سرویس پیامک

دریافت قیمت بروز آهن آلات

بر روی موبایل با سرویس پیامک

ارسال کد پیامکی 80150 

بشماره 201825

بازرگانی آهن پارس آسیا
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
تلفن :
021-33652161   045-33638901-3
سایت : www.parsasia.ir
تجارة الحديد والصلب

تجارة الحديد والصلب
(الصادرات إلى العراق)


شراء وبيع جميع انواع الحديد
شراء مصهر الحديد والمتداول إيران
(حديد التسليح والصلب،و... )

تصدیر الحدید فی العراق بأسعار معقولة
نوعية جيدة
في وقت سريع بأقل تكلفة ممكنة


الصادرات إلى العراق (أربيل، السليمانية والبصرة وبغداد، وغيرها)
الاتصال 9647501410055+ أكبري
الاتصال إيران 982133652911+

موضوعات
برچسب‌ها
آرشیو
رتبه الکسا
پیوندهای روزانه
لینک دوستان
امکانات سایت

قیمت میلگردحسن رود/امیر کبیر/ هیربد/یزد/کاوه ساوه
میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 16100  16150 پول پیش
2 10 شاخه A2 15600 15650 پول پیش
3 12  شاخه A2 15300  15350 پول پیش
4 14 شاخه A2 14750 14800 پول پیش
5 16 شاخه A2 14750 14800 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  - 15850 پول پیش
2 12 شاخه A3  -  15500 پول پیش
3 14  شاخه A3  -  14950 پول پیش
4 16 شاخه A3 - 14950 پول پیش
5 18 شاخه A3  -  14950 پول پیش
9 20 شاخه A3 - 14950 پول پیش
10 22 شاخه A3 -  14950 پول پیش
11 25 شاخه A3 -  14950 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A3  14810  14810 پول پیش
2 18 شاخه A3  14810  14810 پول پیش
3 20 شاخه A3  14810 14810 پول پیش
4 22 شاخه A3  14810  14810 پول پیش
5 25 شاخه A3 14810 14810 پول پیش

 میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 16280  - پول پیش
2 8 کلاف A2  16400  16350 پول پیش
3 14 شاخه A3  -  - پول پیش
4 16 شاخه A3  -  15150 پول پیش
5 18  شاخه  A3  -  - پول پیش
6 20  شاخه  A3  15050  - پول پیش
7 22 شاخه A3 14850  14850 پول پیش
8 25 شاخه A3 15050 15050 پول پیش
9 28 شاخه A3 - - پول پیش
10 32 شاخه A3 15100 15100 پول پیش
11 36 شاخه A3 15050 15050 پول پیش
12 40 شاخه A3 15050 15050  پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 18 شاخه A3  -  - پول پیش
2 20 شاخه A3  -  - پول پیش
3 22 شاخه A3 -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : میلگرد درمبادی، قیمت میلگرد در اردبیل، قیمت میلگرد خرم آباد، فروش عمده میلگرد تهران، تاجر میلگرد تهران
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردکویر کاشان /شاهین بناب/زاگرس/بردسبر کرمان/آریا ذوب
میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 -  16800 پول پیش
2 8 کلاف A2وA3 16660 16660 پول پیش
3 10  کلاف A3وA2 16660  16660 پول پیش
4 12 کلاف A1 17400 17400 پول پیش
5 12 کلاف A3 17100 17100 پول پیش
6 8 شاخه A2 - 17250 پول پیش
7 10 شاخه A3  -  16750 پول پیش
8 12 شاخه A3  -  15600 پول پیش
9 14 شاخه A3  -  15400 پول پیش
10 16 شاخه A3  -  15400 پول پیش
11 18 شاخه A3 -  15350 پول پیش
12 20 شاخه A3  -  15350 پول پیش
13 22 شاخه A3 -  15350 پول پیش
14 25 شاخه A3 -  15350 پول پیش
15 28 شاخه A3 -  15350 پول پیش
16 32 شاخه A3 -  15350 پول پیش
18 36 شاخه A3 16450 16450 پول پیش
19 40 شاخه A3 16450 16450 پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  16050 16050 پول پیش
2 10 شاخه A2  16050 16050 پول پیش
3 12  شاخه A3  15400  15400 پول پیش
4 14 شاخه A3  15400  15400 پول پیش
5 16 شاخه A3  15400  15400 پول پیش
6 18 شاخه A3  15400 15400  پول پیش
7 20 شاخه A3  15400  15400  پول پیش
8 22 شاخه A3  15400  15400  پول پیش
9 25 شاخه A3  15400 15400  پول پیش
10 28 شاخه A3  15400 15400  پول پیش
11 32 شاخه A3  15400 15400  پول پیش

میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A2 - - پول پیش
2 18 شاخه A3 - - پول پیش
3 20 شاخه A3 - 14950 پول پیش
4 22 شاخه A3 14850 14850 پول پیش
5 25  شاخه  A3 14850 14850 پول پیش
6 28  شاخه  A3 - - پول پیش
7 32 شاخه A3 15000 15000 پول پیش

 میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15550  15550 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  15250  15250 پول پیش
3 14 شاخه A2وA3  15150  15150 پول پیش
4 16 شاخه A2وA3  15150  15150 پول پیش
5 18  شاخه  A3وA2  14850  14850 پول پیش
6 20  شاخه  A2وA3  14850  14850 پول پیش

میلگرد آریا ذوب فروش ندارد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  -  - پول پیش
4 16 شاخه A3  -  - پول پیش
5 18  شاخه  A3  -  - پول پیش
6 20  شاخه  A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد میانه، قیمت میلگرد تبریز، میلگرد در بنگاه تهران، قیمت میلگردسبدی، قیمت میلگرد از مبادی
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردارگ تبریز/نیشابور/سیرجان/ظفر بناب/کاوه تبریز
میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 -   پول پیش
2 16 شاخه A3 - - پول پیش
3 18  شاخه A3 -  - پول پیش
4 20 شاخه A3 14800 14800 پول پیش
5 22 شاخه A3 14800 14800 پول پیش
6 25 شاخه A3 14800 14800 پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A3  15500  15500 پول پیش
2 14 شاخه A3  15250  15250 پول پیش
3 16  شاخه A3  15250  15250 پول پیش
4 18 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
5 20 شاخه A3  15250  15250 پول پیش
6 22 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
7 25 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
8 28 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
9 32 شاخه A3 15500 15500 پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  15150  15200 پول پیش
2 14 شاخه A2  15150  15200 پول پیش
3 16 شاخه A2  15150  15200 پول پیش
4 18 شاخه A2  15150  15200 پول پیش
5 19 شاخه A2 15150 15200 پول پیش

 میلگردظفر بناب

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15800  15800 پول پیش
2 10 شاخه A2  15600  15600 پول پیش
3 12 شاخه A2  15300 15300 پول پیش
4 14 شاخه A2  15300  15300 پول پیش
5 16  شاخه  A2  15300  15300 پول پیش
6 18  شاخه  A2  15300  15300 پول پیش
7 20 شاخه A2  15300  15300 پول پیش
8 22 شاخه A2 15300 15300 پول پیش
9 25 شاخه A2 15300 15300 پول پیش
10 28 شاخه A2 15600 15600 پول پیش

