قیمت بروز ورق

ردیفضخامتحالتسایزکارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانه
1 2 رول 1 روس-بندر
- -
2 2 رول 1.25 روس - -
3 2 شیت 1 روس

16000

-
4 2 شیت 1.25 روس 16100 -
5 2.5 شیت 1*2 مبارکه 17650 -
6 2.5 شیت 2.5*1.25 مبارکه 17650 -
7 2.5 رول 1.25 سبا - -
8 2.5 رول 1.25 مبارکه - -
9 3 شیت 1.5*6 مبارکه 17800 -
10 3 رول 1.5 فولاد
- 17500
11 4 رول 1.5 مبارکه
- 17650
12 4 شیت 1.5*6 مبارکه 18250 -
13 5 رول 1.5   - 18100
14 5 شیت 1.5*6 مبارکه 18500 18200
15 6 رول 1.5*6 مبارکه st33
- -
16 6 شیت 1.5*6 مبارکه 18300 18000
17 8 شیت 1.5*6 سبا 18100 17950
18 8 شیت 1.5*6 مبارکه
18500 -
19 10 شیت 1.5*6 مبارکه 18300 18100
20 10 شیت 1.5*6 سبا 17800 17750
21 12 شیت 1.5*6 سبا 18400 17900
22 12 شیت 1.5*6 مبارکه 18700 -
23 15 شیت 1.5*6 مبارکه 19000 18850

موضوعات مرتبط: قیمت ورق
برچسب‌ها: قیمت ورق , ورق اکسین , فروش ورق سیاه , قیمت ورق فولاد مبارکه , قیمت ورق st52

تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴ | 14:38 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
قیمت بروز ورق

ردیفضخامتحالتسایزکارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانه
1 2 رول 1 روس-بندر
- -
2 2 رول 1.25 روس - -
3 2 شیت 1 روس

16000

-
4 2 شیت 1.25 روس 16100 -
5 2.5 شیت 1*2 مبارکه 17650 -
6 2.5 شیت 2.5*1.25 مبارکه 17650 -
7 2.5 رول 1.25 سبا - -
8 2.5 رول 1.25 مبارکه - -
9 3 شیت 1.5*6 مبارکه 17800 -
10 3 رول 1.5 فولاد
- 17500
11 4 رول 1.5 مبارکه
- 17650
12 4 شیت 1.5*6 مبارکه 18250 -
13 5 رول 1.5   - 18100
14 5 شیت 1.5*6 مبارکه 18500 18200
15 6 رول 1.5*6 مبارکه st33
- -
16 6 شیت 1.5*6 مبارکه 18300 18000
17 8 شیت 1.5*6 سبا 18100 17950
18 8 شیت 1.5*6 مبارکه
18500 -
19 10 شیت 1.5*6 مبارکه 18300 18100
20 10 شیت 1.5*6 سبا 17800 17750
21 12 شیت 1.5*6 سبا 18400 17900
22 12 شیت 1.5*6 مبارکه 18700 -
23 15 شیت 1.5*6 مبارکه 19000 18850

موضوعات مرتبط: قیمت ورق
برچسب‌ها: قیمت ورق , ورق اکسین , فروش ورق سیاه , قیمت ورق فولاد مبارکه , قیمت ورق st52

تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴ | 14:36 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15400 15400 پول پیش
2 12 شاخه a3 15300 15300 پول پیش
3 14-25 شاخه a3 15000 15000

میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 14900
14900 پول پیش
2 14 شاخه a3 14900 14900 پول پیش
3 16 شاخه a3 14950
14900 پول پیش
4 18 شاخه a3 14800 14750 پول پیش
5 20 شاخه a3 14800 14700 پول پیش
6 22 شاخه a3 14600 14650 پول پیش

میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 - - پول پیش
2 8
کلاف
a1 15950 15950 پول پیش
3
8 کلاف a2 15950 15950 پول پیش
4 10 کلاف
a1 15950 15950 پول پیش
5 10
شاخه
a2 15850 15850 پول پیش
6 12
شاخه a3 - - پول پیش
7 14
شاخه a3 14700 14700 پول پیش
8 16
شاخه
a3
14700 14750 پول پیش
9 22 شاخه
a3 14550 14550 پول پیش
10 25
شاخه
a3 14550 14550 پول پیش
11 32 شاخه
a3 14700 14700 پول پیش
12 36,40 شاخه a3 15550 15550 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16
شاخه a3 14350 14350 پول پیش
2 25-22 شاخه a3

14350

14350 پول پیش

میلگردظفر بناب

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 15500
15500 پول پیش
2 10 شاخه
a2 15300
15300 پول پیش
3 12 شاخه
a2 14800
14800 پول پیش
4 14 شاخه
a2 14800 14800 پول پیش
5 16 شاخه
a2 14800 14800 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 14800 14800 پول پیش
9 28 شاخه
a2

15300

15300

پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد کارخانجات , قیمت میلگرد در اردبیل , قیمت میلگرد در تبریز , فروش عمده میلگرد تهران , میلگرد 1475

تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴ | 13:7 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |

قیمت شمش فابریک ccm

ردیفسایز آنالیزکارخانه فی کارخانهطول موجودی نحوه پرداخت
1 100*100 5sp مشهد 12350 6 متری - پول پیش
2 100*100 5sp تهران 12950 6 متری - پول پیش
3 100*100   ساوه 12350 6 متری - پول پیش
4 125*125 5sp اصفهان 12300 6 متری - پول پیش
5 125*125 5sp یزد 12300 6 متری - پول پیش
6 125*125 5sp مشهد 12400 6 متری - پول پیش
7 125*125 5sp ساوه 12300 6 متری - پول پیش
8 125*125 5sp ابهر 12400 6 متری - پول پیش
9 125*125 5sp یزد 12300 6 متری - پول پیش
10120*1205spتهران12506 متری-پول پیش
11 125*125 5sp تبریز 12500 6 متری - پول پیش
12 150*150 5sp تبریز 12500 6 متری - پول پیش
13 150*150 5sp اردبیل 12400 6 متری - پول پیش
14 150*150 5sp اصفهان 12400 6 متری - پول پیش
15 150*150 5sp همدان 12500 6 متری - پول پیش
16 150*150 5sp مشهد 12500 6 متری - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت شمش فولادی
برچسب‌ها: لیست قیمت شمش فابریک , اخرین قیمت شمش فابریک , جدیدترین قیمت شمش فابریک , ارزانترین قیمت شمش فابریک , متوسط قیمت شمش فابریک

تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴ | 12:55 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1
12
90
IPE ترک سنگین شاخه
-
2350000
 
2
12
105
IPE ترک سبک شاخه
- -  
3
12
-
IPE ذوب آهن شاخه 2470000
-
4 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 16950    
5 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2680000 -  
6 14 130 IPE اهواز شاخه
-
-  
7 14 136.5 IPE ناب تبریز (سنگین)
کیلو - 17300
8 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
9 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه -
-
10 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - -
11 14 - IPE ترک سبک شاخه - -
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو - 16970  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3270000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه - -
4 16 175 IPE تبریز شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 16530  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3790000 -  
3 18 - IPE ترک سنگین شاخه -
-
4 18 - IPE شاهین بناب
شاخه -- -
5
18
-
IPE آرین فولاد
شاخه - -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 61700000 22330  
2 20 213 IPE اهواز شاخه - -  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه - -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - -
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه - -  
6 20 - IPE ترک سبک شاخه - -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه - -
8 20 - IPE کره شاخه - -
9 20 240 IPE روس
شاخه 4920000 -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7220000 22330  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - -  
3 22 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 22 - IPE صفاطوس شاخه - -
5 22 320 IPE ترک سنگین شاخه -
-
6 22 285 IPE چین/بندر امام شاخه - -
7 22 305 IPE کره   -
-
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8420000 22330  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه - -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین/بندر امام شاخه - -
6 24 - IPE کره شاخه -8300000 -
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 9920000 22330  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه - -
3 27 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه - -
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30
515
IPE ترک  هم وزن
شاخه - -
2 30 - IPE / روس
شاخه 10350000
-
3
30
507
IPE ذوب آهن
شاخه 12400000
 
 

موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیر اهن , فروش تیراهن کرمانشاه , فروش تیراهن صفا توس , فروش تیراهن اهواز , فروش تیراهن ذوبی

تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴ | 12:39 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردکویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 - - پول پیش
2 12
کلاف
a1 16650 16650
پول پیش
3
8 کلاف a2 - - پول پیش
4 10 کلاف
a3 - - پول پیش
5 12
کلاف
a3 - - پول پیش
6 8
شاخه a1 - - پول پیش
7 12
شاخه a3 15400 15400 پول پیش
8 14
شاخه
a3
15200 15200 پول پیش
9 18
شاخه
a3 15050 - پول پیش
10 22-25
شاخه
a3 15050 15050 پول پیش
11 32 شاخه
a3 15100 15100 پول پیش
12 36و40

شاخه

a3 16000 16000 پول پیش

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15450
15550 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15350
15450 پول پیش
3 12 شاخه
a3 14850
14950 پول پیش
4 14 شاخه
a3 14850
14950 پول پیش

5

16-32 شاخه a3 14850
14950 پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2
14 شاخه
a3 14750 14750 پول پیش
3 28 شاخه
a3 14750
14750 پول پیش

4

32 شاخه
a3 14800 14800 پول پیش

 میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 15300 15300 پول پیش
2 10 شاخه a2 14800
14800 پول پیش
3 12 شاخه a2 14500 14500 پول پیش
4 14 شاخه a2 14200

14280

پول پیش

5

16 شاخه a3 14200
14280
پول پیش
6 16-22
شاخه a3 - - پول پیش

میلگردامیر کبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15420 15420 پول پیش
2 12 شاخه a3 14920 14920 پول پیش
3 14
شاخه a3 14330
14330 پول پیش
4 20 شاخه a3 14330 14330 پول پیش
5 22
شاخه a3 14330 14330 پول پیش
6 25 شاخه a3 14330 - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴ | 12:25 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |

 

دیفسایز وزن تقریبی طول کارخانه قیمت کارخانه قیمت بنگاهنحوه پرداخت
1 8 42 کوتاه ناب تبریز 15000
- پول پیش  
2
8 84 بلند ناب تبریز 15000 - پول پیش  
3 10 51 کوتاه ناب تبریز 15300
- پول پیش  
4 10 102 بلند ناب تبریز 15300 - پول پیش  
5 12 62 کوتاه ناب تبریز 15000 - پول پیش  
6 12 124 بلند ناب تبریز 15000 - پول پیش
7 14 72 کوتاه ناب تبریز 16400 - پول پیش
8 14 144 بلند ناب تبریز 16400 - پول پیش
9 16 83 کوتاه ناب تبریز 16400 -
پول پیش
10 16 166 بلند ناب تبریز 16400 - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت نبشی وناودانی
برچسب‌ها: قیمت بروز ناودانی ناب تبریز , ناودانی صبای منظومه

تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴ | 12:6 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |

نبشی ناب تبریز

ردیفسایز وزن(کیلو) کارخانه فی کارخانهطول قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 3*3 7.5 ناب تبریز 15100 6 - پول پیش
2 3*4 11 ناب تبریز 14900 6 - پول پیش
3 4*4 14 ناب تبریز 14900 6 - پول پیش
4 3*5 15 ناب تبریز 15100 6 - پول پیش
5 4*5 18 ناب تبریز 15000 6 - پول پیش
6 5*5 22 ناب تبریز 14900 6 -
پول پیش
7 4*6 23 ناب تبریز 15100 6 -
پول پیش
8 5*6 27 ناب تبریز 15000 6 - پول پیش
9 6*6 32 ناب تبریز 14900 6 - پول پیش
106*738ناب تبریز159006-پول پیش
11 7*7 42
ناب تبریز - 6 - پول پیش
12 6*8 45
ناب تبریز 15400 6 - پول پیش
13 7*8 48 ناب تبریز 15300 6 - پول پیش
14 8*8 58 ناب تبریز - 6 - پول پیش
15 10*10 90 ناب تبریز - 6 - پول پیش
16 10*10 180 ناب تبریز 15800 12
- پول پیش

نبشی آریان فولاد

ردیفسایز وزن(کیلو) کارخانه فی کارخانهطول قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 5*5 23 آرین
14490
6 - پول پیش
2 6*6 31 آرین
14490 6 - پول پیش
3 8*8 58 آرین
15430 6 - پول پیش
4 10*10 88 آرین
15430 6 - پول پیش
5 12*12 128 آرین
15430 6
- پول پیش

نبشی صبای منظومه

ردیف سایزوزن تقریبی کارخانه فی کارخانه طول قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 4*4 - منظومه - 6 - پول پیش
2 5*5 22 منظومه 14980 6 - پول پیش
3 6*6 32 منظومه - 6 - پول پیش
4 8*8 55 منظومه 14780 6 -
پول پیش

موضوعات مرتبط: نبشی
برچسب‌ها: قیمت بروز نبشی ناب تبریز , نبشی اریان فولاد , نبشی صبای منظومه , فروش نبشی ناب تیریز , فروش نبشی اریان فولاد

تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴ | 12:3 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15150 15150 پول پیش
2 14 شاخه a3 14850 14900 پول پیش
3 16-18
شاخه a3 14350
14370
پول پیش
4 20 شاخه a3 14350 14370 پول پیش
5 22-25
شاخه a3 14350 14370
پول پیش
6 28 شاخه a3 14800 14870 پول پیش

میلگردپارس آسیا فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2   - پول پیش
2 18 شاخه a3   - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه
a3

14600

14600 پول پیش
2
18 شاخه 
a3 14400 14400
پول پیش
3 22 شاخه 
a3 - - پول پیش

4

25
شاخه
a3 - - پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 - - پول پیش
2 10
شاخه a2 15600 15650 پول پیش
3
12
شاخه a3 15500 15550 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 15050 15050 پول پیش
5 28 شاخه a3 15050 15050 پول پیش
6 32 شاخه a3

15050

15050 پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 14700 14700 پول پیش
2 12 شاخه a2 14550 14550 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 14350 14350 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد کارخانجات , قیمت میلگرد در اردبیل , قیمت میلگرد در تبریز , فروش عمده میلگرد تهران , میلگرد 1475

تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴ | 11:50 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
دیفسایز کارخانه حالت 1.52
2.5
3

نحوه پرداخت

1 10*20 پروفیل جهان
6 متری - 17850 - - پول پیش
2 20*20 پروفیل جهان 6متری - 17250
- - پول پیش
3
10*25 پروفیل جهان 6متری - 17550
- - پول پیش
4 25*25 پروفیل جهان 6متری - 17100 - - پول پیش
5 10*30 پروفیل جهان 6متری - 17250
- - پول پیش
6 20*30 پروفیل جهان 6متری -
17100 - - پول پیش
7 سایزهای بالا پروفیل جهان 6 متری -
-
18100 19000 پول پیش
8
20*10
فولاد تبریز
6 متری
- 17800 - - پول پیش
9 25*10 فولاد تبریز 6 متری - 17600 -   پول پیش
10 25*15 فولاد تبریز 6 متری - 17300 -   پول پیش
11 30*10 فولاد تبریز 6 متری - 17300 -   پول پیش
12 20*20 فولاد تبریز 6 متری - 17250 -   پول پیش
13
25*25 فولاد تبریز 6 متری - 17300 -   پول پیش
1410*20
هیربد6 متری-18000--پول پیش
15 20*20 هیربد 6 متری
- 17300 -   پول پیش
16
10*25 هیربد 6 متری - 17600 -   پول پیش
17
25*25 هیربد 6 متری - 17200 -   پول پیش
18 10*30 هیربد 6 متری - 17300 -   پول پیش
19 20*30 هیربد 6 متری - 17200 -   پول پیش
2010*20صدرا 6 متری-18050--پول پیش
21
20*20 صدرا 6 متری
- 17200 -   پول پیش
22 20*30 صدرا 6 متری
- 17000 -   پول پیش
23 10*30 صدرا 6 متری
-
17100 -   پول پیش
24 سایر سایزها صدرا 6 متری - - 18400 19500 پول پیش
25 20*20 تهران شرق 6 متری - 17200 - - پول پیش
2620*30تهران شرق6 متری-17050 -پول پیش
27
10*20 تهران شرق 6 متری
-
17700 -
-
پول پیش
28 25*10
تهران شرق 6 متری - 17500 - -
پول پیش
29 مکزیکی
تهران شرق 6 متری -
17200 - -
پول پیش
30سایر سایزهاتهران شرق6 متری19000-18200-پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت پروفیل
برچسب‌ها: قیمت بروزپروفیل جهان , پروفیل صدرا , پروفیل فولاد مهر تبریز , پروفیل تهران شرق , پروفیل هیربد

تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴ | 11:37 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 -
-
پول پیش
2 16 شاخه a3 14400 14400
پول پیش
3 20 شاخه a3 14400 14400 پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2   - پول پیش
2 20 شاخه a3   - پول پیش
3 22 شاخه a3   - پول پیش

