سرویس پیامک

دریافت قیمت بروز آهن آلات

بر روی موبایل با سرویس پیامک

ارسال کد پیامکی 80150 

بشماره 201825

بازرگانی آهن پارس آسیا
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
تلفن :
021-33652161   045-33638901-3
سایت : www.parsasia.ir
تجارة الحديد والصلب

تجارة الحديد والصلب
(الصادرات إلى العراق)


شراء وبيع جميع انواع الحديد
شراء مصهر الحديد والمتداول إيران
(حديد التسليح والصلب،و... )

تصدیر الحدید فی العراق بأسعار معقولة
نوعية جيدة
في وقت سريع بأقل تكلفة ممكنة


الصادرات إلى العراق (أربيل، السليمانية والبصرة وبغداد، وغيرها)
الاتصال 9647501410055+ أكبري
الاتصال إيران 982133652911+

موضوعات
برچسب‌ها
آرشیو
رتبه الکسا
پیوندهای روزانه
لینک دوستان
امکانات سایت

قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب
کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای  وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.

 میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 12150 12170 پول پیش
2 12 شاخه A3 11950 11970 پول پیش
3 14 شاخه A3 11730 11750 پول پیش
4 16  شاخه A3 11730 11750 پول پیش
5 18 شاخه A3 11730 11750 پول پیش
6 20 شاخه A3 11730 11750 پول پیش
7 22 شاخه A3 11730 11750 پول پیش
8 25 شاخه A3 11730 11750 پول پیش
9 28 شاخه A3 11730 11750 پول پیش
10 32 شاخه A3 11950 11970 پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2 11850 11950 پول پیش
2 14 شاخه A3 11850 11950 پول پیش
3 16 شاخه A3 11700 11800 پول پیش
4 18 شاخه A3 11700 11800 پول پیش
5 20 شاخه A3 11700 11800 پول پیش
6 22-25 شاخه A3 11700 11800 پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12350  12350 پول پیش
2 10 شاخه A2 12200  12200 پول پیش
3 12  شاخه A3 11750  11750 پول پیش
4 14 شاخه A3 11750  11750 پول پیش
5 16 شاخه A3 11750  11750 پول پیش
6 18 شاخه A3 11750  11750  پول پیش
7 20 شاخه A3 11750  11750  پول پیش
8 22 شاخه A3 11750  11750  پول پیش
9 25 شاخه A3 11750  11750  پول پیش
10 28 شاخه A3 11750  11750  پول پیش
11 32 شاخه A3 11750  11750  پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16-18 شاخه A3  11150   11150 پول پیش
2 20 شاخه A3  11150   11150 پول پیش
3 22 شاخه A3  11150   11150 پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12350  12350 پول پیش
2 10 شاخه A2  12150  12150 پول پیش
3 12 شاخه A3  11550  11550 پول پیش
4 14 شاخه A3  11550  11550 پول پیش
5 16 شاخه A3  11550  11550 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  11550  11550 پول پیش
7 28 شاخه A3  11550  11550 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : خرید وفروش میلگرد، فروش مدت دار میلگرد، فروش اقساطی میلگرد، بنگاه آهن فروشی، مغازه آهن فروشی
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/کویر کاشان/هیربد/اهواز/خرم آباد/ یزد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12200  12300 پول پیش
2 10 شاخه A2  12100  12100 پول پیش
3 12 شاخه A3  11450  11450 پول پیش
4 14 شاخه A3  11450  11450 پول پیش
5 16  شاخه A3  11450  11450 پول پیش
6 18  شاخه A3  11450  11450 پول پیش
7 20 شاخه A3  11450  11450 پول پیش
8 22 شاخه A3  11450  11450 پول پیش
9 25 شاخه A3  11450  11450 پول پیش
10 28 شاخه A3  11450  11450 پول پیش
11 32 شاخه A3  11450  11450 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 14 شاخه A3 - - پول پیش
3 16 شاخه A3 11200 11200 پول پیش
4 18  شاخه A3 11200 11200 پول پیش
5 20 شاخه A3 11200 11200 پول پیش
6 22 شاخه A3 11200 11200 پول پیش
7 25 شاخه A3 11200 11200 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 13300 13300 پول پیش
2 8 کلاف A1 - - پول پیش
3 8 کلاف A3-A2 - - پول پیش
4 10 کلاف A2 13200 13200 پول پیش
5 12 کلاف A3 13400 13400 پول پیش
6 14 کلاف A3 13400 13400 پول پیش
7 8 شاخه A3 - - پول پیش
8 10 شاخه A2 - - پول پیش
9 12 شاخه A3 11900 - پول پیش
10 14 شاخه A3 - - پول پیش
11 16 شاخه A3 - 11800 پول پیش
12 18 شاخه A3 - 11700 پول پیش
13 20 شاخه A3 - - پول پیش
14 22 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
15 25 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
16 28 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
17 32 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
18 36 شاخه A3 12900 12900 پول پیش
19 40 شاخه A3 12900 12900 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 10970 11080 پول پیش
2 16 شاخه A3 - - پول پیش
3 18 شاخه A3 10920 10950 پول پیش
4 20 شاخه A3 - 10950 پول پیش
5 22 شاخه A3 10920 10950 پول پیش
6 25 شاخه A3 10920 10950 پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 کلاف A2 - - پول پیش
2 8 کلاف A3 - - پول پیش
3 8 شاخه A2 - - پول پیش
4 8 شاخه A3 - - پول پیش
5 10 کلاف A2 - - پول پیش
6 10 کلاف A3 - - پول پیش
7 10 شاخه A2وA3 - - پول پیش
8 14 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
9 16 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
10 18 شاخه A3 - - پول پیش
11 20 شاخه A3 11750 - پول پیش
