سرویس پیامک

دریافت قیمت بروز آهن آلات

بر روی موبایل با سرویس پیامک

ارسال کد پیامکی 80150 

بشماره 201825

بازرگانی آهن پارس آسیا
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
تلفن :
021-33652161   045-33638901-3
سایت : www.parsasia.ir
تجارة الحديد والصلب

تجارة الحديد والصلب
(الصادرات إلى العراق)


شراء وبيع جميع انواع الحديد
شراء مصهر الحديد والمتداول إيران
(حديد التسليح والصلب،و... )

تصدیر الحدید فی العراق بأسعار معقولة
نوعية جيدة
في وقت سريع بأقل تكلفة ممكنة


الصادرات إلى العراق (أربيل، السليمانية والبصرة وبغداد، وغيرها)
الاتصال 9647501410055+ أكبري
الاتصال إيران 982133652911+

موضوعات
برچسب‌ها
آرشیو
رتبه الکسا
پیوندهای روزانه
لینک دوستان
امکانات سایت

قیمت میلگردحسن رود/امیر کبیر/ هیربد/یزد/کاوه ساوه/صدر لرستان/ذوب اصفهان
میلگرد حسن رود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 16150  16150 پول پیش
2 10 شاخه A2 15650 15650 پول پیش
3 12  شاخه A2 15350  15350 پول پیش
4 14 شاخه A2 14850 14850 پول پیش
5 16 شاخه A2 14850 14850 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  15850 15850 پول پیش
2 12 شاخه A3  15500  15500 پول پیش
3 14  شاخه A3  14950  14950 پول پیش
4 16 شاخه A3 14950 14950 پول پیش
5 18 شاخه A3  14950  14950 پول پیش
9 20 شاخه A3 14950 14950 پول پیش
10 22 شاخه A3 14950  14950 پول پیش
11 25 شاخه A3 14950  14950 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 16 شاخه A3  14850  14850 پول پیش
2 18 شاخه A3  14850  14850 پول پیش
3 20 شاخه A3  14850  14850 پول پیش
4 22 شاخه A3  14850  14850 پول پیش
5 25 شاخه A3 14850 14850 پول پیش

 میلگرد یزد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1  16200  16200 پول پیش
2 8 کلاف A2  16500  16500 پول پیش
3 14 شاخه A3  -  - پول پیش
4 16 شاخه A3  15100  15100 پول پیش
5 18  شاخه  A3  -  - پول پیش
6 20  شاخه  A3  -  - پول پیش
7 22 شاخه A3  14850  14850 پول پیش
8 25 شاخه A3 14950 14950 پول پیش
9 28 شاخه A3 - - پول پیش
10 32 شاخه A3 15450 - پول پیش
11 36 شاخه A3 15100 15150 پول پیش
12 40 شاخه A3 15100 -  

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 18 شاخه A3  -  - پول پیش
2 20 شاخه A3  -  - پول پیش
3 22 شاخه A3 -  - پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3  -  15050 پول پیش
2 16 شاخه A3  15000  14950 پول پیش
3 18 شاخه A3 15000  14950 پول پیش
4 20 شاخه A3 -  14900 پول پیش
5 22 شاخه A3 -  14900 پول پیش
6 25 شاخه A3 -  14900 پول پیش

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3  - - پول پیش
2 16 شاخه A3  15300  - پول پیش
3 18 شاخه A3 13000  - پول پیش
4 20 شاخه A3 -  - پول پیش
5 22 شاخه A3 15050  - پول پیش
6 25 شاخه A3 -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : آخرین قیمت میلگرد جدیدترین قیمت میلگرد ارزانترین م
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردکویر کاشان/شاهین بناب/زاگرس/بردسبر کرمان/آریا ذوب
میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف A1 -  16750 پول پیش
2 8 کلاف A2وA3 16600 16600 پول پیش
3 10  کلاف A3وA2 16660  16600 پول پیش
4 12 کلاف A1 17600 17600 پول پیش
5 12 کلاف A3 17100 17100 پول پیش
6 8 شاخه A2 - 17250 پول پیش
7 10 شاخه A3  16700  16700 پول پیش
8 12 شاخه A3  15550  15550 پول پیش
9 14 شاخه A3  15300  15300 پول پیش
10 16 شاخه A3  15300  15300 پول پیش
11 18 شاخه A3  15300  15300 پول پیش
12 20 شاخه A3  15300  15300 پول پیش
13 22 شاخه A3 15300  15300 پول پیش
14 25 شاخه A3 15300  15300 پول پیش
15 28 شاخه A3 15300  15300 پول پیش
16 32 شاخه A3 15300  15300 پول پیش
18 36 شاخه A3 16400 - پول پیش
19 40 شاخه A3 16400 - پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  16150  16150 پول پیش
2 10 شاخه A2  16150  16150 پول پیش
3 12  شاخه A3  15550  15550 پول پیش
4 14 شاخه A3  15550  15550 پول پیش
5 16 شاخه A3  15550  15550 پول پیش
6 18 شاخه A3  15550  15550  پول پیش
7 20 شاخه A3  15550  15550  پول پیش
8 22 شاخه A3  15550  15550  پول پیش
9 25 شاخه A3  15550 15550  پول پیش
10 28 شاخه A3  15550  15550  پول پیش
11 32 شاخه A3  15550 15550  پول پیش

میلگرد زاگرس

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 16 شاخه A2 15200 - پول پیش
2 18 شاخه A3 14900 14900 پول پیش
3 20 شاخه A3 14900 14900 پول پیش
4 22 شاخه A3 - - پول پیش
5 25  شاخه  A3 - - پول پیش
6 28  شاخه  A3 14900 14900 پول پیش
7 32 شاخه A3 14900 14900 پول پیش

 میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15550  15550 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  15250  15250 پول پیش
3 14 شاخه A2وA3  15150  15150 پول پیش
4 16 شاخه A2وA3  15150  15150 پول پیش
5 18  شاخه  A3وA2  14850  14850 پول پیش
6 20  شاخه  A2وA3  14850  14850 پول پیش

میلگرد آریا ذوب فروش ندارد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  -  - پول پیش
4 16 شاخه A3  -  - پول پیش
5 18  شاخه  A3  -  - پول پیش
6 20  شاخه  A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : آخرین قیمت میلگرد جدیدترین قیمت میلگرد ارزانترین م
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردارگ تبریز/نیشابور/سیرجان/ظفر بناب/کاوه تبریز
میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 -   پول پیش
2 16 شاخه A3 - - پول پیش
3 18  شاخه A3 14850  14850 پول پیش
4 20 شاخه A3 14850 14850 پول پیش
5 22 شاخه A3 14850 14850 پول پیش
6 25 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A3  15500  15500 پول پیش
2 14 شاخه A3  15250  15250 پول پیش
3 16  شاخه A3  15250  15250 پول پیش
4 18 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
5 20 شاخه A3  15250  15250 پول پیش
6 22 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
7 25 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
8 28 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
9 32 شاخه A3 15500 15500 پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  15400  15400 پول پیش
2 14 شاخه A2  15400  15400 پول پیش
3 16 شاخه A2  15400  15400 پول پیش
4 18 شاخه A2  15400  15400 پول پیش

 میلگردظفر بناب

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15900  15950 پول پیش
2 10 شاخه A2  15700  15750 پول پیش
3 12 شاخه A2  15400 15450 پول پیش
4 14 شاخه A2  15400  15450 پول پیش
5 16  شاخه  A2  15400  15450 پول پیش
6 18  شاخه  A2  15400  15450 پول پیش
7 20 شاخه A2  15400  15450 پول پیش
8 22 شاخه A2 15400 15450 پول پیش
9 25 شاخه A2 15400 15450 پول پیش
10 28 شاخه A2 15700 15750 پول پیش

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15950  15950 پول پیش
2 10 شاخه A2  15850  15850 پول پیش
3 12 شاخه A3 15350  15350 پول پیش
4 14 شاخه A3 15350  15350 پول پیش
5 16  شاخه  A3 15350  15350 پول پیش
6 18  شاخه  A3  15350  15350 پول پیش
7 20 شاخه A3  15350  15350 پول پیش
8 22 شاخه A3  15350  15350 پول پیش
9 25 شاخه A3 15350 15350 پول پیش
10 28 شاخه A3 15350 15350 پول پیش
11 32 شاخه A3 15350 15350 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : آخرین قیمت میلگرد جدیدترین قیمت میلگرد ارزانترین م
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردپرشین / ابهر/آناهیتا گیلان/آریان فولاد/شاهرود
میلگرد پرشین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 -   پول پیش
2 16 شاخه A3 14850 14850 پول پیش
3 18  شاخه A3 14850  14850 پول پیش
4 20 شاخه A3 14850 14850 پول پیش
5 22 شاخه A3 14900 14850 پول پیش
6 25 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15050  15050 پول پیش
2 12 شاخه A3  15150  15150 پول پیش
3 14  شاخه A3  14900  14900 پول پیش
4 16 شاخه A3 14900 14900 پول پیش
5 18 شاخه A3  14800  14800 پول پیش
6 20 شاخه A3 14800 14800 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  16100  - پول پیش
2 12 شاخه A3  15600  15600 پول پیش
3 14 شاخه A3  15100  15100 پول پیش
4 16 شاخه A3  15100  15100 پول پیش
5 18  شاخه  A3  15100  15100 پول پیش
6 20  شاخه  A3  15100 15100 پول پیش
7 22 شاخه A3  15100  15100 پول پیش
8 25 شاخه A3  15100  15100 پول پیش

 میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15300  15300 پول پیش
2 12 شاخه A2  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  -  14950 پول پیش
4 16 شاخه A3  14950  14950 پول پیش
5 18  شاخه  A3  14950  14950 پول پیش
6 20  شاخه  A3  14950  14950 پول پیش
7 22 شاخه A3  14950 14950 پول پیش

میلگردشاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  16000  16000 پول پیش
2 12 شاخه A3  15750  15750 پول پیش
3 14 شاخه A3 15300  15300 پول پیش
4 16 شاخه A3 15300  15300 پول پیش
5 18  شاخه  A3 15300  15300 پول پیش
6 20  شاخه  A3  15300  15300 پول پیش
7 22 شاخه A3  15300 15300 پول پیش
8 25 شاخه A3  15300  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : آخرین قیمت میلگرد جدیدترین قیمت میلگرد ارزانترین م
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/نوشهر/تاکستان/پارس آرمان/آذر فولاد امین
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 15700  15700 پول پیش
2 10 شاخه A2 15100 15100 پول پیش
3 12  شاخه A2 15100  15100 پول پیش
4 14 شاخه A2 15100 -15100 پول پیش

میلگرد نوشهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 کلاف A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A2  -  - پول پیش
3 14  شاخه A2  -  - پول پیش

میلگرد تاکستان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 کلاف A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A2  -  - پول پیش
3 14 شاخه A2  -  - پول پیش

 میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15700 15700 پول پیش
2 10 شاخه A2  15100  15100 پول پیش