میلگردکیان ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3     پول پیش
2 16-18 شاخه a2 14100 14150 پول پیش
3 20 شاخه a3 14100 14150 پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 -
- پول پیش
2 14-28 شاخه a3 14950
14950 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
15600 15600 پول پیش
1 10 شاخه a2 15600 15600 پول پیش
2 12
شاخه a3 15100 15100 پول پیش
3 14-18 شاخه a3 14600 14600 پول پیش
4
20-25 شاخه a3 14600 14600 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: آخرین قیمت میلگرد جدیدترین قیمت میلگرد ارزانترین م

تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴ | 10:54 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 14970
14970 پول پیش
2 12-10 شاخه
a2 14370

14370

پول پیش
3 14-18 شاخه a3 14170

14170

پول پیش

 

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 14970
14970 پول پیش
2 10
شاخه a2 14370
14370 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10
شاخه
a2
14350 14350 پول پیش  
2
12 شاخه a3 14350 14350 پول پیش
3
14
شاخه a3
14300 14300 پول پیش
4 20 شاخه a3 14250 14250 پول پیش
5
22 شاخه a3

14250

14250

پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴ | 10:48 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
قیمت بروز ورق

ردیفضخامتحالتسایزکارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانه
1 2 رول 1 روس-بندر
- -
2 2 رول 1.25 روس - -
3 2 شیت 1 روس

16000

-
4 2 شیت 1.25 روس - -
5 2.5 شیت 1*2 مبارکه 17500 -
6 2.5 شیت 2.5*1.25 مبارکه 17500 -
7 2.5 رول 1.25 سبا - -
8 2.5 رول 1.25 مبارکه - -
9 3 شیت 1.5*6 مبارکه 17800 17500
10 3 رول 1.5 فولاد
- -
11 4 شیت 1.5*6 سبا
- -
12 4 شیت 1.5*6 مبارکه 18200 17950
13 5 رول 1.5 سبا - -
14 5 شیت 1.5*6 مبارکه 18600 18200
15 6 رول 1.5*6 مبارکه st33
- -
16 6 شیت 1.5*6 مبارکه 18400 17950
17 8 شیت 1.5*6 سبا 18100 17800
18 8 شیت 1.5*6 مبارکه
18500 -
19 10 شیت 1.5*6 مبارکه 18300 -
20 10 شیت 1.5*6 سبا 17800 17700
21 12 شیت 1.5*6 سبا 18400 17850
22 12 شیت 1.5*6 مبارکه 18700 -
23 15 شیت 1.5*6 مبارکه 19000 18850

موضوعات مرتبط: قیمت ورق
برچسب‌ها: قیمت ورق , ورق اکسین , فروش ورق سیاه , قیمت ورق فولاد مبارکه , قیمت ورق st52

تاريخ : یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۴ | 16:12 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردکویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 - - پول پیش
2 12
کلاف
a1 16650 16650
پول پیش
3
8 کلاف a2 - - پول پیش
4 10 کلاف
a3 - - پول پیش
5 12
کلاف
a3 - - پول پیش
6 8
شاخه a1 - - پول پیش
7 12
شاخه a3 15400 15400 پول پیش
8 14
شاخه
a3
15200 15200 پول پیش
9 16
شاخه
a3 15200 15200 پول پیش
10 22-25
شاخه
a3 15050 15050 پول پیش
11 32 شاخه
a3 15100 15100 پول پیش
12 36و40

شاخه

a3 16000 16000 پول پیش

میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 - - پول پیش
2 8
کلاف
a1 15950 15950 پول پیش
3
8 کلاف a2 15950 15950 پول پیش
4 10 کلاف
a1 15950 15950 پول پیش
5 10
شاخه
a2 15850 15850 پول پیش
6 12
شاخه a3 - - پول پیش
7 14
شاخه a3 14700 14700 پول پیش
8 16
شاخه
a3
14700 14750 پول پیش
9 22 شاخه
a3 14550 14550 پول پیش
10 25
شاخه
a3 14550 14550 پول پیش
11 32 شاخه
a3 14700 14700 پول پیش
12 36,40 شاخه a3 15550 15550 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16
شاخه a3 14350 14350 پول پیش
2 25-22 شاخه a3

14350

14350 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۴ | 13:2 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
 

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1
12
90
IPE ترک سنگین شاخه
-
2350000
 
2
12
105
IPE ترک سبک شاخه
- -  
3
12
-
IPE ذوب آهن شاخه 2470000
-
4 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 17030    
5 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2680000 -  
6 14 130 IPE اهواز شاخه
-
-  
7 14 136.5 IPE ناب تبریز (سنگین)
کیلو - 17700
8 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
9 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه -
-
10 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - -
11 14 - IPE ترک سبک شاخه - -
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو - 16970  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3290000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه - -
4 16 175 IPE تبریز شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 16630  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3830000 -  
3 18 - IPE ترک سنگین شاخه -
-
4 18 - IPE شاهین بناب
شاخه -- -
5
18
-
IPE آرین فولاد
شاخه - -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 61700000 22330  
2 20 213 IPE اهواز شاخه - -  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه - -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - -
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه -
-4580000  
6 20 - IPE ترک سبک شاخه - -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه - -
8 20 - IPE کره شاخه - -
9 20 240 IPE روس
شاخه 4920000 -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7220000 22330  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - -  
3 22 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 22 - IPE صفاطوس شاخه - -
5 22 320 IPE ترک سنگین شاخه -
-
6 22 285 IPE چین/بندر امام شاخه - -
7 22 305 IPE کره   -
-
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8420000 22330  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه - -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین/بندر امام شاخه - -
6 24 - IPE کره شاخه -8300000 -
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 9920000 22330  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه - -
3 27 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه - -
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30
515
IPE ترک  هم وزن
شاخه - -
2 30 - IPE / روس
شاخه 10350000
-
3
30
507
IPE ذوب آهن
شاخه 12400000

موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیر اهن , فروش تیراهن کرمانشاه , فروش تیراهن صفا توس , فروش تیراهن اهواز , فروش تیراهن ذوبی

تاريخ : یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۴ | 12:49 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15400 15400 پول پیش
2 12 شاخه a3 15300 15300 پول پیش
3 14-25 شاخه a3 15000 15000

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15550
15550 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15450
15450 پول پیش
3 12 شاخه
a3 14950
14950 پول پیش
4 14 شاخه
a3 14950
14950 پول پیش

5

16-32 شاخه a3 14950
14950 پول پیش

میلگردظفر بناب

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 15500
15530 پول پیش
2 10 شاخه
a2 15300
15330 پول پیش
3 12 شاخه
a2 14800
14830 پول پیش
4 14 شاخه
a2 14800 14830 پول پیش
5 16 شاخه
a2 14800 14830 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 14800 14830 پول پیش
9 28 شاخه
a2

15300

15330

پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 - - پول پیش
2 10
شاخه a2 15650 15650 پول پیش
3
12
شاخه a3 15550 15550 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 15050 15050 پول پیش
5 28 شاخه a3 15050 15050 پول پیش
6 32 شاخه a3

15050

15050 پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2
14 شاخه
a3 14750 14750 پول پیش
3 28 شاخه
a3 14750
14750 پول پیش

4

32 شاخه
a3 14800 14800 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد کارخانجات , قیمت میلگرد در اردبیل , قیمت میلگرد در تبریز , فروش عمده میلگرد تهران , میلگرد 1475

تاريخ : یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۴ | 12:49 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 14650
14650 پول پیش
2 14 شاخه a2 14650
14650 پول پیش
3 16 شاخه a2 14650

14650

پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 15300 15300 پول پیش
2 10 شاخه a2 14800
14800 پول پیش
3 12 شاخه a2 14500 14500 پول پیش
4 14 شاخه a2 14200

14280

پول پیش

5

16 شاخه a3 14200
14280
پول پیش
6 16-22
شاخه a3 - - پول پیش

میلگردامیر کبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15420 15420 پول پیش
2 12 شاخه a3 14920 14920 پول پیش
3 14
شاخه a3 14330
14330 پول پیش
4 20 شاخه a3 14330 14330 پول پیش
5 22
شاخه a3 14330 14330 پول پیش
6 25 شاخه a3 14330 - پول پیش

میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 14900
14900 پول پیش
2 14 شاخه a3 14780 14900 پول پیش
3 16 شاخه a3 14900
- پول پیش
4 18 شاخه a3 14650 14700 پول پیش
5 20 شاخه a3 14600 14700 پول پیش
6 22 شاخه a3 14600 14650 پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 14700 14700 پول پیش
2 12 شاخه a2 14550 14550 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 14350 14350 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد میانه , قیمت میلگرد تبریز , میلگرد در بنگاه تهران , قیمت میلگردسبدی , قیمت میلگرد از مبادی

تاريخ : یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۴ | 12:43 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |

نبشی ناب تبریز

ردیفسایز وزن(کیلو) کارخانه فی کارخانهطول قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 3*3 7.5 ناب تبریز 15100 6 - پول پیش
2 3*4 11 ناب تبریز 14900 6 - پول پیش
3 4*4 14 ناب تبریز 14900 6 - پول پیش
4 3*5 15 ناب تبریز 15100 6 - پول پیش
5 4*5 18 ناب تبریز 15000 6 - پول پیش
6 5*5 22 ناب تبریز 14900 6 -
پول پیش
7 4*6 23 ناب تبریز 15100 6 -
پول پیش
8 5*6 27 ناب تبریز 15000 6 - پول پیش
9 6*6 32 ناب تبریز 14900 6 - پول پیش
106*738ناب تبریز159006-پول پیش
11 7*7 42
ناب تبریز - 6 - پول پیش
12 6*8 45
ناب تبریز 15400 6 - پول پیش
13 7*8 48 ناب تبریز 15300 6 - پول پیش
14 8*8 58 ناب تبریز - 6 - پول پیش
15 10*10 90 ناب تبریز - 6 - پول پیش
16 10*10 180 ناب تبریز 15800 12
- پول پیش

نبشی آریان فولاد

ردیفسایز وزن(کیلو) کارخانه فی کارخانهطول قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 5*5 23 آرین
14490
6 - پول پیش
2 6*6 31 آرین
14490 6 - پول پیش
3 8*8 58 آرین
15430 6 - پول پیش
4 10*10 88 آرین
15430 6 - پول پیش
5 12*12 128 آرین
15430 6
- پول پیش

نبشی صبای منظومه

ردیف سایزوزن تقریبی کارخانه فی کارخانه طول قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 4*4 - منظومه - 6 - پول پیش
2 5*5 22 منظومه 14980 6 - پول پیش
3 6*6 32 منظومه - 6 - پول پیش
4 8*8 55 منظومه 14780 6 -
پول پیش

موضوعات مرتبط: نبشی
برچسب‌ها: قیمت بروز نبشی ناب تبریز , نبشی اریان فولاد , نبشی صبای منظومه , فروش نبشی ناب تیریز , فروش نبشی اریان فولاد

تاريخ : یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۴ | 11:53 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
دیفسایز کارخانه حالت 1.52
2.5
3

