سرویس پیامک

دریافت قیمت بروز آهن آلات

بر روی موبایل با سرویس پیامک

ارسال کد پیامکی 80150 

بشماره 201825

بازرگانی آهن پارس آسیا
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
تلفن :
021-33652161   045-33638901-3
سایت : www.parsasia.ir
تجارة الحديد والصلب

تجارة الحديد والصلب
(الصادرات إلى العراق)


شراء وبيع جميع انواع الحديد
شراء مصهر الحديد والمتداول إيران
(حديد التسليح والصلب،و... )

تصدیر الحدید فی العراق بأسعار معقولة
نوعية جيدة
في وقت سريع بأقل تكلفة ممكنة


الصادرات إلى العراق (أربيل، السليمانية والبصرة وبغداد، وغيرها)
الاتصال 9647501410055+ أكبري
الاتصال إيران 982133652911+

موضوعات
برچسب‌ها
آرشیو
رتبه الکسا
پیوندهای روزانه
لینک دوستان
امکانات سایت

قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/ هیربد/ اهواز/ خرم آباد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14150  14150 پول پیش
2 10 شاخه A2  14050  14050 پول پیش
3 12 شاخه A3  13350  13350 پول پیش
4 14 شاخه A3  13350  13350 پول پیش
5 16  شاخه A3  13350  13350 پول پیش
6 18  شاخه A3  13350  13350 پول پیش
7 20 شاخه A3  13350  13350 پول پیش
8 22 شاخه A3  13350  13350 پول پیش
9 25 شاخه A3  13350  13350 پول پیش
10 28 شاخه A3  13350  13350 پول پیش
11 32 شاخه A3  13350  13350 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 16 شاخه A3 13150 13150 پول پیش
3 18  شاخه A3 13150 13150 پول پیش
4 20 شاخه A3 13150 13150 پول پیش
5 22 شاخه A3 13150 13150 پول پیش
6 25 شاخه A3 13150 13150 پول پیش

 میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A3  13050  13050 پول پیش
2 18 شاخه A3  13050  13050 پول پیش
3 20 شاخه A3  13050  13050 پول پیش
4 22 شاخه A3  13050  13050 پول پیش
5 25 شاخه A3  13050  13050 پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 کلاف A2 14900 14900 پول پیش
2 8 کلاف A3 14900 14900 پول پیش
3 8 شاخه A2 15000 15000 پول پیش
4 8 شاخه A3 15000 15000 پول پیش
5 10 کلاف A2 14900 14900 پول پیش
6 10 کلاف A3 14900 14900 پول پیش
7 10 شاخه A3 15000  15000 پول پیش
8 12 شاخه A3  -  - پول پیش
9 14-30 شاخه A3 13550  13550 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 13100 13100 پول پیش
2 12 شاخه A2 13100 13100 پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگردکاوه تبریز، ارگ تبریز، کویر کاشان، هیربد، اهواز
بازرگانی آهن پارس آسیا
میلگرد نیشابور / میلگرد شاهین بناب/ میلگرد ظفر بناب
میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 13520 13520 پول پیش
2 12 شاخه A3 13270 13270 پول پیش
3 14 شاخه A3 13000 13000 پول پیش
4 16  شاخه A3 13000 13000 پول پیش
5 18 شاخه A3 13000 13000 پول پیش
6 20 شاخه A3 13000 13000 پول پیش
7 22 شاخه A3 13000 13000 پول پیش
8 25 شاخه A3 13000 13000 پول پیش
9 28 شاخه A3 13000 13000 پول پیش
10 32 شاخه A3 13270 13270 پول پیش

 میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14350  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14200  14200 پول پیش
3 12  شاخه A3  13650  13650 پول پیش
4 14 شاخه A3  13650  13650 پول پیش
5 16 شاخه A3  13650  13650 پول پیش
6 18 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
7 20 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
8 22 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
9 25 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
10 28 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
11 32 شاخه A3  13650  13650  پول پیش

  میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14250  14250 پول پیش
2 10 شاخه A2  14050  14050 پول پیش
3 12 شاخه A3  13450  13500 پول پیش
4 14 شاخه A3  13450  13500 پول پیش
5 16 شاخه A3  13450  13500 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  13450  13500 پول پیش
7 28 شاخه A3  13450  13500 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : میلگرد نیشابور، میلگرد ذوب اصفهان، میلگرد شاهین بناب، میلگرد ظفر بناب
بازرگانی آهن پارس آسیا
میلگرد سیرجان/میلگرد حسن رود/میلگرد امیر کبیر/میلگرد بردسبر کرمان/میلگرد آریان فولاد
میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 14100  14100 پول پیش
2 12 شاخه A2 14100  14100 پول پیش
3 14 شاخه A2 13700  13700 پول پیش
4 16 شاخه A2 13700  13700 پول پیش
5 20-18 شاخه A2 13700  13700 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 13850  13850 پول پیش
2 10 شاخه A2 13150  13150 پول پیش
3 12  شاخه A2 13100  13100 پول پیش
4 14 شاخه A2 12900  12900 پول پیش
5 16 شاخه A3 12900  12900 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  14100  14100 پول پیش
2 12 شاخه A3  13700  13700 پول پیش
3 14  شاخه A3  13270  13270 پول پیش
4 16 شاخه A3  13170  13170 پول پیش
5 18 شاخه A3  13170  13170 پول پیش
6 20 شاخه A3  13170  13170 پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14100  14100 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  14100  14100 پول پیش
3 14 شاخه A2  13800  13800 پول پیش
4 16 شاخه A2  13800  13800 پول پیش
5 18  شاخه A2  13800  13800 پول پیش
6 20  شاخه  A2وA3 - - پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10-12 شاخه A2  13270  13300 پول پیش
2 14 شاخه A3  -  - پول پیش
3 16 شاخه A3  13070  13100 پول پیش
4 20-22 شاخه A3  13070  13100 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : میلگرد سیرجان، میلگرد حسن رود، میلگرد امیر کبیر، میلگرد بردسبر کرمان، میلگرد آریان فولاد
بازرگانی آهن پارس آسیا
میلگرد آذر امین فولاد/میلگرد میانه/میلگرد شاهرود/میلگرد زاگرس/میلگرد آریا ذوب /میلگرد کیان ابهر
میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14250  14250 پول پیش
2 10 شاخه A2 14150  14150 پول پیش
3 12 شاخه A3 13450  13450 پول پیش
4 14-25 شاخه A3 13450  13450 پول پیش
5 28 شاخه A3 13450  13450 پول پیش
6 32 شاخه A3 13450  13450 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  13350  13320 پول پیش
2 14-16 شاخه A3  13350  13320 پول پیش
3 18-32 شاخه A3  13350  13320 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14600  14600 پول پیش
2 12 شاخه A3  14300  14300 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  13400  13400 پول پیش
4 25-18 شاخه A3  13400  13400 پول پیش
5 32 شاخه A3  14300  14300 پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 13650 13650 پول پیش
2 16 شاخه A3 13450 13450 پول پیش
3 18 شاخه A3 13250 13250 پول پیش
4 20 شاخه A3 13250 13250 پول پیش
5 22 شاخه A3 13250 13250 پول پیش
6 25  شاخه  A3 13250 13250 پول پیش
6 28  شاخه  A3 13550 13550 پول پیش
7 32 شاخه A3 13550 13550 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  13150 13150 پول پیش
4 16 شاخه A3 13050 13050 پول پیش
5 18  شاخه  A3  - - پول پیش
6 20  شاخه  A3  13050 13050 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 18 شاخه A3  13000  13000 پول پیش
3 20 شاخه A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : میلگرد آذر امین فولاد، میلگرد میانه، میلگرد شاهرود، میلگرد زاگرس، میلگرد آریا ذوب
بازرگانی آهن پارس آسیا
میلگرد قزوین/میلگرد پارس آرمان/میلگرد آناهیتا گیلان/میلگرد ابهر/میلگرد پرشین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13820  13820 پول پیش
2 10-12 شاخه A2  13170  13170 پول پیش
3 14-16 شاخه A3  13170  13170 پول پیش
4 18 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13820  13820 پول پیش
2 10 شاخه A2  13170  13170 پول پیش
3 12 شاخه A3  13170  13170 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 -  14500 پول پیش
2 10 شاخه A2  14300  14300 پول پیش
3 12 شاخه A3  14000  14000 پول پیش
4 14-18 شاخه A3  13500  13500 پول پیش
5 20-25 شاخه A3  13500  13500 پول پیش

میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13050  13050 پول پیش
2 12 شاخه A3  13050  13050 پول پیش
3 14 شاخه A3  13050  13050 پول پیش
4 16 شاخه A3  13050  13050 پول پیش
5 18-25 شاخه A3  13050  13050 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  14050 13350 پول پیش
2 14 شاخه A2  13350  13350 پول پیش
3 16-18 شاخه A3  13100  13150 پول پیش
4 20-25 شاخه A3  13100  13150 پول پیش
5 28 شاخه A3  14050  14050 پول پیش
6 32 شاخه A3  13850  13850 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : میلگرد قزوین، میلگرد پارس آرمان، میلگرد آناهیتا گیلان، میلگرد ابهر، میلگرد پرشین فولاد
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/ هیربد/ اهواز/ خرم آباد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14150  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14050  14250 پول پیش
3 12 شاخه A3  13350  13550 پول پیش
4 14 شاخه A3  13350  13550 پول پیش
5 16  شاخه A3  13350  13550 پول پیش
6 18  شاخه A3  13350  13550 پول پیش
7 20 شاخه A3  13350  13550 پول پیش
8 22 شاخه A3  13350  13550 پول پیش
9 25 شاخه A3  13350  13550 پول پیش
10 28 شاخه A3  13350  13550 پول پیش
11 32 شاخه A3  13350  13550 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 13800 13850 پول پیش
2 16 شاخه A3 13150 13250 پول پیش
3 18  شاخه A3 13150 13250 پول پیش
4 20 شاخه A3 13150 13250 پول پیش
5 22 شاخه A3 13150 13250 پول پیش
6 25 شاخه A3 13150 13250 پول پیش

 میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A3  13050  13110 پول پیش
2 18 شاخه A3  13050  13110 پول پیش
3 20 شاخه A3  13050  13110 پول پیش
4 22 شاخه A3  13050  13110 پول پیش
5 25 شاخه A3  13050  13110 پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 کلاف A2 14900 - پول پیش
2 8 کلاف A3 14900 - پول پیش
3 8 شاخه A2 15000  - پول پیش
4 8 شاخه A3 15000 - پول پیش
5 10 کلاف A2 14900 - پول پیش
6 10 کلاف A3 14900 - پول پیش
7 10 شاخه A3 15000  - پول پیش
8 12 شاخه A3  -  - پول پیش
9 14-30 شاخه A3 13550  - پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 13100 13150 پول پیش
2 12 شاخه A2 13100 13150 پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

برچسب ها : قیمت میلگردکاوه تبریز، ارگ تبریز، کویر کاشان، هیربد، اهواز
بازرگانی آهن پارس آسیا
میلگرد نیشابور /میلگرد ذوب اصفهان/ میلگرد شاهین بناب/ میلگرد ظفر بناب
میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 13520 13550 پول پیش
2 12 شاخه A3 13270 13320 پول پیش
3 14 شاخه A3 13000 13100 پول پیش
4 16  شاخه A3 13000 13100 پول پیش
5 18 شاخه A3 13000 13100 پول پیش
6 20 شاخه A3 13000 13100 پول پیش
7 22 شاخه A3 13000 13100 پول پیش
8 25 شاخه A3 13000 13100 پول پیش
9 28 شاخه A3 13000 13100 پول پیش
10 32 شاخه A3 13270 13320 پول پیش

 میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14350  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14200  14200 پول پیش
3 12  شاخه A3  13650  13650 پول پیش
4 14 شاخه A3  13650  13650 پول پیش
5 16 شاخه A3  13650  13650 پول پیش
6 18 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
7 20 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
8 22 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
9 25 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
10 28 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
11 32 شاخه A3  13650  13650  پول پیش

  میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14250  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14050  14150 پول پیش
3 12 شاخه A3  13500  13600 پول پیش
4 14 شاخه A3  13500  13600 پول پیش
5 16 شاخه A3  13500  13600 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  13500  13600 پول پیش
7 28 شاخه A3  13500  13600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : میلگرد نیشابور، میلگرد ذوب اصفهان، میلگرد شاهین بناب، میلگرد ظفر بناب
بازرگانی آهن پارس آسیا
میلگرد سیرجان/میلگرد حسن رود/میلگرد امیر کبیر/میلگرد بردسبر کرمان/میلگرد آریان فولاد
میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 14100  14100 پول پیش
2 12 شاخه A2 14100  14100 پول پیش
3 14 شاخه A2 13700  13900 پول پیش
4 16 شاخه A2 13700  13900 پول پیش
5 20-18 شاخه A2 13700  13900 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 13850  13900 پول پیش
2 10 شاخه A2 13150  13200 پول پیش
3 12  شاخه A2 13100  13150 پول پیش
4 14 شاخه A2 12900  12950 پول پیش
5 16 شاخه A3 12900  12950 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  14100  14120 پول پیش
2 12 شاخه A3  13700  13770 پول پیش
3 14  شاخه A3  13270  13270 پول پیش
4 16 شاخه A3  13170  13170 پول پیش
5 18 شاخه A3  13170  13170 پول پیش
6 20 شاخه A3  13170  13170 پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14100  14100 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  14100  14100 پول پیش
3 14 شاخه A2  13800  13800 پول پیش
4 16 شاخه A2  13800  13800 پول پیش
5 18  شاخه A2  13800  13800 پول پیش
6 20  شاخه  A2وA3 - - پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10-12 شاخه A2  13300  13300 پول پیش
2 14 شاخه A3  -  13200 پول پیش
3 16 شاخه A3  13100  13100 پول پیش
4 20-22 شاخه A3  13100  13100 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : میلگرد سیرجان، میلگرد حسن رود، میلگرد امیر کبیر، میلگرد بردسبر کرمان، میلگرد آریان فولاد
بازرگانی آهن پارس آسیا
میلگرد آذر امین فولاد/میلگرد میانه/میلگرد شاهرود/میلگرد زاگرس/میلگرد آریا ذوب /میلگرد کیان ابهر
میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14250  14400 پول پیش
2 10 شاخه A2 14150  14300 پول پیش
3 12 شاخه A3 13450  13600 پول پیش
4 14-25 شاخه A3 13450  13600 پول پیش
5 28 شاخه A3 13450  13600 پول پیش
6 32 شاخه A3 13450  13600 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  13320  13350 پول پیش
2 14-16 شاخه A3  13320  13350 پول پیش
3 18-32 شاخه A3  13320  13350 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14600  14600 پول پیش
2 12 شاخه A3  14300  14300 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  13400  13500 پول پیش
4 25-18 شاخه A3  13400  13500 پول پیش
5 32 شاخه A3  14300  14300 پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 13650 13650 پول پیش
2 16 شاخه A3 13450 13500 پول پیش
3 18 شاخه A3 13250 13250 پول پیش
4 20 شاخه A3 13250 13250 پول پیش
5 22 شاخه A3 13250 13250 پول پیش
6 25  شاخه  A3 13250 13250 پول پیش
6 28  شاخه  A3 13550 13650 پول پیش
7 32 شاخه A3 13550 13650 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  13150 13250 پول پیش
4 16 شاخه A3 13050 - پول پیش
5 18  شاخه  A3  - - پول پیش
6 20  شاخه  A3  13050 13150 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 18 شاخه A3  13000  13100 پول پیش
3 20 شاخه A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : میلگرد آذر امین فولاد، میلگرد میانه، میلگرد شاهرود، میلگرد زاگرس، میلگرد آریا ذوب
بازرگانی آهن پارس آسیا
میلگرد قزوین/میلگرد پارس آرمان/میلگرد آناهیتا گیلان/میلگرد ابهر/میلگرد پرشین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13820  13920 پول پیش
2 10-12 شاخه A2  13170  13270 پول پیش
3 14-16 شاخه A3  13170  13270 پول پیش
4 18 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13820  13920 پول پیش
2 10 شاخه A2  13170  13270 پول پیش
3 12 شاخه A3  13170  13270 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14500  14500 پول پیش
2 10 شاخه A2  14300  14300 پول پیش
3 12 شاخه A3  14000  14000 پول پیش
4 14-18 شاخه A3  13500  13500 پول پیش
5 20-25 شاخه A3  13500  13500 پول پیش

میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13050  13050 پول پیش
2 12 شاخه A3  13050  13050 پول پیش
3 14 شاخه A3  13050  13050 پول پیش
4 16 شاخه A3  13050  13050 پول پیش
5 18-25 شاخه A3  13050  13050 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  13350  - پول پیش
2 14 شاخه A2  13350  13350 پول پیش
3 16-18 شاخه A3  13150  13150 پول پیش
4 20-25 شاخه A3  13150  13150 پول پیش
5 28 شاخه A3  14050  14050 پول پیش
6 32 شاخه A3  13850  13850 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : میلگرد قزوین، میلگرد پارس آرمان، میلگرد آناهیتا گیلان، میلگرد ابهر، میلگرد پرشین فولاد
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز ورق سیاه
قیمت بروز ورق سیاه 94/07/14

ردیفضخامتسایز
حالت
کارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1 2 1 رول m.m.k-بندر انزلی - 15100 پول پیش
2 2 1*2 شیت m.m.k 15800 - پول پیش
3 2.5 1.25*2.5 شیت مبارکه - - پول پیش
4 3 1.5*6 شیت مبارکه 16250 - پول پیش
5 3 1.5 رول مبارکه - 15900 پول پیش
6 3 1.25 رول سبا - 15900 پول پیش
7 4 1.5*6 شیت مبارکه 16300 - پول پیش
8 4 1.5 رول مبارکه - 16000 پول پیش
9 4.8 1.5 رول مبارکه - 15800 پول پیش
10 5 1.5*6 شیت مبارکه 16250 -  پول پیش
11 6 1.5*6 شیت مبارکه 16400 - پول پیش
12 6 1.5*6 شیت سبا 16250 - پول پیش
13 6 1.5 رول مبارکه - 15850 پول پیش
14 6 1.5*6 شیت فابریک مبارکه - - پول پیش
15 8 1.5*6 شیت مبارکه - - پول پیش
16 8 1.5*6 شیت فابریک مبارکه - - پول پیش
17 8 1.5*6 شیت سبا 16250 - پول پیش
18 10 1.5*6 شیت سبا

16250

15600 پول پیش
19 10 1.5*6 رول مبارکه

16450

15650 پول پیش
20 10 1.5*6 رول فابریک مبارکه

-

- پول پیش
21 12 1.5*6 شیت مبارکه - - پول پیش
22 12 1.5*6 شیت فابریک مبارکه - - پول پیش
23 12 1.5*6 شیت سبا 16300 15880 پول پیش
24 15 1.5*6 شیت مبارکه 16300 15600 پول پیش
25 15 1.5*6 شیت فابریک مبارکه - - پول پیش

نوع مطلب : قیمت ورق،
برچسب ها : قیمت ورق در بنگاه، فروش ورق سیاه، فروش ورق شیت، فروش ورق میارکه، قیمت ورق سیاه
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز ورق سیاه
قیمت بروز ورق سیاه 94/07/14

ردیفضخامتسایز
حالت
کارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1 2 1 رول m.m.k-بندر انزلی - 15100 پول پیش
2 2 1*2 شیت m.m.k 15800 - پول پیش
3 2.5 1.25*2.5 شیت مبارکه - - پول پیش
4 3 1.5*6 شیت مبارکه 16250 - پول پیش
5 3 1.5 رول مبارکه - 15900 پول پیش
6 3 1.25 رول سبا - 15900 پول پیش
7 4 1.5*6 شیت مبارکه 16300 - پول پیش
8 4 1.5 رول مبارکه - 16000 پول پیش
9 4.8 1.5 رول مبارکه - 15800 پول پیش
10 5 1.5*6 شیت مبارکه 16250 -  پول پیش
11 6 1.5*6 شیت مبارکه 16400 - پول پیش
12 6 1.5*6 شیت سبا 16250 - پول پیش
13 6 1.5 رول مبارکه - 15850 پول پیش
14 6 1.5*6 شیت فابریک مبارکه - - پول پیش
15 8 1.5*6 شیت مبارکه - - پول پیش
16 8 1.5*6 شیت فابریک مبارکه - - پول پیش
17 8 1.5*6 شیت سبا 16250 - پول پیش
18 10 1.5*6 شیت سبا

16250

15600 پول پیش
19 10 1.5*6 رول مبارکه

16450

15650 پول پیش
20 10 1.5*6 رول فابریک مبارکه

-

- پول پیش
21 12 1.5*6 شیت مبارکه - - پول پیش
22 12 1.5*6 شیت فابریک مبارکه - - پول پیش
23 12 1.5*6 شیت سبا 16300 15880 پول پیش
24 15 1.5*6 شیت مبارکه 16300 15600 پول پیش
25 15 1.5*6 شیت فابریک مبارکه - - پول پیش

نوع مطلب : قیمت ورق،
برچسب ها : قیمت ورق در بنگاه، فروش ورق سیاه، فروش ورق شیت، فروش ورق میارکه، قیمت ورق سیاه
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز مش شبکه
قیمت بروز مش 94/07/14