میلگردآذر فولاد امین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  16000  16050 پول پیش
2 10 شاخه A3  15900  15950 پول پیش
3 12 شاخه A3  15400  15450 پول پیش
4 14 شاخه A3  15400  15450 پول پیش
5 16  شاخه  A3  15400  15450 پول پیش
6 18  شاخه  A3  15400  15450 پول پیش
7 20 شاخه A3  15400  15450 پول پیش
8 22 شاخه A3  15400  15450 پول پیش
9 25 شاخه A3 15400 15450 پول پیش
10 28 شاخه A3 15400 15450 پول پیش
11 32 شاخه A3 15400 15450 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : آخرین قیمت میلگرد جدیدترین قیمت میلگرد ارزانترین م
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردحسن رود/امیر کبیر/ هیربد/یزد/کاوه ساوه/صدر لرستان
میلگرد حسن رود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 16150   پول پیش
2 10 شاخه A2 15650 - پول پیش
3 12  شاخه A2 15350   پول پیش
4 14 شاخه A2 14850 - پول پیش
5 16 شاخه A2 14850 - پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  15850  - پول پیش
2 12 شاخه A3  15500  - پول پیش
3 14  شاخه A3  14950  - پول پیش
4 16 شاخه A3 14950 - پول پیش
5 18 شاخه A3  14950  - پول پیش
9 20 شاخه A3 14950 - پول پیش
10 22 شاخه A3 14950   پول پیش
11 25 شاخه A3 14950   پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 16 شاخه A3  14850  - پول پیش
2 18 شاخه A3  14850  - پول پیش
3 20 شاخه A3  14850  - پول پیش
4 22 شاخه A3  14850  - پول پیش
5 25 شاخه A3 14850 - پول پیش

 میلگرد یزد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1  16200  - پول پیش
2 8 کلاف A2  16500  - پول پیش
3 14 شاخه A3  -  - پول پیش
4 16 شاخه A3  15050  - پول پیش
5 18  شاخه  A3  -  - پول پیش
6 20  شاخه  A3  -  - پول پیش
7 22 شاخه A3  14850  - پول پیش
8 25 شاخه A3 14900 - پول پیش
9 28 شاخه A3 - - پول پیش
10 32 شاخه A3 15450 - پول پیش
11 36 شاخه A3 15150 - پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 18 شاخه A3  -  - پول پیش
2 20 شاخه A3  -  - پول پیش
3 22 شاخه A3 -  - پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3  15050  - پول پیش
2 16 شاخه A3  14950  - پول پیش
3 18 شاخه A3 14950  - پول پیش
4 20 شاخه A3 14900   پول پیش
5 22 شاخه A3 14900   پول پیش
6 25 شاخه A3 14900   پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : لیست قیمت میلگرد، آخرین قیمت میلگرد، کمترین قیمت میلگرد در بازار، ارزانترین میلگرد، گرانترین میلگرد
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردارگ تبریز/نیشابور/سیرجان/ظفر بناب/کاوه تبریز
میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 -   پول پیش
2 16 شاخه A3 - - پول پیش
3 18  شاخه A3 14850   پول پیش
4 20 شاخه A3 14850 - پول پیش
5 22 شاخه A3 14850 - پول پیش
6 25 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A3  15500  - پول پیش
2 14 شاخه A3  15250  - پول پیش
3 16  شاخه A3  15250  - پول پیش
4 18 شاخه A3 15250 - پول پیش
5 20 شاخه A3  15250  - پول پیش
6 22 شاخه A3 15250 - پول پیش
7 25 شاخه A3 15250 - پول پیش
8 28 شاخه A3 15250 - پول پیش
9 32 شاخه A3 15500 - پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  15400  - پول پیش
2 14 شاخه A2  15400  - پول پیش
3 16 شاخه A2  15400  - پول پیش
4 18 شاخه A2  15400  - پول پیش

 میلگردظفر بناب

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15950  - پول پیش
2 10 شاخه A2  15750  - پول پیش
3 12 شاخه A2  15450  - پول پیش
4 14 شاخه A2  15450  - پول پیش
5 16  شاخه  A2  15450  - پول پیش
6 18  شاخه  A2  15450  - پول پیش
7 20 شاخه A2  15450  - پول پیش
8 22 شاخه A2 15450 - پول پیش
9 25 شاخه A2 15450 - پول پیش
10 28 شاخه A2 15450 - پول پیش

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15950  - پول پیش
2 10 شاخه A2  15850  - پول پیش
3 12 شاخه A3 15350  - پول پیش
4 14 شاخه A3 15350  - پول پیش
5 16  شاخه  A3 15350  - پول پیش
6 18  شاخه  A3  15350  - پول پیش
7 20 شاخه A3  15350  - پول پیش
8 22 شاخه A3  15350  - پول پیش
9 25 شاخه A3 15350 - پول پیش
10 28 شاخه A3 15350 - پول پیش
11 32 شاخه A3 15350 - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرددر تبریز، فروش میلگرد، ارزانترین میلگرد، لیست قیمت میلگرد روزانه، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردپرشین /ابهر/آناهیتا گیلان/آریان فولاد/شاهرود
میلگرد پرشین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 -   پول پیش
2 16 شاخه A3 14850 - پول پیش
3 18  شاخه A3 14850   پول پیش
4 20 شاخه A3 14850 - پول پیش
5 22 شاخه A3 14850 - پول پیش
6 25 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15050  - پول پیش
2 12 شاخه A3  15150  - پول پیش
3 14  شاخه A3  14900  - پول پیش
4 16 شاخه A3 14900 - پول پیش
5 18 شاخه A3  14800  - پول پیش
6 20 شاخه A3 14800 - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  15600  - پول پیش
3 14 شاخه A3  15100  - پول پیش
4 16 شاخه A3  15100  - پول پیش
5 18  شاخه  A3  15100  - پول پیش
6 20  شاخه  A3  15100 - پول پیش
7 22 شاخه A3  15100  - پول پیش
8 25 شاخه A3  15100  - پول پیش

 میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15300  - پول پیش
2 12 شاخه A2  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  14950  - پول پیش
4 16 شاخه A3  14950  - پول پیش
5 18  شاخه  A3  14950  - پول پیش
6 20  شاخه  A3  14950  - پول پیش
7 22 شاخه A3  14950  - پول پیش

میلگردشاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  16000  - پول پیش
2 12 شاخه A3  15750  - پول پیش
3 14 شاخه A3 15300  - پول پیش
4 16 شاخه A3 15300  - پول پیش
5 18  شاخه  A3 15300  - پول پیش
6 20  شاخه  A3  15300  - پول پیش
7 22 شاخه A3  15300  - پول پیش
8 25 شاخه A3  15300  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردکویر کاشان/شاهین بناب/زاگرس/بردسبر کرمان/آریا ذوب
میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف A1 16750   پول پیش
2 8 کلاف A2وA3 16600 - پول پیش
3 10  کلاف A3وA2 16660   پول پیش
4 12 کلاف A1 17600 - پول پیش
5 12 کلاف A3 17100 - پول پیش
6 8 شاخه A2 17250 - پول پیش
7 10 شاخه A3  16700   پول پیش
8 12 شاخه A3  15500   پول پیش
9 14 شاخه A3  15300   پول پیش
10 16 شاخه A3  15300   پول پیش
11 18 شاخه A3  15300   پول پیش
12 20 شاخه A3  15300   پول پیش
13 22 شاخه A3 15300   پول پیش
14 25 شاخه A3 15300   پول پیش
15 28 شاخه A3 15300   پول پیش
16 32 شاخه A3 15300   پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  16150  - پول پیش
2 10 شاخه A2  16150  - پول پیش
3 12  شاخه A3  15550  - پول پیش
4 14 شاخه A3  15550  - پول پیش
5 16 شاخه A3  15550  - پول پیش
6 18 شاخه A3  15550  -  پول پیش
7 20 شاخه A3  15550  -  پول پیش
8 22 شاخه A3  15550  -  پول پیش
9 25 شاخه A3  15550  -  پول پیش
10 28 شاخه A3  15550  -  پول پیش
11 32 شاخه A3  15550  -  پول پیش

میلگرد زاگرس

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 16 شاخه A2 - - پول پیش
2 18 شاخه A3 14900 - پول پیش
3 20 شاخه A3 14900 - پول پیش
4 22 شاخه A3 - - پول پیش
5 25  شاخه  A3 - - پول پیش
6 28  شاخه  A3 14900 - پول پیش
7 32 شاخه A3 14900 - پول پیش

 میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15550  - پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  15250  - پول پیش
3 14 شاخه A2وA3  15150  - پول پیش
4 16 شاخه A2وA3  15150  - پول پیش
5 18  شاخه  A3وA2  14850  - پول پیش
6 20  شاخه  A2وA3  14850  - پول پیش

میلگرد آریا ذوب فروش ندارد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  -  - پول پیش
4 16 شاخه A3  -  - پول پیش
5 18  شاخه  A3  -  - پول پیش
6 20  شاخه  A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردیزد /صدر لرستان /ظفر بناب
میلگرد یزد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 - 16200 پول پیش
2 8 کلاف A1 - - پول پیش
3 8  کلاف A2 - 16500 پول پیش
4 10 کلاف A1 - - پول پیش
5 12.5 کلاف A1 - - پول پیش
6 10 شاخه A2 16500 - پول پیش
7 12 شاخه A3 15450 15450 پول پیش
8 16 شاخه A3 15050 15050 پول پیش
9 22 شاخه A3 14850 14850 پول پیش
10 25 شاخه A3 14900 14950 پول پیش
11 28 شاخه A3 14900 14950 پول پیش
12 36 شاخه A3 15150 15150 پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A3 15600 15550 پول پیش
2 14 شاخه A3 15100 15050 پول پیش
3 16-18  شاخه A3 14950 14950 پول پیش
4 20-25 شاخه A3 14950 14900 پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 16000 16000 پول پیش
2 10 شاخه A2 15800 15800 پول پیش
3 12 شاخه A2 15500 15500 پول پیش
4 14 شاخه A2 15500 15500 پول پیش
5 16  شاخه  A2 15500 15500 پول پیش
6 18-25  شاخه  A2 15500 15500 پول پیش
7 28  شاخه  A2  1590 15900 پول پیش 

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردامیر کبیر/حسن رود/ابهر/کاوه تبریز /فولاد ارگ تبریز /کویر کاشان/سیرجان/ذوب اصفهان
 

میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه a3 15350
15400 پول پیش
2 14 شاخه a3 - 15450 پول پیش
3 20 شاخه a3 15050
15200 پول پیش
4 12 شاخه a3 15500 15600 پول پیش
5 18 شاخه a3 - 15400 پول پیش
6 22 شاخه a3 15050 15150 پول پیش

 

میلگردامیر کبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15950
15950 پول پیش
2 12 شاخه a3 15550
15600 پول پیش
3 14
شاخه a3 -
15050 پول پیش
4 16 شاخه a3 14950
14950 پول پیش
5 18-20
شاخه a3 14950
14950 پول پیش
6 32 شاخه a3 -
- پول پیش

 

میلگردحسن رود

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 16250
16250 پول پیش
2 10 شاخه a2 15700
15700 پول پیش
3 12 شاخه a2 15450 15450 پول پیش
4 14 شاخه a2 14850
14850 پول پیش

5

16 شاخه a2 14850
14850 پول پیش
6 16-22
شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد ابهر

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10
شاخه
a2
15050 15050 پول پیش  
2
12 شاخه a3 15150 15150 پول پیش
3
14
شاخه a3
14900 14900
پول پیش
4 16 شاخه a3 14900 14900 پول پیش
5
18-20 شاخه a3

14800

14900
پول پیش

 

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15900
16000 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15850
15900 پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 15350
15400 پول پیش
4 16-20 شاخه
a3 15350
15400 پول پیش

5

22-32 شاخه a3 15350
15400 پول پیش

 