نحوه پرداخت

1 10*20 پروفیل جهان
6 متری - 17850 - - پول پیش
2 20*20 پروفیل جهان 6متری - 17250
- - پول پیش
3
10*25 پروفیل جهان 6متری - 17550
- - پول پیش
4 25*25 پروفیل جهان 6متری - 17100 - - پول پیش
5 10*30 پروفیل جهان 6متری - 17250
- - پول پیش
6 20*30 پروفیل جهان 6متری -
17100 - - پول پیش
7 سایزهای بالا پروفیل جهان 6 متری -
-
18100 19000 پول پیش
8
20*10
فولاد تبریز
6 متری
- 17800 - - پول پیش
9 25*10 فولاد تبریز 6 متری - 17600 -   پول پیش
10 25*15 فولاد تبریز 6 متری - 17300 -   پول پیش
11 30*10 فولاد تبریز 6 متری - 17300 -   پول پیش
12 20*20 فولاد تبریز 6 متری - 17250 -   پول پیش
13
25*25 فولاد تبریز 6 متری - 17300 -   پول پیش
1410*20
هیربد6 متری-17550--پول پیش
15 20*20 هیربد 6 متری
- 16850 -   پول پیش
16
10*25 هیربد 6 متری - 17250 -   پول پیش
17
25*25 هیربد 6 متری - 16850 -   پول پیش
18 10*30 هیربد 6 متری - 16950 -   پول پیش
19 20*30 هیربد 6 متری - 16850 -   پول پیش
2010*20صدرا 6 متری-18050--پول پیش
21
20*20 صدرا 6 متری
- 17200 -   پول پیش
22 20*30 صدرا 6 متری
- 17000 -   پول پیش
23 10*30 صدرا 6 متری
-
17100 -   پول پیش
24 سایر سایزها صدرا 6 متری - - 18400 19500 پول پیش
25 20*20 تهران شرق 6 متری - 17200 - - پول پیش
2620*30تهران شرق6 متری-17050 -پول پیش
27
10*20 تهران شرق 6 متری
-
17700 -
-
پول پیش
28 25*10
تهران شرق 6 متری - 17500 - -
پول پیش
29 مکزیکی
تهران شرق 6 متری -
17200 - -
پول پیش
30سایر سایزهاتهران شرق6 متری19000-18200-پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت پروفیل
برچسب‌ها: قیمت بروزپروفیل جهان , پروفیل صدرا , پروفیل فولاد مهر تبریز , پروفیل تهران شرق , پروفیل هیربد

تاريخ : یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۴ | 11:47 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 -
- پول پیش
2 14-28 شاخه a3 14950
14800 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
15600 15600 پول پیش
1 10 شاخه a2 15600 15600 پول پیش
2 12
شاخه a3 15100 15100 پول پیش
3 14-18 شاخه a3 14600 14600 پول پیش
4
20-25 شاخه a3 14600 14600 پول پیش

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15150 15150 پول پیش
2 14 شاخه a3 14770 14900 پول پیش
3 16-18
شاخه a3 14370
14400
پول پیش
4 20 شاخه a3 14370 14400 پول پیش
5 22-25
شاخه a3 14370 14400
پول پیش
6 28 شاخه a3 14870 14900 پول پیش

میلگردپارس آسیا فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2   - پول پیش
2 18 شاخه a3   - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه
a3

14600

14600 پول پیش
2
18 شاخه 
a3 14400 14400
پول پیش
3 22 شاخه 
a3 - - پول پیش

4

25
شاخه
a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد کارخانجات , قیمت میلگرد در اردبیل , قیمت میلگرد در تبریز , فروش عمده میلگرد تهران , میلگرد 1475

تاريخ : یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۴ | 11:20 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 14970
14970 پول پیش
2 12-10 شاخه
a2 14370

14370

پول پیش
3 14-18 شاخه a3 14170

14170

پول پیش

 

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 14970
14970 پول پیش
2 10
شاخه a2 14370
14370 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10
شاخه
a2
14350 14350 پول پیش  
2
12 شاخه a3 14350 14350 پول پیش
3
14
شاخه a3
14300 14300 پول پیش
4 20 شاخه a3 14250 14250 پول پیش
5
22 شاخه a3

14250

14250

پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۴ | 10:43 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
قیمت بروز ورق

ردیفضخامتحالتسایزکارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانه
1 2 رول 1 روس-بندر
- -
2 2 رول 1.25 روس - -
3 2 شیت 1 روس

16200

-
4 2 شیت 1.25 روس - -
5 2.5 شیت 1*2 مبارکه 17500 -
6 2.5 شیت 2.5*1.25 مبارکه 17500 -
7 2.5 رول 1.25 سبا - -
8 2.5 رول 1.25 مبارکه - -
9 3 شیت 1.5*6 مبارکه 17800 17500
10 3 رول 1.5 فولاد
- -
11 4 شیت 1.5*6 سبا
- -
12 4 شیت 1.5*6 مبارکه 18200 17950
13 5 رول 1.5 سبا - -
14 5 شیت 1.5*6 مبارکه 18600 18200
15 6 رول 1.5*6 مبارکه st33
- -
16 6 شیت 1.5*6 مبارکه 18400 17950
17 8 شیت 1.5*6 سبا 18100 17800
18 8 شیت 1.5*6 مبارکه
18500 -
19 10 شیت 1.5*6 مبارکه 18300 -
20 10 شیت 1.5*6 سبا 17800 17700
21 12 شیت 1.5*6 سبا 18400 17850
22 12 شیت 1.5*6 مبارکه 18700 -
23 15 شیت 1.5*6 مبارکه 19000 18850

موضوعات مرتبط: قیمت ورق
برچسب‌ها: قیمت ورق , ورق اکسین , فروش ورق سیاه , قیمت ورق فولاد مبارکه , قیمت ورق st52