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  16050 15950 پول پیش
2 10 شاخه A2  15850 15850 پول پیش
3 12 شاخه A3 15350  15350 پول پیش
4 14 شاخه A3 15450  15350 پول پیش
5 16  شاخه  A3 15350  15350 پول پیش
6 18  شاخه  A3  15350  15350 پول پیش
7 20 شاخه A3  15350  15350 پول پیش
8 22 شاخه A3  15350 15350 پول پیش
9 25 شاخه A3 15350 15350 پول پیش
10 28 شاخه A3 15350 15350 پول پیش
11 32 شاخه A3 15350 15350 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردآریان فولاد/شاهرود/پرشین /ابهر/آناهیتا گیلان
میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15400  15400 پول پیش
2 12 شاخه A2  15400 15400 پول پیش
3 14 شاخه A3  14980 14900 پول پیش
4 16 شاخه A3  14900 14900 پول پیش
5 18  شاخه  A3  14900 14900 پول پیش
6 20  شاخه  A3  14900  14900 پول پیش
7 22 شاخه A3  - 14900 پول پیش

میلگردشاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  15950 15950 پول پیش
2 12 شاخه A3  15700 15700 پول پیش
3 14 شاخه A3 15250  15250 پول پیش
4 16 شاخه A3 15250  15250 پول پیش
5 18  شاخه  A3 15250  15250 پول پیش
6 20  شاخه  A3  15250  15250 پول پیش
7 22 شاخه A3  15250 15250 پول پیش
8 25 شاخه A3  15250  15250 پول پیش

میلگرد پرشین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 15050  15150 پول پیش
2 16 شاخه A3 14850 14800 پول پیش
3 18  شاخه A3 14800 14800 پول پیش
4 20 شاخه A3 14800 14800 پول پیش
5 22 شاخه A3 14800 14850 پول پیش
6 25 شاخه A3 14800 14850 پول پیش

میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15050  15050 پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14  شاخه A3  14900  14900 پول پیش
4 16 شاخه A3 14900 14900 پول پیش
5 18 شاخه A3  14800  14800 پول پیش
6 20 شاخه A3 14800 14800 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  16100  16100 پول پیش
2 12 شاخه A3  15600  15600 پول پیش
3 14 شاخه A3  15100  15100 پول پیش
4 16 شاخه A3  15100  15100 پول پیش
5 18  شاخه  A3  15100  15100 پول پیش
6 20  شاخه  A3  15100 15100 پول پیش
7 22 شاخه A3  15100 15100 پول پیش
8 25 شاخه A3  15100  15100 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردصدر لرستان/ذوب اصفهان/خرم آباد
میلگرد صدر لرستان فروش ندارد

 

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3  -  - پول پیش
2 16 شاخه A3  -  - پول پیش
3 18 شاخه A3 -  - پول پیش
4 20 شاخه A3 -  - پول پیش
5 22 شاخه A3 -  - پول پیش
6 25 شاخه A3 -  - پول پیش

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 12-14 شاخه A3  15400 15500 پول پیش
2 16 شاخه A3  15180  15300 پول پیش
3 18 شاخه A3 15180  - پول پیش
4 20 شاخه A3 15180  - پول پیش
5 22 شاخه A3 15050  15050 پول پیش
6 25 شاخه A3 -  - پول پیش

میلگرد خرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15120 15120 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : میلگرد درمبادی، قیمت میلگرد در اردبیل، قیمت میلگرد خرم آباد، فروش عمده میلگرد تهران، تاجر میلگرد تهران
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردکویر کاشان/شاهین بناب/زاگرس/بردسبر کرمان/آریا ذوب
میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 -  16800 پول پیش
2 8 کلاف A2وA3 16660 16660 پول پیش
3 10  کلاف A3وA2 16660  16660 پول پیش
4 12 کلاف A1 17400 17400 پول پیش
5 12 کلاف A3 17100 17100 پول پیش
6 8 شاخه A2 17250 17250 پول پیش
7 10 شاخه A3  -  16750 پول پیش
8 12 شاخه A3  -  15600 پول پیش
9 14 شاخه A3  15400  15400 پول پیش
10 16 شاخه A3  -  15400 پول پیش
11 18 شاخه A3 -  15350 پول پیش
12 20 شاخه A3  -  15350 پول پیش
13 22 شاخه A3 15350  15350 پول پیش
14 25 شاخه A3 -  15350 پول پیش
15 28 شاخه A3 15350  15350 پول پیش
16 32 شاخه A3 -  15350 پول پیش
18 36 شاخه A3 16450 16450 پول پیش
19 40 شاخه A3 16450 - پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  16050 16100 پول پیش
2 10 شاخه A2  16050 16100 پول پیش
3 12  شاخه A3  15400  15450 پول پیش
4 14 شاخه A3  15400  15450 پول پیش
5 16 شاخه A3  15400  15450 پول پیش
6 18 شاخه A3  15400 155450  پول پیش
7 20 شاخه A3  15400  15450  پول پیش
8 22 شاخه A3  15400  15450  پول پیش
9 25 شاخه A3  15400 15450  پول پیش
10 28 شاخه A3  15400 15450  پول پیش
11 32 شاخه A3  15400 15450  پول پیش

میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A2 - - پول پیش
2 18 شاخه A3 - - پول پیش
3 20 شاخه A3 - 14950 پول پیش
4 22 شاخه A3 14850 14850 پول پیش
5 25  شاخه  A3 14850 14850 پول پیش
6 28  شاخه  A3 - - پول پیش
7 32 شاخه A3 15000 14950 پول پیش

 میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15550  15550 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  15250  15250 پول پیش
3 14 شاخه A2وA3  15150  15150 پول پیش
4 16 شاخه A2وA3  15150  15150 پول پیش
5 18  شاخه  A3وA2  14850  14850 پول پیش
6 20  شاخه  A2وA3  14850  14850 پول پیش

میلگرد آریا ذوب فروش ندارد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  -  - پول پیش
4 16 شاخه A3  -  - پول پیش
5 18  شاخه  A3  -  - پول پیش
6 20  شاخه  A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردآریان فولاد/شاهرود/پرشین /ابهر/آناهیتا گیلان
میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15400  15400 پول پیش
2 12 شاخه A2  15400 15380 پول پیش
3 14 شاخه A3  14980 14900 پول پیش
4 16 شاخه A3  14900 14900 پول پیش
5 18  شاخه  A3  14900 14900 پول پیش
6 20  شاخه  A3  14900  14900 پول پیش
7 22 شاخه A3  - 14900 پول پیش

میلگردشاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  15950 15950 پول پیش
2 12 شاخه A3  15700 15700 پول پیش
3 14 شاخه A3 15250  15250 پول پیش
4 16 شاخه A3 15250  15250 پول پیش
5 18  شاخه  A3 15250  15250 پول پیش
6 20  شاخه  A3  15250  15250 پول پیش
7 22 شاخه A3  15250 15250 پول پیش
8 25 شاخه A3  15250  15250 پول پیش

میلگرد پرشین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 15150   پول پیش
2 16 شاخه A3 14900 14800 پول پیش
3 18  شاخه A3 14800 14800 پول پیش
4 20 شاخه A3 14800 14800 پول پیش
5 22 شاخه A3 14850 14850 پول پیش
6 25 شاخه A3 14850 14850 پول پیش

میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15050  15050 پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14  شاخه A3  14900  14900 پول پیش
4 16 شاخه A3 14900 14900 پول پیش
5 18 شاخه A3  14800  14800 پول پیش
6 20 شاخه A3 14800 14800 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  16100  16100 پول پیش
2 12 شاخه A3  15600  15600 پول پیش
3 14 شاخه A3  15100  15100 پول پیش
4 16 شاخه A3  15100  15100 پول پیش
5 18  شاخه  A3  15100  15100 پول پیش
6 20  شاخه  A3  15100 15100 پول پیش
7 22 شاخه A3  15100 15100 پول پیش
8 25 شاخه A3  15100  15100 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : آخرین قیمت میلگرد، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردکویر کاشان/شاهین بناب/زاگرس/بردسبر کرمان/آریا ذوب
میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 -  16800 پول پیش
2 8 کلاف A2وA3 16660 16660 پول پیش
3 10  کلاف A3وA2 16660  16660 پول پیش
4 12 کلاف A1 17400 17400 پول پیش
5 12 کلاف A3 17100 17100 پول پیش
6 8 شاخه A2 17250 17250 پول پیش
7 10 شاخه A3  -  16750 پول پیش
8 12 شاخه A3  -  15600 پول پیش
9 14 شاخه A3  15400  15400 پول پیش
10 16 شاخه A3  -  15400 پول پیش
11 18 شاخه A3 -  15350 پول پیش
12 20 شاخه A3  -  15350 پول پیش
13 22 شاخه A3 15350  15350 پول پیش
14 25 شاخه A3 -  15350 پول پیش
15 28 شاخه A3 15350  15350 پول پیش
16 32 شاخه A3 -  15350 پول پیش
18 36 شاخه A3 16450 16450 پول پیش
19 40 شاخه A3 16450 - پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  16100 16150 پول پیش
2 10 شاخه A2  16100 16150 پول پیش
3 12  شاخه A3  15450  15550 پول پیش
4 14 شاخه A3  15450  15550 پول پیش
5 16 شاخه A3  15450  15550 پول پیش
6 18 شاخه A3  15450 15550  پول پیش
7 20 شاخه A3  15450  15550  پول پیش
8 22 شاخه A3  15450  15550  پول پیش
9 25 شاخه A3  15450 15550  پول پیش
10 28 شاخه A3  15450 15550  پول پیش
11 32 شاخه A3  15450 15550  پول پیش

میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A2 - - پول پیش
2 18 شاخه A3 - - پول پیش
3 20 شاخه A3 14950 14950 پول پیش
4 22 شاخه A3 14850 14850 پول پیش
5 25  شاخه  A3 14850 14850 پول پیش
6 28  شاخه  A3 - - پول پیش
7 32 شاخه A3 14950 14950 پول پیش

 میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15550  15550 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  15250  15250 پول پیش
3 14 شاخه A2وA3  15150  15150 پول پیش
4 16 شاخه A2وA3  15150  15150 پول پیش
5 18  شاخه  A3وA2  14850  14850 پول پیش
6 20  شاخه  A2وA3  14850  14850 پول پیش

میلگرد آریا ذوب فروش ندارد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  -  - پول پیش
4 16 شاخه A3  -  - پول پیش
5 18  شاخه  A3  -  - پول پیش
6 20  شاخه  A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : آخرین قیمت میلگرد، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردارگ تبریز/نیشابور/سیرجان/ظفر بناب/کاوه تبریز
میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 -   پول پیش
2 16 شاخه A3 - - پول پیش
3 18  شاخه A3 -  - پول پیش
4 20 شاخه A3 14800 14800 پول پیش
5 22 شاخه A3 14800 14800 پول پیش
6 25 شاخه A3 14800 - پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A3  15500  15500 پول پیش
2 14 شاخه A3  15250  15250 پول پیش
3 16  شاخه A3  15250  15250 پول پیش
4 18 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
5 20 شاخه A3  15250  15250 پول پیش
6 22 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
7 25 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
8 28 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
9 32 شاخه A3 15500 15500 پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  15300  15300 پول پیش
2 14 شاخه A2  15300  15300 پول پیش
3 16 شاخه A2  15300  15300 پول پیش
4 18 شاخه A2  15300  15300 پول پیش
5 19 شاخه A2 15300 15300 پول پیش

 میلگردظفر بناب

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15800  15800 پول پیش
2 10 شاخه A2  15600  15600 پول پیش
3 12 شاخه A2  15300 15300 پول پیش
4 14 شاخه A2  15300  15300 پول پیش
5 16  شاخه  A2  15300  15300 پول پیش
6 18  شاخه  A2  15300  15300 پول پیش
7 20 شاخه A2  15300  15300 پول پیش
8 22 شاخه A2 15300 15300 پول پیش
9 25 شاخه A2 15300 15300 پول پیش
10 28 شاخه A2 15600 15600 پول پیش

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15950 15950 پول پیش
2 10 شاخه A2  15850 15850 پول پیش
3 12 شاخه A3 15350  15350 پول پیش
4 14 شاخه A3 15350  15350 پول پیش
5 16  شاخه  A3 15350  15350 پول پیش
6 18  شاخه  A3  15350  15350 پول پیش
7 20 شاخه A3  15350  15350 پول پیش
8 22 شاخه A3  15350 15350 پول پیش
9 25 شاخه A3 15350 15350 پول پیش
10 28 شاخه A3 15350 15350 پول پیش
11 32 شاخه A3 15350 15350 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در اردبیل، قیمت میلگرد در تبریز، میلگرد در بنگاه تهران، قیمت میلگردسبدی
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/نوشهر/تاکستان/پارس آرمان/آذر فولاد امین
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 15700  15700 پول پیش
2 10 شاخه A2 15100 15100 پول پیش
3 12  شاخه A2 15100  15100 پول پیش
4 14 شاخه A2 15100 15100 پول پیش
5 10 ساده A1 15700 15700 پول پیش

میلگرد نوشهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 کلاف A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A2  -  - پول پیش
3 14  شاخه A2  -  - پول پیش

میلگرد تاکستان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 کلاف A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A2  -  - پول پیش
3 14 شاخه A2  -  - پول پیش

 میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15700 15700 پول پیش
2 10 شاخه A2  15100  15100 پول پیش

میلگردآذر فولاد امین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  16000  16000 پول پیش
2 10 شاخه A3  15900  15900 پول پیش
3 12 شاخه A3  15400 15400 پول پیش
4 14 شاخه A3  15400  15400 پول پیش
5 16  شاخه  A3  15400 15400 پول پیش
6 18  شاخه  A3  15400  15400 پول پیش
7 20 شاخه A3  15400  15400 پول پیش
8 22 شاخه A3  15400 15400 پول پیش
9 25 شاخه A3 15400 15400 پول پیش
10 28 شاخه A3 15400 15400 پول پیش
11 32 شاخه A3 15400 15400 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : میلگرد درمبادی، قیمت میلگرد در اردبیل، قیمت میلگرد در تبریز، فروش عمده میلگرد تهران، تاجر میلگرد تهران
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردصدر لرستان/ذوب اصفهان/خرم آباد
میلگرد صدر لرستان

 

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3  -  - پول پیش
2 16 شاخه A3  15000  - پول پیش
3 18 شاخه A3 -  - پول پیش
4 20 شاخه A3 -  - پول پیش
5 22 شاخه A3 -  - پول پیش
6 25 شاخه A3 -  - پول پیش

