سرویس پیامک

دریافت قیمت بروز آهن آلات

بر روی موبایل با سرویس پیامک

ارسال کد پیامکی 80150 

بشماره 201825

بازرگانی آهن پارس آسیا
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
تلفن :
021-33652161   045-33638901-3
سایت : www.parsasia.ir
تجارة الحديد والصلب

تجارة الحديد والصلب
(الصادرات إلى العراق)


شراء وبيع جميع انواع الحديد
شراء مصهر الحديد والمتداول إيران
(حديد التسليح والصلب،و... )

تصدیر الحدید فی العراق بأسعار معقولة
نوعية جيدة
في وقت سريع بأقل تكلفة ممكنة


الصادرات إلى العراق (أربيل، السليمانية والبصرة وبغداد، وغيرها)
الاتصال 9647501410055+ أكبري
الاتصال إيران 982133652911+

موضوعات
برچسب‌ها
آرشیو
رتبه الکسا
پیوندهای روزانه
لینک دوستان
امکانات سایت

قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب
میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 13160 13160 پول پیش
2 12 شاخه A3 12930 12930 پول پیش
3 14 شاخه A3 12700 12700 پول پیش
4 16  شاخه A3 12700 12700 پول پیش
5 18 شاخه A3 12700 12700 پول پیش
6 20 شاخه A3 12700 12700 پول پیش
7 22 شاخه A3 12700 12700 پول پیش
8 25 شاخه A3 12700 12700 پول پیش
9 28 شاخه A3 12700 12700 پول پیش
10 32 شاخه A3 12930 12930 پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2 14150 14250 پول پیش
2 14 شاخه A3 - - پول پیش
3 16 شاخه A3 14050 14150 پول پیش
4 18 شاخه A3 13950 13950 پول پیش
5 20 شاخه A3 14350 - پول پیش
6 22-25 شاخه A3 13950 13950 پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13300  13450 پول پیش
2 10 شاخه A2  13150  13300 پول پیش
3 12  شاخه A3  12550  12650 پول پیش
4 14 شاخه A3  12550  12650 پول پیش
5 16 شاخه A3  12550  12650 پول پیش
6 18 شاخه A3  12550  12650  پول پیش
7 20 شاخه A3  12550  12650  پول پیش
8 22 شاخه A3  12550  12650  پول پیش
9 25 شاخه A3  12550  12650  پول پیش
10 28 شاخه A3  12550  12650  پول پیش
11 32 شاخه A3  12550  12650  پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16-18 شاخه A3  11900   11900 پول پیش
2 20 شاخه A3  11900   11900 پول پیش
3 22 شاخه A3  11900   11900 پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13300  13300 پول پیش
2 10 شاخه A2  13200  13200 پول پیش
3 12 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
4 14 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
5 16 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
7 28 شاخه A3  12500  12500 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/کویر کاشان/هیربد/اهواز/خرم آباد/ یزد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13150  13250 پول پیش
2 10 شاخه A2  13050  13150 پول پیش
3 12 شاخه A3  12350  12450 پول پیش
4 14 شاخه A3  12350  12450 پول پیش
5 16  شاخه A3  12350  12450 پول پیش
6 18  شاخه A3  12350  12450 پول پیش
7 20 شاخه A3  12350  12450 پول پیش
8 22 شاخه A3  12350  12450 پول پیش
9 25 شاخه A3  12350  12450 پول پیش
10 28 شاخه A3  12350  12450 پول پیش
11 32 شاخه A3  12350  12450 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 14 شاخه A3 - - پول پیش
3 16 شاخه A3 12050 12100 پول پیش
4 18  شاخه A3 12050 12100 پول پیش
5 20 شاخه A3 - - پول پیش
6 22 شاخه A3 - - پول پیش
7 25 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 14500 14600 پول پیش
2 8 کلاف A1 - 15000 پول پیش
3 8 کلاف A3-A2 - - پول پیش
4 10 کلاف A2 14300 14300 پول پیش
5 12 کلاف A3 - - پول پیش
6 14 کلاف A3 15200 15200 پول پیش
7 8 شاخه A3 - - پول پیش
8 10 شاخه A3 - - پول پیش
9 12 شاخه A3 13700 - پول پیش
10 14 شاخه A3 - - پول پیش
11 16 شاخه A3 13200 - پول پیش
12 18 شاخه A3 13200 - پول پیش
13 20 شاخه A3 - - پول پیش
14 22 شاخه A3 13200 - پول پیش
15 25 شاخه A3 13200 - پول پیش
16 28 شاخه A3 - - پول پیش
17 32 شاخه A3 13200 - پول پیش
18 36 شاخه A3 - - پول پیش
19 40 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 12000 12000 پول پیش
2 16 شاخه A3 12000 12000 پول پیش
3 18 شاخه A3 12000 12000 پول پیش
4 20 شاخه A3 12000 12000 پول پیش
5 22 شاخه A3 12000 12000 پول پیش
6 25 شاخه A3 12000 12000 پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 کلاف A2 - 14250 پول پیش
2 8 کلاف A3 - 14250 پول پیش
3 8 شاخه A2 - 14220 پول پیش
4 8 شاخه A3 - - پول پیش
5 10 کلاف A2 - 14250 پول پیش
6 10 کلاف A3 - 14250 پول پیش
7 10 شاخه A2وA3 - 14220 پول پیش
8 12 شاخه A3 - - پول پیش
9 16 شاخه A3 - 13020 پول پیش
10 20-25 شاخه A3 - 13020 پول پیش
11 30-32 شاخه A3 - 13020 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 12000 12000 پول پیش