تاريخ : شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۴ | 17:8 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 - - پول پیش
2 10
شاخه a2 15650 - پول پیش
3
12
شاخه a3 15550 - پول پیش
4 14-25
شاخه a3 15050 - پول پیش
5 28 شاخه a3 15050 - پول پیش
6 32 شاخه a3

15050

- پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 22-20
شاخه a3 14350 - پول پیش
2 25 شاخه a3

14350

- پول پیش

میلگردظفر بناب

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 15530
- پول پیش
2 10 شاخه
a2 15330
- پول پیش
3 12 شاخه
a2 14830
- پول پیش
4 14 شاخه
a2 14830 - پول پیش
5 16 شاخه
a2 14830 - پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 14830 - پول پیش
9 28 شاخه
a2

15330

-

پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۴ | 13:58 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 14700 - پول پیش
2 12 شاخه a2 14550 - پول پیش
3 14-22 شاخه a3 14350 - پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15400 - پول پیش
2 12 شاخه a3 15300 - پول پیش
3 14-25 شاخه a3 15000 -

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15550
- پول پیش
2
10 شاخه
a3 15450
- پول پیش
3 12 شاخه
a3 14950
- پول پیش
4 14 شاخه
a3 14950
- پول پیش

5

16-32 شاخه a3 14950
- پول پیش

میلگردکویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 - - پول پیش
2 12
کلاف
a1 16650 -
پول پیش
3
8 کلاف a2 - - پول پیش
4 10 کلاف
a3 - - پول پیش
5 12
کلاف
a3 - - پول پیش
6 8
شاخه a1 - - پول پیش
7 12
شاخه a3 15400 - پول پیش
8 14
شاخه
a3
15200 - پول پیش
9 16
شاخه
a3 15200 - پول پیش
10 22-25
شاخه
a3 15050 - پول پیش
11 32 شاخه
a3 15100 - پول پیش
12 36و40

شاخه

a3 16000 - پول پیش

میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 - - پول پیش
2 8
کلاف
a1 15950 - پول پیش
3
8 کلاف a2 15950 - پول پیش
4 10 کلاف
a1 15950 - پول پیش
5 10
شاخه
a2 15850 - پول پیش
6 12
شاخه a3 - - پول پیش
7 14
شاخه a3 14700 - پول پیش
8 16
شاخه
a3
14750 - پول پیش
9 22 شاخه
a3 14550 - پول پیش
10 25
شاخه
a3 14550 - پول پیش
11 32 شاخه
a3 14700 - پول پیش
12 36,40 شاخه a3 15550 - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: میلگرد درمبادی , قیمت میلگرداردبیل , قیمت میلگردتبریز , فروش عمده میلگرد تهران , تاجر میلگرد تهران

تاريخ : شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۴ | 13:53 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
دیفسایز وزن تقریبی طول کارخانه قیمت کارخانه قیمت بنگاهنحوه پرداخت
1 8 42 کوتاه ناب تبریز 15000
- پول پیش  
2
8 84 بلند ناب تبریز 15000 - پول پیش  
3 10 51 کوتاه ناب تبریز 15300
- پول پیش  
4 10 102 بلند ناب تبریز 15300 - پول پیش  
5 12 62 کوتاه ناب تبریز 15000 - پول پیش  
6 12 124 بلند ناب تبریز 15000 - پول پیش
7 14 72 کوتاه ناب تبریز 16400 - پول پیش
8 14 144 بلند ناب تبریز 16400 - پول پیش
9 16 83 کوتاه ناب تبریز 16400 -
پول پیش
10 16 166 بلند ناب تبریز 16400 - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت نبشی وناودانی
برچسب‌ها: قیمت بروز ناودانی ناب تبریز , ناودانی صبای منظومه

تاريخ : شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۴ | 13:43 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 14650
- پول پیش
2 14 شاخه a2 14650
- پول پیش
3 16 شاخه a2 14650

-

 

 

پول پیش

 میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 15300 - پول پیش
2 10 شاخه a2 14800
- پول پیش
3 12 شاخه a2 14500 - پول پیش
4 14 شاخه a2 14280

-

پول پیش

5

16 شاخه a3 14280
-
پول پیش
6 16-22
شاخه a3 - - پول پیش

 میلگردامیر کبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15420 - پول پیش
2 12 شاخه a3 14920 - پول پیش
3 14-16
شاخه a3 14330
- پول پیش
4 18 شاخه a3 14330 - پول پیش
5 20
شاخه a3 14330 - پول پیش
6 25 شاخه a3 - - پول پیش

 میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 14900
- پول پیش
2 14 شاخه a3 14900 - پول پیش
3 16 شاخه a3 -
- پول پیش
4 18-20 شاخه a3 14700 - پول پیش
5 22 شاخه a3 14700 - پول پیش
6 25 شاخه a3 14650 - پول پیش

میلگرد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 15250 - پول پیش
2 12 شاخه a3,a2 14950 - پول پیش
3 14 شاخه a3,a2 14850 - پول پیش
4 16 شاخه a2 14850 - پول پیش

5

18 شاخه a2وa3 14650 - پول پیش
6 20 شاخه a2,a3 14650 - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: میلگرد درمبادی , قیمت میلگرد در اردبیل , قیمت میلگرد در تبریز , فروش عمده میلگرد تهران , تاجر میلگرد تهران

تاريخ : شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۴ | 13:41 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15150 - پول پیش
2 14 شاخه a3 14900 - پول پیش
3 16-18
شاخه a3 14400
-
پول پیش
4 20 شاخه a3 14400 - پول پیش
5 22-25
شاخه a3 14400 -
پول پیش
6 28 شاخه a3 14900 - پول پیش

میلگردپارس آسیا فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2   - پول پیش
2 18 شاخه a3   - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه
a3