12 25 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
13 28 شاخه A3 11750 - پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 12 شاخه A2 - - پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 13250 13250 پول پیش
2 8 کلاف A1 14300 14300 پول پیش
3 8 کلاف A2 - - پول پیش
4 8 کلاف A3 - - پول پیش
5 10 کلاف A1 14300 14300 پول پیش
6 10 کلاف A2 13250 13250 پول پیش
7 10 کلاف A3   - پول پیش
8 10 شاخه A3 - - پول پیش
9 12 شاخه A3 - - پول پیش
10 14 شاخه A3 11850 11850 پول پیش
11 16 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
12 18  شاخه A3 11750 11750 پول پیش
13 20  شاخه A3 - - پول پیش
14 22 شاخه A3 - - پول پیش
15 25 شاخه A3 - - پول پیش
16 28 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
17 32 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
18 36 شاخه A3 - - پول پیش
19 40 شاخه A3 - -  پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردسیرجان/ حسن رود/ امیر کبیر/ بردسیر کرمان / آریان فولاد
میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 -  - پول پیش
2 10 شاخه A2 12200  12200 پول پیش
3 12 شاخه A2 11900  11900 پول پیش
4 14 شاخه A2 11900  11900 پول پیش
5 16 شاخه A2 11900  11900 پول پیش
6 20-18 شاخه A2 11900  11900 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12050  12050 پول پیش
2 10 شاخه A2 11350  11350 پول پیش
3 12  شاخه A2 11350  11350 پول پیش
4 14 شاخه A2 11200  11200 پول پیش
5 16 شاخه A3 11200  11200 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 -  - پول پیش
2 12 شاخه A3 -  - پول پیش
3 14  شاخه A3 -  11200 پول پیش
4 16 شاخه A3 -  11200 پول پیش
5 18 شاخه A3 -  11200 پول پیش
6 20 شاخه A3 -  - پول پیش
7 28 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 13400  13400 پول پیش
2 10 شاخه A2 11950  11950 پول پیش
3 12 شاخه A3وA2 11750  11750 پول پیش
4 14 شاخه A3وA2 11750  11750 پول پیش
5 16 شاخه A2 11750  11750 پول پیش
6 18  شاخه A3 11750  11750 پول پیش
7 20  شاخه  A3 11750  11750 پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12-10 شاخه A2  11300  11350 پول پیش
2 14 شاخه A3  11200  11250 پول پیش
3 16-20 شاخه A3  11200  11250 پول پیش
4 28-22 شاخه A3  11200  11250 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/میانه/شاهرود/زاگرس/آریا ذوب/ کیان ابهر/صدر لرستان
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  11100  11100 پول پیش
2 12 شاخه A3  11100  11100 پول پیش
3 14 شاخه A3  11100  11100 پول پیش
4 16 شاخه A3  11100  11100 پول پیش
5 18-25 شاخه A3  11100  11100 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 -  - پول پیش
2 12-14 شاخه A3 11350  11350 پول پیش
3 25-28 شاخه A3 11350  11350 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  12250  12250 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  11650  11650 پول پیش
4 22-18 شاخه A3  11650  11650 پول پیش
5 32 شاخه A3  -  - پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 13000 13000 پول پیش
2 12 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
3 14 شاخه A3 11450 11450 پول پیش
4 16 شاخه A3 11450 11450 پول پیش
5 18 شاخه A3 11350 11350 پول پیش
6 20 شاخه A3 11350 11350 پول پیش
7 22 شاخه A3 11350 11350 پول پیش
8 25  شاخه  A3 11350 11350 پول پیش
9 28  شاخه  A3 11550 11550 پول پیش
10 32 شاخه A3 11550 11550 پول پیش
11 36 شاخه A3 12750 12750 پول پیش
12 40 شاخه A3 12750 12750 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3 11250 11250 پول پیش
4 16 شاخه A3 - - پول پیش
5 18  شاخه  A3 - - پول پیش
6 20  شاخه  A3 11250 11250 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A2 10950  11000 پول پیش
2 16 شاخه A3 10950  11000 پول پیش
3 18 شاخه A3 10950  11000 پول پیش
4 20 شاخه A3 10950  11000 پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 12750 12850 پول پیش
2 12 شاخه A2 11750 11850 پول پیش
3 14 شاخه A3 11250 11350 پول پیش
4 16 شاخه A3 11250 11350 پول پیش
5 18 شاخه A3 11150 11250 پول پیش
6 20 شاخه A3 11250 11250 پول پیش
7 22 شاخه A3 - 11250 پول پیش
8 25 شاخه A3 11150 11250 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  11700  11700 پول پیش
2 10 شاخه A2  11100  11100 پول پیش
3 12 شاخه A3  11100  11100 پول پیش
4 16 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  11730  11730 پول پیش
2 10 شاخه A2  11050  11050 پول پیش
3 12 شاخه A3  11050  11050 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12200  12200 پول پیش
2 10 شاخه A2 12100  12100 پول پیش
3 12 شاخه A3 11900  11900 پول پیش
4 14-18 شاخه A3 11500  11500 پول پیش
5 20-25 شاخه A3 11500  11500 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 -  - پول پیش
2 12 شاخه A3 11950  11850 پول پیش
3 14 شاخه A3 -  - پول پیش
4 16-18 شاخه A3 11050  11050 پول پیش
5 20-25 شاخه A3 11050  11050 پول پیش
6 28 شاخه A3 11050  11050 پول پیش
7 32 شاخه A3 -  - پول پیش

میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12550  12550 پول پیش
2 10 شاخه A2 12300  12300 پول پیش
3 12 شاخه A3 11700  11700 پول پیش
4 14-25 شاخه A3 11700  11700 پول پیش
5 28 شاخه A3 11700  11700 پول پیش
6 32 شاخه A3 11700  11700 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : خرید وفروش میلگرد، نمایندگی فروش میلگرد، عامل فروش میلگرد، بنگاه آهن فروشی، مغازه آهن فروشی
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب
کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای  وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.

 میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 12170 12170 پول پیش
2 12 شاخه A3 11970 11970 پول پیش
3 14 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
4 16  شاخه A3 11750 11750 پول پیش
5 18 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
6 20 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
7 22 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
8 25 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
9 28 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
10 32 شاخه A3 11970 11970 پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2 11950 12000 پول پیش
2 14 شاخه A3 11950 12000 پول پیش
3 16 شاخه A3 11800 11900 پول پیش
4 18 شاخه A3 11800 11900 پول پیش
5 20 شاخه A3 11800 11900 پول پیش
6 22-25 شاخه A3 11800 11900 پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12350  12350 پول پیش
2 10 شاخه A2 12200  12200 پول پیش
3 12  شاخه A3 11750  11750 پول پیش
4 14 شاخه A3 11750  11750 پول پیش
5 16 شاخه A3 11750  11750 پول پیش
6 18 شاخه A3 11750  11750  پول پیش
7 20 شاخه A3 11750  11750  پول پیش
8 22 شاخه A3 11750  11750  پول پیش
9 25 شاخه A3 11750  11750  پول پیش
10 28 شاخه A3 11750  11750  پول پیش
11 32 شاخه A3 11750  11750  پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16-18 شاخه A3  11150   11150 پول پیش
2 20 شاخه A3  11150   11150 پول پیش
3 22 شاخه A3  11150   11150 پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12350  12350 پول پیش
2 10 شاخه A2  12150  12150 پول پیش
3 12 شاخه A3  11550  11550 پول پیش
4 14 شاخه A3  11550  11550 پول پیش
5 16 شاخه A3  11550  11550 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  11550  11550 پول پیش
7 28 شاخه A3  11550  11550 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : خرید وفروش میلگرد، نمایندگی فروش میلگرد، عامل فروش میلگرد، بنگاه آهن فروشی، مغازه آهن فروشی
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/کویر کاشان/هیربد/اهواز/خرم آباد/ یزد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12300  12450 پول پیش
2 10 شاخه A2  12100  12350 پول پیش
3 12 شاخه A3  11450  11850 پول پیش
4 14 شاخه A3  11450  11650 پول پیش
5 16  شاخه A3  11450  11650 پول پیش
6 18  شاخه A3  11450  11650 پول پیش
7 20 شاخه A3  11450  11650 پول پیش
8 22 شاخه A3  11450  11650 پول پیش
9 25 شاخه A3  11450  11650 پول پیش
10 28 شاخه A3  11450  11650 پول پیش
11 32 شاخه A3  11450  11650 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 14 شاخه A3 - - پول پیش
3 16 شاخه A3 11200 11200 پول پیش
4 18  شاخه A3 11200 11200 پول پیش
5 20 شاخه A3 11200 11200 پول پیش
6 22 شاخه A3 11200 11200 پول پیش
7 25 شاخه A3 11200 11200 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 13300 13300 پول پیش
2 8 کلاف A1 - - پول پیش
3 8 کلاف A3-A2 - - پول پیش
4 10 کلاف A2 13200 13200 پول پیش
5 12 کلاف A3 13400 13400 پول پیش
6 14 کلاف A3 13400 13400 پول پیش
7 8 شاخه A3 - - پول پیش
8 10 شاخه A2 - - پول پیش
9 12 شاخه A3 - - پول پیش
10 14 شاخه A3 - - پول پیش
11 16 شاخه A3 11800 11800 پول پیش
12 18 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
13 20 شاخه A3 - - پول پیش
14 22 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
15 25 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
16 28 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
17 32 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
18 36 شاخه A3 12900 12900 پول پیش
19 40 شاخه A3 12900 12900 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 11080 11080 پول پیش
2 16 شاخه A3 - - پول پیش
3 18 شاخه A3 10950 10950 پول پیش
4 20 شاخه A3 10950 10950 پول پیش
5 22 شاخه A3 10950 10950 پول پیش
6 25 شاخه A3 10950 10950 پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 کلاف A2 - - پول پیش
2 8 کلاف A3 - - پول پیش
3 8 شاخه A2 - - پول پیش
4 8 شاخه A3 - - پول پیش
5 10 کلاف A2 - - پول پیش
6 10 کلاف A3 - - پول پیش
7 10 شاخه A2وA3 - - پول پیش
8 14 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
9 16 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
10 18 شاخه A3 - - پول پیش
11 20 شاخه A3 - - پول پیش
12 28 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
13 30 شاخه A3 - - پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 12 شاخه A2 - - پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 13250 13250 پول پیش
2 8 کلاف A1 14300 14300 پول پیش
3 8 کلاف A2 - - پول پیش
4 8 کلاف A3 - - پول پیش
5 10 کلاف A1 14300 14300 پول پیش
6 10 کلاف A2 13250 13250 پول پیش
7 10 کلاف A3   - پول پیش
8 10 شاخه A3 - - پول پیش
9 12 شاخه A3 - - پول پیش
10 14 شاخه A3 11850 11850 پول پیش
11 16 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
12 18  شاخه A3 11750 11750 پول پیش
13 20  شاخه A3 - - پول پیش
14 22 شاخه A3 - - پول پیش
15 25 شاخه A3 - - پول پیش
16 28 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
17 32 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
18 36 شاخه A3 - - پول پیش
19 40 شاخه A3 - -  پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : خرید وفروش میلگرد، فروش مدت دار میلگرد، فروش اقساطی میلگرد، بنگاه آهن فروشی، مغازه آهن فروشی
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردسیرجان/ حسن رود/ امیر کبیر/ بردسیر کرمان / آریان فولاد
میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 -  - پول پیش
2 10 شاخه A2 12200  12200 پول پیش
3 12 شاخه A2 11900  11900 پول پیش
4 14 شاخه A2 11900  11900 پول پیش
5 16 شاخه A2 11900  11900 پول پیش
6 20-18 شاخه A2 11900  11900 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12050  12050 پول پیش
2 10 شاخه A2 11350  11350 پول پیش
3 12  شاخه A2 11350  11350 پول پیش
4 14 شاخه A2 11200  11200 پول پیش
5 16 شاخه A3 11200  11200 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 -  - پول پیش
2 12 شاخه A3 -  - پول پیش
3 14  شاخه A3 -  11200 پول پیش
4 16 شاخه A3 -  11200 پول پیش
5 18 شاخه A3 -  11200 پول پیش
6 20 شاخه A3 -  - پول پیش
7 28 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 13400  13400 پول پیش
2 10 شاخه A2 11950  11950 پول پیش
3 12 شاخه A3وA2 11750  11750 پول پیش
4 14 شاخه A3وA2 11750  11750 پول پیش
5 16 شاخه A2 11750  11750 پول پیش
6 18  شاخه A3 11750  11750 پول پیش
7 20  شاخه  A3 11750  11750 پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12-10 شاخه A2  11350  11400 پول پیش
2 14 شاخه A3  11250  11300 پول پیش
3 16-20 شاخه A3  11250  11300 پول پیش
4 28-22 شاخه A3  11250  11300 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/میانه/شاهرود/زاگرس/آریا ذوب/ کیان ابهر/صدر لرستان
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  11100  11100 پول پیش
2 12 شاخه A3  11100  11100 پول پیش
3 14 شاخه A3  11100  11100 پول پیش
4 16 شاخه A3  11100  11100 پول پیش
5 18-25 شاخه A3  11100  11100 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 -  - پول پیش
2 12-14 شاخه A3 11350  11350 پول پیش
3 25-28 شاخه A3 11350  11350 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  12700 پول پیش
2 12 شاخه A3  12250  12300 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  11650  11700 پول پیش
4 22-18 شاخه A3  11650  11700 پول پیش
5 32 شاخه A3  -  - پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 13000 13100 پول پیش
2 12 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
3 14 شاخه A3 11450 11550 پول پیش
4 16 شاخه A3 11450 11550 پول پیش
5 18 شاخه A3 11350 11450 پول پیش
6 20 شاخه A3 11350 11450 پول پیش
7 22 شاخه A3 11350 11450 پول پیش
8 25  شاخه  A3 11350 11450 پول پیش
9 28  شاخه  A3 11550 11600 پول پیش
10 32 شاخه A3 11550 11600 پول پیش
11 36 شاخه A3 12750 12950 پول پیش
12 40 شاخه A3 12750 12950 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3 11250 11250 پول پیش
4 16 شاخه A3 - - پول پیش
5 18  شاخه  A3 - - پول پیش
6 20  شاخه  A3 11250 11250 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A2 11000  11100 پول پیش
2 16 شاخه A3 11000  11100 پول پیش
3 18 شاخه A3 11000  11100 پول پیش
4 20 شاخه A3 11000  11100 پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 12850 12850 پول پیش
2 12 شاخه A2 11850 11850 پول پیش
3 14 شاخه A3 11350 11350 پول پیش
4 16 شاخه A3 11350 11350 پول پیش
5 18 شاخه A3 11250 11250 پول پیش
6 20 شاخه A3 11250 11250 پول پیش
7 22 شاخه A3 11250 11250 پول پیش
8 25 شاخه A3 11250 11250 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  11700  11800 پول پیش
2 10 شاخه A2  11100  11150 پول پیش
3 12 شاخه A3  11100  11150 پول پیش
4 16 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  11730  11800 پول پیش
2 10 شاخه A2  11050  11150 پول پیش
3 12 شاخه A3  11050  11150 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12200  12200 پول پیش
2 10 شاخه A2 12100  12100 پول پیش
3 12 شاخه A3 11900  11900 پول پیش
4 14-18 شاخه A3 11500  11500 پول پیش
5 20-25 شاخه A3 11500  11500 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 -  - پول پیش
2 12 شاخه A3 11850  11850 پول پیش
3 14 شاخه A3 -  - پول پیش
4 16-18 شاخه A3 11050  11150 پول پیش
5 20-25 شاخه A3 11050  11150 پول پیش
6 28 شاخه A3 11050  11150 پول پیش
7 32 شاخه A3 -  - پول پیش

میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12550  12550 پول پیش
2 10 شاخه A2 12300  12300 پول پیش
3 12 شاخه A3 11700  11700 پول پیش
4 14-25 شاخه A3 11700  11700 پول پیش
5 28 شاخه A3 11700  11700 پول پیش
6 32 شاخه A3 11700  11700 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : خرید وفروش میلگرد، نمایندگی فروش میلگرد، عامل فروش میلگرد، بنگاه آهن فروشی، مغازه آهن فروشی
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب
کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای  وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.

 میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 12170 12170 پول پیش
2 12 شاخه A3 11970 11970 پول پیش
3 14 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
4 16  شاخه A3 11750 11750 پول پیش
5 18 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
6 20 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
7 22 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
8 25 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
9 28 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
10 32 شاخه A3 11970 11970 پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2 12000 12000 پول پیش
2 14 شاخه A3 12000 12000 پول پیش
3 16 شاخه A3 11900 11900 پول پیش
4 18 شاخه A3 11900 11900 پول پیش
5 20 شاخه A3 11900 11900 پول پیش
6 22-25 شاخه A3 11900 11900 پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12350  12350 پول پیش
2 10 شاخه A2 12200  12200 پول پیش
3 12  شاخه A3 11750  11700 پول پیش
4 14 شاخه A3 11750  11700 پول پیش
5 16 شاخه A3 11750  11700 پول پیش
6 18 شاخه A3 11750  11700  پول پیش
7 20 شاخه A3 11750  11700  پول پیش
8 22 شاخه A3 11750  11700  پول پیش
9 25 شاخه A3 11750  11700  پول پیش
10 28 شاخه A3 11750  11700  پول پیش
11 32 شاخه A3 11750  11700  پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16-18 شاخه A3  11150   11150 پول پیش
2 20 شاخه A3  11150   11150 پول پیش
3 22 شاخه A3  11150   11150 پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12350  12400 پول پیش
2 10 شاخه A2  12150  12200 پول پیش
3 12 شاخه A3  11550  11600 پول پیش
4 14 شاخه A3  11550  11600 پول پیش
5 16 شاخه A3  11550  11600 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  11550  11600 پول پیش
7 28 شاخه A3  11550  11600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : خرید وفروش میلگرد، نمایندگی فروش میلگرد، عامل فروش میلگرد، بنگاه آهن فروشی، مغازه آهن فروشی
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/کویر کاشان/هیربد/اهواز/خرم آباد/ یزد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12450  12550 پول پیش
2 10 شاخه A2  12350  12450 پول پیش
3 12 شاخه A3  11850  11950 پول پیش
4 14 شاخه A3  11650  11750 پول پیش
5 16  شاخه A3  11650  11750 پول پیش
6 18  شاخه A3  11650  11750 پول پیش
7 20 شاخه A3  11650  11750 پول پیش
8 22 شاخه A3  11650  11750 پول پیش
9 25 شاخه A3  11650  11750 پول پیش
10 28 شاخه A3  11650  11750 پول پیش
11 32 شاخه A3  11650  11750 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 14 شاخه A3 - - پول پیش
3 16 شاخه A3 11200 11200 پول پیش
4 18  شاخه A3 11200 11200 پول پیش
5 20 شاخه A3 11200 11200 پول پیش
6 22 شاخه A3 11200 11200 پول پیش
7 25 شاخه A3 11200 11200 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 13300 13400 پول پیش
2 8 کلاف A1 - - پول پیش
3 8 کلاف A3-A2 - - پول پیش
4 10 کلاف A2 13200 13200 پول پیش
5 12 کلاف A3 13400 13400 پول پیش
6 14 کلاف A3 13400 13400 پول پیش
7 8 شاخه A3 - - پول پیش
8 10 شاخه A2 - - پول پیش
9 12 شاخه A3 - - پول پیش
10 14 شاخه A3 - - پول پیش
11 16 شاخه A3 11800 - پول پیش
12 18 شاخه A3 11700 - پول پیش
13 20 شاخه A3 - - پول پیش
14 22 شاخه A3 11700 - پول پیش
15 25 شاخه A3 11700 - پول پیش
16 28 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
17 32 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
18 36 شاخه A3 12900 12900 پول پیش
19 40 شاخه A3 12900 12900 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 11080 11220 پول پیش
2 16 شاخه A3 - 11170 پول پیش
3 18 شاخه A3 10950 11170 پول پیش
4 20 شاخه A3 10950 11170 پول پیش
5 22 شاخه A3 10950 11170 پول پیش
6 25 شاخه A3 10950 11170 پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 کلاف A2 - - پول پیش
2 8 کلاف A3 - - پول پیش
3 8 شاخه A2 - - پول پیش
4 8 شاخه A3 - - پول پیش
5 10 کلاف A2 - - پول پیش
6 10 کلاف A3 - - پول پیش
7 10 شاخه A2وA3 - - پول پیش
8 14 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
9 16 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
10 18 شاخه A3 - - پول پیش
11 20 شاخه A3 - - پول پیش
12 28 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
13 30 شاخه A3 - - پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 12 شاخه A2 - - پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 13250 13250 پول پیش
2 8 کلاف A1 14300 14300 پول پیش
3 8 کلاف A2 - - پول پیش
4 8 کلاف A3 - - پول پیش
5 10 کلاف A1 14300 14300 پول پیش
6 10 کلاف A2 13250 13250 پول پیش
7 10 کلاف A3   - پول پیش
8 10 شاخه A3 - - پول پیش
9 12 شاخه A3 - - پول پیش
10 14 شاخه A3 11850 11900 پول پیش
11 16 شاخه A3 11750 - پول پیش
12 18  شاخه A3 11750 11750 پول پیش
13 20  شاخه A3 - - پول پیش
14 22 شاخه A3 - - پول پیش
15 25 شاخه A3 - - پول پیش
16 28 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
17 32 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
18 36 شاخه A3 - - پول پیش
19 40 شاخه A3 - -  پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردسیرجان/ حسن رود/ امیر کبیر/ بردسیر کرمان / آریان فولاد
میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 -  - پول پیش
2 10 شاخه A2 12200  12200 پول پیش
3 12 شاخه A2 11900  11900 پول پیش
4 14 شاخه A2 11900  11900 پول پیش
5 16 شاخه A2 11900  11900 پول پیش
6 20-18 شاخه A2 11900  11900 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12050  12100 پول پیش
2 10 شاخه A2 11350  11400 پول پیش
3 12  شاخه A2 11350  11400 پول پیش
4 14 شاخه A2 11200  11250 پول پیش
5 16 شاخه A3 11200  11250 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 -  - پول پیش
2 12 شاخه A3 -  - پول پیش
3 14  شاخه A3 11200  11250 پول پیش
4 16 شاخه A3 11200  11250 پول پیش
5 18 شاخه A3 11200  11250 پول پیش
6 20 شاخه A3 -  - پول پیش
7 28 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 13400  13400 پول پیش
2 10 شاخه A2 11950  11950 پول پیش
3 12 شاخه A3وA2 11750  11750 پول پیش
4 14 شاخه A3وA2 11750  11750 پول پیش
5 16 شاخه A2 11750  11750 پول پیش
6 18  شاخه A3 11750  11750 پول پیش
7 20  شاخه  A3 11750  11750 پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12-10 شاخه A2  11400  11350 پول پیش
2 14 شاخه A3  11300  11250 پول پیش
3 16-20 شاخه A3  11300  11250 پول پیش
4 28-22 شاخه A3  11300  11250 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/میانه/شاهرود/زاگرس/آریا ذوب/ کیان ابهر/صدر لرستان
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  11100  11100 پول پیش
2 12 شاخه A3  11100  11100 پول پیش
3 14 شاخه A3  11100  11100 پول پیش
4 16 شاخه A3  11100  11100 پول پیش
5 18-25 شاخه A3  11100  11100 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 -  - پول پیش
2 12-14 شاخه A3 11350  11400 پول پیش
3 25-28 شاخه A3 11350  11400 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  12700  12700 پول پیش
2 12 شاخه A3  12300  12300 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  11700  11700 پول پیش
4 22-18 شاخه A3  11700  11700 پول پیش
5 32 شاخه A3  -  - پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 13100 13100 پول پیش
2 12 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
3 14 شاخه A3 11550 11550 پول پیش
4 16 شاخه A3 11550 11550 پول پیش
5 18 شاخه A3 11450 11450 پول پیش
6 20 شاخه A3 11450 11450 پول پیش
7 22 شاخه A3 11450 11450 پول پیش
8 25  شاخه  A3 11450 11450 پول پیش
9 28  شاخه  A3 11600 11600 پول پیش
10 32 شاخه A3 11600 11600 پول پیش
11 36 شاخه A3 12950 12950 پول پیش
12 40 شاخه A3 12950 12950 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3 11250 11250 پول پیش
4 16 شاخه A3 - - پول پیش
5 18  شاخه  A3 - - پول پیش
6 20  شاخه  A3 11250 11250 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A2 11100  11100 پول پیش
2 16 شاخه A3 11100  11100 پول پیش
3 18 شاخه A3 11100  11100 پول پیش
4 20 شاخه A3 11100  11100 پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 12850 12850 پول پیش
2 12 شاخه A2 11850 11850 پول پیش
3 14 شاخه A3 11350 11350 پول پیش
4 16 شاخه A3 11350 11350 پول پیش
5 18 شاخه A3 11250 11250 پول پیش
6 20 شاخه A3 11250 11250 پول پیش
7 22 شاخه A3 11250 11250 پول پیش
8 25 شاخه A3 11250 11250 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  11800  11800 پول پیش
2 10 شاخه A2  11150  11150 پول پیش
3 12 شاخه A3  11150  11150 پول پیش
4 16 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  11800  11800 پول پیش
2 10 شاخه A2  11150  11150 پول پیش
3 12 شاخه A3  11150  11150 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12200  12300 پول پیش
2 10 شاخه A2 12100  12200 پول پیش
3 12 شاخه A3 11900  12000 پول پیش
4 14-18 شاخه A3 11500  11600 پول پیش
5 20-25 شاخه A3 11500  11600 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 -  - پول پیش
2 12 شاخه A3 11850  11850 پول پیش
3 14 شاخه A3 -  - پول پیش
4 16-18 شاخه A3 11150  11200 پول پیش
5 20-25 شاخه A3 11150  11200 پول پیش
6 28 شاخه A3 11150  11200 پول پیش
7 32 شاخه A3 -  - پول پیش

میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12550  12550 پول پیش
2 10 شاخه A2 12300  12300 پول پیش
3 12 شاخه A3 11700  11700 پول پیش
4 14-25 شاخه A3 11700  11700 پول پیش
5 28 شاخه A3 11700  11700 پول پیش
6 32 شاخه A3 11700  11700 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : خرید وفروش میلگرد، نمایندگی فروش میلگرد، عامل فروش میلگرد، بنگاه آهن فروشی، مغازه آهن فروشی
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب
کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای  وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.

 میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 12170 12530 پول پیش
2 12 شاخه A3 11970 12300 پول پیش
3 14 شاخه A3 11750 12100 پول پیش
4 16  شاخه A3 11750 12100 پول پیش
5 18 شاخه A3 11750 12100 پول پیش
6 20 شاخه A3 11750 12100 پول پیش
7 22 شاخه A3 11750 12100 پول پیش
8 25 شاخه A3 11750 12100 پول پیش
9 28 شاخه A3 11750 12100 پول پیش
10 32 شاخه A3 11970 12300 پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2 12000 12100 پول پیش
2 14 شاخه A3 12000 12100 پول پیش
3 16 شاخه A3 11900 12000 پول پیش
4 18 شاخه A3 11900 12000 پول پیش
5 20 شاخه A3 11900 12000 پول پیش
6 22-25 شاخه A3 11900 12000 پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12350  12400 پول پیش
2 10 شاخه A2 12200  12250 پول پیش
3 12  شاخه A3 11700  11800 پول پیش
4 14 شاخه A3 11700  11800 پول پیش
5 16 شاخه A3 11700  11800 پول پیش
6 18 شاخه A3 11700  11800  پول پیش
7 20 شاخه A3 11700  11800  پول پیش
8 22 شاخه A3 11700  11800  پول پیش
9 25 شاخه A3 11700  11800  پول پیش
10 28 شاخه A3 11700  11800  پول پیش
11 32 شاخه A3 11700  11800  پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16-18 شاخه A3  11150   11150 پول پیش
2 20 شاخه A3  11150   11150 پول پیش
3 22 شاخه A3  11150   11150 پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12400  12400 پول پیش
2 10 شاخه A2  12200  12200 پول پیش
3 12 شاخه A3  11600  11600 پول پیش
4 14 شاخه A3  11600  11600 پول پیش
5 16 شاخه A3  11600  11600 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  11600  11600 پول پیش
7 28 شاخه A3  11600  11600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : خرید وفروش میلگرد، نمایندگی فروش میلگرد، عامل فروش میلگرد، بنگاه آهن فروشی، مغازه آهن فروشی
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/کویر کاشان/هیربد/اهواز/خرم آباد/ یزد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12550  12550 پول پیش
2 10 شاخه A2  12450  12450 پول پیش
3 12 شاخه A3  11950  11950 پول پیش
4 14 شاخه A3  11750  11750 پول پیش
5 16  شاخه A3  11750  11750 پول پیش
6 18  شاخه A3  11750  11750 پول پیش
7 20 شاخه A3  11750  11750 پول پیش
8 22 شاخه A3  11750  11750 پول پیش
9 25 شاخه A3  11750  11750 پول پیش
10 28 شاخه A3  11750  11750 پول پیش
11 32 شاخه A3  11750  11750 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 14 شاخه A3 - - پول پیش
3 16 شاخه A3 11200 11250 پول پیش
4 18  شاخه A3 11200 11250 پول پیش
5 20 شاخه A3 11200 11250 پول پیش
6 22 شاخه A3 11200 11250 پول پیش
7 25 شاخه A3 11200 11250 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 13400 13400 پول پیش
2 8 کلاف A1 - - پول پیش
3 8 کلاف A3-A2 - - پول پیش
4 10 کلاف A2 13200 13200 پول پیش
5 12 کلاف A3 13400 13400 پول پیش
6 14 کلاف A3 13400 13400 پول پیش
7 8 شاخه A3 - 12900 پول پیش
8 10 شاخه A2 - 12300 پول پیش
9 12 شاخه A3 - - پول پیش
10 14 شاخه A3 - 11900 پول پیش
11 16 شاخه A3 - - پول پیش
12 18 شاخه A3 - 11700 پول پیش
13 20 شاخه A3 - 11700 پول پیش
14 22 شاخه A3 - 11700 پول پیش
15 25 شاخه A3 - 11700 پول پیش
16 28 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
17 32 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
18 36 شاخه A3 12900 12900 پول پیش
19 40 شاخه A3 12900 12900 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 11220 11230 پول پیش
2 16 شاخه A3 11170 11180 پول پیش
3 18 شاخه A3 11170 11180 پول پیش
4 20 شاخه A3 11170 11180 پول پیش
5 22 شاخه A3 11170 11180 پول پیش
6 25 شاخه A3 11170 11180 پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 کلاف A2 - - پول پیش
2 8 کلاف A3 - - پول پیش
3 8 شاخه A2 - - پول پیش
4 8 شاخه A3 - - پول پیش
5 10 کلاف A2 - - پول پیش
6 10 کلاف A3 - - پول پیش
7 10 شاخه A2وA3 - - پول پیش
8 14 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
9 16 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
10 18 شاخه A3 - - پول پیش
11 20 شاخه A3 - - پول پیش
12 28 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
13 30 شاخه A3 - - پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 12 شاخه A2 - - پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 13300 13300 پول پیش
2 8 کلاف A1 - - پول پیش
3 8 کلاف A2 - - پول پیش
4 8 کلاف A3 - - پول پیش
5 10 کلاف A1 14350 14350 پول پیش
6 10 کلاف A2 - - پول پیش
7 10 کلاف A3   - پول پیش
8 10 شاخه A3 - - پول پیش
9 12 شاخه A3 - - پول پیش
10 14 شاخه A3 11900 11900 پول پیش
11 16 شاخه A3 - - پول پیش
12 18  شاخه A3 11800 11800 پول پیش
13 20  شاخه A3 11800 11800 پول پیش
14 22 شاخه A3 - - پول پیش
15 25 شاخه A3 - - پول پیش
16 28 شاخه A3 11800 11800 پول پیش
17 32 شاخه A3 11800 11800 پول پیش
18 36 شاخه A3 - - پول پیش
19 40 شاخه A3 13100 13100  پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردسیرجان/ حسن رود/ امیر کبیر/ بردسیر کرمان / آریان فولاد
میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 -  - پول پیش
2 10 شاخه A2 12200  12200 پول پیش
3 12 شاخه A2 11900  11900 پول پیش
4 14 شاخه A2 11900  11900 پول پیش
5 16 شاخه A2 11900  11900 پول پیش
6 20-18 شاخه A2 11900  11900 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12100  12100 پول پیش
2 10 شاخه A2 11400  11400 پول پیش
3 12  شاخه A2 11400  11400 پول پیش
4 14 شاخه A2 11250  11250 پول پیش
5 16 شاخه A3 11250  11250 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 -  - پول پیش
2 12 شاخه A3 -  - پول پیش
3 14  شاخه A3 11250  11270 پول پیش
4 16 شاخه A3 11250  11270 پول پیش
5 18 شاخه A3 11250  11270 پول پیش
6 20 شاخه A3 -  11270 پول پیش
7 28 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 13400  13400 پول پیش
2 10 شاخه A2 11950  11950 پول پیش
3 12 شاخه A3وA2 11750  11750 پول پیش
4 14 شاخه A3وA2 11750  11750 پول پیش
5 16 شاخه A2 11750  11750 پول پیش
6 18  شاخه A3 11750  11750 پول پیش
7 20  شاخه  A3 11750  11750 پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12-10 شاخه A2  11350  11300 پول پیش
2 14 شاخه A3  11250  11200 پول پیش
3 16-20 شاخه A3  11250  11200 پول پیش
4 28-22 شاخه A3  11250  11200 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/میانه/شاهرود/زاگرس/آریا ذوب/ کیان ابهر/صدر لرستان
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  11100  11150 پول پیش
2 12 شاخه A3  11100  11150 پول پیش
3 14 شاخه A3  11100  11150 پول پیش
4 16 شاخه A3  11100  11150 پول پیش
5 18-25 شاخه A3  11100  11150 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 -  - پول پیش
2 12-14 شاخه A3 11400  11400 پول پیش
3 25-28 شاخه A3 11400  11400 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  12700  12700 پول پیش
2 12 شاخه A3  12300  12300 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  11700  11700 پول پیش
4 22-18 شاخه A3  11700  11700 پول پیش
5 32 شاخه A3  -  - پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 13100 13100 پول پیش
2 12 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
3 14 شاخه A3 11550 11600 پول پیش
4 16 شاخه A3 11550 11600 پول پیش
5 18 شاخه A3 11450 11500 پول پیش
6 20 شاخه A3 11450 11500 پول پیش
7 22 شاخه A3 11450 11500 پول پیش
8 25  شاخه  A3 11450 11500 پول پیش
9 28  شاخه  A3 11600 11600 پول پیش
10 32 شاخه A3 11600 11600 پول پیش
11 36 شاخه A3 12950 12950 پول پیش
12 40 شاخه A3 12950 12950 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3 11250 11550 پول پیش
4 16 شاخه A3 - 11550 پول پیش
5 18  شاخه  A3 - 11550 پول پیش
6 20  شاخه  A3 11250 11550 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A2 11100  11100 پول پیش
2 16 شاخه A3 11100  11100 پول پیش
3 18 شاخه A3 11100  11100 پول پیش
4 20 شاخه A3 11100  11100 پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 12850 12850 پول پیش
2 12 شاخه A2 11850 11850 پول پیش
3 14 شاخه A3 11350 11400 پول پیش
4 16 شاخه A3 11350 11400 پول پیش
5 18 شاخه A3 11250 11300 پول پیش
6 20 شاخه A3 11250 11300 پول پیش
7 22 شاخه A3 11250 - پول پیش
8 25 شاخه A3 11250 11300 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : خرید وفروش میلگرد، نمایندگی فروش میلگرد، عامل فروش میلگرد، بنگاه آهن فروشی، مغازه آهن فروشی
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  11800  11800 پول پیش
2 10 شاخه A2  11150  11150 پول پیش
3 12 شاخه A3  11150  11150 پول پیش
4 16 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  11800  11800 پول پیش
2 10 شاخه A2  11150  11150 پول پیش
3 12 شاخه A3  11150  11150 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12300  12300 پول پیش
2 10 شاخه A2 12200  12200 پول پیش
3 12 شاخه A3 12000  12000 پول پیش
4 14-18 شاخه A3 11600  11600 پول پیش
5 20-25 شاخه A3 11600  11600 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 -  - پول پیش
2 12 شاخه A3 11850  11850 پول پیش
3 14 شاخه A3 -  - پول پیش
4 16-18 شاخه A3 11200  11200 پول پیش
5 20-25 شاخه A3 11200  11200 پول پیش
6 28 شاخه A3 11200  11200 پول پیش
7 32 شاخه A3 -  - پول پیش

میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12550  12550 پول پیش
2 10 شاخه A2 12300  12300 پول پیش
3 12 شاخه A3 11700  11700 پول پیش
4 14-25 شاخه A3 11700  11700 پول پیش
5 28 شاخه A3 11700  11700 پول پیش
6 32 شاخه A3 11700  11700 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : خرید وفروش میلگرد، نمایندگی فروش میلگرد، عامل فروش میلگرد، بنگاه آهن فروشی، مغازه آهن فروشی
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب
کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای  وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.

 میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 12530 12530 پول پیش
2 12 شاخه A3 12300 12300 پول پیش
3 14 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
4 16  شاخه A3 12100 12100 پول پیش
5 18 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
6 20 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
7 22 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
8 25 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
9 28 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
10 32 شاخه A3 12300 12300 پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2 12100 - پول پیش
2 14 شاخه A3 12100 - پول پیش
3 16 شاخه A3 12000 12100 پول پیش
4 18 شاخه A3 12000 12100 پول پیش
5 20 شاخه A3 12000 - پول پیش
6 22-25 شاخه A3 12000 12100 پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12400  12400 پول پیش
2 10 شاخه A2 12250  12250 پول پیش
3 12  شاخه A3 11800  11800 پول پیش
4 14 شاخه A3 11800  11800 پول پیش
5 16 شاخه A3 11800  11800 پول پیش
6 18 شاخه A3 11800  11800  پول پیش
7 20 شاخه A3 11800  11800  پول پیش
8 22 شاخه A3 11800  11800  پول پیش
9 25 شاخه A3 11800  11800  پول پیش
10 28 شاخه A3 11800  11800  پول پیش
11 32 شاخه A3 11800  11800  پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16-18 شاخه A3  11150   11250 پول پیش
2 20 شاخه A3  11150   11250 پول پیش
3 22 شاخه A3  11150   11250 پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12400  12400 پول پیش
2 10 شاخه A2  12200  12200 پول پیش
3 12 شاخه A3  11600  11600 پول پیش
4 14 شاخه A3  11600  11600 پول پیش
5 16 شاخه A3  11600  11600 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  11600  11600 پول پیش
7 28 شاخه A3  11600  11600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/کویر کاشان/هیربد/اهواز/خرم آباد/ یزد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12550  12550 پول پیش
2 10 شاخه A2  12450  12450 پول پیش
3 12 شاخه A3  11950  11950 پول پیش
4 14 شاخه A3  11750  11750 پول پیش
5 16  شاخه A3  11750  11750 پول پیش
6 18  شاخه A3  11750  11750 پول پیش
7 20 شاخه A3  11750  11750 پول پیش
8 22 شاخه A3  11750  11750 پول پیش
9 25 شاخه A3  11750  11750 پول پیش
10 28 شاخه A3  11750  11750 پول پیش
11 32 شاخه A3  11750  11750 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 14 شاخه A3 - - پول پیش
3 16 شاخه A3 11250 11250 پول پیش
4 18  شاخه A3 11250 11250 پول پیش
5 20 شاخه A3 11250 11250 پول پیش
6 22 شاخه A3 11250 11250 پول پیش
7 25 شاخه A3 11250 11250 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 13400 - پول پیش
2 8 کلاف A1 - - پول پیش
3 8 کلاف A3-A2 - - پول پیش
4 10 کلاف A2 13200 - پول پیش
5 12 کلاف A3 13400 - پول پیش
6 14 کلاف A3 13400 13900 پول پیش
7 8 شاخه A3 12900 13800 پول پیش
8 10 شاخه A2 12300 - پول پیش
9 12 شاخه A3 - 11900 پول پیش
10 14 شاخه A3 11900 11900 پول پیش
11 16 شاخه A3 - - پول پیش
12 18 شاخه A3 11700 - پول پیش
13 20 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
14 22 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
15 25 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
16 28 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
17 32 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
18 36 شاخه A3 12900 13200 پول پیش
19 40 شاخه A3 12900 13200 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 11230 11350 پول پیش
2 16 شاخه A3 11180 11250 پول پیش
3 18 شاخه A3 11180 11250 پول پیش
4 20 شاخه A3 11180 11250 پول پیش
5 22 شاخه A3 11180 11250 پول پیش
6 25 شاخه A3 11180 11250 پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 کلاف A2 - - پول پیش
2 8 کلاف A3 - - پول پیش
3 8 شاخه A2 - - پول پیش
4 8 شاخه A3 - - پول پیش
5 10 کلاف A2 - - پول پیش
6 10 کلاف A3 - - پول پیش
7 10 شاخه A2وA3 - - پول پیش
8 14 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
9 16 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
10 18 شاخه A3 - - پول پیش
11 20 شاخه A3 - - پول پیش
12 28 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
13 30 شاخه A3 - - پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 12 شاخه A2 - - پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 13300 13300 پول پیش
2 8 کلاف A1 - - پول پیش
3 8 کلاف A2 - - پول پیش
4 8 کلاف A3 - - پول پیش
5 10 کلاف A1 14350 14350 پول پیش
6 10 کلاف A2 - - پول پیش
7 10 کلاف A3   - پول پیش
8 10 شاخه A3 - - پول پیش
9 12 شاخه A3 - - پول پیش
10 14 شاخه A3 11900 11900 پول پیش
11 16 شاخه A3 - - پول پیش
12 18  شاخه A3 11800 11800 پول پیش
13 20  شاخه A3 11800 11800 پول پیش
14 22 شاخه A3 - - پول پیش
15 25 شاخه A3 - - پول پیش
16 28 شاخه A3 11800 11800 پول پیش
17 32 شاخه A3 11800 11800 پول پیش
18 36 شاخه A3 - - پول پیش
19 40 شاخه A3 13100 13100  پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : خرید وفروش میلگرد، فروش مدت دار میلگرد، فروش اقساطی میلگرد، بنگاه آهن فروشی، مغازه آهن فروشی
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردسیرجان/ حسن رود/ امیر کبیر/ بردسیر کرمان / آریان فولاد
میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 -  - پول پیش
2 10 شاخه A2 12200  12200 پول پیش
3 12 شاخه A2 11900  11900 پول پیش
4 14 شاخه A2 11900  11900 پول پیش
5 16 شاخه A2 11900  11900 پول پیش
6 20-18 شاخه A2 11900  11900 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12100  12200 پول پیش
2 10 شاخه A2 11400  11500 پول پیش
3 12  شاخه A2 11400  11500 پول پیش
4 14 شاخه A2 11250  11350 پول پیش
5 16 شاخه A3 11250  11350 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 -  - پول پیش
2 12 شاخه A3 -  - پول پیش
3 14  شاخه A3 11270  11300 پول پیش
4 16 شاخه A3 11270  11300 پول پیش
5 18 شاخه A3 11270  11300 پول پیش
6 20 شاخه A3 11270  11300 پول پیش
7 28 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 13400  13400 پول پیش
2 10 شاخه A2 11950  11950 پول پیش
3 12 شاخه A3وA2 11750  11750 پول پیش
4 14 شاخه A3وA2 11750  11750 پول پیش
5 16 شاخه A2 11750  11750 پول پیش
6 18  شاخه A3 11750  11750 پول پیش
7 20  شاخه  A3 11750  11750 پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12-10 شاخه A2  11300  11400 پول پیش
2 14 شاخه A3  11200  11300 پول پیش
3 16-20 شاخه A3  11200  11300 پول پیش
4 28-22 شاخه A3  11200  11300 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/میانه/شاهرود/زاگرس/آریا ذوب/ کیان ابهر/صدر لرستان
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  11150  11150 پول پیش
2 12 شاخه A3  11150  11150 پول پیش
3 14 شاخه A3  11150  11150 پول پیش
4 16 شاخه A3  11150  11150 پول پیش
5 18-25 شاخه A3  11150  11150 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 -  - پول پیش
2 12-14 شاخه A3 11400  11350 پول پیش
3 25-28 شاخه A3 11400  11350 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  12700  12700 پول پیش
2 12 شاخه A3  12300  12300 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  11700  11700 پول پیش
4 22-18 شاخه A3  11700  11700 پول پیش
5 32 شاخه A3  -  - پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 13100 13150 پول پیش
2 12 شاخه A3 12100 12150 پول پیش
3 14 شاخه A3 11600 11650 پول پیش
4 16 شاخه A3 11600 11650 پول پیش
5 18 شاخه A3 11500 11550 پول پیش
6 20 شاخه A3 11500 11550 پول پیش
7 22 شاخه A3 11500 11550 پول پیش
8 25  شاخه  A3 11500 11550 پول پیش
9 28  شاخه  A3 11600 11700 پول پیش
10 32 شاخه A3 11600 11700 پول پیش
11 36 شاخه A3 12950 13000 پول پیش
12 40 شاخه A3 12950 13000 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3 - 11550 پول پیش
4 16 شاخه A3 - 11550 پول پیش
5 18  شاخه  A3 - 11550 پول پیش
6 25-20  شاخه  A3 - 11550 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A2 11100  11100 پول پیش
2 16 شاخه A3 11100  11100 پول پیش
3 18 شاخه A3 11100  11100 پول پیش
4 20 شاخه A3 11100  11100 پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 12850 12900 پول پیش
2 12 شاخه A2 11850 12900 پول پیش
3 14 شاخه A3 11400 11450 پول پیش
4 16 شاخه A3 11400 11450 پول پیش
5 18 شاخه A3 11300 11350 پول پیش
6 20 شاخه A3 11300 11350 پول پیش
7 22 شاخه A3 - - پول پیش
8 25 شاخه A3 11300 11350 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  11800  - پول پیش
2 10 شاخه A2  11150  11470 پول پیش
3 12 شاخه A3  11150  11470 پول پیش
4 16 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  11800  12170 پول پیش
2 10 شاخه A2  11150  11470 پول پیش
3 12 شاخه A3  11150  11470 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12300  12300 پول پیش
2 10 شاخه A2 12200  12200 پول پیش
3 12 شاخه A3 12000  12000 پول پیش
4 14-18 شاخه A3 11600  11600 پول پیش
5 20-25 شاخه A3 11600  11600 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 -  - پول پیش
2 12 شاخه A3 11850  11850 پول پیش
3 14 شاخه A3 -  11250 پول پیش
4 16-18 شاخه A3 11200  11250 پول پیش
5 20-25 شاخه A3 11200  11250 پول پیش
6 28 شاخه A3 11200  11250 پول پیش
7 32 شاخه A3 -  - پول پیش

میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12550  12550 پول پیش
2 10 شاخه A2 12300  12300 پول پیش
3 12 شاخه A3 11700  11700 پول پیش
4 14-25 شاخه A3 11700  11700 پول پیش
5 28 شاخه A3 11700  11700 پول پیش
6 32 شاخه A3 11700  11700 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : خرید وفروش میلگرد، نمایندگی فروش میلگرد، عامل فروش میلگرد، بنگاه آهن فروشی، مغازه آهن فروشی
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب
کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای  وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.

 میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 12530 12530 پول پیش
2 12 شاخه A3 12300 12300 پول پیش
3 14 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
4 16  شاخه A3 12100 12100 پول پیش
5 18 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
6 20 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
7 22 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
8 25 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
9 28 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
10 32 شاخه A3 12300 12300 پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2 - - پول پیش
2 14 شاخه A3 - - پول پیش
3 16 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
4 18 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
5 20 شاخه A3 - - پول پیش
6 22-25 شاخه A3 12100 12100 پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12400  12400 پول پیش
2 10 شاخه A2 12250  12250 پول پیش
3 12  شاخه A3 11800  11800 پول پیش
4 14 شاخه A3 11800  11800 پول پیش
5 16 شاخه A3 11800  11800 پول پیش
6 18 شاخه A3 11800  11800  پول پیش
7 20 شاخه A3 11800  11800  پول پیش
8 22 شاخه A3 11800  11800  پول پیش
9 25 شاخه A3 11800  11800  پول پیش
10 28 شاخه A3 11800  11800  پول پیش
11 32 شاخه A3 11800  11800  پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16-18 شاخه A3  11250   11250 پول پیش
2 20 شاخه A3  11250   11250 پول پیش
3 22 شاخه A3  11250   11250 پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12400  12400 پول پیش
2 10 شاخه A2  12200  12200 پول پیش
3 12 شاخه A3  11600  11600 پول پیش
4 14 شاخه A3  11600  11600 پول پیش
5 16 شاخه A3  11600  11600 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  11600  11600 پول پیش
7 28 شاخه A3  11600  11600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : خرید وفروش میلگرد، نمایندگی فروش میلگرد، عامل فروش میلگرد، بنگاه آهن فروشی، مغازه آهن فروشی
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/کویر کاشان/هیربد/اهواز/خرم آباد/ یزد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12550  12600 پول پیش
2 10 شاخه A2  12450  12500 پول پیش
3 12 شاخه A3  11950  12000 پول پیش
4 14 شاخه A3  11750  11800 پول پیش
5 16  شاخه A3  11750  11800 پول پیش
6 18  شاخه A3  11750  11800 پول پیش
7 20 شاخه A3  11750  11800 پول پیش
8 22 شاخه A3  11750  11800 پول پیش
9 25 شاخه A3  11750  11800 پول پیش
10 28 شاخه A3  11750  11800 پول پیش
11 32 شاخه A3  11750  11800 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 14 شاخه A3 - - پول پیش
3 16 شاخه A3 11250 11250 پول پیش
4 18  شاخه A3 11250 11250 پول پیش
5 20 شاخه A3 11250 11250 پول پیش
6 22 شاخه A3 11250 11250 پول پیش
7 25 شاخه A3 11250 11250 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 5.5 کلاف A1 - - پول پیش
2 8 کلاف A1 - - پول پیش
3 8 کلاف A3-A2 - - پول پیش
4 10 کلاف A1 14500 14500 پول پیش
5 12 کلاف A3 - - پول پیش
6 14 کلاف A3 13900 13900 پول پیش
7 8 شاخه A3 13800 13800 پول پیش
8 10 شاخه A3 13300 13300 پول پیش
9 12 شاخه A3 11900 11900 پول پیش
10 14 شاخه A3 11900 11900 پول پیش
11 16 شاخه A3 - - پول پیش
12 18 شاخه A3 - - پول پیش
13 20 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
14 22 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
15 25 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
16 28 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
17 32 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
18 36 شاخه A3 13200 13200 پول پیش
19 40 شاخه A3 13200 13200 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 11350 11350 پول پیش
2 16 شاخه A3 11250 11250 پول پیش
3 18 شاخه A3 11250 11250 پول پیش
4 20 شاخه A3 11250 11250 پول پیش
5 22 شاخه A3 11250 11250 پول پیش
6 25 شاخه A3 11250 11250 پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 کلاف A2 - - پول پیش
2 8 کلاف A3 - - پول پیش
3 8 شاخه A2 - - پول پیش
4 8 شاخه A3 - - پول پیش
5 10 کلاف A2 - - پول پیش
6 10 کلاف A3 - - پول پیش
7 10 شاخه A2وA3 - - پول پیش
8 14 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
9 16 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
10 18 شاخه A3 - - پول پیش
11 20 شاخه A3 - - پول پیش
12 28 شاخه A3 11750 11750 پول پیش
13 30 شاخه A3 - - پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 12 شاخه A2 - - پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 13300 13300 پول پیش
2 8 کلاف A1 - - پول پیش
3 8 کلاف A2 - - پول پیش
4 8 کلاف A3 - - پول پیش
5 10 کلاف A1 14350 14350 پول پیش
6 10 کلاف A2 - - پول پیش
7 10 کلاف A3   - پول پیش
8 10 شاخه A3 - - پول پیش