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 12 شاخه A3  15500 - پول پیش
2 16 شاخه A3  15300  - پول پیش
3 18 شاخه A3 -  - پول پیش
4 20 شاخه A3 -  - پول پیش
5 22 شاخه A3 15100  - پول پیش
6 25 شاخه A3 -  - پول پیش

میلگرد خرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15120 - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : لیست قیمت صدر لرستان، قیمت میلگرد در اصفهان، قیمت میلگرد در خرم آباد، فروش میلگرد خرم آباد، عامل فروش میلگرد
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردحسن رود/امیر کبیر/هیربد/یزد/کاوه ساوه
میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 16150  16150 پول پیش
2 10 شاخه A2 15650 15650 پول پیش
3 12  شاخه A2 15350  15350 پول پیش
4 14 شاخه A2 14800 14850 پول پیش
5 16 شاخه A2 14800 14850 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  15850 15850 پول پیش
2 12 شاخه A3  15500  15500 پول پیش
3 14  شاخه A3  14950  14950 پول پیش
4 16 شاخه A3 14950 14950 پول پیش
5 18 شاخه A3  14950  14950 پول پیش
9 20 شاخه A3 14950 14950 پول پیش
10 22 شاخه A3 14950  14950 پول پیش
11 25 شاخه A3 14950  14950 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A3  14810  14850 پول پیش
2 18 شاخه A3  14810  14850 پول پیش
3 20 شاخه A3  14810 14850 پول پیش
4 22 شاخه A3  14810  14850 پول پیش
5 25 شاخه A3 14810 14850 پول پیش

 میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 -  - پول پیش
2 8 کلاف A2  16400  16350 پول پیش
3 14 شاخه A3  -  - پول پیش
4 16 شاخه A3  15150  15150 پول پیش
5 18  شاخه  A3  -  - پول پیش
6 20  شاخه  A3  15050  - پول پیش
7 22 شاخه A3 14850  14850 پول پیش
8 25 شاخه A3 15050 15050 پول پیش
9 28 شاخه A3 - - پول پیش
10 32 شاخه A3 15100 15100 پول پیش
11 36 شاخه A3 15050 15050 پول پیش
12 40 شاخه A3 15050 -  

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 18 شاخه A3  -  - پول پیش
2 20 شاخه A3  -  - پول پیش
3 22 شاخه A3 -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : آخرین قیمت میلگرد، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردکویر کاشان/شاهین بناب/زاگرس/بردسبر کرمان/آریا ذوب
میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 16800  - پول پیش
2 8 کلاف A2وA3 16660 - پول پیش
3 10  کلاف A3وA2 16660  - پول پیش
4 12 کلاف A1 17400 - پول پیش
5 12 کلاف A3 17100 - پول پیش
6 8 شاخه A2 17250 - پول پیش
7 10 شاخه A3  16750  - پول پیش
8 12 شاخه A3  15600  - پول پیش
9 14 شاخه A3  15400  - پول پیش
10 16 شاخه A3  15400  - پول پیش
11 18 شاخه A3 15350  - پول پیش
12 20 شاخه A3  15350  - پول پیش
13 22 شاخه A3 15350  - پول پیش
14 25 شاخه A3 15350  - پول پیش
15 28 شاخه A3 15350  - پول پیش
16 32 شاخه A3 15350  - پول پیش
18 36 شاخه A3 16450 - پول پیش
19 40 شاخه A3 16450 - پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  16150  - پول پیش
2 10 شاخه A2  16150 - پول پیش
3 12  شاخه A3  15550  - پول پیش
4 14 شاخه A3  15550  - پول پیش
5 16 شاخه A3  15550  - پول پیش
6 18 شاخه A3  15550  -  پول پیش
7 20 شاخه A3  15550  -  پول پیش
8 22 شاخه A3  15550  -  پول پیش
9 25 شاخه A3  15550 -  پول پیش
10 28 شاخه A3  15550  -  پول پیش
11 32 شاخه A3  15550 -  پول پیش

میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A2 - - پول پیش
2 18 شاخه A3 - - پول پیش
3 20 شاخه A3 14950 - پول پیش
4 22 شاخه A3 14850 - پول پیش
5 25  شاخه  A3 14850 - پول پیش
6 28  شاخه  A3 - - پول پیش
7 32 شاخه A3 14950 - پول پیش

 میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15550  - پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  15250  - پول پیش
3 14 شاخه A2وA3  15150  - پول پیش
4 16 شاخه A2وA3  15150  - پول پیش
5 18  شاخه  A3وA2  14850  - پول پیش
6 20  شاخه  A2وA3  14850  - پول پیش

میلگرد آریا ذوب فروش ندارد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  -  - پول پیش
4 16 شاخه A3  -  - پول پیش
5 18  شاخه  A3  -  - پول پیش
6 20  شاخه  A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : آخرین قیمت میلگرد، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردارگ تبریز/نیشابور/سیرجان/ظفر بناب/کاوه تبریز
میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 -   پول پیش
2 16 شاخه A3 - - پول پیش
3 18  شاخه A3 -  - پول پیش
4 20 شاخه A3 14800 - پول پیش
5 22 شاخه A3 14800 - پول پیش
6 25 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A3  15500  - پول پیش
2 14 شاخه A3  15250  - پول پیش
3 16  شاخه A3  15250  - پول پیش
4 18 شاخه A3 15250 - پول پیش
5 20 شاخه A3  15250  - پول پیش
6 22 شاخه A3 15250 - پول پیش
7 25 شاخه A3 15250 - پول پیش
8 28 شاخه A3 15250 - پول پیش
9 32 شاخه A3 15500 - پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  15300  - پول پیش
2 14 شاخه A2  15300  - پول پیش
3 16 شاخه A2  15300  - پول پیش
4 18 شاخه A2  15300  - پول پیش
5 19 شاخه A2 15300 - پول پیش

 میلگردظفر بناب

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15800  - پول پیش
2 10 شاخه A2  15600  - پول پیش
3 12 شاخه A2  15300 - پول پیش
4 14 شاخه A2  15300  - پول پیش
5 16  شاخه  A2  15300  - پول پیش
6 18  شاخه  A2  15300  - پول پیش
7 20 شاخه A2  15300  - پول پیش
8 22 شاخه A2 15300 - پول پیش
9 25 شاخه A2 15300 - پول پیش
10 28 شاخه A2 15600 - پول پیش

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15950  - پول پیش
2 10 شاخه A2  15850  - پول پیش
3 12 شاخه A3 15350  - پول پیش
4 14 شاخه A3 15350  - پول پیش
5 16  شاخه  A3 15350  - پول پیش
6 18  شاخه  A3  15350  - پول پیش
7 20 شاخه A3  15350  - پول پیش
8 22 شاخه A3  15350  - پول پیش
9 25 شاخه A3 15350 - پول پیش
10 28 شاخه A3 15350 - پول پیش
11 32 شاخه A3 15350 - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : آخرین قیمت میلگرد، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردآریان فولاد/شاهرود/پرشین /ابهر/آناهیتا گیلان
میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15400  - پول پیش
2 12 شاخه A2  15380  - پول پیش
3 14 شاخه A3  14900  - پول پیش
4 16 شاخه A3  14900  - پول پیش
5 18  شاخه  A3  14900  - پول پیش
6 20  شاخه  A3  14900  - پول پیش
7 22 شاخه A3  14900 - پول پیش

میلگردشاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  15950  - پول پیش
2 12 شاخه A3  15700  - پول پیش
3 14 شاخه A3 15250  - پول پیش
4 16 شاخه A3 15250  - پول پیش
5 18  شاخه  A3 15250  - پول پیش
6 20  شاخه  A3  15250  - پول پیش
7 22 شاخه A3  15250 - پول پیش
8 25 شاخه A3  15250  - پول پیش

میلگرد پرشین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 -   پول پیش
2 16 شاخه A3 14800 - پول پیش
3 18  شاخه A3 14800  - پول پیش
4 20 شاخه A3 14800 - پول پیش
5 22 شاخه A3 14850 - پول پیش
6 25 شاخه A3 14850 - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15050  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14  شاخه A3  14900  - پول پیش
4 16 شاخه A3 14900 - پول پیش
5 18 شاخه A3  14800  - پول پیش
6 20 شاخه A3 14800 - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  16100  - پول پیش
2 12 شاخه A3  15600  - پول پیش
3 14 شاخه A3  15100  - پول پیش
4 16 شاخه A3  15100  - پول پیش
5 18  شاخه  A3  15100  - پول پیش
6 20  شاخه  A3  15100 - پول پیش
7 22 شاخه A3  15100  - پول پیش
8 25 شاخه A3  15100  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : میلگرد درمبادی، قیمت میلگرد در اردبیل، قیمت میلگرد در تبریز، فروش عمده میلگرد تهران، تاجر میلگرد تهران
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردصدر لرستان/ذوب اصفهان/خرم آباد
میلگرد صدر لرستان

 

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3  -  15050 پول پیش
2 16 شاخه A3  15000  15000 پول پیش
3 18 شاخه A3 -  15000 پول پیش
4 20 شاخه A3 -  14900 پول پیش
5 22 شاخه A3 -  14900 پول پیش
6 25 شاخه A3 -  14900 پول پیش

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 12 شاخه A3  15400 15400 پول پیش
2 16 شاخه A3  15150  15150 پول پیش
3 18 شاخه A3 -  15150 پول پیش
4 20 شاخه A3 -  - پول پیش
5 22 شاخه A3 14900  14850 پول پیش
6 25 شاخه A3 -  - پول پیش

میلگرد خرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15100 15100 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : آخرین قیمت میلگرد جدیدترین قیمت میلگرد ارزانترین م
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردحسن رود/امیر کبیر/ هیربد/یزد/کاوه ساوه
میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 16150  16150 پول پیش
2 10 شاخه A2 15650 15650 پول پیش
3 12  شاخه A2 15350  15350 پول پیش
4 14 شاخه A2 14850 14850 پول پیش
5 16 شاخه A2 14850 14850 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  15850 15850 پول پیش
2 12 شاخه A3  15500  15500 پول پیش
3 14  شاخه A3  14950  14950 پول پیش
4 16 شاخه A3 14950 14950 پول پیش
5 18 شاخه A3  14950  14950 پول پیش
9 20 شاخه A3 14950 14950 پول پیش
10 22 شاخه A3 14950  14950 پول پیش
11 25 شاخه A3 14950  14950 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A3  14850  14850 پول پیش
2 18 شاخه A3  14850  14850 پول پیش
3 20 شاخه A3  14850  14850 پول پیش
4 22 شاخه A3  14850  14850 پول پیش
5 25 شاخه A3 14850 14850 پول پیش

 میلگرد یزد فروش ندارد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 -  16200 پول پیش
2 8 کلاف A2  -  16400 پول پیش
3 14 شاخه A3  -  - پول پیش
4 16 شاخه A3  -  15150 پول پیش
5 18  شاخه  A3  -  - پول پیش
6 20  شاخه  A3  -  - پول پیش
7 22 شاخه A3 -  14850 پول پیش
8 25 شاخه A3 - 15050 پول پیش
9 28 شاخه A3 - - پول پیش
10 32 شاخه A3 - 15100 پول پیش
11 36 شاخه A3 - 15050 پول پیش
12 40 شاخه A3 - 15050  

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 18 شاخه A3  -  - پول پیش
2 20 شاخه A3  -  - پول پیش
3 22 شاخه A3 -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : فروش میلگرد، قیمت میلگرد1450، فروش عمده میلگرد، قیمت عمده میلگرد، قیمت میلگرد در بندرعباس
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردکویر کاشان/شاهین بناب/زاگرس/بردسبر کرمان/آریا ذوب
میلگرد کویر کاشان فروش ندارد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 5.5 کلاف A1 -  - پول پیش
2 8 کلاف A2وA3 - 16600 پول پیش
3 10  کلاف A3وA2 -  16600 پول پیش
4 12 کلاف A1 - 17600 پول پیش
5 12 کلاف A3 - 17100 پول پیش
6 8 شاخه A2 - 17250 پول پیش
7 10 شاخه A3  -  16700 پول پیش
8 12 شاخه A3  -  - پول پیش
9 14 شاخه A3  -  15350 پول پیش
10 16 شاخه A3  -  15350 پول پیش
11 18 شاخه A3 -  15300 پول پیش
12 20 شاخه A3  -  15300 پول پیش
13 22 شاخه A3 -  15300 پول پیش
14 25 شاخه A3 -  15300 پول پیش
15 28 شاخه A3 -  15300 پول پیش
16 32 شاخه A3 -  15300 پول پیش
18 36 شاخه A3 - 16400 پول پیش
19 40 شاخه A3 - 16400 پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  16150  16100 پول پیش
2 10 شاخه A2  16150  16100 پول پیش
3 12  شاخه A3  15550  15500 پول پیش
4 14 شاخه A3  15550  15500 پول پیش
5 16 شاخه A3  15550  15500 پول پیش
6 18 شاخه A3  15550  15500  پول پیش
7 20 شاخه A3  15550  15500  پول پیش
8 22 شاخه A3  15550  15500  پول پیش
9 25 شاخه A3  15500 15500  پول پیش
10 28 شاخه A3  15500  15500  پول پیش
11 32 شاخه A3  15500 15500  پول پیش

میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A2 - 15200 پول پیش
2 18 شاخه A3 - 14950 پول پیش
3 20 شاخه A3 14950 14950 پول پیش
4 22 شاخه A3 14850 14850 پول پیش
5 25  شاخه  A3 - 14850 پول پیش
6 28  شاخه  A3 - - پول پیش
7 32 شاخه A3 14950 14950 پول پیش

 میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15550  15550 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  15250  15250 پول پیش
3 14 شاخه A2وA3  15150  15150 پول پیش
4 16 شاخه A2وA3  15150  15150 پول پیش
5 18  شاخه  A3وA2  14850  14850 پول پیش
6 20  شاخه  A2وA3  14850  14850 پول پیش

میلگرد آریا ذوب فروش ندارد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  -  - پول پیش
4 16 شاخه A3  -  - پول پیش
5 18  شاخه  A3  -  - پول پیش
6 20  شاخه  A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : آخرین قیمت میلگرد کویرکاشان، لیست قیمت میلگرد، فروش عمده میلگرد تهران، تاجر میلگرد تهران، قیمت میلگرد در مشهد
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردارگ تبریز/نیشابور/سیرجان/ظفر بناب/کاوه تبریز
میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 -   پول پیش
2 16 شاخه A3 - - پول پیش
3 18  شاخه A3 14800  14800 پول پیش
4 20 شاخه A3 14800 14800 پول پیش
5 22 شاخه A3 14800 14800 پول پیش
6 25 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A3  15500  15500 پول پیش
2 14 شاخه A3  15250  15250 پول پیش
3 16  شاخه A3  15250  15250 پول پیش
4 18 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
5 20 شاخه A3  15250  15250 پول پیش
6 22 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
7 25 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
8 28 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
9 32 شاخه A3 15500 15500 پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  15300  15300 پول پیش
2 14 شاخه A2  15300  15300 پول پیش
3 16 شاخه A2  15300  15300 پول پیش
4 18 شاخه A2  15300  15300 پول پیش