میلگرد ارگ تبریز

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه a3 14800 14850 پول پیش
2 18 شاخه a3 14800 14850 پول پیش
3 20-22 شاخه a3 14800 14850

 

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 - 16900 پول پیش
2 8
کلاف
a1 - 17800 پول پیش
3
8 کلاف a2 16600 16700 پول پیش
4 10 کلاف
a2وa3 16600 16800 پول پیش
5 12
کلاف
a1 17600 - پول پیش
6 16.5
شاخه a3 - 19700 پول پیش
7 10
شاخه a3 16700 16800 پول پیش
8 12
شاخه
a3
15500 15600 پول پیش
9 14-32 شاخه
a3 15300

 

15400

پول پیش
10 36
شاخه
a3 16300 16400 پول پیش
11 40 شاخه
a3 16300 16400 پول پیش
12 8 شاخه a3 - 17350 پول پیش(انبار اصفهان)

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 15500
15600 پول پیش
2 14 شاخه a2 15500
15600 پول پیش
3 16 شاخه a2 15500 15600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردپرشین فولاد/زاگرس/شاهین بناب/کاوه تبریز/آریان فولاد

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 16
شاخه a3 14900
14900
پول پیش
4 18-20 شاخه a3 14900 14900
پول پیش
5 22
شاخه a3 14900 14900
پول پیش
6 25 شاخه a3 14950 14900 پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه
a3 - 15200 پول پیش
2
16 شاخه 
a3 15100 15100 پول پیش
3 18-28 شاخه 
a3 14800 14800 پول پیش

4

32
شاخه
a3 14900 - پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16150
16150
پول پیش
2 10 شاخه a3 16150
16150
پول پیش
3 12-14
شاخه a3 15550
15550 پول پیش
4 16 شاخه a3 15550
15550 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 15550
15550
پول پیش
6 28-32 شاخه a3 15550
15550
پول پیش

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16000
16000 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15900
15900 پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 15350
15400 پول پیش
4 16-20 شاخه
a3 15350
15400 پول پیش

5

22-32 شاخه a3 15350
15400 پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 15300 15350 پول پیش
2 12 شاخه a2 15300 15350 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 14950 14980 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/ پارس آرمان/شاهرود/آناهیتای گیلان/ آریا ذوب
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15720
15720 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15120
15120
پول پیش
3 10 شاخه a1 15720 15120 پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15720
15720 پول پیش
2 10
شاخه a2 15120
15120
پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

 

میلگرد شاهرود

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16050
16050 پول پیش
2 12 شاخه a3 15800
15800 پول پیش
3 14-25 شاخه a3 15350
15350

 

میلگرد آناهیتا گیلان

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 -
16100
پول پیش
2 12
شاخه a3 15600 15600 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15100 15100
پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15100 15100 پول پیش

 

میلگرد آریا ذوب فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 -
-
پول پیش
2 12 شاخه a3 - -
پول پیش
3 14-16 شاخه a3 - -
پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردشاهرود/هیربد/ظفر بناب/حسن رود /ذوب اصفهان /میلگردنرمال ذوب اصفهان
میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16050
16050 پول پیش
2 12 شاخه a3 15800
15800 پول پیش
3 14-25 شاخه a3 15350
15350

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16-20
شاخه a3 14910 14910 پول پیش
2 25 شاخه a3

14910

14910 پول پیش

میلگردظفر بناب

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 16000
16000 پول پیش
2 10 شاخه
a2 15800
15800 پول پیش
3 12 شاخه
a2 15500
15500 پول پیش
4 14 شاخه
a2 15500 15500 پول پیش
5 16 شاخه
a2 15500 15500 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 15500 15500 پول پیش
9 28 شاخه
a2 15900 15900 پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 16250
16250 پول پیش
2 10 شاخه a2 15700
15700 پول پیش
3 12 شاخه a2 15450 15450 پول پیش
4 14 شاخه a2 14850
14850 پول پیش

5

16 شاخه a2 14850
14850 پول پیش
6 16-22
شاخه a3 - - پول پیش

میلگردذوب اصفهان

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه a3 15400
15400 پول پیش
2 14 شاخه a3 15550 15450 پول پیش
3 20 شاخه a3 15150
15200 پول پیش
4 12 شاخه a3 15600 15600 پول پیش
5 18 شاخه a3 15400 15400 پول پیش
6 22 شاخه a3 15100 15150 پول پیش

میلگردنرمال ذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-14 شاخه a3 14470 14470 پول پیش
2 18 شاخه a3 14470 14470 پول پیش
3 20-32 شاخه a3 14470 14470 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردشاهین بناب/کاوه تبریز/کویر کاشان/ارگ تبریز/آریان فولاد
میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16150
16150
پول پیش
2 10 شاخه a3 16150
16150
پول پیش
3 12-14
شاخه a3 15550
15550 پول پیش
4 16 شاخه a3 15550
15550 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 15550
15550
پول پیش
6 28-32 شاخه a3 15550
15550
پول پیش

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16000
16000 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15900
15900 پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 15400
15400 پول پیش
4 16-20 شاخه
a3 15400
15400 پول پیش

5

22-32 شاخه a3 15400
15400 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 - 16900 پول پیش
2 8
کلاف
a1 - 17800 پول پیش
3
8 کلاف a2 16600 16700 پول پیش
4 10 کلاف
a2وa3 16700 16800 پول پیش
5 12
کلاف
a1 17600 - پول پیش
6 16.5
شاخه a3 - 19700 پول پیش
7 10
شاخه a3 16700 16800 پول پیش
8 12
شاخه
a3
15500 15600 پول پیش
9 14-32 شاخه
a3 15300 15400 پول پیش
10 36
شاخه
a3 16300 16400 پول پیش
11 40 شاخه
a3 16300 16400 پول پیش
12 8 شاخه a3 - 17350 پول پیش(انبار اصفهان)

میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه a3 14850 14850 پول پیش
2 18 شاخه a3 14850 14850 پول پیش
3 20-22 شاخه a3 14850 14850

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 15350 15350 پول پیش
2 12 شاخه a2 15350 15350 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 14980 14980 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردنیشابور/آناهیتا گیلان /آذر فولاد امین/سیرجان/بردسیر کرمان
میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15520
15520 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15250
15250
پول پیش
3 32 شاخه a3 15520
15520
پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16100
16100
پول پیش
2 12
شاخه a3 15600 15600 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15100 15100
پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15100 15100 پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 16100 16100 پول پیش
2 10
شاخه a2 16000
16000 پول پیش
3
12
شاخه a3 15500 15500 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 15500 15500 پول پیش
5 28 شاخه a3 15500 15500 پول پیش
6 32 شاخه a3 15500 15500 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 15500
15600 پول پیش
2 14 شاخه a2 15500
15600 پول پیش
3 16 شاخه a2 15500 15600 پول پیش

میلگرد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 15700 15750 پول پیش
2 12 شاخه a3,a2 15350 15400 پول پیش
3 14 شاخه a3,a2 15250 15300 پول پیش
4 16 شاخه a2 15250 15300 پول پیش

5

18 شاخه a2وa3 14950 15000 پول پیش
6 20 شاخه a2,a3 14950 15000 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/ پارس آرمان/ ابهر
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15720
15720 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15120
15120
پول پیش
3 10 شاخه a1 15720 15120 پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15720
15720 پول پیش
2 10
شاخه a2 15120
15120
پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10
شاخه
a2
15050 15050 پول پیش  
2
12 شاخه a3 15150 15150 پول پیش
3
14
شاخه a3
14900 14900
پول پیش
4 16 شاخه a3 14900 14900 پول پیش
5
18-20 شاخه a3

14800

14900
پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردشاهین بناب/امیر کبیر/یزد
میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16150
16200
پول پیش
2 10 شاخه a3 16150
16200
پول پیش
3 12-14
شاخه a3 15550
15600 پول پیش
4 16 شاخه a3 15550
15600 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 15550
15600
پول پیش
6 28-32 شاخه a3 15550
15600
پول پیش

میلگردامیر کبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 -
15950 پول پیش
2 12 شاخه a3 -
15600 پول پیش
3 14
شاخه a3 -
15050 پول پیش
4 16 شاخه a3 14950
15050 پول پیش
5 18-20
شاخه a3 14950
14980 پول پیش
6 32 شاخه a3 15000
- پول پیش

میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 16200 16200 پول پیش
2 8
کلاف
a1 - - پول پیش
3
8 کلاف a2 16500 16500 پول پیش
4 10 کلاف
a1 - - پول پیش
5 12.5
کلاف
a1 - - پول پیش
6 10
شاخه a3 - - پول پیش
7 12
شاخه a3 15450 15450 پول پیش
8 18-20
شاخه
a3
- 15050 پول پیش
9 22 شاخه
a3 14850 14850 پول پیش
10 25
شاخه
a3 14900 14950 پول پیش
11 28 شاخه
a3 14900 14950 پول پیش
12 36 شاخه a3 15150 15150 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردآریان فولاد /حسن رود /ارگ تبریز/اهواز/ظفر بناب
میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 15350 15280 پول پیش
2 12 شاخه a2 15350 15280 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 14980 14980 پول پیش

میلگردحسن رود

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 16250
16250 پول پیش
2 10 شاخه a2 15700
15700 پول پیش
3 12 شاخه a2 15450 15450 پول پیش
4 14 شاخه a2 14850
14850 پول پیش

5

16 شاخه a2 14850
14850 پول پیش
6 16-22
شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه a3 14850 14900 پول پیش
2 18 شاخه a3 14850 14900 پول پیش
3 20-22 شاخه a3 14850 14900

میلگرداهواز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14-25 شاخه a3 15050 15050 پول پیش
3

28-32

شاخه a3 15050 15050 پول پیش

میلگردظفر بناب

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 16000
16000 پول پیش
2 10 شاخه
a2 15800
15800 پول پیش
3 12 شاخه
a2 15500
15500 پول پیش
4 14 شاخه
a2 15500 15500 پول پیش
5 16 شاخه
a2 15500 15500 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 15500 15500 پول پیش
9 28 شاخه
a2 15900 15900 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردذوب اصفهان /میلگردنرمال ذوب اصفهان/بردسیر کرمان /هیربد/صدر لرستان
میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه a3 15450
15400 پول پیش
2 14 شاخه a3 - 15450 پول پیش
3 20 شاخه a3 15150
15200 پول پیش
4 12 شاخه a3 15600 15600 پول پیش
5 18 شاخه a3 15400 15350 پول پیش
6 22 شاخه a3 15150 15200 پول پیش

میلگردنرمال ذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-14 شاخه a3 14470 14500 پول پیش
2 18 شاخه a3 14470 14500 پول پیش
3 20-32 شاخه a3 14470 14500 پول پیش

میلگرد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 15750 15750 پول پیش
2 12 شاخه a3,a2 15400 15400 پول پیش
3 14 شاخه a3,a2 15300 15300 پول پیش
4 16 شاخه a2 15300 15300 پول پیش

5

18 شاخه a2وa3 15000 15000 پول پیش
6 20 شاخه a2,a3 15000 15000 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16-20
شاخه a3 14910 15000 پول پیش
2 25 شاخه a3

14910

15000 پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15550
15550 پول پیش
2
14 شاخه
a3 15050 15050 پول پیش
3 16 شاخه
a3 -
14950 پول پیش

