سرویس پیامک

دریافت قیمت بروز آهن آلات

بر روی موبایل با سرویس پیامک

ارسال کد پیامکی 80150 

بشماره 201825

بازرگانی آهن پارس آسیا
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
تلفن :
021-33652161   045-33638901-3
سایت : www.parsasia.ir
تجارة الحديد والصلب

تجارة الحديد والصلب
(الصادرات إلى العراق)


شراء وبيع جميع انواع الحديد
شراء مصهر الحديد والمتداول إيران
(حديد التسليح والصلب،و... )

تصدیر الحدید فی العراق بأسعار معقولة
نوعية جيدة
في وقت سريع بأقل تكلفة ممكنة


الصادرات إلى العراق (أربيل، السليمانية والبصرة وبغداد، وغيرها)
الاتصال 9647501410055+ أكبري
الاتصال إيران 982133652911+

موضوعات
برچسب‌ها
آرشیو
رتبه الکسا
پیوندهای روزانه
لینک دوستان
امکانات سایت

قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب
میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 - 13800 پول پیش
2 12 شاخه A3 - 13570 پول پیش
3 14 شاخه A3 - 13350 پول پیش
4 16  شاخه A3 - 13350 پول پیش
5 18 شاخه A3 - 13350 پول پیش
6 20 شاخه A3 - 13350 پول پیش
7 22 شاخه A3 - 13350 پول پیش
8 25 شاخه A3 - 13350 پول پیش
9 28 شاخه A3 - 13350 پول پیش
10 32 شاخه A3 - 13570 پول پیش

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  -  - پول پیش
2 14 شاخه A3 -  - پول پیش
3 16 شاخه A3 - 14000 پول پیش
4 18 شاخه A3 - 13900 پول پیش
5 20 شاخه A3 - 14200 پول پیش
6 22-25 شاخه A3 - 13900 پول پیش

 میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14350  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14200  14200 پول پیش
3 12  شاخه A3  13650  13650 پول پیش
4 14 شاخه A3  13650  13650 پول پیش
5 16 شاخه A3  13650  13650 پول پیش
6 18 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
7 20 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
8 22 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
9 25 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
10 28 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
11 32 شاخه A3  13650  13650  پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16-18 شاخه A3  13050   13050 پول پیش
2 20 شاخه A3  13050   13050 پول پیش
3 22 شاخه A3  13050   13050 پول پیش

 میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14350  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14150  14150 پول پیش
3 12 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
4 14 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
5 16 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
7 28 شاخه A3  13600  13600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/ کویر کاشان/ هیربد/ اهواز/ خرم آباد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14350  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14250  14250 پول پیش
3 12 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
4 14 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
5 16  شاخه A3  13550  13550 پول پیش
6 18  شاخه A3  13550  13550 پول پیش
7 20 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
8 22 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
9 25 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
10 28 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
11 32 شاخه A3  13550  13550 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 16 شاخه A3 13250 - پول پیش
3 18  شاخه A3 13250 13250 پول پیش
4 20 شاخه A3 13250 13250 پول پیش
5 22 شاخه A3 13250 13250 پول پیش
6 25 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 5.5 کلاف A1 - - پول پیش
2 8 کلاف A1 - - پول پیش
3 8 کلاف A3-A2 - - پول پیش
4 10 کلاف A3-A2 - - پول پیش
5 12 کلاف A3 - - پول پیش
6 14 کلاف A3 - - پول پیش
7 14 کلاف A1 -  -  
8 10 شاخه A3 - - پول پیش
9 12 شاخه A3 - - پول پیش
10 14 شاخه A3 - - پول پیش
11 16 شاخه A3 - - پول پیش
12 18 شاخه A3 - - پول پیش
13 20 شاخه A3 - - پول پیش
14 22 شاخه A3 - - پول پیش
15 25 شاخه A3 - - پول پیش
16 28 شاخه A3 - - پول پیش
17 32 شاخه A3 - - پول پیش
18 36 شاخه A3 - - پول پیش
19 40 شاخه A3 - - پول پیش

 میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A3  13170  13300 پول پیش
2 18 شاخه A3  13170  13300 پول پیش
3 20 شاخه A3  13170  13300 پول پیش
4 22 شاخه A3  13170  13300 پول پیش
5 25 شاخه A3  13170  13300 پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15200  15200 پول پیش
2 8 شاخه A3  15250  15250 پول پیش
3 10 شاخه A3  15200  15200 پول پیش
4 12 شاخه A3  -  - پول پیش
5 18-32 شاخه A3  13750  13750 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 13250 13320 پول پیش
2 12 شاخه A2 - 13320 پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردسیرجان/حسن رود/امیر کبیر/بردسیر کرمان /آریان فولاد
میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 14100  14100 پول پیش
2 12 شاخه A2 14100  14100 پول پیش
3 14 شاخه A2 13900  13900 پول پیش
4 16 شاخه A2 13900  13900 پول پیش
5 20-18 شاخه A2 13900  13900 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14100  14100 پول پیش
2 10 شاخه A2 13400  13400 پول پیش
3 12  شاخه A2 13350  13350 پول پیش
4 14 شاخه A2 13150  13150 پول پیش
5 16 شاخه A3 13150  13150 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  14170  14170 پول پیش
2 12 شاخه A3  13770  13770 پول پیش
3 14  شاخه A3  13370  13370 پول پیش
4 16 شاخه A3  13270  13270 پول پیش
5 18 شاخه A3  13270  13270 پول پیش
6 20 شاخه A3  13270  13270 پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14250  14250 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  14250  14250 پول پیش
3 14 شاخه A2  13950  13950 پول پیش
4 16 شاخه A2  13950  13950 پول پیش
5 18  شاخه A2  -  - پول پیش
6 20  شاخه  A2وA3 - - پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10-12 شاخه A2  13450  13550 پول پیش
2 14 شاخه A3  -  13300 پول پیش
3 16 شاخه A3  13200  13250 پول پیش
4 20-22 شاخه A3  13200  13250 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/میانه/شاهرود/زاگرس/آریا ذوب/ کیان ابهر/صدر لرستان
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13250  13350 پول پیش
2 12 شاخه A3  13250  13350 پول پیش
3 14 شاخه A3  13200  13250 پول پیش
4 16 شاخه A3  13200  13250 پول پیش
5 18-22 شاخه A3  13200  13250 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  13400  13450 پول پیش
2 14-16 شاخه A3  13400  13450 پول پیش
3 18-32 شاخه A3  13400  13450 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14600  14600 پول پیش
2 12 شاخه A3  14300  14300 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  13500  13500 پول پیش
4 25-18 شاخه A3  13500  13500 پول پیش
5 32 شاخه A3  14300  14300 پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 13700 13750 پول پیش
2 16 شاخه A3 13550 13600 پول پیش
3 18 شاخه A3 13300 13400 پول پیش
4 20 شاخه A3 13300 13400 پول پیش
5 22 شاخه A3 13300 13400 پول پیش
6 25  شاخه  A3 13300 13400 پول پیش
6 28  شاخه  A3 13750 13850 پول پیش
7 32 شاخه A3 13750 13850 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  13350 13350 پول پیش
4 16 شاخه A3 - - پول پیش
5 18  شاخه  A3  - - پول پیش
6 20  شاخه  A3  13250 13250 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 18 شاخه A3  13100  13100 پول پیش
3 20 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 13650 13650 پول پیش
2 16 شاخه A3 -  - پول پیش
3 18 شاخه A3 -  - پول پیش
4 20 شاخه A3 -  - پول پیش
5 22 شاخه A3 -  - پول پیش
6 25 شاخه A3 -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13920  13920 پول پیش
2 10-12 شاخه A2  13270  13270 پول پیش
3 14-16 شاخه A3  13270  13270 پول پیش
4 18 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13920  13920 پول پیش
2 10 شاخه A2  13270  13270 پول پیش
3 12 شاخه A3  13270  13270 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  -  - پول پیش
2 10 شاخه A2  14300  14300 پول پیش
3 12 شاخه A3  14000  14000 پول پیش
4 14-18 شاخه A3  13500  13500 پول پیش
5 20-25 شاخه A3  13500  13500 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  -  - پول پیش
2 14 شاخه A2  13700  13700 پول پیش
3 16-18 شاخه A3  13250  13300 پول پیش
4 20-25 شاخه A3  13250  13300 پول پیش
5 28 شاخه A3  14050  14050 پول پیش
6 32 شاخه A3  13850  13850 پول پیش

 میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 -  14400 پول پیش
2 10 شاخه A2 -  14300 پول پیش
3 12 شاخه A3 -  13600 پول پیش
4 14-25 شاخه A3 -  13600 پول پیش
5 28 شاخه A3 -  13600 پول پیش
6 32 شاخه A3 -  13600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب
میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 13800 13800 پول پیش
2 12 شاخه A3 13570 13570 پول پیش
3 14 شاخه A3 13350 13350 پول پیش
4 16  شاخه A3 13350 13350 پول پیش
5 18 شاخه A3 13350 13350 پول پیش
6 20 شاخه A3 13350 13350 پول پیش
7 22 شاخه A3 13350 13350 پول پیش
8 25 شاخه A3 13350 13350 پول پیش
9 28 شاخه A3 13350 13350 پول پیش
10 32 شاخه A3 13570 13570 پول پیش

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  -  - پول پیش
2 14 شاخه A3 -  - پول پیش
3 16 شاخه A3 14000 - پول پیش
4 18 شاخه A3 13900  - پول پیش
5 20 شاخه A3 14200  - پول پیش
6 22-25 شاخه A3 13900  - پول پیش

 میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14350  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14200  14200 پول پیش
3 12  شاخه A3  13650  13650 پول پیش
4 14 شاخه A3  13650  13650 پول پیش
5 16 شاخه A3  13650  13650 پول پیش
6 18 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
7 20 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
8 22 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
9 25 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
10 28 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
11 32 شاخه A3  13650  13650  پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 18 شاخه A3  13050   13050 پول پیش
2 20 شاخه A3  13050   13050 پول پیش
3 22 شاخه A3  13050   13050 پول پیش

 میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14350  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14150  14150 پول پیش
3 12 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
4 14 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
5 16 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
7 28 شاخه A3  13600  13600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/ کویر کاشان/ هیربد/ اهواز/ خرم آباد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14350  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14250  14250 پول پیش
3 12 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
4 14 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
5 16  شاخه A3  13550  13550 پول پیش
6 18  شاخه A3  13550  13550 پول پیش
7 20 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
8 22 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
9 25 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
10 28 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
11 32 شاخه A3  13550  13550 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 16 شاخه A3 - 13300 پول پیش
3 18  شاخه A3 13250 13300 پول پیش
4 20 شاخه A3 13250 13300 پول پیش
5 22 شاخه A3 13250 13300 پول پیش
6 25 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 5.5 کلاف A1 - 16250 پول پیش
2 8 کلاف A1 - 15550 پول پیش
3 8 کلاف A3-A2 - 15350 پول پیش
4 10 کلاف A3-A2 - 15350 پول پیش
5 12 کلاف A3 - 15750 پول پیش
6 14 کلاف A3 - 15750 پول پیش
7 14 کلاف A1 -  -  
8 10 شاخه A3 - 15400 پول پیش
9 12 شاخه A3 - 14400 پول پیش
10 14 شاخه A3 - 14250 پول پیش
11 16 شاخه A3 - 14000 پول پیش
12 18 شاخه A3 - 13900 پول پیش
13 20 شاخه A3 - 13900 پول پیش
14 22 شاخه A3 - 13900 پول پیش
15 25 شاخه A3 - - پول پیش
16 28 شاخه A3 - 13900 پول پیش
17 32 شاخه A3 - 13900 پول پیش
18 36 شاخه A3 - 14750 پول پیش
19 40 شاخه A3 - 14750 پول پیش

 میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A3  13300  13320 پول پیش
2 18 شاخه A3  13300  13320 پول پیش
3 20 شاخه A3  13300  13320 پول پیش
4 22 شاخه A3  13300  13320 پول پیش
5 25 شاخه A3  13300  13320 پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15200  15200 پول پیش
2 8 شاخه A3  15250  15250 پول پیش
3 10 شاخه A3  15200  15200 پول پیش
4 12 شاخه A3  -  - پول پیش
5 18-32 شاخه A3  13750  13780 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 13320 13350 پول پیش
2 12 شاخه A2 13320 13350 پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردسیرجان/ حسن رود/ امیر کبیر/ بردسیر کرمان / آریان فولاد
میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 14100  - پول پیش
2 12 شاخه A2 14100  14200 پول پیش
3 14 شاخه A2 13900  14000 پول پیش
4 16 شاخه A2 13900  14000 پول پیش
5 20-18 شاخه A2 13900  14000 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14100  14250 پول پیش
2 10 شاخه A2 13400  13550 پول پیش
3 12  شاخه A2 13350  13500 پول پیش
4 14 شاخه A2 13150  13250 پول پیش
5 16 شاخه A3 13150  13250 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  14170  14270 پول پیش
2 12 شاخه A3  13770  13870 پول پیش
3 14  شاخه A3  13370  13420 پول پیش
4 16 شاخه A3  13270  13320 پول پیش
5 18 شاخه A3  13270  - پول پیش
6 20 شاخه A3  13270  13320 پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14250  14250 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  14250  14250 پول پیش
3 14 شاخه A2  13950  13950 پول پیش
4 16 شاخه A2  13950  13950 پول پیش
5 18  شاخه A2  -  - پول پیش
6 20  شاخه  A2وA3 - - پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10-12 شاخه A2  13550  13550 پول پیش
2 14 شاخه A3  13300  13300 پول پیش
3 16 شاخه A3  13250  13250 پول پیش
4 20-22 شاخه A3  13250  13250 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/میانه/شاهرود/زاگرس/آریا ذوب/ کیان ابهر/صدر لرستان
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13350  13350 پول پیش
2 12 شاخه A3  13350  13350 پول پیش
3 14 شاخه A3  13250  13250 پول پیش
4 16 شاخه A3  13250  13250 پول پیش
5 18-22 شاخه A3  13250  13250 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  13450  13500 پول پیش
2 14-16 شاخه A3  13450  13500 پول پیش
3 18-32 شاخه A3  13450  13500 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14600  14650 پول پیش
2 12 شاخه A3  14300  14350 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  13500  13600 پول پیش
4 25-18 شاخه A3  13500  13600 پول پیش
5 32 شاخه A3  14300  14350 پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 13750 13750 پول پیش
2 16 شاخه A3 13600 13600 پول پیش
3 18 شاخه A3 13400 13400 پول پیش
4 20 شاخه A3 13400 13400 پول پیش
5 22 شاخه A3 13400 13400 پول پیش
6 25  شاخه  A3 13400 13400 پول پیش
6 28  شاخه  A3 13850 - پول پیش
7 32 شاخه A3 13850 13850 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  13350 13400 پول پیش
4 16 شاخه A3 - - پول پیش
5 18  شاخه  A3  - - پول پیش
6 20  شاخه  A3  13250 13300 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 18 شاخه A3  13100  13100 پول پیش
3 20 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 13650  - پول پیش
2 16 شاخه A3 -  - پول پیش
3 18 شاخه A3 -  - پول پیش
4 20 شاخه A3 -  - پول پیش
5 22 شاخه A3 -  - پول پیش
6 25 شاخه A3 -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13920  14020 پول پیش
2 10-12 شاخه A2  13270  13370 پول پیش
3 14-16 شاخه A3  13270  13370 پول پیش
4 18 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13920  14020 پول پیش
2 10 شاخه A2  13270  13370 پول پیش
3 12 شاخه A3  13270  13370 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  -  - پول پیش
2 10 شاخه A2  14300  14350 پول پیش
3 12 شاخه A3  14000  14050  پول پیش
4 14-18 شاخه A3  13500  13550 پول پیش
5 20-25 شاخه A3  13500  13550 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  -  - پول پیش
2 14 شاخه A2  13700  13700 پول پیش
3 16-18 شاخه A3  13300  13300 پول پیش
4 20-25 شاخه A3  13300  13300 پول پیش
5 28 شاخه A3  14050  14050 پول پیش
6 32 شاخه A3  13850  13850 پول پیش

 میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 -  14400 پول پیش
2 10 شاخه A2 -  14300 پول پیش
3 12 شاخه A3 -  13600 پول پیش
4 14-25 شاخه A3 -  13600 پول پیش
5 28 شاخه A3 -  13600 پول پیش
6 32 شاخه A3 -  13600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب
میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 13800 13990 پول پیش
2 12 شاخه A3 13570 13750 پول پیش
3 14 شاخه A3 13350 13520 پول پیش
4 16  شاخه A3 13350 13520 پول پیش
5 18 شاخه A3 13350 13520 پول پیش
6 20 شاخه A3 13350 13520 پول پیش
7 22 شاخه A3 13350 13520 پول پیش
8 25 شاخه A3 13350 13520 پول پیش
9 28 شاخه A3 13350 13520 پول پیش
10 32 شاخه A3 13570 13750 پول پیش

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  -  - پول پیش
2 14 شاخه A3 -  14350 پول پیش
3 16 شاخه A3 -  14000 پول پیش
4 18 شاخه A3 -  13950 پول پیش
5 20 شاخه A3 -  14300 پول پیش
6 22-25 شاخه A3 -  13950 پول پیش

 میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14350  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14200  14200 پول پیش
3 12  شاخه A3  13650  13650 پول پیش
4 14 شاخه A3  13650  13650 پول پیش
5 16 شاخه A3  13650  13650 پول پیش
6 18 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
7 20 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
8 22 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
9 25 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
10 28 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
11 32 شاخه A3  13650  13650  پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 18 شاخه A3  13050   13050 پول پیش
2 20 شاخه A3  13050   13050 پول پیش
3 22 شاخه A3  13050   13050 پول پیش

 میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14350  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14150  14150 پول پیش
3 12 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
4 14 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
5 16 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
7 28 شاخه A3  13600  13600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/ کویر کاشان/ هیربد/ اهواز/ خرم آباد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14350  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14250  14250 پول پیش
3 12 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
4 14 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
5 16  شاخه A3  13550  13550 پول پیش
6 18  شاخه A3  13550  13550 پول پیش
7 20 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
8 22 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
9 25 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
10 28 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
11 32 شاخه A3  13550  13550 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 16 شاخه A3 13300 13300 پول پیش
3 18  شاخه A3 13300 13300 پول پیش
4 20 شاخه A3 13300 13300 پول پیش
5 22 شاخه A3 13300 13300 پول پیش
6 25 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 5.5 کلاف A1 16250 16250 پول پیش
2 8 کلاف A1 15550  - پول پیش
3 8 کلاف A3-A2 15350  - پول پیش
4 10 کلاف A3-A2 15350 15450 پول پیش
5 12 کلاف A3 15750 15950 پول پیش
6 14 کلاف A3 15750 15950 پول پیش
7 14 کلاف A1 -  -  
8 10 شاخه A3 15400 15450 پول پیش
9 12 شاخه A3 14400 14550 پول پیش
10 14 شاخه A3 14250 - پول پیش
11 16 شاخه A3 14000 14050 پول پیش
12 18 شاخه A3 13900 13950 پول پیش
13 20 شاخه A3 13900 13950 پول پیش
14 22 شاخه A3 13900 13950 پول پیش
15 25 شاخه A3 - 13950 پول پیش
16 28 شاخه A3 13900 13950 پول پیش
17 32 شاخه A3 13900 13950 پول پیش
18 36 شاخه A3 14750 14750 پول پیش
19 40 شاخه A3 14750 14750 پول پیش

 میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A3  13320  13320 پول پیش
2 18 شاخه A3  13320  13320 پول پیش
3 20 شاخه A3  13320  13320 پول پیش
4 22 شاخه A3  13320   13320 پول پیش
5 25 شاخه A3  13320   13320 پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15200  15200 پول پیش
2 8 شاخه A3  15250  15250 پول پیش
3 10 شاخه A3  15200  15200 پول پیش
4 12 شاخه A3  -  - پول پیش
5 18-32 شاخه A3  13780  13780 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 13350 13370 پول پیش
2 12 شاخه A2 13350 13370 پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردسیرجان/حسن رود/امیر کبیر/بردسیر کرمان /آریان فولاد
میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 -  - پول پیش
2 12 شاخه A2 14200  14200 پول پیش
3 14 شاخه A2 14000  14000 پول پیش
4 16 شاخه A2 14000  14000 پول پیش
5 20-18 شاخه A2 14000  14000 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14250  14250 پول پیش
2 10 شاخه A2 13550  13550 پول پیش
3 12  شاخه A2 13500  13500 پول پیش
4 14 شاخه A2 13250  13250 پول پیش
5 16 شاخه A3 13250  13250 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  14270  14270 پول پیش
2 12 شاخه A3  13870  13870 پول پیش
3 14  شاخه A3  13420  13420 پول پیش
4 16 شاخه A3  13320  13320 پول پیش
5 18 شاخه A3  -  - پول پیش
6 20 شاخه A3  13320  13320 پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14250  14250 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  14250  14250 پول پیش
3 14 شاخه A2  13950  13950 پول پیش
4 16 شاخه A2  13950  13950 پول پیش
5 18  شاخه A2  -  - پول پیش
6 20  شاخه  A2وA3 - - پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10-12 شاخه A2  13550  13550 پول پیش
2 14 شاخه A3  13300  13300 پول پیش
3 16 شاخه A3  13250  13250 پول پیش
4 20-22 شاخه A3  13250  13250 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/میانه/شاهرود/زاگرس/آریا ذوب/ کیان ابهر
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13350  13350 پول پیش
2 12 شاخه A3  13350  13350 پول پیش
3 14 شاخه A3  13250  13250 پول پیش
4 16 شاخه A3  13250  13250 پول پیش
5 18-22 شاخه A3  13250  13250 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  13500  13500 پول پیش
2 14-16 شاخه A3  13500  13500 پول پیش
3 18-32 شاخه A3  13500  13500 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14650  14650 پول پیش
2 12 شاخه A3  14350  14350 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
4 25-18 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
5 32 شاخه A3  13350  13350 پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 13750 13750 پول پیش
2 16 شاخه A3 13600 13600 پول پیش
3 18 شاخه A3 13400 13400 پول پیش
4 20 شاخه A3 13400 13450 پول پیش
5 22 شاخه A3 13400 13450 پول پیش
6 25  شاخه  A3 13400 13450 پول پیش
6 28  شاخه  A3 - 13950 پول پیش
7 32 شاخه A3 13850 13950 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  13400 13400 پول پیش
4 16 شاخه A3 - - پول پیش
5 18  شاخه  A3  - - پول پیش
6 20  شاخه  A3  13300 13300 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 18 شاخه A3  13100  13100 پول پیش
3 20 شاخه A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14020  14020 پول پیش
2 10-12 شاخه A2  13370  13370 پول پیش
3 14-16 شاخه A3  13370  13370 پول پیش
4 18 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14020  14020 پول پیش
2 10 شاخه A2  13370  13370 پول پیش
3 12 شاخه A3  13370  13370 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  -  - پول پیش
2 10 شاخه A2  14350  14400 پول پیش
3 12 شاخه A3  14050  14100  پول پیش
4 14-18 شاخه A3  13550  13600 پول پیش
5 20-25 شاخه A3  13550  13600 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  -  - پول پیش
2 14 شاخه A2  13700  13700 پول پیش
3 16-18 شاخه A3  13300  13350 پول پیش
4 20-25 شاخه A3  13300  13350 پول پیش
5 28 شاخه A3  14050  14050 پول پیش
6 32 شاخه A3  13850  13850 پول پیش

 میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14400  14400 پول پیش
2 10 شاخه A2 14300  14300 پول پیش
3 12 شاخه A3 13600  13600 پول پیش
4 14-25 شاخه A3 13600  13600 پول پیش
5 28 شاخه A3 13600  13600 پول پیش
6 32 شاخه A3 13600  13600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب
میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 13990 13960 پول پیش
2 12 شاخه A3 13750 13720 پول پیش
3 14 شاخه A3 13520 13500 پول پیش
4 16  شاخه A3 13520 13500 پول پیش
5 18 شاخه A3 13520 13500 پول پیش
6 20 شاخه A3 13520 13500 پول پیش
7 22 شاخه A3 13520 13500 پول پیش
8 25 شاخه A3 13520 13500 پول پیش
9 28 شاخه A3 13520 13500 پول پیش
10 32 شاخه A3 13750 13720 پول پیش

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  -  - پول پیش
2 14 شاخه A3 14350  - پول پیش
3 16 شاخه A3 14000  13950 پول پیش
4 18 شاخه A3 13950  13900 پول پیش
5 20 شاخه A3 14300  14350 پول پیش
6 22-25 شاخه A3 13950  13900 پول پیش

 میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14350  14400 پول پیش
2 10 شاخه A2  14200  14250 پول پیش
3 12  شاخه A3  13650  13700 پول پیش
4 14 شاخه A3  13650  13700 پول پیش
5 16 شاخه A3  13650  13700 پول پیش
6 18 شاخه A3  13650  13700  پول پیش
7 20 شاخه A3  13650  13700  پول پیش
8 22 شاخه A3  13650  13700  پول پیش
9 25 شاخه A3  13650  13700  پول پیش
10 28 شاخه A3  13650  13700  پول پیش
11 32 شاخه A3  13650  13700  پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 18 شاخه A3  13050   13050 پول پیش
2 20 شاخه A3  13050   13050 پول پیش
3 22 شاخه A3  13050   13050 پول پیش

 میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14350  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14150  14150 پول پیش
3 12 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
4 14 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
5 16 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
7 28 شاخه A3  13600  13600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/ کویر کاشان/ هیربد/ اهواز/ خرم آباد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14350  14400 پول پیش
2 10 شاخه A2  14250  14300 پول پیش
3 12 شاخه A3  13550  13600 پول پیش
4 14 شاخه A3  13550  13600 پول پیش
5 16  شاخه  A3  13550  13600 پول پیش
6 18  شاخه  A3  13550  13600 پول پیش
7 20 شاخه A3  13550  13600 پول پیش
8 22 شاخه A3  13550  13600 پول پیش
9 25 شاخه A3  13550  13600 پول پیش
10 28 شاخه A3  13550  13600 پول پیش
11 32 شاخه A3  13550  13600 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 16 شاخه A3 13300 13300 پول پیش
3 18  شاخه A3 13300 13300 پول پیش
4 20 شاخه A3 13300 13300 پول پیش
5 22 شاخه A3 13300 13300 پول پیش
6 25 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 5.5 کلاف A1 16250  - پول پیش
2 8 کلاف A2 -  - پول پیش
3 10 کلاف A1 -  - پول پیش
4 10 کلاف A3-A2 15450 15450 پول پیش
5 12 کلاف A3 15950 15950 پول پیش
6 14 کلاف A3 15950 15950 پول پیش
7 14 کلاف A1 -  -  
8 10 شاخه A3 15450 15450 پول پیش
9 12 شاخه A3 14550 14550 پول پیش
10 14 شاخه A3 - - پول پیش
11 16 شاخه A3 14050 14150 پول پیش
12 18 شاخه A3 13950 14100 پول پیش
13 20 شاخه A3 13950 14100 پول پیش
14 22 شاخه A3 13950 14100 پول پیش
15 25 شاخه A3 13950 14100 پول پیش
16 28 شاخه A3 13950 14100 پول پیش
17 32 شاخه A3 13950 14100 پول پیش
18 36 شاخه A3 14750 14850 پول پیش
19 40 شاخه A3 14750 14850 پول پیش

 میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A3  13320  13320 پول پیش
2 18 شاخه A3  13320  13320 پول پیش
3 20 شاخه A3  13320  13320 پول پیش
4 22 شاخه A3  13320   13320 پول پیش
5 25 شاخه A3  13320   - پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15200  15200 پول پیش
2 8 شاخه A3  15250  15250 پول پیش
3 10 شاخه A3  15200  15200 پول پیش
4 12 شاخه A3  -  - پول پیش
5 18-32 شاخه A3  13780  13780 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 13370 13370 پول پیش
2 12 شاخه A2 13370 13370 پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردسیرجان/حسن رود/امیر کبیر/بردسیر کرمان /آریان فولاد
میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 -  14200 پول پیش
2 12 شاخه A2 14200  14200 پول پیش
3 14 شاخه A2 14000  14000 پول پیش
4 16 شاخه A2 14000  14000 پول پیش
5 20-18 شاخه A2 14000  14000 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14250  14250 پول پیش
2 10 شاخه A2 13550  13550 پول پیش
3 12  شاخه A2 13500  13500 پول پیش
4 14 شاخه A2 13250  13250 پول پیش
5 16 شاخه A3 13250  13250 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  14270  - پول پیش
2 12 شاخه A3  13870  14020 پول پیش
3 14  شاخه A3  13420  13470 پول پیش
4 16 شاخه A3  13320  13370 پول پیش
5 18 شاخه A3  -  - پول پیش
6 20 شاخه A3  13320  13370 پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14250  14250 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  14250  14250 پول پیش
3 14 شاخه A2  13950  13950 پول پیش
4 16 شاخه A2  13950  13950 پول پیش
5 18  شاخه A2  -  - پول پیش
6 20  شاخه  A2وA3 - - پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10-12 شاخه A2  13550  13550 پول پیش
2 14 شاخه A3  13300  13300 پول پیش
3 16 شاخه A3  13250  13250 پول پیش
4 20-22 شاخه A3  13250  13250 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/ میانه/ شاهرود/ زاگرس/ آریا ذوب/ کیان ابهر/یزد
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13350  13350 پول پیش
2 12 شاخه A3  13350  13350 پول پیش
3 14 شاخه A3  13250  13250 پول پیش
4 16 شاخه A3  13250  13250 پول پیش
5 18-22 شاخه A3  13250  13250 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  13500  13500 پول پیش
2 14-16 شاخه A3  13500  13500 پول پیش
3 18-32 شاخه A3  13500  13500 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14650  14700 پول پیش
2 12 شاخه A3  14350  14400 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  13600  13650 پول پیش
4 25-18 شاخه A3  13600  13650 پول پیش
5 32 شاخه A3  13350  13400 پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 13750 13750 پول پیش
2 16 شاخه A3 13600 13600 پول پیش
3 18 شاخه A3 13400 13400 پول پیش
4 20 شاخه A3 13450 13400 پول پیش
5 22 شاخه A3 13450 13400 پول پیش
6 25  شاخه  A3 13450 13400 پول پیش
6 28  شاخه  A3 13950 13950 پول پیش
7 32 شاخه A3 13950 13950 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  13400 13450 پول پیش
4 16 شاخه A3 - - پول پیش
5 18  شاخه  A3  - - پول پیش
6 20  شاخه  A3  13300 13350 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 18 شاخه A3  13100  13100 پول پیش
3 20 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 - - پول پیش
2 8 کلاف A1 15600 15600 پول پیش
3 8 کلاف A2 15450 15450 پول پیش
4 8 کلاف A3 15450 - پول پیش
5 10 کلاف A1 15600 15600 پول پیش
6 10 کلاف A2 - - پول پیش
7 10 کلاف A3   - پول پیش
8 10 شاخه A3 15000 15000 پول پیش
9 12 شاخه A3 14100 14200 پول پیش
10 14 شاخه A3 13900 13900 پول پیش
11 16 شاخه A3 - - پول پیش
12 18  شاخه A3 13800 13800 پول پیش
13 20  شاخه A3 - - پول پیش
14 22 شاخه A3 13800 13800 پول پیش
15 25 شاخه A3 13900 13900 پول پیش
16 28 شاخه A3 - - پول پیش
17 32 شاخه A3 - - پول پیش
18 36 شاخه A3 14600 14600 پول پیش
19 40 شاخه A3 14600 14600  پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14020  14070 پول پیش
2 10-12 شاخه A2  13370  13420 پول پیش
3 14-16 شاخه A3  13370  13420 پول پیش
4 18 شاخه A3  -  13270 پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14020  14070 پول پیش
2 10 شاخه A2  13370  13420 پول پیش
3 12 شاخه A3  13370  13420 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  -  - پول پیش
2 10 شاخه A2  14400  - پول پیش
3 12 شاخه A3  14100  - پول پیش
4 14-18 شاخه A3  13600  13700 پول پیش
5 20-25 شاخه A3  13600  13700 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  -  - پول پیش
2 14 شاخه A2  13700  13700 پول پیش
3 16-18 شاخه A3  13350  13350 پول پیش
4 20-25 شاخه A3  13350  13350 پول پیش
5 28 شاخه A3  14050  14050 پول پیش
6 32 شاخه A3  13850  13850 پول پیش

 میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14400  14400 پول پیش
2 10 شاخه A2 14300  14300 پول پیش
3 12 شاخه A3 13600  13600 پول پیش
4 14-25 شاخه A3 13600  13600 پول پیش
5 28 شاخه A3 13600  13600 پول پیش
6 32 شاخه A3 13600  13600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب
میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 13960 14050 پول پیش
2 12 شاخه A3 13720 13800 پول پیش
3 14 شاخه A3 13500 13570 پول پیش
4 16  شاخه A3 13500 13570 پول پیش
5 18 شاخه A3 13500 13570 پول پیش
6 20 شاخه A3 13500 13570 پول پیش
7 22 شاخه A3 13500 13570 پول پیش
8 25 شاخه A3 13500 13570 پول پیش
9 28 شاخه A3 13500 13570 پول پیش
10 32 شاخه A3 13720 13800 پول پیش

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  -  - پول پیش
2 14 شاخه A3 -  - پول پیش
3 16 شاخه A3 13950  - پول پیش
4 18 شاخه A3 13900  - پول پیش
5 20 شاخه A3 14350  - پول پیش
6 22-25 شاخه A3 13900 - پول پیش

 میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14400  14400 پول پیش
2 10 شاخه A2  14250  14250 پول پیش
3 12  شاخه A3  13700  13700 پول پیش
4 14 شاخه A3  13700  13700 پول پیش
5 16 شاخه A3  13700  13700 پول پیش
6 18 شاخه A3  13700  13700  پول پیش
7 20 شاخه A3  13700  13700  پول پیش
8 22 شاخه A3  13700  13700  پول پیش
9 25 شاخه A3  13700  13700  پول پیش
10 28 شاخه A3  13700  13700  پول پیش
11 32 شاخه A3  13700  13700  پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 18 شاخه A3  13050   13050 پول پیش
2 20 شاخه A3  13050   13050 پول پیش
3 22 شاخه A3  13050   13050 پول پیش

 میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14350  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14150  14150 پول پیش
3 12 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
4 14 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
5 16 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
7 28 شاخه A3  13600  13600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/ کویر کاشان/ هیربد/ اهواز/ خرم آباد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14400  14400 پول پیش
2 10 شاخه A2  14300  14300 پول پیش
3 12 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
4 14 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
5 16  شاخه  A3  13600  13600 پول پیش
6 18  شاخه  A3  13600  13600 پول پیش
7 20 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
8 22 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
9 25 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
10 28 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
11 32 شاخه A3  13600  13600 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 16 شاخه A3 13300 13350 پول پیش
3 18  شاخه A3 13300 13350 پول پیش
4 20 شاخه A3 13300 13350 پول پیش
5 22 شاخه A3 13300 13350 پول پیش
6 25 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 کلاف A1 -  - پول پیش
2 8 کلاف A2 -  - پول پیش
3 10 کلاف A1 -  - پول پیش
4 10 کلاف A3-A2 15450 15450 پول پیش
5 12 کلاف A3 15950 15850 پول پیش
6 14 کلاف A3 15950 15850 پول پیش
7 14 کلاف A1 -  -  
8 10 شاخه A3 15450 15450 پول پیش
9 12 شاخه A3 14550 14550 پول پیش
10 14 شاخه A3 - - پول پیش
11 16 شاخه A3 14150 14150 پول پیش
12 18 شاخه A3 14100 14100 پول پیش
13 20 شاخه A3 14100 14100 پول پیش
14 22 شاخه A3 14100 14100 پول پیش
15 25 شاخه A3 14100 14100 پول پیش
16 28 شاخه A3 14100 14100 پول پیش
17 32 شاخه A3 14100 14100 پول پیش
18 36 شاخه A3 14850 14850 پول پیش
19 40 شاخه A3 14850 14850 پول پیش

 میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A3  13320  13520 پول پیش
2 18 شاخه A3  13320  13520 پول پیش
3 20 شاخه A3  13320  13520 پول پیش
4 22 شاخه A3  13320  - پول پیش
5 25 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15200  15200 پول پیش
2 8 شاخه A3  15250  15250 پول پیش
3 10 شاخه A3  15200  15200 پول پیش
4 12 شاخه A3  -  - پول پیش
5 18-32 شاخه A3  13780  13850 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 13370 13420 پول پیش
2 12 شاخه A2 13370 13420 پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردسیرجان/حسن رود/امیر کبیر/بردسیر کرمان /آریان فولاد
میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 14200  14200 پول پیش
2 12 شاخه A2 14200  14200 پول پیش
3 14 شاخه A2 14000  14000 پول پیش
4 16 شاخه A2 14000  14000 پول پیش
5 20-18 شاخه A2 14000  14000 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14250  14450 پول پیش
2 10 شاخه A2 13550  13800 پول پیش
3 12  شاخه A2 13500  13700 پول پیش
4 14 شاخه A2 13250  13400 پول پیش
5 16 شاخه A3 13250  13400 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  14020  14020 پول پیش
3 14  شاخه A3  13470  13470 پول پیش
4 16 شاخه A3  13370  13370 پول پیش
5 18 شاخه A3  -  13370 پول پیش
6 20 شاخه A3  13370  13370 پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14250  14250 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  14250  14250 پول پیش
3 14 شاخه A2  13950  13950 پول پیش
4 16 شاخه A2  13950  13950 پول پیش
5 18  شاخه A2  -  - پول پیش
6 20  شاخه  A2وA3 - - پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  13550  13550 پول پیش
2 14 شاخه A3  13300  13350 پول پیش
3 16-25 شاخه A3  13250  13300 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/ میانه/ شاهرود/ زاگرس/ آریا ذوب/ کیان ابهر/ یزد
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13350  13350 پول پیش
2 12 شاخه A3  13350  13350 پول پیش
3 14 شاخه A3  13250  13250 پول پیش
4 16 شاخه A3  13250  13250 پول پیش
5 18-22 شاخه A3  13250  13250 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  13500  13500 پول پیش
2 14-16 شاخه A3  13500  13500 پول پیش
3 18-32 شاخه A3  13500  13500 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14700  14700 پول پیش
2 12 شاخه A3  14400  14400 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  13650  13650 پول پیش
4 25-18 شاخه A3  13650  13650 پول پیش
5 32 شاخه A3  13400  13400 پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 13750 13700 پول پیش
2 16 شاخه A3 13600 13600 پول پیش
3 18 شاخه A3 13400 13400 پول پیش
4 20 شاخه A3 13400 13400 پول پیش
5 22 شاخه A3 13400 13400 پول پیش
6 25  شاخه  A3 13400 13400 پول پیش
6 28  شاخه  A3 13950 13950 پول پیش
7 32 شاخه A3 13950 13950 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  13450 - پول پیش
4 16 شاخه A3 - - پول پیش
5 18  شاخه  A3  - - پول پیش
6 20  شاخه  A3  13350 13400 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 18 شاخه A3  13100  13100 پول پیش
3 20 شاخه A3  -  13100 پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 - - پول پیش
2 8 کلاف A1 15600 15700 پول پیش
3 8 کلاف A2 15450 - پول پیش
4 8 کلاف A3 - 15450 پول پیش
5 10 کلاف A1 15600 15600 پول پیش
6 10 کلاف A2 - 15350 پول پیش
7 10 کلاف A3   - پول پیش
8 10 شاخه A3 15000 15000 پول پیش
9 12 شاخه A3 14200 14400 پول پیش
10 14 شاخه A3 14390 - پول پیش
11 16 شاخه A3 - - پول پیش
12 18  شاخه A3 13800 13900 پول پیش
13 20  شاخه A3 - - پول پیش
14 22 شاخه A3 13800 13900 پول پیش
15 25 شاخه A3 13900 - پول پیش
16 28 شاخه A3 - - پول پیش
17 32 شاخه A3 - 13900 پول پیش
18 36 شاخه A3 14600 14850 پول پیش
19 40 شاخه A3 14600 14850  پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14020  14070 پول پیش
2 10-12 شاخه A2  13370  13420 پول پیش
3 14-16 شاخه A3  13370  13420 پول پیش
4 18 شاخه A3  13220  13270 پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14020  14070 پول پیش
2 10 شاخه A2  13370  13420 پول پیش
3 12 شاخه A3  13370  13420 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  -  - پول پیش
2 10 شاخه A2  -  - پول پیش
3 12 شاخه A3  -  - پول پیش
4 14-18 شاخه A3  13700  13700 پول پیش
5 20-25 شاخه A3  13700  13700 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  -  15550 پول پیش
2 14 شاخه A2  13700  13700 پول پیش
3 16-18 شاخه A3  13350  13350 پول پیش
4 20-25 شاخه A3  13350  13350 پول پیش
5 28 شاخه A3  14050  14050 پول پیش
6 32 شاخه A3  13850  13850 پول پیش

 میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14400  14400 پول پیش
2 10 شاخه A2 14300  14300 پول پیش
3 12 شاخه A3 13600  13600 پول پیش
4 14-25 شاخه A3 13600  13600 پول پیش
5 28 شاخه A3 13600  13600 پول پیش
6 32 شاخه A3 13600  13600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب
میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 14050 14020 پول پیش
2 12 شاخه A3 13800 13800 پول پیش
3 14 شاخه A3 13570 13580 پول پیش
4 16  شاخه A3 13570 13580 پول پیش
5 18 شاخه A3 13570 13580 پول پیش
6 20 شاخه A3 13570 13580 پول پیش
7 22 شاخه A3 13570 13580 پول پیش
8 25 شاخه A3 13570 13580 پول پیش
9 28 شاخه A3 13570 13580 پول پیش
10 32 شاخه A3 13800 13800 پول پیش

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  -  - پول پیش
2 14 شاخه A3 -  14320 پول پیش
3 16 شاخه A3 -  14020 پول پیش
4 18 شاخه A3 -  14020 پول پیش
5 20 شاخه A3 -  14300 پول پیش
6 22-25 شاخه A3 - 14020 پول پیش

 میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14400  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14250  14250 پول پیش
3 12  شاخه A3  13700  13700 پول پیش
4 14 شاخه A3  13700  13700 پول پیش
5 16 شاخه A3  13700  13700 پول پیش
6 18 شاخه A3  13700  13700  پول پیش
7 20 شاخه A3  13700  13700  پول پیش
8 22 شاخه A3  13700  13700  پول پیش
9 25 شاخه A3  13700  13700  پول پیش
10 28 شاخه A3  13700  13700  پول پیش
11 32 شاخه A3  13700  13700  پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 18 شاخه A3  13050  13150 پول پیش
2 20 شاخه A3  13050  13150 پول پیش
3 22 شاخه A3  13050  13150 پول پیش

 میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14350  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14150  14150 پول پیش
3 12 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
4 14 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
5 16 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
7 28 شاخه A3  13600  13600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/ کویر کاشان/ هیربد/ اهواز/ خرم آباد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14400  14400 پول پیش
2 10 شاخه A2  14300  14300 پول پیش
3 12 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
4 14 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
5 16  شاخه  A3  13600  13600 پول پیش
6 18  شاخه  A3  13600  13600 پول پیش
7 20 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
8 22 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
9 25 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
10 28 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
11 32 شاخه A3  13600  13600 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 16 شاخه A3 13350 13350 پول پیش
3 18  شاخه A3 13350 13350 پول پیش
4 20 شاخه A3 13350 13350 پول پیش
5 22 شاخه A3 13350 13350 پول پیش
6 25 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 کلاف A1 -  - پول پیش
2 8 کلاف A2 -  - پول پیش
3 10 کلاف A1 -  - پول پیش
4 10 کلاف A3-A2 15450 15350 پول پیش
5 12 کلاف A3 15850 15850 پول پیش
6 14 کلاف A3 15850 15850 پول پیش
7 14 کلاف A1 -  -  
8 10 شاخه A3 15450 15350 پول پیش
9 12 شاخه A3 14550 14450 پول پیش
10 14 شاخه A3 - 14050 پول پیش
11 16 شاخه A3 14150 - پول پیش
12 18 شاخه A3 14100 13950 پول پیش
13 20 شاخه A3 14100 13950 پول پیش
14 22 شاخه A3 14100 13950 پول پیش
15 25 شاخه A3 14100 13950 پول پیش
16 28 شاخه A3 14100 13950 پول پیش
17 32 شاخه A3 14100 13950 پول پیش
18 36 شاخه A3 14850 14750 پول پیش
19 40 شاخه A3 14850 14750 پول پیش

 میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A3  13520  13470 پول پیش
2 18 شاخه A3  13520  13470 پول پیش
3 20 شاخه A3  13520  13470 پول پیش
4 22 شاخه A3  -  - پول پیش
5 25 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15200  15200 پول پیش
2 8 شاخه A3  15250  15250 پول پیش
3 10 شاخه A3  15200  15200 پول پیش
4 12 شاخه A3  -  14700 پول پیش
5 18-32 شاخه A3  13850  13850 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 13420 13500 پول پیش
2 12 شاخه A2 13420 13500 پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردسیرجان/حسن رود/امیر کبیر/بردسیر کرمان /آریان فولاد
میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 14200  14200 پول پیش
2 12 شاخه A2 14200  14200 پول پیش
3 14 شاخه A2 14000  14000 پول پیش
4 16 شاخه A2 14000  14000 پول پیش
5 20-18 شاخه A2 14000  14000 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14300  14450 پول پیش
2 10 شاخه A2 13650  13800 پول پیش
3 12  شاخه A2 13600  13700 پول پیش
4 14 شاخه A2 13250  13400 پول پیش
5 16 شاخه A3 13250  13400 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  14020  14020 پول پیش
3 14  شاخه A3  13470  13470 پول پیش
4 16 شاخه A3  13370  13370 پول پیش
5 18 شاخه A3  13370  13370 پول پیش
6 20 شاخه A3  13370  13370 پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14250  14250 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  14250  14250 پول پیش
3 14 شاخه A2  13950  13950 پول پیش
4 16 شاخه A2  13950  13950 پول پیش
5 18  شاخه A2  -  - پول پیش
6 20  شاخه  A2وA3 - - پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  13550  13550 پول پیش
2 14 شاخه A3  13350  13350 پول پیش
3 16-25 شاخه A3  13300  13300 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/ میانه/ شاهرود/ زاگرس/ آریا ذوب/ کیان ابهر/ یزد
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13350  13350 پول پیش
2 12 شاخه A3  13350  13350 پول پیش
3 14 شاخه A3  13250  13250 پول پیش
4 16 شاخه A3  13250  13250 پول پیش
5 18-22 شاخه A3  13250  13250 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  13500  13500 پول پیش
2 14-16 شاخه A3  13500  13500 پول پیش
3 18-32 شاخه A3  13500  13500 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14700  14750 پول پیش
2 12 شاخه A3  14400  14450 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  13650  13700 پول پیش
4 25-18 شاخه A3  13650  13700 پول پیش
5 32 شاخه A3  13400  13450 پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 13700 13700 پول پیش
2 16 شاخه A3 13600 13600 پول پیش
3 18 شاخه A3 13400 13400 پول پیش
4 20 شاخه A3 13400 13400 پول پیش
5 22 شاخه A3 13400 13400 پول پیش
6 25  شاخه  A3 13400 13400 پول پیش
6 28  شاخه  A3 13950 13950 پول پیش
7 32 شاخه A3 13950 13950 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  - 13550 پول پیش
4 16 شاخه A3 - - پول پیش
5 18  شاخه  A3  - - پول پیش
6 20  شاخه  A3  13400 13400 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 18 شاخه A3  13100  13150 پول پیش
3 20 شاخه A3  13100  - پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 - - پول پیش
2 8 کلاف A1 15700 - پول پیش
3 8 کلاف A2 - - پول پیش
4 8 کلاف A3 15450 - پول پیش
5 10 کلاف A1 15600 - پول پیش
6 10 کلاف A2 15350 - پول پیش
7 10 کلاف A3   - پول پیش
8 10 شاخه A3 15000 - پول پیش
9 12 شاخه A3 14400 - پول پیش
10 14 شاخه A3 - - پول پیش
11 16 شاخه A3 - - پول پیش
12 18  شاخه A3 13900 - پول پیش
13 20  شاخه A3 - - پول پیش
14 22 شاخه A3 13900 - پول پیش
15 25 شاخه A3 - - پول پیش
16 28 شاخه A3 - - پول پیش
17 32 شاخه A3 13900 - پول پیش
18 36 شاخه A3 14850 - پول پیش
19 40 شاخه A3 14850 -  پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14070  14070 پول پیش
2 10-12 شاخه A2  13420  13420 پول پیش
3 14-16 شاخه A3  13420  13420 پول پیش
4 18 شاخه A3  13270  13270 پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14070  14070 پول پیش
2 10 شاخه A2  13420  13420 پول پیش
3 12 شاخه A3  13420  13420 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  -  - پول پیش
2 10 شاخه A2  -  14500 پول پیش
3 12 شاخه A3  -  14200 پول پیش
4 14-18 شاخه A3  13700  13700 پول پیش
5 20-25 شاخه A3  13700  13700 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  15550  15550 پول پیش
2 14 شاخه A2  13700  13700 پول پیش
3 16-18 شاخه A3  13350  13350 پول پیش
4 20-25 شاخه A3  13350  13350 پول پیش
5 28 شاخه A3  14050  14050 پول پیش
6 32 شاخه A3  13850  13850 پول پیش

 میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14400  14400 پول پیش
2 10 شاخه A2 14300  14300 پول پیش
3 12 شاخه A3 13600  13600 پول پیش
4 14-25 شاخه A3 13600  13600 پول پیش
5 28 شاخه A3 13600  13600 پول پیش
6 32 شاخه A3 13600  13600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
تازه ترین مطالب
ارتباط با ما
آدرس : تهران ،
تلفن تهران : 02133652161 - 02133653171
02133652911 - 02133652711     
تلفن شهرستان : 3-04533638901
فکس تهران : 02133656541
فکس شهرستان : 04533625116
ایمیل : ahankhabar[at-sign]gmail.com