14600

- پول پیش
2
18 شاخه 
a3 14400 -
پول پیش
3 22 شاخه 
a3 - - پول پیش

4

25
شاخه
a3 - - پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15650 - پول پیش
2 10 شاخه a3 15550 - پول پیش
3 12-14
شاخه a3 15000 - پول پیش
4 16 شاخه a3 15000 - پول پیش
5 18-25
شاخه a3 15000 - پول پیش
6 28-32 شاخه a3 15000 - پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2
14 شاخه
a3 14750 - پول پیش
3 28 شاخه
a3 14750
- پول پیش

4

32 شاخه
a3 14800 - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۴ | 13:36 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |

نبشی ناب تبریز

ردیفسایز وزن(کیلو) کارخانه فی کارخانهطول قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 3*3 7.5 ناب تبریز 15100 6 - پول پیش
2 3*4 11 ناب تبریز 14900 6 - پول پیش
3 4*4 14 ناب تبریز 14900 6 - پول پیش
4 3*5 15 ناب تبریز 15100 6 - پول پیش
5 4*5 18 ناب تبریز 15000 6 - پول پیش
6 5*5 22 ناب تبریز 14900 6 -
پول پیش
7 4*6 23 ناب تبریز 15100 6 -
پول پیش
8 5*6 27 ناب تبریز 15000 6 - پول پیش
9 6*6 32 ناب تبریز 14900 6 - پول پیش
106*738ناب تبریز159006-پول پیش
11 7*7 42
ناب تبریز - 6 - پول پیش
12 6*8 45
ناب تبریز 15400 6 - پول پیش
13 7*8 48 ناب تبریز 15300 6 - پول پیش
14 8*8 58 ناب تبریز - 6 - پول پیش
15 10*10 90 ناب تبریز - 6 - پول پیش
16 10*10 180 ناب تبریز 15800 12
- پول پیش

نبشی آریان فولاد

ردیفسایز وزن(کیلو) کارخانه فی کارخانهطول قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 5*5 23 آرین
14950
6 - پول پیش
2 6*6 31 آرین
14950 6 - پول پیش
3 8*8 58 آرین
15580 6 - پول پیش
4 10*10 88 آرین
-
6 - پول پیش
5 12*12 128 آرین
15580 6
- پول پیش

نبشی صبای منظومه

ردیف سایزوزن تقریبی کارخانه فی کارخانه طول قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 4*4 - منظومه - 6 - پول پیش
2 5*5 22 منظومه 14980 6 - پول پیش
3 6*6 32 منظومه - 6 - پول پیش
4 8*8 55 منظومه 14780 6 -
پول پیش

موضوعات مرتبط: نبشی
برچسب‌ها: قیمت بروز نبشی ناب تبریز , نبشی اریان فولاد , نبشی صبای منظومه , فروش نبشی ناب تیریز , فروش نبشی اریان فولاد

تاريخ : شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۴ | 12:59 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
 

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1
12
90
IPE ترک سنگین شاخه
-
2350000
 
2
12
105
IPE ترک سبک شاخه
- -  
3
12
-
IPE ذوب آهن شاخه 2470000
-
4 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 17030    
5 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2680000 -  
6 14 130 IPE اهواز شاخه
-
-  
7 14 136.5 IPE ناب تبریز (سنگین)
کیلو - 17700
8 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
9 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه -
-
10 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - -
11 14 - IPE ترک سبک شاخه - -
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو - 16970  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3290000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه - -
4 16 175 IPE تبریز شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 16630  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3830000 -  
3 18 - IPE ترک سنگین شاخه -
-
4 18 - IPE شاهین بناب
شاخه -- -
5
18
-
IPE آرین فولاد
شاخه - -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 61700000 22330  
2 20 213 IPE اهواز شاخه - -  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه - -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - -
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه -
-4580000  
6 20 - IPE ترک سبک شاخه - -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه - -
8 20 - IPE کره شاخه - -
9 20 240 IPE روس
شاخه 4920000 -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7220000 22330  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - -  
3 22 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 22 - IPE صفاطوس شاخه - -
5 22 320 IPE ترک سنگین شاخه -
-
6 22 285 IPE چین/بندر امام شاخه - -
7 22 305 IPE کره   -
-
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8420000 22330  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه - -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین/بندر امام شاخه - -
6 24 - IPE کره شاخه -8300000 -
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 9920000 22330  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه - -
3 27 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه - -
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30
515
IPE ترک  هم وزن
شاخه - -
2 30 - IPE / روس
شاخه 10350000
-
3
30
507
IPE ذوب آهن
شاخه 12400000

موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیر اهن , فروش تیراهن کرمانشاه , فروش تیراهن صفا توس , فروش تیراهن اهواز , فروش تیراهن ذوبی

تاريخ : شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۴ | 12:54 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
دیفسایز کارخانه حالت 1.52
2.5
3

نحوه پرداخت

1 10*20 پروفیل جهان
6 متری - 17850 - - پول پیش
2 20*20 پروفیل جهان 6متری - 17250
- - پول پیش
3
10*25 پروفیل جهان 6متری - 17550
- - پول پیش
4 25*25 پروفیل جهان 6متری - 17100 - - پول پیش
5 10*30 پروفیل جهان 6متری - 17250
- - پول پیش
6 20*30 پروفیل جهان 6متری -
17100 - - پول پیش
7 سایزهای بالا پروفیل جهان 6 متری -
-
18100 19000 پول پیش
8
20*10
فولاد تبریز
6 متری
- 17800 - - پول پیش
9 25*10 فولاد تبریز 6 متری - 17600 -   پول پیش
10 25*15 فولاد تبریز 6 متری - 17300 -   پول پیش
11 30*10 فولاد تبریز 6 متری - 17300 -   پول پیش
12 20*20 فولاد تبریز 6 متری - 17250 -   پول پیش
13
25*25