4

20 شاخه
a3 14900 14900 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردزاگرس/شاهرود/کاوه تبریز/نیشابور/کویر کاشان
میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه
a3 - 15200 پول پیش
2
16 شاخه 
a3 15100 15100 پول پیش
3 18-22 شاخه 
a3 14800 14800 پول پیش

4

28
شاخه
a3 14800 14800 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16050
16050 پول پیش
2 12 شاخه a3 15800
15800 پول پیش
3 14-25 شاخه a3 15350
15350

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16000
16000 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15900
15900 پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 15400
15400 پول پیش
4 16-20 شاخه
a3 15400
15400 پول پیش

5

22-32 شاخه a3 15400
15400 پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15520
15520 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15250
15250
پول پیش
3 32 شاخه a3 15520
15520
پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 - 16900 پول پیش
2 8
کلاف
a1 - 17800 پول پیش
3
8 کلاف a3وa2 16700 16800 پول پیش
4 10 کلاف
a2وa3 16700 16800 پول پیش
5 12
کلاف
a1 - - پول پیش
6 16.5
شاخه a3 - 19700 پول پیش
7 10
شاخه a3 16800 16800 پول پیش
8 12
شاخه
a3
15600 15600 پول پیش
9 14-32 شاخه
a3 15400 15400 پول پیش
10 36
شاخه
a3 16400 16400 پول پیش
11 40 شاخه
a3 16400 16400 پول پیش
12 8 شاخه a3 - 17350 پول پیش(انبار اصفهان)

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/آناهیتا گیلان /پرشین فولاد/ آذر فولاد امین/سیرجان
میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15050
15050
پول پیش
2 12 شاخه a3 15150 15150
پول پیش
3 14-20 شاخه a3 14900 14800
پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16100
16100
پول پیش
2 12
شاخه a3 15600 15600 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15100 15100
پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15100 15100 پول پیش

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 16
شاخه a3 14900
14900
پول پیش
4 18-20 شاخه a3 14900 14900
پول پیش
5 22
شاخه a3 14900 14900
پول پیش
6 25 شاخه a3 14900 14900 پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 16100 16100 پول پیش
2 10
شاخه a2 16000
16000 پول پیش
3
12
شاخه a3 15500 15500 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 15500 15500 پول پیش
5 28 شاخه a3 15500 15500 پول پیش
6 32 شاخه a3 15500 15500 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 15600
15600 پول پیش
2 14 شاخه a2 15600
15600 پول پیش
3 16 شاخه a2 15600 15600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/ پارس آرمان/ آریا ذوب
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15720
15720 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15120
15120
پول پیش
3 10 شاخه a1 15720 15120 پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15720
15720 پول پیش
2 10
شاخه a2 15120
15120
پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد آریا ذوب فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12
شاخه
a2
- - پول پیش  
2
14 شاخه a2 - - پول پیش
3
16
شاخه a3
- -
پول پیش
4 18 شاخه a3 - - پول پیش
5
20 شاخه -

-

-
پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردذوب اصفهان/میلگردنرمال ذوب اصفهان/ظفر بناب
میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه a3 15450
15400 پول پیش
2 14 شاخه a3 15450 15350 پول پیش
3 20 شاخه a3 15200
15100 پول پیش
4 12 شاخه a3 15600 15500 پول پیش
5 18 شاخه a3 15350 15350 پول پیش
6 22 شاخه a3 15200 15100 پول پیش

میلگردنرمال ذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-14 شاخه a3 14500 14500 پول پیش
2 18 شاخه a3 14500 14500 پول پیش
3 20-32 شاخه a3 14500 14500 پول پیش

میلگردظفر بناب

 

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 16000
16000 پول پیش
2 10 شاخه
a2 15800
15800 پول پیش
3 12 شاخه
a2 15500
15500 پول پیش
4 14 شاخه
a2 15500 15500 پول پیش
5 16 شاخه
a2 15500 15500 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 15500 15500 پول پیش
9 28 شاخه
a2 15900 15900 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردحسن رود /صدر لرستان /خرم آباد/ بردسیر کرمان /یزد
میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 16250
16250 پول پیش
2 10 شاخه a2 15700
15700 پول پیش
3 12 شاخه a2 15450 15450 پول پیش
4 14 شاخه a2 14850
14850 پول پیش

5

16 شاخه a2 14850
14850 پول پیش
6 16-22
شاخه a3 - - پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15550
15600 پول پیش
2
14 شاخه
a3 15050 15100 پول پیش
3 16 شاخه
a3 -
14950 پول پیش

4

20 شاخه
a3 14900 14950 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15100 15100 پول پیش
2 18 شاخه a3   - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگرد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 15750 15850 پول پیش
2 12 شاخه a3,a2 15400 15550 پول پیش
3 14 شاخه a3,a2 15300 15400 پول پیش
4 16 شاخه a2 15300 15400 پول پیش

5

18 شاخه a2وa3 15000 15100 پول پیش
6 20 شاخه a2,a3 15000 15100 پول پیش

میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 16200 16300 پول پیش
2 8
کلاف
a1 - - پول پیش
3
8 کلاف a2 16500 16650 پول پیش
4 10 کلاف
a1 - - پول پیش
5 12.5
کلاف
a1 - - پول پیش
6 10
شاخه a3 - 16550 پول پیش
7 12
شاخه a3 15450 15450 پول پیش
8 18-20
شاخه
a3
- 15050 پول پیش
9 22 شاخه
a3 14850 14850 پول پیش
10 25
شاخه
a3 14900 14950 پول پیش
11 28 شاخه
a3 14900 14950 پول پیش
12 36 شاخه a3 15150 15150 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه تبریز/شاهین بناب/سیرجان/اهواز/هیربد
میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16000
16000 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15900
15950 پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 15400
15450 پول پیش
4 16-20 شاخه
a3 15400
15450 پول پیش

