800  14900 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  14400  14500 پول پیش
4 28-18 شاخه A3  14500  14600 پول پیش
5 32 شاخه A3  14800  15150 پول پیش

 


نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
تازه ترین مطالب
ارتباط با ما
آدرس : تهران ،
تلفن تهران : 02133652161 - 02133653171
02133652911 - 02133652711     
تلفن شهرستان : 3-04533638901
فکس تهران : 02133656541
فکس شهرستان : 04533625116
ایمیل : ahankhabar[at-sign]gmail.com