ردیفمحصولچشمه
ضخامت(نمره مفتول)
حالتوزن تقریبی(کیلو)قیمتنحوه پرداخت
1 مش شبکه مفتولی - 2الی 5 میل 2*6 - 22000 پول پیش
2 مش شبکه مفتولی 8*8 6 2*6 - 17900 پول پیش
3 مش شبکه مفتولی 10*10 6 2*6 61 17900 پول پیش
4 مش شبکه مفتولی 15*15 6 2*6 40 17900 پول پیش
5 مش شبکه مفتولی 20*20 6 2*6 32 17900 پول پیش
6 مش شبکه مفتولی 8*8 8 2*6 - 17900 پول پیش
7 مش شبکه مفتولی 10*10 8 2*6 110 17900 پول پیش
8 مش شبکه مفتولی 15*15 8 2*6 75 17900 پول پیش
9 مش شبکه مفتولی 20*20 8 2*6 53 17900 پول پیش
10 مش شبکه مفتولی 25*25 8 2*6 45 17900 پول پیش
11 مش شبکه مفتولی 30*30 8 2*6 - 17900 پول پیش
12 مش شبکه مفتولی 10*10 10 2*6 170 17900 پول پیش
13 مش شبکه مفتولی 15*15 10 2*6 112 17900 پول پیش
14 مش شبکه مفتولی 20*20 10 2*6 85 17900 پول پیش
15 مش شبکه مفتولی 25*25 10 2*6 70 17900 پول پیش
16 مش شبکه مفتولی 30*30 10 2*6 - 18300 پول پیش
17 مش شبکه مفتولی 10*10 12 2*6 256 18300 پول پیش
18 مش شبکه مفتولی 15*15 12 2*6 175 18300 پول پیش
19 مش شبکه مفتولی 20*20 12 2*6 128 18300 پول پیش
20 مش شبکه مفتولی 25*25 12 2*6 115 18300 پول پیش
21 مش شبکه مفتولی 30*30 12 2*6 85 18300 پول پیش

نوع مطلب : قیمت محصولات مفتولی،
برچسب ها : قیمت مش شبکه ای، قیمت بروز مش، فروش مش مفتول، فروش مش شبکه، قیمت مش شبکه مفتولی
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز نبشی و ناودانی

دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما www.telegram.me/parsasia1

قیمت نبشی  94/07/14

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
2 3*4   ناب تبریز 6 متری  14600 پول پیش
3 4*4   ناب تبریز 6 متری  14500 پول پیش
4 3*5   ناب تبریز 6متری  14500 پول پیش
5 4*5   ناب تبریز 6 متری  14500 پول پیش
6 5*5   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
7 4*6   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
8 5*6   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
9 6*6   ناب تبریز 6 متری - پول پیش
10 5*7   ناب تبریز 6 متری 15200 پول پیش
11 6*7   ناب تبریز 6 متری  15100 پول پیش
12 7*7   ناب تبریز 6 متری  15200 پول پیش
13 7*8   ناب تبریز 6 متری  14700 پول پیش
14 8*8   ناب تبریز 6 متری  14600 پول پیش
15 8*10   ناب تبریز 6 متری   پول پیش
16 10*10   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
17 5*5   آریان فولاد 6 متری  13900 پول پیش
18 6*6   آریان فولاد 6 متری  13900 پول پیش
19 8*8   آریان فولاد 6 متری  14650 پول پیش
20 10*10   آریان فولاد  6 متری  14650 پول پیش
21 12*12   آریان فولاد  6 متری  14650 پول پیش
22 5*5   صبای منظومه  6 متری  13680 پول پیش
23 6*6   صبای منظومه  6 متری  13680 پول پیش
24 8*8   صبای منظومه 6 متری  13680 پول پیش

 قیمت ناودانی  94/07/14

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
2 8   ناب تبریز 6 متری   پول پیش
3 8   ناب تبریز 12 متری   پول پیش
4 10   ناب تبریز 6متری   پول پیش
5 10   ناب تبریز 12 متری   پول پیش
6 12   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
7 12   ناب تبریز 12 متری  14400 پول پیش
8 14   ناب تبریز 6 متری   پول پیش
9 14   ناب تبریز 12 متری   پول پیش
10 16   ناب تبریز 6 متری  15900 پول پیش
11 16   ناب تبریز 12 متری  15900 پول پیش
12 6   صبای منظومه 6 متری  14680 پول پیش

نوع مطلب : قیمت نبشی وناودانی،
برچسب ها : قیمت نبشی و ناودانی، فروش عمده نبشی و ناودانی درب کارخانه، قیمت بنگاه، نبشی ناب تبریز
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز پروفیل

دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما  www.telegram.me/parsasia1

قیمت پروفیل 94/07/14

ردیفسایزکارخانهحالتضخامت (mm)
نحوه پرداخت
1.522.534
1 10*20 پروفیل جهان 6 متری - 17350 - - - پول پیش
2 20*20 پروفیل جهان 6 متری - 16750 - - - پول پیش
3 10*25 پروفیل جهان 6 متری - 17050 - - - پول پیش
4 25*25 پروفیل جهان 6متری - 16600 - - - پول پیش
5 10*30 پروفیل جهان 6 متری - 16750 - -  - پول پیش
6 20*30 پروفیل جهان 6 متری - 16600 - - - پول پیش
7 سایزهای بالا پروفیل جهان 6 متری 19200 - 17700 18200 18700 پول پیش
8 20*10 فولادتبریز 6 متری - 17500 - - - پول پیش
9 25*10 فولادتبریز 6 متری - 17300 - - - پول پیش
10 25*15 فولادتبریز 6 متری - 17000 - - - پول پیش
11 30*10 فولادتبریز 6 متری - 17000 - - - پول پیش
12 20*20 فولادتبریز 6 متری - 16950 - - - پول پیش
13 25*25 فولادتبریز 6 متری - 17000 - - - پول پیش
14 10*20 هیربد 6 متری - 17200 - - - پول پیش
15 20*20 هیربد 6 متری - 16600 - - - پول پیش
16 10*25 هیربد 6 متری - 16900 - - - پول پیش
17 25*25 هیربد 6 متری - 16450 - - - پول پیش
18 10*30 هیربد 6 متری - 16600 - - - پول پیش
19 20*30 هیربد 6 متری - 16400 - - - پول پیش
20 10*20 صدرا  6 متری - 17250 - - - پول پیش
21 20*20 صدرا  6 متری - 16800 - - - پول پیش
22 20*30 صدرا  6 متری - 16600 - - - پول پیش
23 10*30 صدرا  6 متری - 16700 - - - پول پیش
24 سایرسایزها صدرا 6 متری 18800   17700 18300 18500 پول پیش
25 20*20 تهران شرق  6 متری - 16700 - - - پول پیش
26 20*30 تهران شرق  6 متری - 16550 - - - پول پیش
27 10*20 تهران شرق  6 متری - 17300 - - - پول پیش
28 25*10 تهران شرق 6 متری -   - - - پول پیش
29 مکزیکی تهران شرق 6 متری - 17300 - - - پول پیش
30 سایر سایزها تهران شرق 6 متری 19000   17600 18100 18400 پول پیش
31 20*30 پروفیل صابری 6 متری   16500       پول پیش
32 20*20 پروفیل صابری 6 متری   16550       پول پیش
33 سایر سایزها پروفیل صابری 6 متری     17600 18100   پول پیش
34 20*20 پروفیل مشهد 6 متری   16950       پول پیش
35 30*20 پروفیل مشهد 6 متری   16850       پول پیش
36 سایر سایزها پروفیل مشهد 6 متری - -  -  -  - پول پیش
37  20*20 پروفیل گیلان 6 متری   16600       پول پیش
38  25*25 پروفیل گیلان 6 متری   16500       پول پیش
39  30*20 پروفیل گیلان 6 متری   16500       پول پیش
41 20*20 پروفیل یزد 6 متری   16900       پول پیش
42 20*30 پروفیل یزد 6 متری   16780       پول پیش
43 20*40 پروفیل یزد 6 متری   16620       پول پیش
44 30*30 پروفیل یزد 6 متری   16620       پول پیش
45 سایرسایزها پروفیل یزد 6 متری 17700   17300 17300   پول پیش