 میلگردظفر بناب

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15900  15900 پول پیش
2 10 شاخه A2  15700  15700 پول پیش
3 12 شاخه A2  15400 15400 پول پیش
4 14 شاخه A2  15400  15400 پول پیش
5 16  شاخه  A2  15400  15400 پول پیش
6 18  شاخه  A2  15400  15400 پول پیش
7 20 شاخه A2  15400  15400 پول پیش
8 22 شاخه A2 15400 15400 پول پیش
9 25 شاخه A2 15400 15400 پول پیش
10 28 شاخه A2 15700 15700 پول پیش

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15950  15950 پول پیش
2 10 شاخه A2  15850  15850 پول پیش
3 12 شاخه A3 15350  15350 پول پیش
4 14 شاخه A3 15350  15350 پول پیش
5 16  شاخه  A3 15350  15350 پول پیش
6 18  شاخه  A3  15350  15350 پول پیش
7 20 شاخه A3  15350  15350 پول پیش
8 22 شاخه A3  15350  15350 پول پیش
9 25 شاخه A3 15350 15350 پول پیش
10 28 شاخه A3 15350 15350 پول پیش
11 32 شاخه A3 15350 15350 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : آخرین قیمت میلگرد جدیدترین قیمت میلگرد ارزانترین م
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردآریان فولاد/شاهرود/پرشین /ابهر/آناهیتا گیلان
میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15400  15300 پول پیش
2 12 شاخه A2  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  15000  14900 پول پیش
4 16 شاخه A3  14900  14900 پول پیش
5 18  شاخه  A3  14900  14900 پول پیش
6 20  شاخه  A3  14900  14900 پول پیش
7 22 شاخه A3  14900 14900 پول پیش

میلگردشاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  16000  16000 پول پیش
2 12 شاخه A3  15750  15750 پول پیش
3 14 شاخه A3 15300  15300 پول پیش
4 16 شاخه A3 15300  15300 پول پیش
5 18  شاخه  A3 15300  15300 پول پیش
6 20  شاخه  A3  15300  15300 پول پیش
7 22 شاخه A3  15300 15300 پول پیش
8 25 شاخه A3  15300  15300 پول پیش

میلگرد پرشین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 -   پول پیش
2 16 شاخه A3 14800 14850 پول پیش
3 18  شاخه A3 14800  14850 پول پیش
4 20 شاخه A3 14800 14850 پول پیش
5 22 شاخه A3 14850 14900 پول پیش
6 25 شاخه A3 14850 14900 پول پیش

میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15050  15050 پول پیش
2 12 شاخه A3  15150  15150 پول پیش
3 14  شاخه A3  14900  14900 پول پیش
4 16 شاخه A3 14900 14900 پول پیش
5 18 شاخه A3  14800  14800 پول پیش
6 20 شاخه A3 14800 14800 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  16100  16100 پول پیش
2 12 شاخه A3  15600  15600 پول پیش
3 14 شاخه A3  15100  15100 پول پیش
4 16 شاخه A3  15100  15100 پول پیش
5 18  شاخه  A3  15100  15100 پول پیش
6 20  شاخه  A3  15100 15100 پول پیش
7 22 شاخه A3  15100  15100 پول پیش
8 25 شاخه A3  15100  15100 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : آخرین قیمت میلگرد جدیدترین قیمت میلگرد ارزانترین م
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/نوشهر/تاکستان/پارس آرمان/آذر فولاد امین
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 15700  15700 پول پیش
2 10 شاخه A2 15100 15100 پول پیش
3 12  شاخه A2 15100  15100 پول پیش
4 14 شاخه A2 15100 15100 پول پیش
5 10 ساده A1 15700 - پول پیش

میلگرد نوشهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 کلاف A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A2  -  - پول پیش
3 14  شاخه A2  -  - پول پیش

میلگرد تاکستان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 کلاف A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A2  -  - پول پیش
3 14 شاخه A2  -  - پول پیش

 میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15700 15700 پول پیش
2 10 شاخه A2  15100  15100 پول پیش

میلگردآذر فولاد امین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  16000  16000 پول پیش
2 10 شاخه A3  15900  15900 پول پیش
3 12 شاخه A3  15400  15400 پول پیش
4 14 شاخه A3  15400  15400 پول پیش
5 16  شاخه  A3  15400  15400 پول پیش
6 18  شاخه  A3  15400  15400 پول پیش
7 20 شاخه A3  15400  15400 پول پیش
8 22 شاخه A3  15400 15400 پول پیش
9 25 شاخه A3 15400 15400 پول پیش
10 28 شاخه A3 15400 15400 پول پیش
11 32 شاخه A3 15400 15400 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : آخرین قیمت میلگرد جدیدترین قیمت میلگرد ارزانترین م
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردحسن رود/امیر کبیر/ هیربد/یزد/کاوه ساوه
میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA216150 16150پول پیش
210شاخهA21565015650پول پیش
312 شاخهA215350 15350پول پیش
414شاخهA21485014850پول پیش
516شاخهA21485014850پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3 1585015850پول پیش
212شاخهA3 15500 15500پول پیش
314 شاخهA3 14950 14950پول پیش
416شاخهA31495014950پول پیش
518شاخهA3 14950 14950پول پیش
920شاخهA31495014950پول پیش
1022شاخهA314950 14950پول پیش
1125شاخهA314950 14950پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
116شاخهA3 14850 14850پول پیش
218شاخهA3 14850 14850پول پیش
320شاخهA3 14850 14850پول پیش
422شاخهA3 14850 14850پول پیش
525شاخهA31485014850پول پیش

 میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA1- 16200پول پیش
28کلافA2 16400 16400پول پیش
314شاخهA3 - -پول پیش
416شاخهA3 15150 15150پول پیش
518 شاخه A3 - -پول پیش
620 شاخه A3 - -پول پیش
722شاخهA3 14850 14850پول پیش
825شاخهA31505015050پول پیش
928شاخهA3--پول پیش
1032شاخهA315100-پول پیش
1136شاخهA31505015050پول پیش
1240شاخهA31505015050 

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
118شاخهA3 - -پول پیش
220شاخهA3 - -پول پیش
322شاخهA3- -پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : لیست قیمت میلگرد، جدیدترین قیمت میلگرد، آخرین قیمت میلگرد، ازرانترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد در مازندران
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردصدر لرستان/ذوب اصفهان/خرم آباد
میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
114شاخهA3 - 15050پول پیش
216شاخهA3 15000 15000پول پیش
318شاخهA315000 15000پول پیش
420شاخهA3- 14900پول پیش
522شاخهA3- 14900پول پیش
625شاخهA3- 14900پول پیش

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
112شاخهA3 15400-پول پیش
216شاخهA3 15150 15250پول پیش
318شاخهA315150 15250پول پیش
420شاخهA3- -پول پیش
522شاخهA314850 14950پول پیش
625شاخهA3- -پول پیش