9 12 شاخه A3 - - پول پیش
10 14 شاخه A3 11900 11900 پول پیش
11 16 شاخه A3 - - پول پیش
12 18  شاخه A3 11800 11800 پول پیش
13 20  شاخه A3 11800 11800 پول پیش
14 22 شاخه A3 - - پول پیش
15 25 شاخه A3 - - پول پیش
16 28 شاخه A3 11800 11800 پول پیش
17 32 شاخه A3 11800 11800 پول پیش
18 36 شاخه A3 - - پول پیش
19 40 شاخه A3 13100 13100  پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : خرید وفروش میلگرد، نمایندگی فروش میلگرد، عامل فروش میلگرد، بنگاه آهن فروشی، مغازه آهن فروشی
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردسیرجان/ حسن رود/ امیر کبیر/ بردسیر کرمان / آریان فولاد
میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 -  - پول پیش
2 10 شاخه A2 12200  12200 پول پیش
3 12 شاخه A2 11900  11900 پول پیش
4 14 شاخه A2 11900  11900 پول پیش
5 16 شاخه A2 11900  11900 پول پیش
6 20-18 شاخه A2 11900  11900 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12200  12200 پول پیش
2 10 شاخه A2 11500  11500 پول پیش
3 12  شاخه A2 11500  11500 پول پیش
4 14 شاخه A2 11350  11350 پول پیش
5 16 شاخه A3 11350  11350 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 -  12350 پول پیش
2 12 شاخه A3 -  - پول پیش
3 14  شاخه A3 11300  11300 پول پیش
4 16 شاخه A3 11300  11300 پول پیش
5 18 شاخه A3 11300  11300 پول پیش
6 20 شاخه A3 11300  11300 پول پیش
7 28 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 13400  13400 پول پیش
2 10 شاخه A2 11950  11950 پول پیش
3 12 شاخه A3وA2 11750  11750 پول پیش
4 14 شاخه A3وA2 11750  11750 پول پیش
5 16 شاخه A2 11750  11750 پول پیش
6 18  شاخه A3 11750  11750 پول پیش
7 20  شاخه  A3 11750  11750 پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12-10 شاخه A2  11400  11400 پول پیش
2 14 شاخه A3  11300  11300 پول پیش
3 16-20 شاخه A3  11300  11300 پول پیش
4 28-22 شاخه A3  11300  11300 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/میانه/شاهرود/زاگرس/آریا ذوب/ کیان ابهر/صدر لرستان
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  11150  11200 پول پیش
2 12 شاخه A3  11150  11200 پول پیش
3 14 شاخه A3  11150  11200 پول پیش
4 16 شاخه A3  11150  11200 پول پیش
5 18-25 شاخه A3  11150  11200 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 -  - پول پیش
2 12-14 شاخه A3 11350  11500 پول پیش
3 25-28 شاخه A3 11350  11500 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  12700  12700 پول پیش
2 12 شاخه A3  12300  12300 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  11700  11700 پول پیش
4 22-18 شاخه A3  11700  11700 پول پیش
5 32 شاخه A3  -  - پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 13150 13150 پول پیش
2 12 شاخه A3 12150 12150 پول پیش
3 14 شاخه A3 11650 11650 پول پیش
4 16 شاخه A3 11650 11650 پول پیش
5 18 شاخه A3 11550 11550 پول پیش
6 20 شاخه A3 11550 11550 پول پیش
7 22 شاخه A3 11550 11550 پول پیش
8 25  شاخه  A3 11550 11550 پول پیش
9 28  شاخه  A3 11700 11700 پول پیش
10 32 شاخه A3 11700 11700 پول پیش
11 36 شاخه A3 13000 13000 پول پیش
12 40 شاخه A3 13000 13000 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3 11550 11550 پول پیش
4 16 شاخه A3 11550 11550 پول پیش
5 18  شاخه  A3 11550 11550 پول پیش
6 25-20  شاخه  A3 11550 11550 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A2 11100  11100 پول پیش
2 16 شاخه A3 11100  11100 پول پیش
3 18 شاخه A3 11100  11100 پول پیش
4 20 شاخه A3 11100  11100 پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 12900 12900 پول پیش
2 12 شاخه A2 11900 12900 پول پیش
3 14 شاخه A3 11450 11450 پول پیش
4 16 شاخه A3 11450 11450 پول پیش
5 18 شاخه A3 11350 11350 پول پیش
6 20 شاخه A3 11350 11350 پول پیش
7 22 شاخه A3 - - پول پیش
8 25 شاخه A3 11350 11350 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  -  - پول پیش
2 10 شاخه A2  11470  11470 پول پیش
3 12 شاخه A3  11470  11470 پول پیش
4 16 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12170  12170 پول پیش
2 10 شاخه A2  11470  11470 پول پیش
3 12 شاخه A3  11470  11470 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12300  12300 پول پیش
2 10 شاخه A2 12200  12200 پول پیش
3 12 شاخه A3 12000  12000 پول پیش
4 14-18 شاخه A3 11600  11600 پول پیش
5 20-25 شاخه A3 11600  11600 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 -  - پول پیش
2 12 شاخه A3 11850  11850 پول پیش
3 14 شاخه A3 11250  11250 پول پیش
4 16-18 شاخه A3 11250  11250 پول پیش
5 20-25 شاخه A3 11250  11250 پول پیش
6 28 شاخه A3 11250  11250 پول پیش
7 32 شاخه A3 -  - پول پیش

میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 12550  12550 پول پیش
2 10 شاخه A2 12300  12300 پول پیش
3 12 شاخه A3 11700  11700 پول پیش
4 14-25 شاخه A3 11700  11700 پول پیش
5 28 شاخه A3 11700  11700 پول پیش
6 32 شاخه A3 11700  11700 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : خرید وفروش میلگرد، نمایندگی فروش میلگرد، عامل فروش میلگرد، بنگاه آهن فروشی، مغازه آهن فروشی
بازرگانی آهن پارس آسیا
تازه ترین مطالب
ارتباط با ما
آدرس : تهران ،
تلفن تهران : 02133652161 - 02133653171
02133652911 - 02133652711     
تلفن شهرستان : 3-04533638901
فکس تهران : 02133656541
فکس شهرستان : 04533625116
ایمیل : ahankhabar[at-sign]gmail.com