نوع مطلب : قیمت پروفیل،
برچسب ها : قیمت پروفیل جهان، پروفیل، فروش پروفیل، قیمت بروز پروفیل، فروش پروفیل از درب کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب
میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 13550 13550 پول پیش
2 12 شاخه A3 13320 13320 پول پیش
3 14 شاخه A3 13100 13100 پول پیش
4 16  شاخه A3 13100 13100 پول پیش
5 18 شاخه A3 13100 13100 پول پیش
6 20 شاخه A3 13100 13100 پول پیش
7 22 شاخه A3 13100 13100 پول پیش
8 25 شاخه A3 13100 13100 پول پیش
9 28 شاخه A3 13100 13100 پول پیش
10 32 شاخه A3 13320 13320 پول پیش

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  -  - پول پیش
2 14 شاخه A3 -  - پول پیش
3 16 شاخه A3 - - پول پیش
4 18 شاخه A3 - - پول پیش
5 20 شاخه A3 - - پول پیش
6 22-25 شاخه A3 - - پول پیش

 میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14350  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14200  14200 پول پیش
3 12  شاخه A3  13650  13650 پول پیش
4 14 شاخه A3  13650  13650 پول پیش
5 16 شاخه A3  13650  13650 پول پیش
6 18 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
7 20 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
8 22 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
9 25 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
10 28 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
11 32 شاخه A3  13650  13650  پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16-18 شاخه A3  12950   13050 پول پیش
2 20 شاخه A3  12950   13050 پول پیش
3 22 شاخه A3  12950   13050 پول پیش

 میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14350  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14150  14150 پول پیش
3 12 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
4 14 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
5 16 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
7 28 شاخه A3  13600  13600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/ کویر کاشان/ هیربد/ اهواز/ خرم آباد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14350  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14250  14250 پول پیش
3 12 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
4 14 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
5 16  شاخه A3  13550  13550 پول پیش
6 18  شاخه A3  13550  13550 پول پیش
7 20 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
8 22 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
9 25 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
10 28 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
11 32 شاخه A3  13550  13550 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 13800 13850 پول پیش
2 16 شاخه A3 13150 13250 پول پیش
3 18  شاخه A3 13150 13250 پول پیش
4 20 شاخه A3 13150 13250 پول پیش
5 22 شاخه A3 13150 13250 پول پیش
6 25 شاخه A3 13150 13250 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 5.5 کلاف A1 15850 15850 پول پیش
2 8 کلاف A1 15350 15350 پول پیش
3 8 کلاف A3-A2 15050 15050 پول پیش
4 10 کلاف A3-A2 15050 15050 پول پیش
5 12 کلاف A3 15650 - پول پیش
6 14 کلاف A3 - - پول پیش
7 8 شاخه A3 - 15850 پول پیش
8 10 شاخه A3 15150 15050 پول پیش
9 12 شاخه A3 - - پول پیش
10 14 شاخه A3 14050 14050 پول پیش
11 16 شاخه A3 - - پول پیش
12 18 شاخه A3 - 13550 پول پیش
13 20 شاخه A3 - - پول پیش
14 22 شاخه A3 - - پول پیش
15 25 شاخه A3 13550 13550 پول پیش
16 28 شاخه A3 13550 13550 پول پیش
17 32 شاخه A3 - - پول پیش
18 36 شاخه A3 - 14650 پول پیش
19 40 شاخه A3 - 14650 پول پیش

 میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A3  13110  13170 پول پیش
2 18 شاخه A3  13110  13170 پول پیش
3 20 شاخه A3  13110  13170 پول پیش
4 22 شاخه A3  13110  13170 پول پیش
5 25 شاخه A3  13110  13170 پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 -  15050 پول پیش
2 8 شاخه A3  -  15050 پول پیش
3 10 شاخه A3 -  15050 پول پیش
4 12 شاخه A3  -  - پول پیش
5 18-32 شاخه A3  -  13700 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 13150 13220 پول پیش
2 12 شاخه A2 13150 13220 پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردسیرجان/حسن رود/امیر کبیر/بردسیر کرمان /آریان فولاد
میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 14100  14100 پول پیش
2 12 شاخه A2 14100  14100 پول پیش
3 14 شاخه A2 13700  13900 پول پیش
4 16 شاخه A2 13700  13900 پول پیش
5 20-18 شاخه A2 13700  13900 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 13900  14000 پول پیش
2 10 شاخه A2 13200  13300 پول پیش
3 12  شاخه A2 13150  13250 پول پیش
4 14 شاخه A2 12950  13050 پول پیش
5 16 شاخه A3 12950  13050 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  14120  14120 پول پیش
2 12 شاخه A3  13770  13770 پول پیش
3 14  شاخه A3  13270  13270 پول پیش
4 16 شاخه A3  13170  13170 پول پیش
5 18 شاخه A3  13170  13170 پول پیش
6 20 شاخه A3  13170  13170 پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14100  14100 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  14100  14100 پول پیش
3 14 شاخه A2  13800  13800 پول پیش
4 16 شاخه A2  13800  13700 پول پیش
5 18  شاخه A2  13800  13700 پول پیش
6 20  شاخه  A2وA3 - - پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10-12 شاخه A2  13300  13350 پول پیش
2 14 شاخه A3  13200  - پول پیش
3 16 شاخه A3  13100  13150 پول پیش
4 20-22 شاخه A3  13100  13150 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/میانه/شاهرود/زاگرس/آریا ذوب/ کیان ابهر/صدر لرستان
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13050  13100 پول پیش
2 12 شاخه A3  13050  13100 پول پیش
3 14 شاخه A3  13050  13100 پول پیش
4 16 شاخه A3  13050  13100 پول پیش
5 18-25 شاخه A3  13050  13100 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  13350  13400 پول پیش
2 14-16 شاخه A3  13350  13400 پول پیش
3 18-32 شاخه A3  13350  13400 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14600  14600 پول پیش
2 12 شاخه A3  14300  14300 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  13400  13500 پول پیش
4 25-18 شاخه A3  13400  13500 پول پیش
5 32 شاخه A3  14300  14300 پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 13650 13700 پول پیش
2 16 شاخه A3 13500 13550 پول پیش
3 18 شاخه A3 13250 13350 پول پیش
4 20 شاخه A3 13250 13350 پول پیش
5 22 شاخه A3 13250 13350 پول پیش
6 25  شاخه  A3 13250 13350 پول پیش
6 28  شاخه  A3 13650 13750 پول پیش
7 32 شاخه A3 13650 13750 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  13250 13350 پول پیش
4 16 شاخه A3 - - پول پیش
5 18  شاخه  A3  - - پول پیش
6 20  شاخه  A3  13150 13250 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 18 شاخه A3  13100  13100 پول پیش
3 20 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 - 13650 پول پیش
2 16 شاخه A3 -  - پول پیش
3 18 شاخه A3 -  - پول پیش
4 20 شاخه A3 -  - پول پیش
5 22 شاخه A3 -  - پول پیش
6 25 شاخه A3 -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13920  13920 پول پیش
2 10-12 شاخه A2  13270  13270 پول پیش
3 14-16 شاخه A3  13270  13270 پول پیش
4 18 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13920  13920 پول پیش
2 10 شاخه A2  13270  13270 پول پیش
3 12 شاخه A3  13270  13270 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14500  14500 پول پیش
2 10 شاخه A2  14300  14300 پول پیش
3 12 شاخه A3  14000  14000 پول پیش
4 14-18 شاخه A3  13500  13500 پول پیش
5 20-25 شاخه A3  13500  13500 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  -  - پول پیش
2 14 شاخه A2  13350  13700 پول پیش
3 16-18 شاخه A3  13150  13250 پول پیش
4 20-25 شاخه A3  13150  13250 پول پیش
5 28 شاخه A3  14050  14050 پول پیش
6 32 شاخه A3  13850  13850 پول پیش

 میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14400  14400 پول پیش
2 10 شاخه A2 14300  14300 پول پیش
3 12 شاخه A3 13600  13600 پول پیش
4 14-25 شاخه A3 13600  13600 پول پیش
5 28 شاخه A3 13600  13600 پول پیش
6 32 شاخه A3 13600  13600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز نبشی و ناودانی
 

دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما  www.telegram.me/parsasia1

 

قیمت نبشی  94/07/13

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
2 3*4   ناب تبریز 6 متری  14600 پول پیش
3 4*4   ناب تبریز 6 متری  14500 پول پیش
4 3*5   ناب تبریز 6متری  14500 پول پیش
5 4*5   ناب تبریز 6 متری  14500 پول پیش
6 5*5   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
7 4*6   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
8 5*6   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
9 6*6   ناب تبریز 6 متری - پول پیش
10 5*7   ناب تبریز 6 متری 15200 پول پیش
11 6*7   ناب تبریز 6 متری  15100 پول پیش
12 7*7   ناب تبریز 6 متری  15200 پول پیش
13 7*8   ناب تبریز 6 متری  14700 پول پیش
14 8*8   ناب تبریز 6 متری  14600 پول پیش
15 8*10   ناب تبریز 6 متری   پول پیش
16 10*10   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
17 5*5   آریان فولاد 6 متری  13900 پول پیش
18 6*6   آریان فولاد 6 متری  13900 پول پیش
19 8*8   آریان فولاد 6 متری  14700 پول پیش
20 10*10   آریان فولاد  6 متری  14700 پول پیش
21 12*12   آریان فولاد  6 متری  14700 پول پیش
22 5*5   صبای منظومه  6 متری  13680 پول پیش
23 6*6   صبای منظومه  6 متری  13680 پول پیش
24 8*8   صبای منظومه 6 متری  13680 پول پیش

 قیمت ناودانی  94/07/13

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
2 8   ناب تبریز 6 متری   پول پیش
3 8   ناب تبریز 12 متری   پول پیش
4 10   ناب تبریز 6متری   پول پیش
5 10   ناب تبریز 12 متری   پول پیش
6 12   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
7 12   ناب تبریز 12 متری  14400 پول پیش
8 14   ناب تبریز 6 متری   پول پیش
9 14   ناب تبریز 12 متری   پول پیش
10 16   ناب تبریز 6 متری  15900 پول پیش
11 16   ناب تبریز 12 متری  15900 پول پیش
12 6   صبای منظومه 6 متری  14680 پول پیش

نوع مطلب : قیمت نبشی وناودانی،
برچسب ها : قیمت نبشی و ناودانی، فروش عمده نبشی و ناودانی درب کارخانه، قیمت بنگاه، نبشی ناب تبریز
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز پروفیل
 

دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما  www.telegram.me/parsasia1

 

قیمت پروفیل 94/07/13

ردیفسایزکارخانهحالتضخامت (mm)
نحوه پرداخت
1.522.534
1 10*20 پروفیل جهان 6 متری - 17350 - - - پول پیش
2 20*20 پروفیل جهان 6 متری - 16750 - - - پول پیش
3 10*25 پروفیل جهان 6 متری - 17050 - - - پول پیش
4 25*25 پروفیل جهان 6متری - 16600 - - - پول پیش
5 10*30 پروفیل جهان 6 متری - 16750 - -  - پول پیش
6 20*30 پروفیل جهان 6 متری - 16600 - - - پول پیش
7 سایزهای بالا پروفیل جهان 6 متری 19200 - 17700 18200 18700 پول پیش
8 20*10 فولادتبریز 6 متری - 17500 - - - پول پیش
9 25*10 فولادتبریز 6 متری - 17300 - - - پول پیش
10 25*15 فولادتبریز 6 متری - 17000 - - - پول پیش
11 30*10 فولادتبریز 6 متری - 17000 - - - پول پیش
12 20*20 فولادتبریز 6 متری - 16950 - - - پول پیش
13 25*25 فولادتبریز 6 متری - 17000 - - - پول پیش
14 10*20 هیربد 6 متری - 17200 - - - پول پیش
15 20*20 هیربد 6 متری - 16600 - - - پول پیش
16 10*25 هیربد 6 متری - 16900 - - - پول پیش
17 25*25 هیربد 6 متری - 16450 - - - پول پیش
18 10*30 هیربد 6 متری - 16600 - - - پول پیش
19 20*30 هیربد 6 متری - 16400 - - - پول پیش
20 10*20 صدرا  6 متری - 17250 - - - پول پیش
21 20*20 صدرا  6 متری - 16800 - - - پول پیش
22 20*30 صدرا  6 متری - 16600 - - - پول پیش
23 10*30 صدرا  6 متری - 16700 - - - پول پیش
24 سایرسایزها صدرا 6 متری 18800   17700 18300 18500 پول پیش
25 20*20 تهران شرق  6 متری - 16700 - - - پول پیش
26 20*30 تهران شرق  6 متری - 16550 - - - پول پیش
27 10*20 تهران شرق  6 متری - 17300 - - - پول پیش
28 25*10 تهران شرق 6 متری -   - - - پول پیش
29 مکزیکی تهران شرق 6 متری - 17300 - - - پول پیش
30 سایر سایزها تهران شرق 6 متری 19000   17600 18100 18400 پول پیش
31 20*30 پروفیل صابری 6 متری   16600       پول پیش
32 20*20 پروفیل صابری 6 متری   16650       پول پیش
33 سایر سایزها پروفیل صابری 6 متری     17600 18100   پول پیش
34 20*20 پروفیل مشهد 6 متری   16900       پول پیش
35 30*20 پروفیل مشهد 6 متری   16800       پول پیش
36 سایر سایزها پروفیل مشهد 6 متری - -  -  -  - پول پیش
37  20*20 پروفیل گیلان 6 متری   16550       پول پیش
38  25*25 پروفیل گیلان 6 متری   16450       پول پیش
39  30*20 پروفیل گیلان 6 متری   16450       پول پیش
41 20*20 پروفیل یزد 6 متری   17000       پول پیش
42 20*30 پروفیل یزد 6 متری   16880       پول پیش
43 20*40 پروفیل یزد 6 متری   16720       پول پیش
44 30*30 پروفیل یزد 6 متری   16720       پول پیش
45 سایرسایزها پروفیل یزد 6 متری 17700   17300 17300   پول پیش

نوع مطلب : قیمت پروفیل،
برچسب ها : قیمت پروفیل جهان، پروفیل، فروش پروفیل، قیمت بروز پروفیل، فروش پروفیل از درب کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب
میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 13550 - پول پیش
2 12 شاخه A3 13320 - پول پیش
3 14 شاخه A3 13100 - پول پیش
4 16  شاخه A3 13100 - پول پیش
5 18 شاخه A3 13100 - پول پیش
6 20 شاخه A3 13100 - پول پیش
7 22 شاخه A3 13100 - پول پیش
8 25 شاخه A3 13100 - پول پیش
9 28 شاخه A3 13100 - پول پیش
10 32 شاخه A3 13320 - پول پیش

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  -  - پول پیش
2 14 شاخه A3 -  - پول پیش
3 16 شاخه A3 - - پول پیش
4 18 شاخه A3 - - پول پیش
5 20 شاخه A3 - - پول پیش
6 22-25 شاخه A3 - - پول پیش

 میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14350  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14200  14200 پول پیش
3 12  شاخه A3  13650  13650 پول پیش
4 14 شاخه A3  13650  13650 پول پیش
5 16 شاخه A3  13650  13650 پول پیش
6 18 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
7 20 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
8 22 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
9 25 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
10 28 شاخه A3  13650  13650  پول پیش
11 32 شاخه A3  13650  13650  پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16-18 شاخه A3  13050   13050 پول پیش
2 20 شاخه A3  13050   13050 پول پیش
3 22 شاخه A3  13050   13050 پول پیش

 میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14350  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14150  14150 پول پیش
3 12 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
4 14 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
5 16 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  13600  13600 پول پیش
7 28 شاخه A3  13600  13600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/ کویر کاشان/ هیربد/ اهواز/ خرم آباد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14350  14350 پول پیش
2 10 شاخه A2  14250  14250 پول پیش
3 12 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
4 14 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
5 16  شاخه A3  13550  13550 پول پیش
6 18  شاخه A3  13550  13550 پول پیش
7 20 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
8 22 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
9 25 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
10 28 شاخه A3  13550  13550 پول پیش
11 32 شاخه A3  13550  13550 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 13850 - پول پیش
2 16 شاخه A3 13250 13250 پول پیش
3 18  شاخه A3 13250 13250 پول پیش
4 20 شاخه A3 13250 13250 پول پیش
5 22 شاخه A3 13250 13250 پول پیش
6 25 شاخه A3 13250 - پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 5.5 کلاف A1 15850 - پول پیش
2 8 کلاف A1 15350 - پول پیش
3 8 کلاف A3-A2 15050 - پول پیش
4 10 کلاف A3-A2 15050 - پول پیش
5 12 کلاف A3 - - پول پیش
6 14 کلاف A3 - - پول پیش
7 8 شاخه A3 15850  - پول پیش
8 10 شاخه A3 15050 - پول پیش
9 12 شاخه A3 - - پول پیش
10 14 شاخه A3 14050 - پول پیش
11 16 شاخه A3 - - پول پیش
12 18 شاخه A3 13550 - پول پیش
13 20 شاخه A3 - - پول پیش
14 22 شاخه A3 - - پول پیش
15 25 شاخه A3 13550 - پول پیش
16 28 شاخه A3 13550 - پول پیش
17 32 شاخه A3 - - پول پیش
18 36 شاخه A3 14650 - پول پیش
19 40 شاخه A3 14650 - پول پیش

 میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16 شاخه A3  13110  13170 پول پیش
2 18 شاخه A3  13110  13170 پول پیش
3 20 شاخه A3  13110  13170 پول پیش
4 22 شاخه A3  13110  13170 پول پیش
5 25 شاخه A3  13110  13170 پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15050  15200 پول پیش
2 8 شاخه A3  15050  15250 پول پیش
3 10 شاخه A3  15050  15200 پول پیش
4 12 شاخه A3  -  - پول پیش
5 18-32 شاخه A3  13700  13750 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 13220 13250 پول پیش
2 12 شاخه A2 13220 - پول پیش
3 20-25 شاخه A3  -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردسیرجان/حسن رود/امیر کبیر/بردسیر کرمان /آریان فولاد
میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 14100  14100 پول پیش
2 12 شاخه A2 14100  14100 پول پیش
3 14 شاخه A2 13700  13900 پول پیش
4 16 شاخه A2 13700  13900 پول پیش
5 20-18 شاخه A2 13700  13900 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14000  14100 پول پیش
2 10 شاخه A2 13300  13400 پول پیش
3 12  شاخه A2 13250  13350 پول پیش
4 14 شاخه A2 13050  13150 پول پیش
5 16 شاخه A3 13050  13150 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  14120  14170 پول پیش
2 12 شاخه A3  13770  13770 پول پیش
3 14  شاخه A3  13270  13370 پول پیش
4 16 شاخه A3  13170  13270 پول پیش
5 18 شاخه A3  13170  13270 پول پیش
6 20 شاخه A3  13170  13270 پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14100  14250 پول پیش
2 12 شاخه A3وA2  14100  14250 پول پیش
3 14 شاخه A2  13800  13950 پول پیش
4 16 شاخه A2  13700  13950 پول پیش
5 18  شاخه A2  13700  - پول پیش
6 20  شاخه  A2وA3 - - پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10-12 شاخه A2  13350  13450 پول پیش
2 14 شاخه A3  -  - پول پیش
3 16 شاخه A3  13150  13200 پول پیش
4 20-22 شاخه A3  13150  13200 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردابهر/میانه/شاهرود/زاگرس/آریا ذوب/ کیان ابهر/صدر لرستان
میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  13100  13250 پول پیش
2 12 شاخه A3  13100  13250 پول پیش
3 14 شاخه A3  13100  13200 پول پیش
4 16 شاخه A3  13100  13200 پول پیش
5 18-25 شاخه A3  13100  13200 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3  13400  13400 پول پیش
2 14-16 شاخه A3  13400  13400 پول پیش
3 18-32 شاخه A3  13400  13400 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14600  14600 پول پیش
2 12 شاخه A3  14300  14300 پول پیش
3 16-14 شاخه A3  13500  13500 پول پیش
4 25-18 شاخه A3  13500  13500 پول پیش
5 32 شاخه A3  14300  14300 پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 13700 13700 پول پیش
2 16 شاخه A3 13550 13550 پول پیش
3 18 شاخه A3 13350 13300 پول پیش
4 20 شاخه A3 13350 13300 پول پیش
5 22 شاخه A3 13350 13300 پول پیش
6 25  شاخه  A3 13350 13300 پول پیش
6 28  شاخه  A3 13750 13750 پول پیش
7 32 شاخه A3 13750 13750 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  -  - پول پیش
2 12 شاخه A3  -  - پول پیش
3 14 شاخه A3  13350 13350 پول پیش
4 16 شاخه A3 - - پول پیش
5 18  شاخه  A3  - - پول پیش
6 20  شاخه  A3  13250 13250 پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 18 شاخه A3  13100  13100 پول پیش
3 20 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 14 شاخه A3 13650 13650 پول پیش
2 16 شاخه A3 -  - پول پیش
3 18 شاخه A3 -  - پول پیش
4 20 شاخه A3 -  - پول پیش
5 22 شاخه A3 -  - پول پیش
6 25 شاخه A3 -  - پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد نرمال، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت میلگردقزوین/پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/پرشین فولاد/آذر امین فولاد
میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13920  13920 پول پیش
2 10-12 شاخه A2  13270  13270 پول پیش
3 14-16 شاخه A3  13270  13270 پول پیش
4 18 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  13920  13920 پول پیش
2 10 شاخه A2  13270  13270 پول پیش
3 12 شاخه A3  13270  13270 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  14500  - پول پیش
2 10 شاخه A2  14300  14300 پول پیش
3 12 شاخه A3  14000  14000 پول پیش
4 14-18 شاخه A3  13500  13500 پول پیش
5 20-25 شاخه A3  13500  13500 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2  -  - پول پیش
2 14 شاخه A2  13700  13700 پول پیش
3 16-18 شاخه A3  13250  13250 پول پیش
4 20-25 شاخه A3  13250  13250 پول پیش
5 28 شاخه A3  14050  14050 پول پیش
6 32 شاخه A3  13850  13850 پول پیش

 میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 14400  14400 پول پیش
2 10 شاخه A2 14300  14300 پول پیش
3 12 شاخه A3 13600  13600 پول پیش
4 14-25 شاخه A3 13600  13600 پول پیش
5 28 شاخه A3 13600  13600 پول پیش
6 32 شاخه A3 13600  13600 پول پیش