میلگرد خرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2 1510015100پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : فروش عمده میلگرد، فروش میلگرد تبریز، فروش میلگرد صدر، قیمت میلگرد یاسوج، قیمت میلگرد خرم آباد
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردکویر کاشان/شاهین بناب/زاگرس/بردسبر کرمان/آریا ذوب
میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1- -پول پیش
28کلافA2وA31660016600پول پیش
310 کلافA3وA216660 16600پول پیش
412کلافA11760017600پول پیش
512کلافA31710017100پول پیش
68شاخهA21725017250پول پیش
710شاخهA3 16700 16700پول پیش
812شاخهA3 - -پول پیش
914شاخهA3 15350 15400پول پیش
1016شاخهA3 15350 15400پول پیش
1118شاخهA3 15300 15350پول پیش
1220شاخهA3 15300 15350پول پیش
1322شاخهA315300 15350پول پیش
1425شاخهA315300 15350پول پیش
1528شاخهA315350 15350پول پیش
1632شاخهA315300 15350پول پیش
1836شاخهA31640016450پول پیش
1940شاخهA31640016400پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2 16100 16100پول پیش
210شاخهA2 16100 16100پول پیش
312 شاخهA3 15500 15500پول پیش
414شاخهA3 15500 15500پول پیش
516شاخهA3 15500 15500پول پیش
618شاخهA3 15500 15500 پول پیش
720شاخهA3 15500 15500 پول پیش
822شاخهA3 15500 15500 پول پیش
925شاخهA3 1550015500 پول پیش
1028شاخهA3 15500 15500 پول پیش
1132شاخهA3 1550015500 پول پیش

میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
116شاخهA2-15200پول پیش
218شاخهA31495014950پول پیش
320شاخهA31495014950پول پیش
422شاخهA314850-پول پیش
525 شاخه A314850-پول پیش
628 شاخه A3--پول پیش
732شاخهA31495014950پول پیش

 میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2 15550 15550پول پیش
212شاخهA3وA2 15250 15250پول پیش
314شاخهA2وA3 15150 15150پول پیش
416شاخهA2وA3 15150 15150پول پیش
518 شاخه A3وA2 14850 14850پول پیش
620 شاخه A2وA3 14850 14850پول پیش

میلگرد آریا ذوب فروش ندارد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2 - -پول پیش
212شاخهA3 - -پول پیش
314شاخهA3 - -پول پیش
416شاخهA3 - -پول پیش
518 شاخه A3 - -پول پیش
620 شاخه A3 - -پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : عمده فروش آهن، فروش آهن، قیمت آهن در تهران، آهن فروش تهران، میلگرد فروش کاشان
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردارگ تبریز/نیشابور/سیرجان/ظفر بناب/کاوه تبریز
میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 -   پول پیش
2 16 شاخه A3 - - پول پیش
3 18  شاخه A3 14800  14850 پول پیش
4 20 شاخه A3 14800 14850 پول پیش
5 22 شاخه A3 14800 14850 پول پیش
6 25 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A3  15500  15500 پول پیش
2 14 شاخه A3  15250  15250 پول پیش
3 16  شاخه A3  15250  15250 پول پیش
4 18 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
5 20 شاخه A3  15250  15250 پول پیش
6 22 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
7 25 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
8 28 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
9 32 شاخه A3 15500 15500 پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  15300  15350 پول پیش
2 14 شاخه A2  15300  15350 پول پیش
3 16 شاخه A2  15300  15350 پول پیش
4 18 شاخه A2  15300  15350 پول پیش

 میلگردظفر بناب

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15900  15900 پول پیش
2 10 شاخه A2  15700  15700 پول پیش
3 12 شاخه A2  15400 15400 پول پیش
4 14 شاخه A2  15400  15400 پول پیش
5 16  شاخه  A2  15400  15400 پول پیش
6 18  شاخه  A2  15400  15400 پول پیش
7 20 شاخه A2  15400  15400 پول پیش
8 22 شاخه A2 15400 15400 پول پیش
9 25 شاخه A2 15400 15400 پول پیش
10 28 شاخه A2 15700 15700 پول پیش

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15950  15950 پول پیش
2 10 شاخه A2  15850  15850 پول پیش
3 12 شاخه A3 15350  15350 پول پیش
4 14 شاخه A3 15350  15350 پول پیش
5 16  شاخه  A3 15350  15350 پول پیش
6 18  شاخه  A3  15350  15350 پول پیش
7 20 شاخه A3  15350  15350 پول پیش
8 22 شاخه A3  15350  15350 پول پیش
9 25 شاخه A3 15350 15350 پول پیش
10 28 شاخه A3 15350 15350 پول پیش
11 32 شاخه A3 15350 15350 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : آخرین قیمت میلگرد جدیدترین قیمت میلگرد ارزانترین م
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردآریان فولاد/شاهرود/پرشین /ابهر/آناهیتا گیلان
میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15300  15300 پول پیش
2 12 شاخه A2  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  14900  14900 پول پیش
4 16 شاخه A3  14900  14900 پول پیش
5 18  شاخه  A3  14900  14900 پول پیش
6 20  شاخه  A3  14900  14900 پول پیش
7 22 شاخه A3  14900 14900 پول پیش

میلگردشاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  16000  16000 پول پیش
2 12 شاخه A3  15750  15750 پول پیش
3 14 شاخه A3 15300  15300 پول پیش
4 16 شاخه A3 15300  15300 پول پیش
5 18  شاخه  A3 15300  15300 پول پیش
6 20  شاخه  A3  15300  15300 پول پیش
7 22 شاخه A3  15300 15300 پول پیش
8 25 شاخه A3  15300  15300 پول پیش

میلگرد پرشین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 -   پول پیش
2 16 شاخه A3 14850 14850 پول پیش
3 18  شاخه A3 14850  14850 پول پیش
4 20 شاخه A3 14850 14850 پول پیش
5 22 شاخه A3 14900 14900 پول پیش
6 25 شاخه A3 14900 - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15050  15050 پول پیش
2 12 شاخه A3  15150  15150 پول پیش
3 14  شاخه A3  14900  14900 پول پیش
4 16 شاخه A3 14900 14900 پول پیش
5 18 شاخه A3  14800  14800 پول پیش
6 20 شاخه A3 14800 14800 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  16100  16100 پول پیش
2 12 شاخه A3  15600  15600 پول پیش
3 14 شاخه A3  15100  15100 پول پیش
4 16 شاخه A3  15100  15100 پول پیش
5 18  شاخه  A3  15100  15100 پول پیش
6 20  شاخه  A3  15100 15100 پول پیش
7 22 شاخه A3  15100  15100 پول پیش
8 25 شاخه A3  15100  15100 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : آخرین قیمت میلگرد جدیدترین قیمت میلگرد ارزانترین م
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/نوشهر/تاکستان/پارس آرمان/آذر فولاد امین
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 15700  15700 پول پیش
2 10 شاخه A2 15100 15100 پول پیش
3 12  شاخه A2 15100  15100 پول پیش
4 14 شاخه A2 15100 15100 پول پیش
5 10 ساده A1 15700 - پول پیش

میلگرد نوشهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 کلاف A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A2  -  - پول پیش
3 14  شاخه A2  -  - پول پیش

میلگرد تاکستان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 کلاف A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A2  -  - پول پیش
3 14 شاخه A2  -  - پول پیش

 میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15700 15700 پول پیش
2 10 شاخه A2  15100  15100 پول پیش

میلگردآذر فولاد امین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  16000  16000 پول پیش
2 10 شاخه A3  15900  15900 پول پیش
3 12 شاخه A3  15400  15400 پول پیش
4 14 شاخه A3  15400  15400 پول پیش
5 16  شاخه  A3  15400  15400 پول پیش
6 18  شاخه  A3  15400  15400 پول پیش
7 20 شاخه A3  15400  15400 پول پیش
8 22 شاخه A3  15400 15400 پول پیش
9 25 شاخه A3 15400 15400 پول پیش
10 28 شاخه A3 15400 15400 پول پیش
11 32 شاخه A3 15400 15400 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : آخرین قیمت میلگرد جدیدترین قیمت میلگرد ارزانترین م
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردحسن رود/امیر کبیر/ هیربد/یزد/کاوه ساوه
میلگرد حسن رود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 16150  16150 پول پیش
2 10 شاخه A2 15650 15650 پول پیش
3 12  شاخه A2 15350  15350 پول پیش
4 14 شاخه A2 14850 14850 پول پیش
5 16 شاخه A2 14850 14850 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  15850 15850 پول پیش
2 12 شاخه A3  15500  15500 پول پیش
3 14  شاخه A3  14950  14950 پول پیش
4 16 شاخه A3 14950 14950 پول پیش
5 18 شاخه A3  14950  14950 پول پیش
9 20 شاخه A3 14950 14950 پول پیش
10 22 شاخه A3 14950  14950 پول پیش
11 25 شاخه A3 14950  14950 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 16 شاخه A3  14850  14850 پول پیش
2 18 شاخه A3  14850  14850 پول پیش
3 20 شاخه A3  14850  14850 پول پیش
4 22 شاخه A3  14850  14850 پول پیش
5 25 شاخه A3 14850 14850 پول پیش

 میلگرد یزد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 -  16200 پول پیش
2 8 کلاف A2  16500  16500 پول پیش
3 14 شاخه A3  -  - پول پیش
4 16 شاخه A3  15150  15100 پول پیش
5 18  شاخه  A3  -  - پول پیش
6 20  شاخه  A3  -  - پول پیش
7 22 شاخه A3  14850  14850 پول پیش
8 25 شاخه A3 15050 14950 پول پیش
9 28 شاخه A3 - - پول پیش
10 32 شاخه A3 15100 - پول پیش
11 36 شاخه A3 15050 15100 پول پیش
12 40 شاخه A3 15050 15100  

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 18 شاخه A3  -  - پول پیش
2 20 شاخه A3  -  - پول پیش
3 22 شاخه A3 -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : آخرین قیمت میلگرد، جدیدترین قیمت میلگرد، ارزانترین میلگرد، فروش میلگرد نرمال، فروش میلگرد هیربد
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردپرشین / ابهر/آناهیتا گیلان/صدر لرستان/ذوب اصفهان
میلگرد پرشین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 -   پول پیش
2 16 شاخه A3 14850 14850 پول پیش
3 18  شاخه A3 14850  14850 پول پیش
4 20 شاخه A3 14850 14850 پول پیش
5 22 شاخه A3 14900 14850 پول پیش
6 25 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  15050  15050 پول پیش
2 12 شاخه A3  15150  15150 پول پیش
3 14  شاخه A3  14900  14900 پول پیش
4 16 شاخه A3 14900 14900 پول پیش
5 18 شاخه A3  14800  14800 پول پیش
6 20 شاخه A3 14800 14800 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  16100  16100 پول پیش
2 12 شاخه A3  15600  15600 پول پیش
3 14 شاخه A3  15100  15100 پول پیش
4 16 شاخه A3  15100  15100 پول پیش
5 18  شاخه  A3  15100  15100 پول پیش
6 20  شاخه  A3  15100 15100 پول پیش
7 22 شاخه A3  15100  15100 پول پیش
8 25 شاخه A3  15100  15100 پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3  -  15050 پول پیش
2 16 شاخه A3  15000  15000 پول پیش
3 18 شاخه A3 15000  15000 پول پیش
4 20 شاخه A3 -  14900 پول پیش
5 22 شاخه A3 -  14900 پول پیش
6 25 شاخه A3 -  14900 پول پیش

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3  - - پول پیش
2 16 شاخه A3  15250  15300 پول پیش
3 18 شاخه A3 15250  15300 پول پیش
4 20 شاخه A3 -  - پول پیش
5 22 شاخه A3 14950  15050 پول پیش
6 25 شاخه A3 -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت بروز میلگرد، فروش میلگرد اصفهان، نمایندگی فروش میلگرد، وزن میلگرد، قیمت میلگرد گیلان
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
قیمت میلگردارگ تبریز/نیشابور/سیرجان/ظفر بناب/کاوه تبریز
میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 -   پول پیش
2 16 شاخه A3 - - پول پیش
3 18  شاخه A3 14850  14850 پول پیش
4 20 شاخه A3 14850 14850 پول پیش
5 22 شاخه A3 14850 14850 پول پیش
6 25 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A3  15500  15500 پول پیش
2 14 شاخه A3  15250  15250 پول پیش
3 16  شاخه A3  15250  15250 پول پیش
4 18 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
5 20 شاخه A3  15250  15250 پول پیش
6 22 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
7 25 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
8 28 شاخه A3 15250 15250 پول پیش
9 32 شاخه A3 15500 15500 پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  15350  15400 پول پیش
2 14 شاخه A2  15350  15400 پول پیش
3 16 شاخه A2  15350  15400 پول پیش
4 18 شاخه A2  15350  15400 پول پیش

 میلگردظفر بناب

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15900  15900 پول پیش
2 10 شاخه A2  15700  15700 پول پیش
3 12 شاخه A2  15400 15400 پول پیش
4 14 شاخه A2  15400  15400 پول پیش
5 16  شاخه  A2  15400  15400 پول پیش
6 18  شاخه  A2  15400  15400 پول پیش
7 20 شاخه A2  15400  15400 پول پیش
8 22 شاخه A2 15400 15400 پول پیش
9 25 شاخه A2 15400 15400 پول پیش
10 28 شاخه A2 15700 15700 پول پیش

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15950  15950 پول پیش
2 10 شاخه A2  15850  15850 پول پیش
3 12 شاخه A3 15350  15350 پول پیش
4 14 شاخه A3 15350  15350 پول پیش
5 16  شاخه  A3 15350  15350 پول پیش
6 18  شاخه  A3  15350  15350 پول پیش
7 20 شاخه A3  15350  15350 پول پیش
8 22 شاخه A3  15350  15350 پول پیش
9 25 شاخه A3 15350 15350 پول پیش
10 28 شاخه A3 15350 15350 پول پیش
11 32 شاخه A3 15350 15350 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در مشهد، قیمت میلگرد در همدان، قیمت میلگرد در ایلام، قیمت میلگرد کرمان، قیمت میلگرد در شیراز
گروه آهن و فولاد پارس آسیا
تازه ترین مطالب
ارتباط با ما
آدرس : تهران ،
تلفن تهران : 02133652161 - 02133653171
                       02133652911 - 02133652711     
تلفن شهرستان : 3-04533638901
فکس تهران : 02133656541
فکس شهرستان : 04533625116
ایمیل : ahankhabar[at-sign]gmail.com