2 12 شاخه A2 - - پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 - 14550 پول پیش
2 8 کلاف A1 - - پول پیش
3 8 کلاف A2 - 14300 پول پیش
4 8 کلاف A3 - 14300 پول پیش
5 10 کلاف A1 - 14950 پول پیش
6 10 کلاف A2 - - پول پیش
7 10 کلاف A3   - پول پیش
8 10 شاخه A3 - - پول پیش
9 12 شاخه A3 - 13250 پول پیش
10 14 شاخه A3 - - پول پیش
11 16 شاخه A3 - - پول پیش
12 18  شاخه A3 - 12950 پول پیش
13 20  شاخه A3 - - پول پیش
14 22 شاخه A3 - 12950 پول پیش
15 25 شاخه A3 - 12950 پول پیش
16 28 شاخه A3 - 12950 پول پیش
17 32 شاخه A3 - - پول پیش
18 36 شاخه A3 - 14000 پول پیش
19 40 شاخه A3 - 14000  پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردسیرجان/ حسن رود/ امیر کبیر/ بردسیر کرمان / آریان فولاد
میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14450  14450 پول پیش
2 10 شاخه A2 13350  13350 پول پیش
3 12 شاخه A2 13250  13250 پول پیش
4 14 شاخه A2 13000  13000 پول پیش
5 16 شاخه A2 13000  13000 پول پیش
6 20-18 شاخه A2 13000  13000 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 13050  13050 پول پیش
2 10 شاخه A2 12350  12350 پول پیش
3 12  شاخه A2 12300  12300 پول پیش
4 14 شاخه A2 12100  12100 پول پیش
5 16 شاخه A3 12100  12100 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 -  12950 پول پیش
2 12 شاخه A3 12600  - پول پیش
3 14  شاخه A3 12200  12250 پول پیش
4 16 شاخه A3 12200  12250 پول پیش
5 18 شاخه A3 12200  12250 پول پیش
6 20و25 شاخه A3 12200  12250 پول پیش
7 28 شاخه A3 13360  13400 پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  12800  12800 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  12600  12700 پول پیش
3 14 شاخه A3  12600  12700 پول پیش
4 16 شاخه A2  12500  12600 پول پیش
5 18  شاخه A3  12500  12600 پول پیش
6 20-25  شاخه  A3  12500  12600 پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12-10 شاخه A2  12100  12100 پول پیش
2 14 شاخه A3  12000  12000 پول پیش
3 16-20 شاخه A3  12000  12000 پول پیش
4 22-25 شاخه A3  12000  12000 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/میانه/شاهرود/زاگرس/آریا ذوب/ کیان ابهر/صدر لرستان
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  11850  11850 پول پیش
2 12 شاخه A3  11850  11850 پول پیش
3 14 شاخه A3  11950  11950 پول پیش
4 16 شاخه A3  11950  11950 پول پیش
5 18-25 شاخه A3  11950  11950 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 12320  12320 پول پیش
2 14-16 شاخه A3 12320  12320 پول پیش
3 20-32 شاخه A3 12320  12320 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13650  13750 پول پیش
2 12 شاخه A3  13350  13450 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  12650  12750 پول پیش
4 25-18 شاخه A3  12750  12850 پول پیش
5 32 شاخه A3  13350  13450 پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 12450 12550 پول پیش
2 16 شاخه A3 12450 12550 پول پیش
3 18 شاخه A3 12350 12450 پول پیش
4 20 شاخه A3 12350 12450 پول پیش
5 22 شاخه A3 12350 12450 پول پیش
6 25  شاخه  A3 12350 12450 پول پیش
6 28  شاخه  A3 12800 12900 پول پیش
7 32 شاخه A3 12800 12900 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  12050 12150 پول پیش
4 16 شاخه A3  12050 12150 پول پیش
5 18  شاخه  A3  12050 12150 پول پیش
6 20  شاخه  A3  12050 12150 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 16 شاخه A2  - - پول پیش
2 18 شاخه A3 -  - پول پیش
3 20 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 12 شاخه A2 12800 12800 پول پیش
2 14 شاخه A3 12350 12350 پول پیش
3 16 شاخه A3 12350 12350 پول پیش
4 18 شاخه A3 12250 12250 پول پیش
5 20 شاخه A3 12250 12250 پول پیش
6 22 شاخه A3 -  - پول پیش
7 25 شاخه A3 -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12620  12620 پول پیش
2 10-12 شاخه A2  11970  11970 پول پیش
3 14-16 شاخه A3  11970  11970 پول پیش
4 18 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12720  12720 پول پیش
2 10 شاخه A2  12070  12070 پول پیش
3 12 شاخه A3  12070  12070 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13300  13300 پول پیش
2 10 شاخه A2  13100  13100 پول پیش
3 12 شاخه A3  12900  12900 پول پیش
4 14-18 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
5 20-25 شاخه A3  12500  12500 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 12300  12300 پول پیش
2 12 شاخه A3 12300  12300 پول پیش
3 14 شاخه A3 12050  12050 پول پیش
4 16-18 شاخه A3 12050  12050 پول پیش
5 20-25 شاخه A3 12050  12050 پول پیش
6 28 شاخه A3 12300  12300 پول پیش
7 32 شاخه A3 12300  12300 پول پیش

میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 13350

 13350

پول پیش
2 10 شاخه A2 13250  13250 پول پیش
3 12 شاخه A3 12550  12550 پول پیش
4 14-25 شاخه A3 12550  12550 پول پیش
5 28 شاخه A3 12550  12550 پول پیش
6 32 شاخه A3 12550  12550 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب
میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 13160 13310 پول پیش
2 12 شاخه A3 12930 13080 پول پیش
3 14 شاخه A3 12700 12860 پول پیش
4 16  شاخه A3 12700 12860 پول پیش
5 18 شاخه A3 12700 12860 پول پیش
6 20 شاخه A3 12700 12860 پول پیش
7 22 شاخه A3 12700 12860 پول پیش
8 25 شاخه A3 12700 12860 پول پیش
9 28 شاخه A3 12700 12860 پول پیش
10 32 شاخه A3 12930 13080 پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2 14250 14250 پول پیش
2 14 شاخه A3 - 14450 پول پیش
3 16 شاخه A3 14150 14200 پول پیش
4 18 شاخه A3 13950 14150 پول پیش
5 20 شاخه A3 - 14300 پول پیش
6 22-25 شاخه A3 13950 14150 پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13450  13450 پول پیش
2 10 شاخه A2  13300  13300 پول پیش
3 12  شاخه A3  12650  12650 پول پیش
4 14 شاخه A3  12650  12650 پول پیش
5 16 شاخه A3  12650  12650 پول پیش
6 18 شاخه A3  12650  12650  پول پیش
7 20 شاخه A3  12650  12650  پول پیش
8 22 شاخه A3  12650  12650  پول پیش
9 25 شاخه A3  12650  12650  پول پیش
10 28 شاخه A3  12650  12650  پول پیش
11 32 شاخه A3  12650  12650  پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16-18 شاخه A3  11900   11950 پول پیش
2 20 شاخه A3  11900   11950 پول پیش
3 22 شاخه A3  11900   11950 پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13300  13300 پول پیش
2 10 شاخه A2  13200  13200 پول پیش
3 12 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
4 14 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
5 16 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
7 28 شاخه A3  12500  12500 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/کویر کاشان/هیربد/اهواز/خرم آباد/ یزد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13250  13250 پول پیش
2 10 شاخه A2  13150  13150 پول پیش
3 12 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
4 14 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
5 16  شاخه A3  12450  12450 پول پیش
6 18  شاخه A3  12450  12450 پول پیش
7 20 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
8 22 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
9 25 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
10 28 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
11 32 شاخه A3  12450  12450 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 14 شاخه A3 - - پول پیش
3 16 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
4 18  شاخه A3 12100 12100 پول پیش
5 20 شاخه A3 - - پول پیش
6 22 شاخه A3 - 12150 پول پیش
7 25 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 14600 14600 پول پیش
2 8 کلاف A1 15000 15000 پول پیش
3 8 کلاف A3-A2 - - پول پیش
4 10 کلاف A2 14300 14300 پول پیش
5 12 کلاف A3 - - پول پیش
6 14 کلاف A3 15200 15200 پول پیش
7 8 شاخه A3 - - پول پیش
8 10 شاخه A3 - - پول پیش
9 12 شاخه A3 - - پول پیش
10 14 شاخه A3 - - پول پیش
11 16 شاخه A3 - - پول پیش
12 18 شاخه A3 - - پول پیش
13 20 شاخه A3 - - پول پیش
14 22 شاخه A3 - - پول پیش
15 25 شاخه A3 - - پول پیش
16 28 شاخه A3 - - پول پیش
17 32 شاخه A3 - - پول پیش
18 36 شاخه A3 - - پول پیش
19 40 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 12000 12100 پول پیش
2 16 شاخه A3 12000 12100 پول پیش
3 18 شاخه A3 12000 12100 پول پیش
4 20 شاخه A3 12000 12100 پول پیش
5 22 شاخه A3 12000 12100 پول پیش
6 25 شاخه A3 12000 12100 پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 کلاف A2 - 14250 پول پیش
2 8 کلاف A3 - 14250 پول پیش
3 8 شاخه A2 - 14220 پول پیش
4 8 شاخه A3 - - پول پیش
5 10 کلاف A2 - 14250 پول پیش
6 10 کلاف A3 - 14250 پول پیش
7 10 شاخه A2وA3 - 14220 پول پیش
8 12 شاخه A3 - - پول پیش
9 16 شاخه A3 - 13020 پول پیش
10 20-25 شاخه A3 - 13020 پول پیش
11 30-32 شاخه A3 - 13020 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 12000 12100 پول پیش
2 12 شاخه A2 - - پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 - 14550 پول پیش
2 8 کلاف A1 - - پول پیش
3 8 کلاف A2 - 14300 پول پیش
4 8 کلاف A3 - 14300 پول پیش
5 10 کلاف A1 - 14950 پول پیش
6 10 کلاف A2 - - پول پیش
7 10 کلاف A3   - پول پیش
8 10 شاخه A3 - - پول پیش
9 12 شاخه A3 - 13250 پول پیش
10 14 شاخه A3 - - پول پیش
11 16 شاخه A3 - - پول پیش
12 18  شاخه A3 - 12950 پول پیش
13 20  شاخه A3 - - پول پیش
14 22 شاخه A3 - 12950 پول پیش
15 25 شاخه A3 - 12950 پول پیش
16 28 شاخه A3 - 12950 پول پیش
17 32 شاخه A3 - - پول پیش
18 36 شاخه A3 - 14000 پول پیش
19 40 شاخه A3 - 14000  پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردسیرجان/ حسن رود/ امیر کبیر/ بردسیر کرمان / آریان فولاد
میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14450  14450 پول پیش
2 10 شاخه A2 13350  13350 پول پیش
3 12 شاخه A2 13250  13250 پول پیش
4 14 شاخه A2 13000  13000 پول پیش
5 16 شاخه A2 13000  13000 پول پیش
6 20-18 شاخه A2 13000  13000 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 13050  13050 پول پیش
2 10 شاخه A2 12350  12350 پول پیش
3 12  شاخه A2 12300  12300 پول پیش
4 14 شاخه A2 12100  12100 پول پیش
5 16 شاخه A3 12100  12100 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 12950  12950 پول پیش
2 12 شاخه A3 -  12650 پول پیش
3 14  شاخه A3 12250  12250 پول پیش
4 16 شاخه A3 12250  12250 پول پیش
5 18 شاخه A3 12250  12250 پول پیش
6 20و25 شاخه A3 12250  12250 پول پیش
7 28 شاخه A3 13400  - پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  12800  13000 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  12700  12900 پول پیش
3 14 شاخه A3  12700  12900 پول پیش
4 16 شاخه A2  12600  12800 پول پیش
5 18  شاخه A3  12600  12800 پول پیش
6 20-25  شاخه  A3  12600  12800 پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12-10 شاخه A2  12100  12250 پول پیش
2 14 شاخه A3  12000  12150 پول پیش
3 16-20 شاخه A3  12000  12150 پول پیش
4 22-25 شاخه A3  12000  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/میانه/شاهرود/زاگرس/آریا ذوب/ کیان ابهر/صدر لرستان
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  11850  11950 پول پیش
2 12 شاخه A3  11850  12050 پول پیش
3 14 شاخه A3  11950  12050 پول پیش
4 16 شاخه A3  11950  12050 پول پیش
5 18-25 شاخه A3  11950  12050 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 12320  12300 پول پیش
2 14-16 شاخه A3 12320  12300 پول پیش
3 20-32 شاخه A3 12320  12300 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13750  13750 پول پیش
2 12 شاخه A3  13450  13450 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  12750  12750 پول پیش
4 25-18 شاخه A3  12850  12850 پول پیش
5 32 شاخه A3  13450  13450 پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 12450 12550 پول پیش
2 16 شاخه A3 12450 12550 پول پیش
3 18 شاخه A3 12350 12450 پول پیش
4 20 شاخه A3 12350 12450 پول پیش
5 22 شاخه A3 12350 12450 پول پیش
6 25  شاخه  A3 12350 12450 پول پیش
6 28  شاخه  A3 12800 12900 پول پیش
7 32 شاخه A3 12800 12900 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  12150 12150 پول پیش
4 16 شاخه A3  12150 12150 پول پیش
5 18  شاخه  A3  12150 - پول پیش
6 20  شاخه  A3  12150 12150 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 16 شاخه A2  - - پول پیش
2 18 شاخه A3 -  - پول پیش
3 20 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 12 شاخه A2 12800 12850 پول پیش
2 14 شاخه A3 12350 12450 پول پیش
3 16 شاخه A3 12350 12400 پول پیش
4 18 شاخه A3 12250 12300 پول پیش
5 20 شاخه A3 12250 - پول پیش
6 22 شاخه A3 -  - پول پیش
7 25 شاخه A3 -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12620  12670 پول پیش
2 10-12 شاخه A2  11970  12020 پول پیش
3 14-16 شاخه A3  11970  12020 پول پیش
4 18 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12720  12770 پول پیش
2 10 شاخه A2  12070  12120 پول پیش
3 12 شاخه A3  12070  12120 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13300  13300 پول پیش
2 10 شاخه A2  13100  13100 پول پیش
3 12 شاخه A3  12900  12900 پول پیش
4 14-18 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
5 20-25 شاخه A3  12500  12500 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 12300  12450 پول پیش
2 12 شاخه A3 12300  12450 پول پیش
3 14 شاخه A3 12050  12150 پول پیش
4 16-18 شاخه A3 12050  12150 پول پیش
5 20-25 شاخه A3 12050  12150 پول پیش
6 28 شاخه A3 12300  12450 پول پیش
7 32 شاخه A3 12300  12450 پول پیش

میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 13350

 13350

پول پیش
2 10 شاخه A2 13250  13250 پول پیش
3 12 شاخه A3 12550  12550 پول پیش
4 14-25 شاخه A3 12550  12550 پول پیش
5 28 شاخه A3 12550  12550 پول پیش
6 32 شاخه A3 12550  12550 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب
میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 13310 13350 پول پیش
2 12 شاخه A3 13080 13120 پول پیش
3 14 شاخه A3 12860 12900 پول پیش
4 16  شاخه A3 12860 12900 پول پیش
5 18 شاخه A3 12860 12900 پول پیش
6 20 شاخه A3 12860 12900 پول پیش
7 22 شاخه A3 12860 12900 پول پیش
8 25 شاخه A3 12860 12900 پول پیش
9 28 شاخه A3 12860 12900 پول پیش
10 32 شاخه A3 13080 13120 پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2 14250 14200 پول پیش
2 14 شاخه A3 14450 14420 پول پیش
3 16 شاخه A3 14200 14170 پول پیش
4 18 شاخه A3 14150 14100 پول پیش
5 20 شاخه A3 14300 - پول پیش
6 22-25 شاخه A3 14150 14100 پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13450  13450 پول پیش
2 10 شاخه A2  13300  13300 پول پیش
3 12  شاخه A3  12650  12650 پول پیش
4 14 شاخه A3  12650  12650 پول پیش
5 16 شاخه A3  12650  12650 پول پیش
6 18 شاخه A3  12650  12650  پول پیش
7 20 شاخه A3  12650  12650  پول پیش
8 22 شاخه A3  12650  12650  پول پیش
9 25 شاخه A3  12650  12650  پول پیش
10 28 شاخه A3  12650  12650  پول پیش
11 32 شاخه A3  12650  12650  پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16-18 شاخه A3  11950   11950 پول پیش
2 20 شاخه A3  11950   11950 پول پیش
3 22 شاخه A3  11950   11950 پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13300  13300 پول پیش
2 10 شاخه A2  13200  13200 پول پیش
3 12 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
4 14 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
5 16 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
7 28 شاخه A3  12500  12500 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/کویر کاشان/هیربد/اهواز/خرم آباد/ یزد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13250  13250 پول پیش
2 10 شاخه A2  13150  13150 پول پیش
3 12 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
4 14 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
5 16  شاخه A3  12450  12450 پول پیش
6 18  شاخه A3  12450  12450 پول پیش
7 20 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
8 22 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
9 25 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
10 28 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
11 32 شاخه A3  12450  12450 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 14 شاخه A3 - - پول پیش
3 16 شاخه A3 12100 12150 پول پیش
4 18  شاخه A3 12100 12150 پول پیش
5 20 شاخه A3 - - پول پیش
6 22 شاخه A3 - 12150 پول پیش
7 25 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 - 14600 پول پیش
2 8 کلاف A1 - 15000 پول پیش
3 8 کلاف A3-A2 - - پول پیش
4 10 کلاف A2 - 14300 پول پیش
5 12 کلاف A3 - - پول پیش
6 14 کلاف A3 - 15200 پول پیش
7 8 شاخه A3 - - پول پیش
8 10 شاخه A3 - - پول پیش
9 12 شاخه A3 - - پول پیش
10 14 شاخه A3 - - پول پیش
11 16 شاخه A3 - - پول پیش
12 18 شاخه A3 - - پول پیش
13 20 شاخه A3 - - پول پیش
14 22 شاخه A3 - - پول پیش
15 25 شاخه A3 - - پول پیش
16 28 شاخه A3 - - پول پیش
17 32 شاخه A3 - - پول پیش
18 36 شاخه A3 - - پول پیش
19 40 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
2 16 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
3 18 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
4 20 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
5 22 شاخه A3 12100 12100 پول پیش
6 25 شاخه A3 12100 12100 پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 کلاف A2 14250 14250 پول پیش
2 8 کلاف A3 14250 14250 پول پیش
3 8 شاخه A2 14220 14220 پول پیش
4 8 شاخه A3 - - پول پیش
5 10 کلاف A2 14250 14250 پول پیش
6 10 کلاف A3 14250 14250 پول پیش
7 10 شاخه A2وA3 14220 14220 پول پیش
8 12 شاخه A3 - - پول پیش
9 16 شاخه A3 13020 13020 پول پیش
10 20-25 شاخه A3 13020 13020 پول پیش
11 30-32 شاخه A3 13020 13020 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 12100 12100 پول پیش
2 12 شاخه A2 - - پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 - 14550 پول پیش
2 8 کلاف A1 - - پول پیش
3 8 کلاف A2 - 14300 پول پیش
4 8 کلاف A3 - 14300 پول پیش
5 10 کلاف A1 - 14950 پول پیش
6 10 کلاف A2 - - پول پیش
7 10 کلاف A3   - پول پیش
8 10 شاخه A3 - - پول پیش
9 12 شاخه A3 - 13250 پول پیش
10 14 شاخه A3 - - پول پیش
11 16 شاخه A3 - - پول پیش
12 18  شاخه A3 - 12950 پول پیش
13 20  شاخه A3 - - پول پیش
14 22 شاخه A3 - 12950 پول پیش
15 25 شاخه A3 - 12950 پول پیش
16 28 شاخه A3 - 12950 پول پیش
17 32 شاخه A3 - - پول پیش
18 36 شاخه A3 - 14000 پول پیش
19 40 شاخه A3 - 14000  پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردسیرجان/ حسن رود/ امیر کبیر/ بردسیر کرمان / آریان فولاد
میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14450  14450 پول پیش
2 10 شاخه A2 13350  13350 پول پیش
3 12 شاخه A2 13250  13250 پول پیش
4 14 شاخه A2 13000  13000 پول پیش
5 16 شاخه A2 13000  13000 پول پیش
6 20-18 شاخه A2 13000  13000 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 13050  13050 پول پیش
2 10 شاخه A2 12350  12350 پول پیش
3 12  شاخه A2 12300  12300 پول پیش
4 14 شاخه A2 12100  12100 پول پیش
5 16 شاخه A3 12100  12100 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 12950  12950 پول پیش
2 12 شاخه A3 12650  12650 پول پیش
3 14  شاخه A3 12250  12250 پول پیش
4 16 شاخه A3 12250  - پول پیش
5 18 شاخه A3 12250  - پول پیش
6 20و25 شاخه A3 12250  12250 پول پیش
7 28و32 شاخه A3 -  12400 پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13000  13000 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  12900  12900 پول پیش
3 14 شاخه A3  12900  12900 پول پیش
4 16 شاخه A2  12800  12800 پول پیش
5 18  شاخه A3  12800  12800 پول پیش
6 20-25  شاخه  A3  12800  12800 پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12-10 شاخه A2  12250  12300 پول پیش
2 14 شاخه A3  12150  12200 پول پیش
3 16-20 شاخه A3  12150  12200 پول پیش
4 22-25 شاخه A3 -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/میانه/شاهرود/زاگرس/آریا ذوب/ کیان ابهر/صدر لرستان
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  11950  12050 پول پیش
2 12 شاخه A3  12050  12050 پول پیش
3 14 شاخه A3  12050  12050 پول پیش
4 16 شاخه A3  12050  12050 پول پیش
5 18-25 شاخه A3  12050  12050 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 12300  12350 پول پیش
2 14-16 شاخه A3 12300  12350 پول پیش
3 20-32 شاخه A3 12300  12350 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13750  13750 پول پیش
2 12 شاخه A3  13450  13450 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  12750  12750 پول پیش
4 25-18 شاخه A3  12850  12850 پول پیش
5 32 شاخه A3  13450  13450 پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 12550 12550 پول پیش
2 16 شاخه A3 12550 12550 پول پیش
3 18 شاخه A3 12450 12450 پول پیش
4 20 شاخه A3 12450 12450 پول پیش
5 22 شاخه A3 12450 12450 پول پیش
6 25  شاخه  A3 12450 12450 پول پیش
6 28  شاخه  A3 12900 12900 پول پیش
7 32 شاخه A3 12900 12900 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  12150 12150 پول پیش
4 16 شاخه A3  12150 12150 پول پیش
5 18  شاخه  A3  - - پول پیش
6 20  شاخه  A3  12150 12150 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 16 شاخه A2  - - پول پیش
2 18 شاخه A3 -  - پول پیش
3 20 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 12 شاخه A2 12850 12850 پول پیش
2 14 شاخه A3 12450 12450 پول پیش
3 16 شاخه A3 12400 12400 پول پیش
4 18 شاخه A3 12300 12300 پول پیش
5 20 شاخه A3 - - پول پیش
6 22 شاخه A3 -  - پول پیش
7 25 شاخه A3 -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12670  12670 پول پیش
2 10-12 شاخه A2  12020  12020 پول پیش
3 14-16 شاخه A3  12020  12020 پول پیش
4 18 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12770  12770 پول پیش
2 10 شاخه A2  12120  12120 پول پیش
3 12 شاخه A3  12120  12120 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13300  13300 پول پیش
2 10 شاخه A2  13100  13100 پول پیش
3 12 شاخه A3  12900  12900 پول پیش
4 14-18 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
5 20-25 شاخه A3  12500  12500 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 12450  12450 پول پیش
2 12 شاخه A3 12450  12450 پول پیش
3 14 شاخه A3 12150  12200 پول پیش
4 16-18 شاخه A3 12150  12200 پول پیش
5 20-25 شاخه A3 12150  12200 پول پیش
6 28 شاخه A3 12450  12450 پول پیش
7 32 شاخه A3 12450  12450 پول پیش

میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 13350

 13350

پول پیش
2 10 شاخه A2 13250  13250 پول پیش
3 12 شاخه A3 12550  12550 پول پیش
4 14-25 شاخه A3 12550  12550 پول پیش
5 28 شاخه A3 12550  12550 پول پیش
6 32 شاخه A3 12550  12550 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب
میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 13350 13350 پول پیش
2 12 شاخه A3 13120 13120 پول پیش
3 14 شاخه A3 12900 12900 پول پیش
4 16  شاخه A3 12900 12900 پول پیش
5 18 شاخه A3 12900 12900 پول پیش
6 20 شاخه A3 12900 12900 پول پیش
7 22 شاخه A3 12900 12900 پول پیش
8 25 شاخه A3 12900 12900 پول پیش
9 28 شاخه A3 12900 12900 پول پیش
10 32 شاخه A3 13120 13120 پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2 14200 - پول پیش
2 14 شاخه A3 14420 - پول پیش
3 16 شاخه A3 14170 14300 پول پیش
4 18 شاخه A3 14100 - پول پیش
5 20 شاخه A3 - - پول پیش
6 22-25 شاخه A3 14100 14030 پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13450  13450 پول پیش
2 10 شاخه A2  13300  13300 پول پیش
3 12  شاخه A3  12650  12650 پول پیش
4 14 شاخه A3  12650  12650 پول پیش
5 16 شاخه A3  12650  12650 پول پیش
6 18 شاخه A3  12650  12650  پول پیش
7 20 شاخه A3  12650  12650  پول پیش
8 22 شاخه A3  12650  12650  پول پیش
9 25 شاخه A3  12650  12650  پول پیش
10 28 شاخه A3  12650  12650  پول پیش
11 32 شاخه A3  12650  12650  پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16-18 شاخه A3  11950   11950 پول پیش
2 20 شاخه A3  11950   11950 پول پیش
3 22 شاخه A3  11950   11950 پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13300  13300 پول پیش
2 10 شاخه A2  13200  13200 پول پیش
3 12 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
4 14 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
5 16 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
7 28 شاخه A3  12500  12500 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/کویر کاشان/هیربد/اهواز/خرم آباد/ یزد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13250  13250 پول پیش
2 10 شاخه A2  13150  13150 پول پیش
3 12 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
4 14 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
5 16  شاخه A3  12450  12450 پول پیش
6 18  شاخه A3  12450  12450 پول پیش
7 20 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
8 22 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
9 25 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
10 28 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
11 32 شاخه A3  12450  12450 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 14 شاخه A3 - - پول پیش
3 16 شاخه A3 12150 12150 پول پیش
4 18  شاخه A3 12150 12150 پول پیش
5 20 شاخه A3 - - پول پیش
6 22 شاخه A3 12150 12150 پول پیش
7 25 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 14600 14600 پول پیش
2 8 کلاف A1 15000 15000 پول پیش
3 8 کلاف A3-A2 - - پول پیش
4 10 کلاف A2 14300 14300 پول پیش
5 12 کلاف A3 - - پول پیش
6 14 کلاف A3 15200 15200 پول پیش
7 8 شاخه A3 - - پول پیش
8 10 شاخه A3 - 14600 پول پیش
9 12 شاخه A3 - 13800 پول پیش
10 14 شاخه A3 - 13600 پول پیش
11 16 شاخه A3 - 13300 پول پیش
12 18 شاخه A3 - 13300 پول پیش
13 20 شاخه A3 - 13300 پول پیش
14 22 شاخه A3 - 13300 پول پیش
15 25 شاخه A3 - 13300 پول پیش
16 28 شاخه A3 - 13300 پول پیش
17 32 شاخه A3 - 13300 پول پیش
18 36 شاخه A3 - - پول پیش
19 40 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 12100 12150 پول پیش
2 16 شاخه A3 12100 12150 پول پیش
3 18 شاخه A3 12100 12150 پول پیش
4 20 شاخه A3 12100 12150 پول پیش
5 22 شاخه A3 12100 12150 پول پیش
6 25 شاخه A3 12100 12150 پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 کلاف A2 14250 14200 پول پیش
2 8 کلاف A3 14250 14200 پول پیش
3 8 شاخه A2 14220 - پول پیش
4 8 شاخه A3 - 14220 پول پیش
5 10 کلاف A2 14250 14200 پول پیش
6 10 کلاف A3 14250 14200 پول پیش
7 10 شاخه A2وA3 14220 14220 پول پیش
8 12 شاخه A3 - - پول پیش
9 16 شاخه A3 13020 12950 پول پیش
10 20-25 شاخه A3 13020 12950 پول پیش
11 30-32 شاخه A3 13020 12950 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 12100 12050 پول پیش
2 12 شاخه A2 - - پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 14550 14550 پول پیش
2 8 کلاف A1 - - پول پیش
3 8 کلاف A2 14300 14350 پول پیش
4 8 کلاف A3 14300 14350 پول پیش
5 10 کلاف A1 14950 14950 پول پیش
6 10 کلاف A2 - 14350 پول پیش
7 10 کلاف A3   - پول پیش
8 10 شاخه A3 - - پول پیش
9 12 شاخه A3 13250 13250 پول پیش
10 14 شاخه A3 - - پول پیش
11 16 شاخه A3 - - پول پیش
12 18  شاخه A3 12950 12950 پول پیش
13 20  شاخه A3 - 12950 پول پیش
14 22 شاخه A3 12950 12950 پول پیش
15 25 شاخه A3 12950 12950 پول پیش
16 28 شاخه A3 12950 12950 پول پیش
17 32 شاخه A3 - 12950 پول پیش
18 36 شاخه A3 14000 14000 پول پیش
19 40 شاخه A3 14000 14000  پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردسیرجان/ حسن رود/ امیر کبیر/ بردسیر کرمان / آریان فولاد
میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14450  14450 پول پیش
2 10 شاخه A2 13350  13350 پول پیش
3 12 شاخه A2 13250  13250 پول پیش
4 14 شاخه A2 13000  13000 پول پیش
5 16 شاخه A2 13000  13000 پول پیش
6 20-18 شاخه A2 13000  13000 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 13050  13050 پول پیش
2 10 شاخه A2 12350  12350 پول پیش
3 12  شاخه A2 12300  12300 پول پیش
4 14 شاخه A2 12100  12100 پول پیش
5 16 شاخه A3 12100  12100 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 12950  12970 پول پیش
2 12 شاخه A3 12650  12720 پول پیش
3 14  شاخه A3 12250  12320 پول پیش
4 16 شاخه A3 -  - پول پیش
5 18 شاخه A3 -  - پول پیش
6 20و25 شاخه A3 12250  12320 پول پیش
7 28و32 شاخه A3 12400  12470 پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13000  13000 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  12900  12900 پول پیش
3 14 شاخه A3  12900  12900 پول پیش
4 16 شاخه A2  12800  12800 پول پیش
5 18  شاخه A3  12800  12800 پول پیش
6 20-25  شاخه  A3  12800  12800 پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12-10 شاخه A2  12300  12300 پول پیش
2 14 شاخه A3  12200  12200 پول پیش
3 16-20 شاخه A3  12200  12200 پول پیش
4 22-25 شاخه A3 -  12200 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/میانه/شاهرود/زاگرس/آریا ذوب/ کیان ابهر/صدر لرستان
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  12050  12050 پول پیش
2 12 شاخه A3  12050  12050 پول پیش
3 14 شاخه A3  12050  12050 پول پیش
4 16 شاخه A3  12050  12050 پول پیش
5 18-25 شاخه A3  12050  12050 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 12350  12400 پول پیش
2 14-16 شاخه A3 12350  12400 پول پیش
3 20-32 شاخه A3 12350  12400 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13750  13850 پول پیش
2 12 شاخه A3  13450  13550 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  12750  12850 پول پیش
4 25-18 شاخه A3  12850  12950 پول پیش
5 32 شاخه A3  13450  13550 پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 12550 12650 پول پیش
2 16 شاخه A3 12550 12650 پول پیش
3 18 شاخه A3 12450 12500 پول پیش
4 20 شاخه A3 12450 12500 پول پیش
5 22 شاخه A3 12450 12500 پول پیش
6 25  شاخه  A3 12450 12500 پول پیش
6 28  شاخه  A3 12900 12900 پول پیش
7 32 شاخه A3 12900 12900 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  12150 12200 پول پیش
4 16 شاخه A3  12150 12200 پول پیش
5 18  شاخه  A3  - - پول پیش
6 20  شاخه  A3  12150 12200 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 16 شاخه A2  - - پول پیش
2 18 شاخه A3 -  - پول پیش
3 20 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 12 شاخه A2 12850 12950 پول پیش
2 14 شاخه A3 12450 12550 پول پیش
3 16 شاخه A3 12400 12500 پول پیش
4 18 شاخه A3 12300 12350 پول پیش
5 20 شاخه A3 - - پول پیش
6 22 شاخه A3 -  - پول پیش
7 25 شاخه A3 -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12670  12770 پول پیش
2 10-12 شاخه A2  12020  12120 پول پیش
3 14-16 شاخه A3  12020  12120 پول پیش
4 18 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12770  12870 پول پیش
2 10 شاخه A2  12120  12220 پول پیش
3 12 شاخه A3  12120  12220 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13300  13300 پول پیش
2 10 شاخه A2  13100  13100 پول پیش
3 12 شاخه A3  12900  12900 پول پیش
4 14-18 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
5 20-25 شاخه A3  12500  12500 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 12450  12450 پول پیش
2 12 شاخه A3 12450  12450 پول پیش
3 14 شاخه A3 12200  12200 پول پیش
4 16-18 شاخه A3 12200  12200 پول پیش
5 20-25 شاخه A3 12200  12200 پول پیش
6 28 شاخه A3 12450  12450 پول پیش
7 32 شاخه A3 12450  12450 پول پیش

میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 13350

 13350

پول پیش
2 10 شاخه A2 13250  13250 پول پیش
3 12 شاخه A3 12550  12550 پول پیش
4 14-25 شاخه A3 12550  12550 پول پیش
5 28 شاخه A3 12550  12550 پول پیش
6 32 شاخه A3 12550  12550 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب
میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 13350 13420 پول پیش
2 12 شاخه A3 13120 13200 پول پیش
3 14 شاخه A3 12900 12980 پول پیش
4 16  شاخه A3 12900 12980 پول پیش
5 18 شاخه A3 12900 12980 پول پیش
6 20 شاخه A3 12900 12980 پول پیش
7 22 شاخه A3 12900 12980 پول پیش
8 25 شاخه A3 12900 12980 پول پیش
9 28 شاخه A3 12900 12980 پول پیش
10 32 شاخه A3 13120 13200 پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2 - 14200 پول پیش
2 14 شاخه A3 - 14320 پول پیش
3 16 شاخه A3 14300 14200 پول پیش
4 18 شاخه A3 - - پول پیش
5 20 شاخه A3 - - پول پیش
6 22-25 شاخه A3 14030 14030 پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13450  13450 پول پیش
2 10 شاخه A2  13300  13300 پول پیش
3 12  شاخه A3  12650  12650 پول پیش
4 14 شاخه A3  12650  12650 پول پیش
5 16 شاخه A3  12650  12650 پول پیش
6 18 شاخه A3  12650  12650  پول پیش
7 20 شاخه A3  12650  12650  پول پیش
8 22 شاخه A3  12650  12650  پول پیش
9 25 شاخه A3  12650  12650  پول پیش
10 28 شاخه A3  12650  12650  پول پیش
11 32 شاخه A3  12650  12650  پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16-18 شاخه A3  11950   12050 پول پیش
2 20 شاخه A3  11950   12050 پول پیش
3 22 شاخه A3  11950   12050 پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13300  13300 پول پیش
2 10 شاخه A2  13200  13200 پول پیش
3 12 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
4 14 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
5 16 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
7 28 شاخه A3  12500  12500 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/کویر کاشان/هیربد/اهواز/خرم آباد/ یزد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13250  13250 پول پیش
2 10 شاخه A2  13150  13150 پول پیش
3 12 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
4 14 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
5 16  شاخه A3  12450  12450 پول پیش
6 18  شاخه A3  12450  12450 پول پیش
7 20 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
8 22 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
9 25 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
10 28 شاخه A3  12450  12450 پول پیش
11 32 شاخه A3  12450  12450 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 14 شاخه A3 - - پول پیش
3 16 شاخه A3 12150 12150 پول پیش
4 18  شاخه A3 12150 12150 پول پیش
5 20 شاخه A3 - 12150 پول پیش
6 22 شاخه A3 12150 12150 پول پیش
7 25 شاخه A3 - 12150 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 14600 14600 پول پیش
2 8 کلاف A1 15000 15000 پول پیش
3 8 کلاف A3-A2 - 14300 پول پیش
4 10 کلاف A2 14300 14300 پول پیش
5 12 کلاف A3 - - پول پیش
6 14 کلاف A3 15200 15200 پول پیش
7 8 شاخه A3 - - پول پیش
8 10 شاخه A3 14600 14600 پول پیش
9 12 شاخه A3 13800 13800 پول پیش
10 14 شاخه A3 13600 13600 پول پیش
11 16 شاخه A3 13300 13300 پول پیش
12 18 شاخه A3 13300 - پول پیش
13 20 شاخه A3 13300 13300 پول پیش
14 22 شاخه A3 13300 13300 پول پیش
15 25 شاخه A3 13300 13300 پول پیش
16 28 شاخه A3 13300 13300 پول پیش
17 32 شاخه A3 13300 13300 پول پیش
18 36 شاخه A3 - - پول پیش
19 40 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 12150 12150 پول پیش
2 16 شاخه A3 12150 12150 پول پیش
3 18 شاخه A3 12150 12150 پول پیش
4 20 شاخه A3 12150 12150 پول پیش
5 22 شاخه A3 12150 12150 پول پیش
6 25 شاخه A3 12150 12150 پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 کلاف A2 14200 14250 پول پیش
2 8 کلاف A3 14200 14250 پول پیش
3 8 شاخه A2 - 14300 پول پیش
4 8 شاخه A3 14220 14300 پول پیش
5 10 کلاف A2 14200 14250 پول پیش
6 10 کلاف A3 14200 - پول پیش
7 10 شاخه A2وA3 14220 14300 پول پیش
8 12 شاخه A3 - - پول پیش
9 16 شاخه A3 12950 - پول پیش
10 20-25 شاخه A3 12950 13020 پول پیش
11 30-32 شاخه A3 12950 13020 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 12050 12050 پول پیش
2 12 شاخه A2 - - پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 14550 14550 پول پیش
2 8 کلاف A1 - - پول پیش
3 8 کلاف A2 14350 14350 پول پیش
4 8 کلاف A3 14350 14350 پول پیش
5 10 کلاف A1 14950 14950 پول پیش
6 10 کلاف A2 14350 14350 پول پیش
7 10 کلاف A3   - پول پیش
8 10 شاخه A3 - - پول پیش
9 12 شاخه A3 13250 - پول پیش
10 14 شاخه A3 - - پول پیش
11 16 شاخه A3 - - پول پیش
12 18  شاخه A3 12950 12950 پول پیش
13 20  شاخه A3 12950 12950 پول پیش
14 22 شاخه A3 12950 - پول پیش
15 25 شاخه A3 12950 12950 پول پیش
16 28 شاخه A3 12950 12950 پول پیش
17 32 شاخه A3 12950 12950 پول پیش
18 36 شاخه A3 14000 14000 پول پیش
19 40 شاخه A3 14000 14000  پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردسیرجان/ حسن رود/ امیر کبیر/ بردسیر کرمان / آریان فولاد
میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14450  14450 پول پیش
2 10 شاخه A2 13350  13350 پول پیش
3 12 شاخه A2 13250  13250 پول پیش
4 14 شاخه A2 13000  13000 پول پیش
5 16 شاخه A2 13000  13000 پول پیش
6 20-18 شاخه A2 13000  13000 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 13050  13050 پول پیش
2 10 شاخه A2 12350  12350 پول پیش
3 12  شاخه A2 12300  12300 پول پیش
4 14 شاخه A2 12100  12100 پول پیش
5 16 شاخه A3 12100  12100 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 12970  12970 پول پیش
2 12 شاخه A3 12670  12720 پول پیش
3 14  شاخه A3 12270  12320 پول پیش
4 16 شاخه A3 -  - پول پیش
5 18 شاخه A3 -  - پول پیش
6 20و25 شاخه A3 12270  12320 پول پیش
7 28و32 شاخه A3 12420  12470 پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13000  13000 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  12900  12900 پول پیش
3 14 شاخه A3  12900  12900 پول پیش
4 16 شاخه A2  12800  12800 پول پیش
5 18  شاخه A3  12800  12800 پول پیش
6 20-25  شاخه  A3  12800  12800 پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12-10 شاخه A2  12300  12300 پول پیش
2 14 شاخه A3  12200  12200 پول پیش
3 16-20 شاخه A3  12200  12200 پول پیش
4 22-25 شاخه A3  12200  12150 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/میانه/شاهرود/زاگرس/آریا ذوب/ کیان ابهر/صدر لرستان
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  12050  12050 پول پیش
2 12 شاخه A3  12050  12050 پول پیش
3 14 شاخه A3  12050  12100 پول پیش
4 16 شاخه A3  12050  12100 پول پیش
5 18-25 شاخه A3  12050  12100 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 12400  12420 پول پیش
2 14-16 شاخه A3 12400  12420 پول پیش
3 20-32 شاخه A3 12400  12420 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13850  13850 پول پیش
2 12 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  12850  12850 پول پیش
4 25-18 شاخه A3  12950  12950 پول پیش
5 32 شاخه A3  13550  13550 پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 12650 12650 پول پیش
2 16 شاخه A3 12650 12650 پول پیش
3 18 شاخه A3 12500 12500 پول پیش
4 20 شاخه A3 12500 12500 پول پیش
5 22 شاخه A3 12500 12500 پول پیش
6 25  شاخه  A3 12500 12500 پول پیش
6 28  شاخه  A3 12900 12900 پول پیش
7 32 شاخه A3 12900 12900 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - 12200 پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  12150 12200 پول پیش
4 16 شاخه A3  12150 12200 پول پیش
5 18  شاخه  A3  - - پول پیش
6 20  شاخه  A3  12150 12200 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 16 شاخه A2  - - پول پیش
2 18 شاخه A3 -  - پول پیش
3 20 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 12 شاخه A2 12950 12950 پول پیش
2 14 شاخه A3 12550 12550 پول پیش
3 16 شاخه A3 12500 12500 پول پیش
4 18 شاخه A3 12350 12350 پول پیش
5 20 شاخه A3 - - پول پیش
6 22 شاخه A3 -  - پول پیش
7 25 شاخه A3 -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12770  12770 پول پیش
2 10-12 شاخه A2  12120  12120 پول پیش
3 14-16 شاخه A3  12120  12120 پول پیش
4 18 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12870  12870 پول پیش
2 10 شاخه A2  12220  12220 پول پیش
3 12 شاخه A3  12220  12220 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13300  13300 پول پیش
2 10 شاخه A2  13100  13100 پول پیش
3 12 شاخه A3  12900  12900 پول پیش
4 14-18 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
5 20-25 شاخه A3  12500  12500 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 12450  12450 پول پیش
2 12 شاخه A3 12450  12450 پول پیش
3 14 شاخه A3 12200  12200 پول پیش
4 16-18 شاخه A3 12200  12200 پول پیش
5 20-25 شاخه A3 12200  12200 پول پیش
6 28 شاخه A3 12450  12450 پول پیش
7 32 شاخه A3 12450  12450 پول پیش

میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 13350

 13350

پول پیش
2 10 شاخه A2 13250  13250 پول پیش
3 12 شاخه A3 12550  12550 پول پیش
4 14-25 شاخه A3 12550  12550 پول پیش
5 28 شاخه A3 12550  12550 پول پیش
6 32 شاخه A3 12550  12550 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب
میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 13420 13420 پول پیش
2 12 شاخه A3 13200 13200 پول پیش
3 14 شاخه A3 12980 12980 پول پیش
4 16  شاخه A3 12980 12980 پول پیش
5 18 شاخه A3 12980 12980 پول پیش
6 20 شاخه A3 12980 12980 پول پیش
7 22 شاخه A3 12980 12980 پول پیش
8 25 شاخه A3 12980 12980 پول پیش
9 28 شاخه A3 12980 12980 پول پیش
10 32 شاخه A3 13200 13200 پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2 14200 14200 پول پیش
2 14 شاخه A3 14300 14320 پول پیش
3 16 شاخه A3 14200 14200 پول پیش
4 18 شاخه A3 - 14350 پول پیش
5 20 شاخه A3 - - پول پیش
6 22-25 شاخه A3 14030 - پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13450  13550 پول پیش
2 10 شاخه A2  13300  13400 پول پیش
3 12  شاخه A3  12650  12750 پول پیش
4 14 شاخه A3  12650  12750 پول پیش
5 16 شاخه A3  12650  12750 پول پیش
6 18 شاخه A3  12650  12750  پول پیش
7 20 شاخه A3  12650  12750  پول پیش
8 22 شاخه A3  12650  12750  پول پیش
9 25 شاخه A3  12650  12750  پول پیش
10 28 شاخه A3  12650  12750  پول پیش
11 32 شاخه A3  12650  12750  پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16-18 شاخه A3  12050   12050 پول پیش
2 20 شاخه A3  12050   12050 پول پیش
3 22 شاخه A3  12050   12050 پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13300  13300 پول پیش
2 10 شاخه A2  13200  13200 پول پیش
3 12 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
4 14 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
5 16 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
7 28 شاخه A3  12500  12500 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/کویر کاشان/هیربد/اهواز/خرم آباد/ یزد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13250  13300 پول پیش
2 10 شاخه A2  13150  13200 پول پیش
3 12 شاخه A3  12450  12500 پول پیش
4 14 شاخه A3  12450  12500 پول پیش
5 16  شاخه A3  12450  12500 پول پیش
6 18  شاخه A3  12450  12500 پول پیش
7 20 شاخه A3  12450  12500 پول پیش
8 22 شاخه A3  12450  12500 پول پیش
9 25 شاخه A3  12450  12500 پول پیش
10 28 شاخه A3  12450  12500 پول پیش
11 32 شاخه A3  12450  12500 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 14 شاخه A3 - - پول پیش
3 16 شاخه A3 12150 12200 پول پیش
4 18  شاخه A3 12150 12200 پول پیش
5 20 شاخه A3 12150 12200 پول پیش
6 22 شاخه A3 12150 12200 پول پیش
7 25 شاخه A3 12150 12200 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 14600 - پول پیش
2 8 کلاف A1 15000 15000 پول پیش
3 8 کلاف A3-A2 14300 14300 پول پیش
4 10 کلاف A2 14300 14300 پول پیش
5 12 کلاف A3 - - پول پیش
6 14 کلاف A3 15200 15200 پول پیش
7 8 شاخه A3 - - پول پیش
8 10 شاخه A3 14600 14600 پول پیش
9 12 شاخه A3 13800 13800 پول پیش
10 14 شاخه A3 13600 13600 پول پیش
11 16 شاخه A3 13300 13300 پول پیش
12 18 شاخه A3 - - پول پیش
13 20 شاخه A3 13300 13300 پول پیش
14 22 شاخه A3 13300 13300 پول پیش
15 25 شاخه A3 13300 13300 پول پیش
16 28 شاخه A3 13300 13300 پول پیش
17 32 شاخه A3 13300 13300 پول پیش
18 36 شاخه A3 - - پول پیش
19 40 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 12150 12150 پول پیش
2 16 شاخه A3 12150 12150 پول پیش
3 18 شاخه A3 12150 12150 پول پیش
4 20 شاخه A3 12150 12150 پول پیش
5 22 شاخه A3 12150 12150 پول پیش
6 25 شاخه A3 12150 12150 پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 کلاف A2 14250 14250 پول پیش
2 8 کلاف A3 14250 14250 پول پیش
3 8 شاخه A2 14300 14300 پول پیش
4 8 شاخه A3 14300 14300 پول پیش
5 10 کلاف A2 14250 14250 پول پیش
6 10 کلاف A3 - - پول پیش
7 10 شاخه A2وA3 14300 14300 پول پیش
8 12 شاخه A3 - - پول پیش
9 16 شاخه A3 - - پول پیش
10 20-25 شاخه A3 13020 13020 پول پیش
11 30-32 شاخه A3 13020 13020 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 12050 12050 پول پیش
2 12 شاخه A2 - - پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 14550 14550 پول پیش
2 8 کلاف A1 - - پول پیش
3 8 کلاف A2 14350 14350 پول پیش
4 8 کلاف A3 14350 14350 پول پیش
5 10 کلاف A1 14950 14950 پول پیش
6 10 کلاف A2 14350 14350 پول پیش
7 10 کلاف A3   - پول پیش
8 10 شاخه A3 - - پول پیش
9 12 شاخه A3 - - پول پیش
10 14 شاخه A3 - - پول پیش
11 16 شاخه A3 - - پول پیش
12 18  شاخه A3 12950 12950 پول پیش
13 20  شاخه A3 12950 12950 پول پیش
14 22 شاخه A3 - - پول پیش
15 25 شاخه A3 12950 12950 پول پیش