5

22-32 شاخه a3 15400
15450 پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16200
16200
پول پیش
2 10 شاخه a3 16200
16200
پول پیش
3 12-14
شاخه a3 15600
15600 پول پیش
4 16 شاخه a3 15600
15600 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 15600
15600
پول پیش
6 28-32 شاخه a3 15600
15600
پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 15600
15600 پول پیش
2 14 شاخه a2 15600
15600 پول پیش
3 16 شاخه a2 15600 15600 پول پیش

میلگرداهواز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14-25 شاخه a3 15050 15100 پول پیش
3

28-32

شاخه a3 15050 15100 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16-20
شاخه a3 15000 14950 پول پیش
2 25 شاخه a3

15000

14950 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردآریان فولاد /شاهرود/آذر فولاد امین/کویر کاشان/ارگ تبریز
میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 15280 15300 پول پیش
2 12 شاخه a2 15280 15350 پول پیش
3 16-22 شاخه a3 14980 15000 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16050
16150 پول پیش
2 12 شاخه a3 15800
15850 پول پیش
3 14-25 شاخه a3 15350
15400

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 16100 16100 پول پیش
2 10
شاخه a2 16000
16000 پول پیش
3
12
شاخه a3 15500 15500 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 15500 15500 پول پیش
5 28 شاخه a3 15500 15500 پول پیش
6 32 شاخه a3 15500 15500 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 - 16900 پول پیش
2 8
کلاف
a1 - 17800 پول پیش
3
8 کلاف a3وa2 16900 16900 پول پیش
4 10 کلاف
a2وa3 16800 16800 پول پیش
5 12
کلاف
a1 17800 - پول پیش
6 16.5
شاخه a3 19700 19700 پول پیش
7 10
شاخه a3 16800 16900 پول پیش
8 12
شاخه
a3
15600 15700 پول پیش
9 14-32 شاخه
a3 15400 15500 پول پیش
10 36
شاخه
a3 16400 16400 پول پیش
11 40 شاخه
a3 16400 16400 پول پیش
12 8 شاخه a3 17300 17350 پول پیش(انبار اصفهان)

میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه a3 14900 - پول پیش
2 18 شاخه a3 14900 - پول پیش
3 20-22 شاخه a3 14900 -

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردآناهیتا گیلان /پرشین فولاد/پارس آسیا /ابهر/زاگرس
میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16100
16100
پول پیش
2 12
شاخه a3 15600 15600 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15100 15100
پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15100 15100 پول پیش

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 16
شاخه a3 14900
14950
پول پیش
4 18-20 شاخه a3 14900 14950
پول پیش
5 22
شاخه a3 14900 14950
پول پیش
6 25 شاخه a3 14900 14950 پول پیش

میلگردپارس آسیا فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2   - پول پیش
2 18 شاخه a3   - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15050
15050
پول پیش
2 12 شاخه a3 15150 15150
پول پیش
3 14-20 شاخه a3 14800 14800
پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه
a3 15200 15200 پول پیش
2
16 شاخه 
a3 15100 15100 پول پیش
3 18-22 شاخه 
a3 14800 14800 پول پیش

4

28
شاخه
a3 14800 14800 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/ پارس آرمان/ آریا ذوب
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15720
15720 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15120
15120
پول پیش
3 10 شاخه a1 15720 15120 پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15720
15720 پول پیش
2 10
شاخه a2 15120
15120
پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد آریا ذوب فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12
شاخه
a2
- - پول پیش  
2
14 شاخه a2 - - پول پیش
3
16
شاخه a3
- -
پول پیش
4 18 شاخه a3 - - پول پیش
5
20 شاخه -

-

-
پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردذوب اصفهان /اهواز/ظفر بناب/شاهین بناب/امیر کبیر/هیربد
میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه a3 15400
15450 پول پیش
2 14 شاخه a3 15350 15400 پول پیش
3 20 شاخه a3 15100
15150 پول پیش
4 12 شاخه a3 15500 15500 پول پیش
5 18 شاخه a3 15350 15350 پول پیش
6 22 شاخه a3 15100 15150 پول پیش

میلگرداهواز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14-25 شاخه a3 15100 15100 پول پیش
3

28-32

شاخه a3 15100 15100 پول پیش

میلگردظفر بناب

 

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 16000
16100 پول پیش
2 10 شاخه
a2 15800
15900 پول پیش
3 12 شاخه
a2 15500
15600 پول پیش
4 14 شاخه
a2 15500 15600 پول پیش
5 16 شاخه
a2 15500 15600 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 15500 15600 پول پیش
9 28 شاخه
a2 15800 15900 پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16200
16250
پول پیش
2 10 شاخه a3 16200
16250
پول پیش
3 12-14
شاخه a3 15600
15700 پول پیش
4 16 شاخه a3 15600
15700 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 15600
15700
پول پیش
6 28-32 شاخه a3 15600
15700
پول پیش

میلگردامیر کبیر

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15950
16000 پول پیش
2 12 شاخه a3 15600
15600 پول پیش
3 14
شاخه a3 -
15050 پول پیش
4 16 شاخه a3 -
15050 پول پیش
5 18-20
شاخه a3 14980
15000 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 -
- پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16-20
شاخه a3 14950 14950 پول پیش
2 25 شاخه a3

14950

14950 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد، فروش میلگرد، میلگرد، میلگرد فروشی، قیمت آهن
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
تازه ترین مطالب
ارتباط با ما
آدرس : تهران ،
تلفن تهران : 02133652161 - 02133653171
02133652911 - 02133652711     
تلفن شهرستان : 3-04533638901
فکس تهران : 02133656541
فکس شهرستان : 04533625116
ایمیل : ahankhabar[at-sign]gmail.com