نوع مطلب : قیمت میلگرد،
برچسب ها : قیمت میلگرد در بنگاه، جدیدترین قیمت میلگرد، قیمت میلگرد اصفهان، فروش میلگرد، قیمت میلگرد کارخانجات
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز ورق سیاه
قیمت بروز ورق سیاه 94/07/12

ردیفضخامتسایز
حالت
کارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1 2 1.25 شیت چین 16000 - پول پیش
2 2.5 1*2 شیت مبارکه 17000 - پول پیش
3 2.5 1.25*2.5 شیت مبارکه 16900 - پول پیش
4 3 1.5*6 شیت مبارکه 16350 15900 پول پیش
5 3 1.5 رول مبارکه - 15950 پول پیش
6 3 1.25 رول مبارکه - 16000 پول پیش
7 4 1.5*6 شیت مبارکه 16500 - پول پیش
8 4 1.5 رول مبارکه - 16000 پول پیش
9 4.8 1.5 رول مبارکه - 15800 پول پیش
10 5 1.5*6 شیت مبارکه 16550 -  پول پیش
11 6 1.5*6 شیت مبارکه 16400 - پول پیش
12 6 1.5*6 شیت سبا 16300 - پول پیش
13 6 1.5 رول مبارکه - 16050 پول پیش
14 6 1.5*6 شیت فابریک مبارکه - 17100 پول پیش
15 8 1.5*6 شیت مبارکه 16600 - پول پیش
16 8 1.5*6 شیت فابریک مبارکه - 17200 پول پیش
17 8 1.5*6 شیت سبا 16400 15950 پول پیش
18 10 1.5*6 شیت سبا

16300

15920 پول پیش
19 10 1.5*6 رول مبارکه

-

15850 پول پیش
20 10 1.5*6 رول فابریک مبارکه

-

17200 پول پیش
21 12 1.5*6 شیت مبارکه 17100 16000 پول پیش
22 12 1.5*6 شیت فابریک مبارکه - 17200 پول پیش
23 12 1.5*6 شیت سبا 16400 16000 پول پیش
24 15 1.5*6 شیت مبارکه 16450 15850 پول پیش
25 15 1.5*6 شیت فابریک مبارکه - 17100 پول پیش

نوع مطلب : قیمت ورق،
برچسب ها : قیمت ورق در بنگاه، فروش ورق سیاه، فروش ورق شیت، فروش ورق میارکه، قیمت ورق سیاه
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز مش شبکه
قیمت بروز مش 94/07/12

ردیفمحصولچشمه
ضخامت(نمره مفتول)
حالتوزن تقریبی(کیلو)قیمتنحوه پرداخت
1 مش شبکه مفتولی - 2الی 5 میل 2*6 - 22000 پول پیش
2 مش شبکه مفتولی 8*8 6 2*6 - 17900 پول پیش
3 مش شبکه مفتولی 10*10 6 2*6 61 17900 پول پیش
4 مش شبکه مفتولی 15*15 6 2*6 40 17900 پول پیش
5 مش شبکه مفتولی 20*20 6 2*6 32 17900 پول پیش
6 مش شبکه مفتولی 8*8 8 2*6 - 17900 پول پیش
7 مش شبکه مفتولی 10*10 8 2*6 110 17900 پول پیش
8 مش شبکه مفتولی 15*15 8 2*6 75 17900 پول پیش
9 مش شبکه مفتولی 20*20 8 2*6 53 17900 پول پیش
10 مش شبکه مفتولی 25*25 8 2*6 45 17900 پول پیش
11 مش شبکه مفتولی 30*30 8 2*6 - 17900 پول پیش
12 مش شبکه مفتولی 10*10 10 2*6 170 17900 پول پیش
13 مش شبکه مفتولی 15*15 10 2*6 112 17900 پول پیش
14 مش شبکه مفتولی 20*20 10 2*6 85 17900 پول پیش
15 مش شبکه مفتولی 25*25 10 2*6 70 17900 پول پیش
16 مش شبکه مفتولی 30*30 10 2*6 - 18300 پول پیش
17 مش شبکه مفتولی 10*10 12 2*6 256 18300 پول پیش
18 مش شبکه مفتولی 15*15 12 2*6 175 18300 پول پیش
19 مش شبکه مفتولی 20*20 12 2*6 128 18300 پول پیش
20 مش شبکه مفتولی 25*25 12 2*6 115 18300 پول پیش
21 مش شبکه مفتولی 30*30 12 2*6 85 18300 پول پیش

نوع مطلب : قیمت محصولات مفتولی،
برچسب ها : قیمت مش شبکه ای، قیمت بروز مش، فروش مش مفتول، فروش مش شبکه، قیمت مش شبکه مفتولی
بازرگانی آهن پارس آسیا
قیمت بروز نبشی و ناودانی
قیمت نبشی  94/07/12

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
2 3*4   ناب تبریز 6 متری  14600 پول پیش
3 4*4   ناب تبریز 6 متری  14500 پول پیش
4 3*5   ناب تبریز 6متری  14500 پول پیش
5 4*5   ناب تبریز 6 متری  14500 پول پیش
6 5*5   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
7 4*6   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
8 5*6   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
9 6*6   ناب تبریز 6 متری - پول پیش
10 5*7   ناب تبریز 6 متری 15200 پول پیش
11 6*7   ناب تبریز 6 متری  15100 پول پیش
12 7*7   ناب تبریز 6 متری  15200 پول پیش
13 7*8   ناب تبریز 6 متری  14700 پول پیش
14 8*8   ناب تبریز 6 متری  14600 پول پیش
15 8*10   ناب تبریز 6 متری   پول پیش
16 10*10   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
17 5*5   آریان فولاد 6 متری  13900 پول پیش
18 6*6   آریان فولاد 6 متری  13900 پول پیش
19 8*8   آریان فولاد 6 متری  14700 پول پیش
20 10*10   آریان فولاد  6 متری  14700 پول پیش
21 12*12   آریان فولاد  6 متری  14700 پول پیش
22 5*5   صبای منظومه  6 متری  13680 پول پیش
23 6*6   صبای منظومه  6 متری  13680 پول پیش
24 8*8   صبای منظومه 6 متری  13680 پول پیش

 قیمت ناودانی  94/07/12

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
2 8   ناب تبریز 6 متری   پول پیش
3 8   ناب تبریز 12 متری   پول پیش
4 10   ناب تبریز 6متری   پول پیش
5 10   ناب تبریز 12 متری   پول پیش
6 12   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
7 12   ناب تبریز 12 متری  14400 پول پیش
8 14   ناب تبریز 6 متری   پول پیش
9 14   ناب تبریز 12 متری   پول پیش
10 16   ناب تبریز 6 متری  15900 پول پیش
11 16   ناب تبریز 12 متری  15900 پول پیش
12 6   صبای منظومه 6 متری  14680 پول پیش

نوع مطلب : قیمت نبشی وناودانی،
برچسب ها : قیمت نبشی و ناودانی، فروش عمده نبشی و ناودانی درب کارخانه، قیمت بنگاه، نبشی ناب تبریز
بازرگانی آهن پارس آسیا
تازه ترین مطالب
ارتباط با ما
آدرس : تهران ،
تلفن تهران : 02133652161 - 02133653171
02133652911 - 02133652711     
تلفن شهرستان : 3-04533638901
فکس تهران : 02133656541
فکس شهرستان : 04533625116
ایمیل : ahankhabar[at-sign]gmail.com