16 28 شاخه A3 12950 12950 پول پیش
17 32 شاخه A3 12950 12950 پول پیش
18 36 شاخه A3 14000 14000 پول پیش
19 40 شاخه A3 14000 14000  پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردسیرجان/ حسن رود/ امیر کبیر/ بردسیر کرمان / آریان فولاد
میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14450  14450 پول پیش
2 10 شاخه A2 13350  13350 پول پیش
3 12 شاخه A2 13250  13250 پول پیش
4 14 شاخه A2 13000  13000 پول پیش
5 16 شاخه A2 13000  13000 پول پیش
6 20-18 شاخه A2 13000  13000 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 13050  13050 پول پیش
2 10 شاخه A2 12350  12350 پول پیش
3 12  شاخه A2 12300  12300 پول پیش
4 14 شاخه A2 12100  12100 پول پیش
5 16 شاخه A3 12100  12100 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 12970  12970 پول پیش
2 12 شاخه A3 12720  12720 پول پیش
3 14  شاخه A3 12320  12320 پول پیش
4 16 شاخه A3 -  - پول پیش
5 18 شاخه A3 -  - پول پیش
6 20و25 شاخه A3 12320  12320 پول پیش
7 28و32 شاخه A3 12470  12470 پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13000  13100 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  12900  13000 پول پیش
3 14 شاخه A3  12900  13000 پول پیش
4 16 شاخه A2  12800  12900 پول پیش
5 18  شاخه A3  12800  12900 پول پیش
6 20-25  شاخه  A3  12800  12900 پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12-10 شاخه A2  12300  12300 پول پیش
2 14 شاخه A3  12200  12200 پول پیش
3 16-20 شاخه A3  12200  12200 پول پیش
4 22-25 شاخه A3  12200  12150 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/میانه/شاهرود/زاگرس/آریا ذوب/ کیان ابهر/صدر لرستان
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  12050  12050 پول پیش
2 12 شاخه A3  12050  12050 پول پیش
3 14 شاخه A3  12100  12100 پول پیش
4 16 شاخه A3  12100  12100 پول پیش
5 18-25 شاخه A3  12100  12100 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 12420  12450 پول پیش
2 14-16 شاخه A3 12420  12450 پول پیش
3 20-32 شاخه A3 12420  12450 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13850  13850 پول پیش
2 12 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  12850  12850 پول پیش
4 25-18 شاخه A3  12950  12950 پول پیش
5 32 شاخه A3  13550  13550 پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 12650 12650 پول پیش
2 16 شاخه A3 12650 12650 پول پیش
3 18 شاخه A3 12500 12500 پول پیش
4 20 شاخه A3 12500 12500 پول پیش
5 22 شاخه A3 12500 12500 پول پیش
6 25  شاخه  A3 12500 12500 پول پیش
6 28  شاخه  A3 12900 12900 پول پیش
7 32 شاخه A3 12900 12900 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  12200 12200 پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  12200 12200 پول پیش
4 16 شاخه A3  12200 12200 پول پیش
5 18  شاخه  A3  - - پول پیش
6 20  شاخه  A3  12200 12200 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 16 شاخه A2  - - پول پیش
2 18 شاخه A3 -  12200 پول پیش
3 20 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 12 شاخه A2 12950 12950 پول پیش
2 14 شاخه A3 12550 12550 پول پیش
3 16 شاخه A3 12500 12500 پول پیش
4 18 شاخه A3 12350 12350 پول پیش
5 20 شاخه A3 - - پول پیش
6 22 شاخه A3 -  - پول پیش
7 25 شاخه A3 -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12770  12770 پول پیش
2 10-12 شاخه A2  12120  12120 پول پیش
3 14-16 شاخه A3  12120  12120 پول پیش
4 18 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  12870  12870 پول پیش
2 10 شاخه A2  12220  12220 پول پیش
3 12 شاخه A3  12220  12220 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13300  13300 پول پیش
2 10 شاخه A2  13100  13100 پول پیش
3 12 شاخه A3  12900  12900 پول پیش
4 14-18 شاخه A3  12500  12500 پول پیش
5 20-25 شاخه A3  12500  12500 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 12450  12450 پول پیش
2 12 شاخه A3 12450  12450 پول پیش
3 14 شاخه A3 12200  12250 پول پیش
4 16-18 شاخه A3 12200  12250 پول پیش
5 20-25 شاخه A3 12200  12250 پول پیش
6 28 شاخه A3 12450  12450 پول پیش
7 32 شاخه A3 12450  12450 پول پیش

میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 13350

 13450

پول پیش
2 10 شاخه A2 13250  13350 پول پیش
3 12 شاخه A3 12550  12650 پول پیش
4 14-25 شاخه A3 12550  12650 پول پیش
5 28 شاخه A3 12550  12650 پول پیش
6 32 شاخه A3 12550  12650 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
تازه ترین مطالب
ارتباط با ما
آدرس : تهران ،
تلفن تهران : 02133652161 - 02133653171
02133652911 - 02133652711     
تلفن شهرستان : 3-04533638901
فکس تهران : 02133656541
فکس شهرستان : 04533625116
ایمیل : ahankhabar[at-sign]gmail.com